Societatea LivAgricola SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 12888
Mărime: 334.96KB (arhivat)
Publicat de: Stancu S.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Grigorescu Ștefan Iuliu
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din proiect

Tema 1. Acceptarea misiunii.

1.1. INTRODUCERE

DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL

Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, București

Spațiu deținut în baza contractului de comodat 23/12.12.2019, încheiat între persoana fizică Cristea Mirela și SC LIV AGRICOLA SRL SRL, având ca obiect utilizarea imobilului ca sediu social situat la adresa de mai sus pe o durată de 5 ani.

Cod de inregistare fiscală: RO 16833430

Societatea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16329/2004.

1.2. OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății este:

- Domeniul principal de activitate este Productie cu legume, căruia îi corespunde grupa CAEN 0113

- Activități secundare: clasa CAEN 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate.

1.3. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE ȘI ACȚIONARIATUL SOCIETĂȚII

La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 40.000 lei, din care:

- 8.000 lei, aport în numerar;

- 32.000 lei, reprezentând (descriere bun aportat) teren intravilan Ilfov Dombnesti de 500mp, aport în natură;

fiind împărțit într-un număr de 40.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 leu.

Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a. Nume STANCIU Prenume STEFANIA, aport la capitalul social 80%, reprezentând un număr de 32.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 lei/parte socială și în valoare totală de 32.000 lei, participare la profit 80 % și participare la pierderi 80%;

b. Nume TUDOR Prenume IONUT, aport la capitalul social 20%, reprezentând un număr de 8.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 1 lei/parte socială și în valoare totală de 8.000 lei, participare la profit 20 % și participare la pierderi 20%.

Parțile sociale sunt indivizibile și nu vor putea fi reprezentate prin titluri negociabile.

Capitalul social al societății poate fi majorat sau diminuat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată. Transmiterea părtților sociale către terți se realizează în conformitate cu Hotarârea Adunării Generale a Asociaților.

Primirea de noi asociați se hotărăste de Adunarea Generală a Asociaților, caz în care aceștia vor trebui să accepte, în principiu actul constitutiv în integralitatea sa, dupa care se va proceda la modificarea actului constitutiv, aducându-l la zi cu noua situație a societății. În cazul primirii de noi asociați, pentru modificarea actului constitutiv, respectarea condițiilor de fond, formă și de publicitate prevăzute de lege sunt obligatorii.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conducerea societății este asigurată de către ambii asociați, care au drepturile si obligațiile ce revin, potrivit legii și orice acțiune se intreprinde cu acordul Adunării Generale a Asociaților.

Administrarea societății este încredintată asociatului Stefania Stanciu, conform Hotărâri Adunării Generale Extraordinare a asociaților/acționarilor nr. 1 din data de 10.12.2019, pe durată nelimitată și până la revocare, având drepturi depline de decizie și reprezentare în cadrul societății. Atributele administratorului sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și cele prevăzute de Legea nr.31/1990, durata mandatului fiind pe perioadă nelimitată până la revocare.

Preview document

Societatea LivAgricola SRL - Pagina 1
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 2
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 3
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 4
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 5
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 6
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 7
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 8
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 9
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 10
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 11
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 12
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 13
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 14
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 15
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 16
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 17
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 18
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 19
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 20
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 21
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 22
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 23
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 24
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 25
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 26
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 27
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 28
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 29
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 30
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 31
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 32
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 33
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 34
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 35
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 36
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 37
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 38
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 39
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 40
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 41
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 42
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 43
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 44
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 45
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 46
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 47
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 48
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 49
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 50
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 51
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 52
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 53
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 54
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 55
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 56
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 57
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 58
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 59
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 60
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 61
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 62
Societatea LivAgricola SRL - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Societatea LivAgricola SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Audit

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea...

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o...

SC Agricola SA Bacău

I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și...

Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale

1.Introducere IAASB consideră că standardele de audit în materie de audit vor spori calitatea auditului ca urmare a unor evaluări mai bune ale...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Ai nevoie de altceva?