Audit financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 29909
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lapteș Ramona

Cuprins

 1. Introducere .. 5
 2. Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar .. 8
 3. 1.1. Introducere ... 8
 4. 1.2. Competențe .. 8
 5. 1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar . 8
 6. 1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar 9
 7. 1.5. Rolul auditului financiar ..12
 8. 1.6. Rezumat . 13
 9. 1.7. Test de evaluare a cunoștințelor . 14
 10. Unitatea de învățare 2. Tipologia auditului. Obiectivele auditului financiar ... 15
 11. 2.1. Introducere . 15
 12. 2.2. Competențe 15
 13. 2.3. Tipologia auditului . 15
 14. 2.4. Obiectivele auditului financiar ... 17
 15. 2.5. Rezumat . 19
 16. 2.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 20
 17. Unitatea de învățare 3. Normele de referință și normele de comportament specifice
 18. auditului financiar . 21
 19. 3.1. Introducere . 21
 20. 3.2. Competențe 21
 21. 3.3. Normele de referință în auditul financiar ... 22
 22. 3.4. Normele de comportament specifice auditului financiar ... 25 3.5. Rezumat . 31
 23. 3.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 32
 24. Unitatea de învățare 4. Acceptarea angajamentului și contractarea lucrărilor de audit ... 33
 25. 4.1. Introducere . 33
 26. 4.2. Competențe 33
 27. 4.3. Succesiunea lucrărilor într-o misiune de bază a auditului financiar .. 33
 28. 4.4. Activitățile întreprinse în prima etapă a unei misiuni de audit financiar ... 35
 29. 4.5. Rezumat . 38
 30. 4.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 39
 31. 3
 32. Unitatea de învățare 5. Orientarea și planificarea auditului. 40
 33. 5.1. Introducere . 40
 34. 5.2. Competențe 40
 35. 5.3. Delimitarea caracteristicilor proprii ale entității ... 41
 36. 5.4. Identificarea domeniilor semnificative și a sistemelor semnificative și
 37. stabilirea riscurilor de audit .. 44
 38. 5.5. Determinarea pragului de semnificație 51
 39. 5.6. Întocmirea planului general de audit ...54
 40. 5.7. Rezumat . 56
 41. 5.8. Test de evaluare a cunoștințelor . 57
 42. 5.9. Temă de control 57
 43. Unitatea de învățare 6. Aprecierea controlului intern ...59
 44. 6.1. Introducere . 59
 45. 6.2. Competențe 59
 46. 6.3. Definiția controlului intern ... 59
 47. 6.4. Etapele aprecierii controlului intern .. 60
 48. 6.5. Raportul asupra controlului intern ...64
 49. 6.6. Rezumat . 65
 50. 6.7. Test de evaluare a cunoștințelor . 66
 51. Unitatea de învățare 7. Controlul conturilor . 67
 52. 7.1. Introducere . 67
 53. 7.2. Competențe 67
 54. 7.3. Obiectivul auditului în etapa de control al conturilor 67
 55. 7.4. Tehnicile și procedurile utilizate pentru controlul conturilor 69
 56. 7.5. Rezumat . 74
 57. 7.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 74
 58. Unitatea de învățare 8. Examinarea situațiilor financiare . 75
 59. 8.1. Introducere . 75
 60. 8.2. Competențe 75
 61. 8.3. Obiectivele examinării situațiilor financiare .. 75
 62. 8.4. Reguli generale și reguli particulare de verificare a situațiilor financiare . 78
 63. 8.5. Rezumat . 80
 64. 8.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 80
 65. Unitatea de învățare 9. Întocmirea raportului de audit. 81
 66. 4
 67. 9.1. Introducere . 81
 68. 9.2. Competențe 81
 69. 9.3. Evenimente posterioare închiderii exercițiului financiar ... 82
 70. 9.4. Structura raportului de audit și tipuri de opinii de audit 83
 71. 9.5. Rezumat . 88
 72. 9.6. Test de evaluare a cunoștințelor . 89
 73. Unitatea de învățare 10. Documentarea lucrărilor de audit .. 90
 74. 10.1. Introducere ... 90
 75. 10.2. Competențe .. 90
 76. 10.3. Foile de lucru și chestionarele . 90
 77. 10.4. Dosarul exercițiului .. 91
 78. 10.5. Dosarul permanent ... 93
 79. 10.6. Rezumat .94
 80. 10.7. Test de evaluare a cunoștințelor ... 95
 81. Bibliografie ... 98

Extras din curs

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar

Cuprins

1.1. Introducere ... 8

1.2. Competențe .. 8

1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar . 8

1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar .9

1.5. Rolul auditului financiar .12

1.6. Rezumat ..13

1.7. Test de evaluare a cunoștințelor ..14

1.1. Introducere

În deschiderea acestui curs, ne propunem să prezentăm o serie de

coordonate privind apariția și dezvoltarea auditului financiar și să definim

conceptul de audit. În egală măsură, se impune să cunoaștem rolul și importanța

auditului financiar și să reținem conexiunea dintre audit și contabilitate.

