Audit intern

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 14604
Mărime: 399.58KB (arhivat)
Publicat de: Ana B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Conceptul de audit

Termenul de „audit“ provine din limba latină de la cuvântul „audit - auditare“, care are semnificația „a asculta“. Englezii îi dau semnificația de verificare, revizie contabilă, bilanț. Despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau a lui Eduard I al Angliei. Istoria economică delimitază mai multe etape ale auditului, diferențiate în funcție de categoria socială care ordona auditul, numiți ordonatori de audit, în funcție de auditori și de obiectivele auditului. Până la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, împărați biserică și de stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a hoților pentru fraudă și prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acestei entități. Auditorii erau numiți din rândul preoților și primau calitățile morale ale acestora. Auditul a fost cunoscut de asemenea la începuturile secolului al XVIII-lea, fără a fi precizată data exactă sau localizarea geografică într-un stat. Frământata istorie a secolului al XVIII-lea până la jumătatea sec. al XIX-lea a produs schimbări și în rândul ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdicționale și acționarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau preferați din categoria celor mai buni contabili. Auditul și-a extins obiectivele asupra reprimării fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau și a căutării soluțiilor, pentru păstrarea integrității patrimoniului. Sfârșitul secolului al XIX-lea a conturat relația între audiați și auditorii aleși din rândul profesioniștilor contabili sau juriști. Obiectivele lor erau atestarea realității situațiilor financiare, cu scopul de a evita erorile și fraude. În primele patru decenii ale secolului XX, auditul era realizat de profesioniștii specializați în audit alături de contabili. Lucrările erau comandate de stat și de acționari. În accepțiunea folosită în prezent, utilizarea conceptului de audit s-a accentuat în perioada crizei economice din 1929 din SUA când, pe fondul recesiunii economice, companiile cotate la bursă erau obligate să plătească importante sume de bani pentru achitarea prestației auditorilor externi care efectuau certificarea conturilor. După traversarea crizei economice, auditorii interni au fost păstrați și utilizați în continuare deoarece aceștia dobândiseră cunoștințe vaste în utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor financiar-contabile.

Activități de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosită în prezent este relativ recentă și se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică și trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile oferite de Cabinete de Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a verifica conturile și bilanțurile contabile și a certifica situațiile financiare finale. Pentru a-și îndeplini atribuțiile cabinetele de audit efectuau o serie de lucrări pregătitoare de specialitate, și anume: inventarierea patrimoniului, inspecția conturilor, verificarea soldurilor, diferite sondaje etc., care au crescut semnificativ costurile auditării.

Întreprinderile au început să-și organizeze propriile Cabinete de Audit Intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entității, iar pentru realizarea activității de certificare au apelat în continuare la Cabinete de Audit Extern, care aveau dreptul asupra unei supervizări a activității întreprinderilor.

Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern și cei ai organizației supuse auditului, primii au fost numiți auditori externi, iar cei din urmă au fost numiți auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere. Aceste schimbări au fost benefice deoarece auditorii externi nu mai își încep activitatea de la zero și pornesc de la rapoartele auditorilor interni, la care adaugă noi constatări rezultate prin aplicarea procedurilor specifice și apoi efectuează certificarea conturilor organizației auditate.

Cu timpul, auditorii externi au renunțat în totalitate să mai efectueze acțiuni de inventariere și de inspectare a conturile clienților și au început să realizeze analize, comparații și să justifice cauzele eșecurilor, să dea consultații și soluții, pentru cei care erau responsabili, pentru activitatea întreprinderii.

În acest fel, în timp, s-au stabilit obiective, instrumente și tehnici și sisteme de raportare distincte pentru auditorii interni, comparativ cu auditorii externi.

După trecerea crizei economice, auditorii au fost utilizați în continuare, deoarece dobândiseră cunoștințele necesare și foloseau tehnici și instrumente specifice domeniului financiar-contabil.

Preview document

Audit intern - Pagina 1
Audit intern - Pagina 2
Audit intern - Pagina 3
Audit intern - Pagina 4
Audit intern - Pagina 5
Audit intern - Pagina 6
Audit intern - Pagina 7
Audit intern - Pagina 8
Audit intern - Pagina 9
Audit intern - Pagina 10
Audit intern - Pagina 11
Audit intern - Pagina 12
Audit intern - Pagina 13
Audit intern - Pagina 14
Audit intern - Pagina 15
Audit intern - Pagina 16
Audit intern - Pagina 17
Audit intern - Pagina 18
Audit intern - Pagina 19
Audit intern - Pagina 20
Audit intern - Pagina 21
Audit intern - Pagina 22
Audit intern - Pagina 23
Audit intern - Pagina 24
Audit intern - Pagina 25
Audit intern - Pagina 26
Audit intern - Pagina 27
Audit intern - Pagina 28
Audit intern - Pagina 29
Audit intern - Pagina 30
Audit intern - Pagina 31
Audit intern - Pagina 32
Audit intern - Pagina 33
Audit intern - Pagina 34
Audit intern - Pagina 35
Audit intern - Pagina 36
Audit intern - Pagina 37
Audit intern - Pagina 38
Audit intern - Pagina 39
Audit intern - Pagina 40
Audit intern - Pagina 41
Audit intern - Pagina 42
Audit intern - Pagina 43
Audit intern - Pagina 44
Audit intern - Pagina 45
Audit intern - Pagina 46
Audit intern - Pagina 47
Audit intern - Pagina 48
Audit intern - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Audit intern.pdf

Alții au mai descărcat și

Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern Definiția auditului intern este conform teoriei „Auditul intern din...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Culegerea informațiilor din surse umane - Curs audit

Egoul persoanelor in comunicare Cialdini: - R - A - S - C - L - S (to) elicit = vt. a smulge; a scoate; a extrage; fig. a smulge; a reuși...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Auditul intern în activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Ai nevoie de altceva?