Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5352
Mărime: 59.07KB (arhivat)
Publicat de: Elena L.
Puncte necesare: 0
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe-Asigurări
Materie: Audit Intern I

Cuprins

  1. Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern 1
  2. 1.1. Conceptul de audit și rolul acestuia 1
  3. 1.2. Obiective și forme de organizare în auditul intern 1
  4. Capitolul 2. Analiza cadrului legislativ 6
  5. 2.1. Activitatea de audit intern din Romania 6
  6. 2.2. Abordări comparative privind desfășurarea auditului intern în alte state 11
  7. Concluzii 13
  8. Bibliografie 14

Extras din seminar

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern

În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau private, s-a introdus departamentul de audit intern, prin care se garanteză evaluarea obiectivă a activității realizate de personalul angajat. Pe această cale, sistemul de auditare este alcătuit din persoane fizice, care în conformitate cu accepțiunile normative, urmăresc să întocmească raportul de audit. Fiecare raport de audit este individual deoarece informațiile obținute diferă în funcție de obiectul de activitate al entității respective. Totodată, orice activitate de auditare respectă în practica profesională atât standarde naționale, cât și standarde internaționale pentru care s-a convenit.

În România, în ceea ce privește organizarea și funcționarea activității de auditare, s-a publicat la 24 decembrie 2002 în Monitorul Oficial Legea nr. 672, însă această bază normativă a suferit modificări importante în anii următori. Un prim an de referință este anul 2004, când s-a publicat în Monitorul Oficial, Ordonanța Guvernului nr. 37 privitoare la auditul public intern, ulterior în 2009 s-au adus completări în contextul emiterii Ordonanței de urgență a Guvernului cu numărul 35. Ultimii ani în decursul cărora s-au produs modificări cu impact asupra activității de auditare sunt 2009, an în care s-a publicat Legea nr. 329 și 2010, an în care s-a publicat Legea-cadru nr.284. Pe plan global, baza normativă este reprezentată de Standardele Internaționale de Audit.

1.1. Conceptul de audit și rolul acestuia

Din perspectivă etimologică, termenul de audit intern are o proveniență latină; în mod concret, în limba latină termenul apare sub forma de audio și cu înțeles de a asculta. De altfel, conform lucrărilor de specialitate, conceptul a apărut la începutul anilor 1700, când treptat s-au creat bariere contra fraudelor din administrația statală. Mai târziu, în secolul al XIX-lea, se fundamentează utilizarea termenului prin importanța misiunii de auditare care se exercita fie de profesioniști contabili, fie de profesioniști juriști. În secolul următor, activitatea de auditare se executa de specialiștii în audit, dar și de experții contabili, care respectau cu strictețe normele legislative și întocmeau cu regularitate situații financiare în legătură directă cu situația reală constatată.

După conformarea cu standardele stabilite la nivel internațional, auditul intern presupune o examinare obiectivă a activităților pe care o entitate le realizează, într-o perioadă de timp determinată, pentru a se obține o evaluare a calității managementului riscului și a se examina controlul intern. Actualizarea obiectivelor auditului intern corespunde cu necesitățile particulare ale unei entități, și tocmai de aceea există modificări constante în zona specifică de activitate a auditului intern.

La nivelul de funcționare a unor entități publice sau a unor entități ce deservesc domeniul privat auditul intern este o activitate indispensabilă, întrucât trebuie să se examineze pe cale obiectivă situațiile financiare anuale ale acestora, ca apoi activitățile concretizate să aibă continuitate normativă în anii următori. Conform ipotezei descrise, se poate afirma că obligativitatea auditări se datorează mărimii entității, dar și unor considerente legislative, precum dreptul intern și temeiul dreptului UE, elemente care stau la baza standardelor naționale pe de o parte, iar pe de altă parte la baza standardelor internaționale.

Funcționalitatea entităților, în linii generale, se reglementează după ce auditarea s-a realizat, în sensul că se determinarea situația reală, se emit opinii independente și se oferă recomandări, în situațiile în care apar neregularități, ce ulterior vor conduce la imposibilitatea de desfășurare. Mai mult decât atât, prin această manieră, specialiaștii asigură că situația depistată, este sau nu în conformitate cu toate normele de organizare și mai ales de funcționare prevăzute într-un sistem statal de reglementare.

Prin raportare la considerentele legislative, auditare presupune „activitatea funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățeste eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare,”

După cum se poate observa, auditul intern răspunde necesităților unei entității și datorită acestui considerent, rolul acestuia la nivel de entitate este important. Întotdeauna se va urmări ca prin exercitatrea auditării să se verifice calitatea mangementului entității, iar în situații necorespunzătoare, se vor oferi variante și soluții care vor îmbunătăți lipsa unui mangement eficent, în perioade minime de timp. Astfel că prin rolul deosebit al auditului intern, conducerea entității se va bucura de beneficii multiple care vor spori tendințele de autodepășire. Pe plan concret, putem observa că proceul de auditare se poate întâlni și la firme de dimensiuni mari sau de dimensiuni reduce. În această situație „auditul intern al unei firme este benefic deoarece ajută la evidențierea obiectivă a situației în care o instituție se află, făcându-se o evaluare generală amănunțită, pe toate planurile sale, de la relaționarea care există între conducere și angajați, între colegi, până la modul de organizare al acțiunilor întreprinse, la raportarea față de clienți și statutul financiar al companiei” .

Bibliografie

I. Cărți, lucrări de specialitate

1. Adrian Tiron Tudor, Ioan Gherasim- „Auditul intern în instituțiile publice”, Editura Universității Babeș-Bolyai, Cluj, 2000

2. Fîrțescu Bogdan-Narcis- suport de curs ,,Audit intern I’’, Iași, 2020

II. Legislație

1. Legea nr. 672/2002

III. Site-uri web

1. https://www.economie.gouv.fr

2. https://www.interdiligence.com

3. http://perform.usv.ro

4. https://teaha.ro

Preview document

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 1
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 2
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 3
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 4
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 5
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 6
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 7
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 8
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 9
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 10
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 11
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 12
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 13
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 14
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 15
Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cadrul legislativ specific derularii activitatii de audit intern.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Auditul Activității de Creditare în Cadrul Băncii BRD

Considerații generale Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii privind...

Organizarea sistemului de servicii sociale Țibana

Îndelungată existenţă a comunităţii este dovedită prin descoperirea pe teritoriul pe care se află în prezent comuna Tibana a numeroase dovezi...

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Scurta introducere In primul rand am dori sa va enumeram unele dintre motivele datorita carora ne-am ales ca subiect de studiu acesta institutie...

Misiune de Audit Intern

Societatea care solicita angajarea unei firme de audit intern poarta denumirea de: S.C. LUAR COM S.R.L. Suceava Sediul acestei societati se afla...

Ai nevoie de altceva?