1.2. Competențele unității de învățare

După parcurgerea acestei unități de învățare, studenții vor fi capabili să

prezinte evoluția practicii de audit financiar și să definească auditul financiar și

auditul statutar. Mai mult, studenții vor reuși să descrie rolul și importanța

activității de audit financiar în contextul ultimelor reglementări specifice

contabilității și auditului financiar, adoptate în România.

Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 2 ore.

1.3. Repere istorice privind evoluția auditului financiar

Încă din antichitate, când s-au pus bazele contabilității în formă incipientă, s-a simțit

nevoia de identificare a fraudelor și de pedepsire a autorilor. Evoluția auditului financiar, de la

originea sa și până astăzi, a fost graduală, după cum urmează:

- până în secolul XVIII a existat o formă rudimentară a auditului financiar,

obiectivul său fiind prevenirea și descoperirea fraudelor și pedepsirea

autorilor. Auditul era solicitat de către regi, împărați, biserică și stat iar

auditorii erau preoți sau contabili, recunoscuți pentru calitățile lor morale;

- începând cu secolul XVIII, auditorii financiari au fost numiți din rândul celor mai buni contabili iar lucările de audit erau solicitate de către stat, acționari sau bănci, cu scopul de a identifica soluții optime pentru păstrarea integrității patrimoniale;

- în secolul XIX, auditori financiari erau profesioniștii recunoscuți, lucrările de audit fiind solicitate de către stat, bănci și acționari, având drept obiectiv: evitarea fraudelor și erorilor, confirmarea că se respectă regulile contabile, precum și prezentarea în raportul de audit a constatărilor auditorului. În prima parte a secolului XIX, în Marea Britanie, odată cu apariția primelor cabinete de audit financiar, controlorii sau revizorii au primit titulatura de auditori financiari. În acea perioadă, misiunea cabinetelor de audit consta, în principal, în administrarea bunurilor unei entități aflate în pragul falimentului.

- profesia de auditor financiar a dobândit valențe noi în anul 1933, când Bursa de la New York a impus companiilor importante să prezinte situațiile financiare certificate de către un contabil independent și să anexeze raportul de audit. Cu alte cuvinte, din acel moment, raportul de audit a devenit un element obligatoriu al situațiilor financiare pentru companiile cotate la Bursă. În secolul XX, dezvoltarea auditului a fost condiționată, în principal, de nevoia de a tempera conflictul de interese dintre producătorii de informație contabilă și utilizatori: investitori, parteneri de afaceri, instituții financiare, stat, salariați, public.

- astăzi, obiectivul principal al activității auditorilor este acela de a restabili încrederea rezonabilă între producătorii și utilizatorii informației contabile. Practic, auditorii contribuie la protejarea intereselor diferitelor categorii de beneficiari ai informației contabile în procesul adoptării deciziilor economice. Nu în ultimul rând, auditorii au un rol decisiv în protecția împotriva fraudelor naționale și internaționale.

1.4. Delimitări privind definirea activității de audit financiar

Etimologia cuvântului audit provine din latinescul audire, care înseamnă a asculta. Englezii au atribuit acestui concept semnificația de verificare, revizie contabilă.

În general, prin audit se înțelege examinarea profesională a unei informații, în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportare la un criteriu de calitate.

Conceptul de audit este larg utilizat, inițial având semnificația de audit financiar, care desemnează procedura de verificare a situațiilor financiare, a proceselor și tranzacțiilor unei entități economice.

Astăzi, conceptul de audit are și alte semnificații: audit operațional, cu obiectivul de a ameliora performanțele unei entități, audit de gestiune și alte tipuri de audit, în funcție de nevoile entităților: audit fiscal, audit de calitate, audit de mediu, etc.

În legislația europeană, este recunoscut un singur tip de audit - auditul statutar (auditul legal), prevăzut, de regulă, prin Legea companiilor și prin actele constitutive ale entităților economice.

În România, activitatea de audit financiar a fost definită abia în anul 1999, în conținutul OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, astfel: auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari.

Astăzi, prin Legea nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, definiția auditului financiar a fost reformulată, după cum urmează: auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de către auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Auditul financiar cuprinde și auditul statutar, care se desfășoară potrivit legii.

Bibliografie

1. Boulescu, M., Ghiță, M., Expertiza contabilă și audit financiar, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1999

2. Dănescu Tatiana, Proceduri și tehnici de audit financiar, Ed. Irecson, București, 2007

3. Dănescu Tatiana, Audit financiar - Convergențe între teorie și practică, Ed. Irecson, București, 2007

4. Morariu, A., Țurlea, E., Auditul financiar-contabil, ediția a II-a, Ed. Economică, București, 2008

5. Munteanu, V. (coordonator), Audit financiar-contabil. Concepte, metodologie, reglementări, caz practice, Ed. Universitară, București, 2012

6. Neamțu, H., Roman, A.G., Țurlea, E., Audit financiar - Misiuni de asigurare și servicii conexe, Ed. Economică, București, 2012

7. Ristea, M. (coordonator), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Universitară, București, 2005

8. CAFR, Normele minimale de audit, Ed. Economică, București, 2001

9. CAFR, Codul Etic al Profesioniștilor Contabili adoptat de IFAC, 2013, www.cafr.ro

10. CECCAR, Audit - Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, Ed. CECCAR, București, 2010

11. OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate

12. OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările ulterioare

13. Legea nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

14. OMFP nr. 1802/2014, Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Preview document

Audit financiar - Pagina 1
Audit financiar - Pagina 2
Audit financiar - Pagina 3
Audit financiar - Pagina 4
Audit financiar - Pagina 5
Audit financiar - Pagina 6
Audit financiar - Pagina 7
Audit financiar - Pagina 8
Audit financiar - Pagina 9
Audit financiar - Pagina 10
Audit financiar - Pagina 11
Audit financiar - Pagina 12
Audit financiar - Pagina 13
Audit financiar - Pagina 14
Audit financiar - Pagina 15
Audit financiar - Pagina 16
Audit financiar - Pagina 17
Audit financiar - Pagina 18
Audit financiar - Pagina 19
Audit financiar - Pagina 20
Audit financiar - Pagina 21
Audit financiar - Pagina 22
Audit financiar - Pagina 23
Audit financiar - Pagina 24
Audit financiar - Pagina 25
Audit financiar - Pagina 26
Audit financiar - Pagina 27
Audit financiar - Pagina 28
Audit financiar - Pagina 29
Audit financiar - Pagina 30
Audit financiar - Pagina 31
Audit financiar - Pagina 32
Audit financiar - Pagina 33
Audit financiar - Pagina 34
Audit financiar - Pagina 35
Audit financiar - Pagina 36
Audit financiar - Pagina 37
Audit financiar - Pagina 38
Audit financiar - Pagina 39
Audit financiar - Pagina 40
Audit financiar - Pagina 41
Audit financiar - Pagina 42
Audit financiar - Pagina 43
Audit financiar - Pagina 44
Audit financiar - Pagina 45
Audit financiar - Pagina 46
Audit financiar - Pagina 47
Audit financiar - Pagina 48
Audit financiar - Pagina 49
Audit financiar - Pagina 50
Audit financiar - Pagina 51
Audit financiar - Pagina 52
Audit financiar - Pagina 53
Audit financiar - Pagina 54
Audit financiar - Pagina 55
Audit financiar - Pagina 56
Audit financiar - Pagina 57
Audit financiar - Pagina 58
Audit financiar - Pagina 59
Audit financiar - Pagina 60
Audit financiar - Pagina 61
Audit financiar - Pagina 62
Audit financiar - Pagina 63
Audit financiar - Pagina 64
Audit financiar - Pagina 65
Audit financiar - Pagina 66
Audit financiar - Pagina 67
Audit financiar - Pagina 68
Audit financiar - Pagina 69
Audit financiar - Pagina 70
Audit financiar - Pagina 71
Audit financiar - Pagina 72
Audit financiar - Pagina 73
Audit financiar - Pagina 74
Audit financiar - Pagina 75
Audit financiar - Pagina 76
Audit financiar - Pagina 77
Audit financiar - Pagina 78
Audit financiar - Pagina 79
Audit financiar - Pagina 80
Audit financiar - Pagina 81
Audit financiar - Pagina 82
Audit financiar - Pagina 83
Audit financiar - Pagina 84
Audit financiar - Pagina 85
Audit financiar - Pagina 86
Audit financiar - Pagina 87
Audit financiar - Pagina 88
Audit financiar - Pagina 89
Audit financiar - Pagina 90
Audit financiar - Pagina 91
Audit financiar - Pagina 92
Audit financiar - Pagina 93
Audit financiar - Pagina 94
Audit financiar - Pagina 95
Audit financiar - Pagina 96
Audit financiar - Pagina 97
Audit financiar - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Audit financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Audit intern

Conceptul de audit Termenul de „audit“ provine din limba latină de la cuvântul „audit - auditare“, care are semnificația „a asculta“. Englezii îi...

Culegerea informațiilor din surse umane - Curs audit

Egoul persoanelor in comunicare Cialdini: - R - A - S - C - L - S (to) elicit = vt. a smulge; a scoate; a extrage; fig. a smulge; a reuși...

Analiza rentabilității și riscului problemă rezolvată

financiare pot fi impartite in trei categorii: I. RATE DE RENTABILITATE SI PROFITABILITATE II. RATE DE RISC DIAGNOSTICUL RENTABILITATII I. RATE...

Analiza poziției financiare problemă rezolvată

= Se face pe baza bilantului financiar al intreprinderi (obtinut prin retratarea bilantului contabil) = In cadrul bilantului financiar: -...

Teme Audit

1.Realizați un comentariu de maxim o pag., cu privire la ireversibilitatea procesului globalizării, utilizând bibliografia specifică. 2.Realizaţi...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Ai nevoie de altceva?