Auditul intern în activitatea de creditare bancară

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15394
Mărime: 69.99KB (arhivat)
Publicat de: Sorina Tamaș
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanciu Anca
UNIVERSITATEA OVIDIUS FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Master: CONTABILITATE SI AUDITUL AFACERILOR SI ADMINISTRATIILOR PUBLICE Anul prezentarii: 2007

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 ACTIVITATEA DE AUDIT
 2. 1.1 CONSIDERATII ETIMOLOGICE SI EVOLUTIONISTE PRIVIND AUDITUL
 3. 1.2 DEFINITII
 4. CAPITOLUL 2 AUDITUL INTERN BANCAR
 5. 2.1 OBIECTIVE SI MODALITATI DE ACTIUNE ALE AUDITULUI INTERN BANCAR
 6. 2.2 PRINCIPIILE AUDITULUI INTERN BANCAR
 7. 2.3 CADRUL NORMATIV DE DESFASURARE A ACTIVITATII DE AUDIT INTERN BANCAR
 8. 2.3.1 STATUTUL (CARTA) AUDITULUI INTERN BANCAR
 9. 2.3.2 STANDARDE INTERNATIONALE DE AUDIT INTERN BANCAR ALE I.A.I.
 10. 2.3.3 CODUL DE ETICA AL AUDITORULUI INTERN
 11. 2.4 ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN BANCAR
 12. 2.4.1 ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR DEPARTAMENTULUI DE AUDIT INTERN
 13. 2.4.2 COMITETUL DE AUDIT
 14. CAPITOLUL 3 ACTIVITATEA DE AUDIT PROPRIU – ZISA
 15. ABORDARE PRACTICA IN CADRUL BANCII COMERCIALE CARPATICA
 16. 3.1 NORME PRIVIND CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE
 17. 3.2 DOCUMENTATIA NECESARA ANALIZEI SOLICITARII DE CREDIT
 18. 3.3 ANALIZA CREDITULUI
 19. 3.4 DECIZIA DE APROBARE A CREDITULUI
 20. 3.5 MONITORIZAREA CREDITELOR
 21. CAPITOLUL 4 CONCLUZII SI PROPUNERI

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT

1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul

1.2 Definitii

1.1 . Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul

Desi cuvântul audit a patruns în limbajul cotidian al societatii românesti în forma sa englezeasca, se pare ca originile acestuia se gasesc în latinescul auditus, care înseamna a asculta, a audia.Acest termen avea chiar o conotatie financiara, în Roma antica fiind practicata verificarea verbala a fondurilor sau ascultarea fondurilor Exista, asadar o prima semnificatie a activitatii de audit – aceea de verificare; sensul acesteia s-a îmbogatit pe masura ce activitatea economica a devenit din ce în ce mai complexa, în conditii de risc amplificat Astfel, în timp, nu a mai fost suficient controlul asupra unor anumite domenii, înregistrari sau evidente, ci asupra întregii contabilitati si gestiuni; a fost facut saltul de la aprecierile cantitative la cele calitative, de la constatari la consultanta; nu a mai fost suficienta verificarea post factum, ci a devenit importanta prevenirea manifestarii riscurilor, iar greutatea s-a deplasat de la auditul extern la cel intern.

În acelasi timp, aria activitatii de audit s-a extins de la administrarea banilor publici catre întreprinderile private .

1.2 Definitii

Exista o multitudine de definitii date auditului, dar nu în acceptiunea sa generala, ci pe componente ale sale.Astfel, Compania Nationala a Comisarilor de Conturi din Franta da definitia auditului financiar: examinarea realizata de un profesionist competent si independent de organizatie, în vederea exprimarii unei opinii motivate asupra regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor anuale ale întreprinderii .

Institutul American al Contabililor Publici Autorizati (AICPA) prezinta auditul ca pe o examinare ordinara a situatiilor financiare, efectuata de un contabil public autorizat, în vederea exprimarii unei opinii cu privire la corectitudinea cu care aceste documente prezinta situatia financiara, rezultatele operatiunilor efectuate si schimbarile intervenite în situatia financiara a organizatiei, în conformitate cu principiile contabile general acceptate (Standardul de Audit nr 1)

În România, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar (cu modificarile ulterioare)1 prezinta auditul financiar ca “activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România”

Exista, asadar, trei definitii date auditului financiar din care razbate un filon comun, si anume ca acesta reprezinta o activitate de examinare a situatiilor financiare, de catre o persoana competenta sau autorizata (francezii nu au dat masura “competentei”), pentru formularea unei opinii asupra corectitudinii cu care aceste documente prezinta situatia financiara a organizatiei, atât static, cât si în dinamica si pentru ca aceasta opinie sa fie “motivata”, se folosesc si reperele în functie de care se fac aprecierile: “principiile contabile general acceptate” sau standardele de audit.

În afara diferentelor stilistice date, probabil, de trasaturile nationale (unii fiind mai rigurosi în exprimare, iar altii mai lirici), transpare si o alta diferenta: în Franta s-ar parea ca aceasta activitate este încredintata “comisarilor de conturi” (persoane abilitate sa efectueze controlul legal al conturilor societatilor comerciale), în SUA numai contabilii publici autorizati pot sa desfasoare activitati de audit, iar în România - auditorii financiari Astfel, primele doua definitii vadesc apropierea dintre audit financiar si controlul contabil În schimb, în a treia definitie apare o categorie distincta de specialisti, iar pentru a întelege la ce se refera aceasta categorie este necesara analiza activitatilor pe care acestia le pot desfasura,prezentate în acelasi act normativ: activitatea de audit financiar, de audit intern, de consultanta financiar – contabilasi fiscala, de asigurare a managementului financiar – contabil, de expertiza contabila, de evaluare, activitati de reorganizare judiciarasi lichidare Prin urmare, este vorba de un super-specialist, care ar trebui sa se numeasca auditor, dat fiind faptul ca aria lui de expertiza depaseste auditul financiar, iar o definitie posibila a auditului ar putea fi data prin enumerarea activitatilor desfasurate de acesti specialisti .

Ceea ce scapa acestor definitii este, însa, scopul activitatii de audit; exprimarea unei opinii nu poate fi un scop în sine, poate fi doar un mijloc. Adica, pentru ce este nevoie de audit? La ce foloseste o opinie independenta si competenta privind corectitudinea reflectarii situatiei financiare? Se poate raspunde ca bancile, în analiza de creditare, solicita companiilor o astfel de opinie sau ca bancilor li se solicita, prin lege, auditarea situatiilor financiare sau în alte multe feluri. Dar tipul acesta de raspunsuri nu ar fi reflectarea unei nevoi resimtite si a unei utilitati interne, ci a unor constrângeri si utilizari externe Partea aceasta este acoperita de definitia auditului intern data de catre Institutul Auditorilor Interni (IIA): “Auditul intern este o activitate independenta, de asigurare obiectivasi de consultanta menita sa adauge valoare si sa îmbunatateasca operatiunile unei organizatii Acesta sprijina o organizatie sa îsi realizeze obiectivele, aducând o abordare sistematicasi disciplinata în evaluarea si îmbunatatirea eficacitatii procesului de management al riscului, de control si de conducere”

Preview document

Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 1
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 2
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 3
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 4
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 5
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 6
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 7
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 8
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 9
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 10
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 11
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 12
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 13
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 14
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 15
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 16
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 17
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 18
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 19
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 20
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 21
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 22
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 23
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 24
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 25
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 26
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 27
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 28
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 29
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 30
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 31
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 32
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 33
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 34
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 35
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 36
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 37
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 38
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 39
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 40
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 41
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 42
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 43
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 44
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 45
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 46
Auditul intern în activitatea de creditare bancară - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico - financiară la SC Conex Prahova

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA 1.1. SCURT ISTORIC Înainte de 1952, în judetul Prahova a început sa se formeze o întreprindere pentru...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Calculul, contabilitatea și controlul contribuțiilor și fondurilor datorate bugetului și asigurărilor sociale de stat

I. Prezentare generala a societatii comerciale PROD-COM SA Societatea comerciala PROD-COM SA. îsi are sediul în România , în municipiul Râmnicul...

Strategii investiționale în afaceri - SC Mika Construct SRL

1. Prezentarea societăţii S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L cu sediul în Suceava str. Gavril Tudoraş este înregistrată în...

Raport de Audit

Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr. 700 stabileşte: procedurile principiile fundamentale modalităţile lor de aplicare cu privire la...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza financiară a interprinderii

Diagnosticul financiar are ca obiective masurarea rentabilitatii capitalurilor întreprinderii si evaluarea gradului de risc. Diagnosticul...

Audit Intern

I.Noţiuni introductive Ce este auditul intern? Tipuri de audit intern Ce este auditul intern? Scopul auditului intern de a concura la...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Auditarea activității de creditare

Mediul în schimbare în care se află băncile, prezintă oportunităţi majore pentru acestea, dar totodată presupune riscuri complexe şi variabile...

Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc România are o economie relativ deschisă, cu exporturi reprezentând 25,7% şi importuri 34,2%...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Kredit Bank

Kredit Bank Kredit Bank a fost infiintata in anul 1999 de catre O. Kann, care a fondat o societate comerciala de mici dimensiuni in Frankfurt....

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Ai nevoie de altceva?