Toate documentele din domeniul Audit

Funcții specifice auditului intern

Introducere În cadrul lucrării de față sunt prezentate principalele funcții ale auditului intern. Totodată, în cadrul fondului complexității crescânde a sarcinilor și misiunilor entităților publice cât și al extinderii domeniului normativ, realități ce determină promovarea pe scară largă a principiului managerial... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza situației financiare a societății Dava Ricona SRL

Analiza dinamicii activului și pasivului patrimonial Activul exprimă, prin structura sa, modul de valorificare a bunurilor economice, adică modul în care se consumă bunurile, își transmit valoarea și își recuperează propria valoare. (M. Negruțiu, 2009. Bazele contabilității, Ed. Universității Titu Maiorescu,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Auditul intern privind gestiunea clienților incerți sau în litigiu

INTRODUCERE Într-o lume economică în constantă schimbare, unde relațiile dintre clienți și furnizori sunt tot mai complexe și interdependente, abilitatea unei organizații de a gestiona eficient și corect clienții incerți sau în litigiu este vitală. Gestionarea acestor clienți reprezintă adesea o provocare atât din... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Responsabilitate, obediență-supunere

Experimentele lui Stanley Milgram, prezentate în filmul "Experimenter: Povestea lui Stanley Milgram", reprezintă o explorare profundă a comportamentului uman în fața autorității și a responsabilității individuale. Într-o societate complexă și în continuă evoluție, întrebările legate de obediență, moralitate și... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Plan de lecție grupa mijlocie - iarna cea frumoasă

GRUPA: MIJLOCIE TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM, Șİ DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? TEMA SĂPTĂMÂNALA: “ Ghidusiile Iernii” TEMA ACTIVITĂTII INTEGRATE: “ IARNA CEA FRUMOASA! “ DURATA: O ZI SCOPUL: Consolidarea cunoștințelor dobândite despre anotimpul de iarna; Obiective operaționale: - să sorteze jetoanele numind... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Auditul intern al instituțiilor de credit

INTRODUCERE Termenul „audit” își are originea în limba latină de la verbul „audire” cu sensul de a asculta. Sensul primar a fost modificat așa încât a ajuns să exprime o examinare, o apreciere, o evaluare, fapt popularizat pe continentul european în anii 60 de către cabinetele anglo-saxone de expertiză... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Scurtă analiză pe baza Bugetului General Consolidat al României în perioada 2020-2022

România din perspectivă europeană Acest proiect se concentrează pe determinarea cheltuielilor totale pentru cele trei domenii analizate, educație, sănătate și asistență socială, în contextul bugetului general consolidat al țării (în care se adună toate bugetele), per capital. Analiza are în vedere perioada... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară

INTRODUCERE Deoarece după anul 1990 au avut loc o serie de scandaluri de ordin financiar, a fost scos în evidență un anumit comportament lipsit de transparență sau de etică al celor ce conduceau marile companii, a fost luat în discuție acel concept de guvernanță corporativă, adică mecanismele de control și... citește mai departe

69 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finalizarea acțiunilor de control financiar

Introducere O acțiune de control financiar nu se consideră încheiată până când nu sunt adoptate măsuri față de persoanele vinovate de producerea unor abateri, deficiențe sau lipsuri. Finalizarea acțiunilor de control financiar face referire la întocmirea actelor de control, urmată de evidența, urmărirea și... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul Managementului Conflictelor - Studiu Penny Market

Capitolul 1. Generalități Auditul reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia. Scopul auditului în domeniul managementului conflictelor este... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza declarației Aplici sau explici la SC Biofarm SA

1. Introducere Guvernanța corporativă continuă să reprezinte o temă de mare interes, atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni, ca urmare a provocărilor permanente cărora companiile trebuie să le răspundă. Contextul economic și pandemic actual, dar și nevoia unei dezvoltări sustenabile aduc în fața... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Codul deontologic al auditorilor interni în comparație cu cel al executorilor

Introducere Decizia nr. 49 din 13 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 16 mai 2001, a Curții Constituționale a României prevede că statul trebuie să se asigure că anumite profesii sunt exercitatea în conformitatea cu prevederile legale. Această garanție este dată normele... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă Guvernanța corporativă a apărut în urma unor nereușite în domeniul privat într-un timp scurt și reprezintă modalitățile prin care furnizorii de resurse financiare ai unei companii se asigură că vor beneficia de serviciile la care se așteaptă realizând o investiție. Definirea conceptului de... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și implementarea metodologiilor în conformitate cu cele mai bune practici la scară europeană și mondială. Conform acestei perspective, principalul domeniu al teoriei și practicii... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială ANPIS

PREZENTAREA INTRODUCTIVĂ A ENTITĂȚII PUBLICE Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială funcționează în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în baza O.U.G. nr. 113/2011 și a H.G. nr.151/2012 privind aprobarea Statutului... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății noastre. În fiecare an, se iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod esențial statele membre ale UE și viețile cetățenilor acestora. Oamenii nu... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Audit intern

CAPITOLUL I - Scurt istoric al Auditului Intern În literatura de specialitate, termenul de audit provine din limba latină unde se regăsește sub forma de audit-auditare și care are semnificația de ”a asculta”, asta în condițiile în care, despre audit avem informații și se vorbește de câteva secole, datele scrise ne... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau private, s-a introdus departamentul de audit intern, prin care se garanteză evaluarea obiectivă a activității realizate de personalul angajat. Pe această cale, sistemul de... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă

INTRODUCERE Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător. Definiția dezvoltării durabile, cea mai cunoscută este aceea dată de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilizarea imobilizărilor corporale - reevaluarea studiu de caz la Natura Alimente SRL

INTRODUCERE Lucrarea de față urmărește să realizeze introducerea în noțiunile fundamentale ale recunoașterii, evaluării și contabilizării imobilizărilor corporale. Imobilizările corporale reprezintă adesea o parte importantă din activele intrprinderii și, prin urmare, ele sunt relevante în prezentarea poziției... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul calității

1. Scurtă descriere a organizației: denumire, obiect de activitate, lista produselor si serviciilor realizate MINERVA 94 S.R.L Minerva 94 S.R.L este o firmă înființată din inițiativa doamnei Popescu Ana în anul 1994, care și-a propus crearea unei afaceri în producție și comerț cu pâine și produse de patiserie.... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitate de audit public intern la Primăria Secuieni în cadrul compartimentului de achiziții publice

I. PREZENTAREA INSTITUȚIEI Conform Ordonanței nr.53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale : “Art. 2. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din unul... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar

INTRODUCERE În țara noastră activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte normative care privesc modul de desfășurare a auditului, persoanele abilitate să desfășoare aceste misiuni, reguli de conduită și etică profesională. Astfel s-a creat cadrul legal pentru asimilarea Standardelor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tabloul fluxurilor de trezorerie

The present chapter presents the importance of cash flow information for the users of financial statements and the way that International Accounting Standard 7 and O.M.F.P. nr. 3055/2009 classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities using data about the historical changes... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, București Spațiu deținut în baza contractului de comodat 23/12.12.2019, încheiat între persoana fizică Cristea Mirela... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview