Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 25071
Mărime: 110.16KB (arhivat)
Publicat de: Victor Dascalu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. l.Structura,organizarea şi funcţionarea băncii comerciale 4
 3. 1.1 Scurt istoric al băncii B.C.«Moldova Agroindbank»S.A 4
 4. 1.2 Strategia de dezvoltare a BC"Moldova-Agroindbank"S.A 5
 5. 1.3 Structura organizatorică BC"Moldova-Agroindbank"S.A 6
 6. 2.0rganizarea şi gestiunea activităţii de trezorerie 7
 7. 2.1 Deschiderea şi deservirea conturilor 7
 8. 2.2 Decontări în valută naţională şi străină 14
 9. 2.3 Carduri bancare 17
 10. 2.4 Transferuri băneşti 23
 11. 2.5 Administrarea Riscurilor 29
 12. 3. Organizarea şi gestiunea activităţii de creditare 36
 13. 3.1 Acordarea creditelor întreprinderilor mici,microîntreprinderilor şi întreprinzători lor 36
 14. 3.2 Acordarea creditelor persoanelor fizice 47
 15. 3.3 Procesul de gestionare a creditelor problematice 56
 16. 4,Organizarea şi gestiunea activităţii economico-financiare 58
 17. 4.1 Lichiditatea şi metode de calcul a necesarului de mijloace lichide 58
 18. 4.2 Analiza activităţii económico-financiare a băncii 61
 19. 5. Organizarea şi gestiunea activităţii valutare şi relaţii internaţionale 65
 20. 6.0rganizarea şi gestiunea contabilităţii 68
 21. 6.1 Decontările interbancare 68
 22. 6.2 Evidenţa contabilă 72
 23. 6.3 Operaţiunile de casierie bancară 75
 24. 6.4 Evidenţa contabilă a impozitului pe venit 79
 25. 6.5 Evidenţa contabilă a operaţiunilor cu carduri 80
 26. 7.Organizarea auditului şi controlului intern 80
 27. Concluzii 83
 28. Bibliografie 84

Extras din proiect

Introducere

Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova.

MAIB este o bancă universală şi dispune de licenţă (Hotarirea BNM cu privire la modificarea unor acte normative nr. 145 din 31.07.2008, Monitorul Oficial nr.174/502 din 16.09.2008) Bancii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni în valută naţională şi străina pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.

Structura organizatorică a MAIB este constituită în baza orientării cît mai clare spre două mari catregorii de clienţi: Comerciali şi Retail. Pentru asigurarea unei deserviri cît mai eficiente şi calitative a clienţilor din categoria “Comercilai”, în bancă a fost creat şi funcţionează cu succes Centrul de afaceri. Produsele bancare tradiţionale, abordartea individuală, acordarea suportului consultativ şi oferirea serviciilor şi produselor specifice reprezintă pilonii politicii de deservire a clienţilor comercilali.

Totodata banca implimentează cu succes sistemul de protejare contra riscurilor specifice activităţii unei instituţii financiar-bancare moderne şi se conduce de Politica privind securitatea informaţională.

Reţeaua extinsă de filiale amplasate pe întreg teritoriul ţării, care este constituita din: 73 de filiale, 23 de reprezentanţe şi 1092 puncte de vînzare.

Banca domina clasamentele eficienţei bancare ale băncilor din Republica Moldova, fapt confirmat de o serie de indicatori relevanţi, înregistraţi de bancă. Astfel, la data de 31.12.2008, banca deţinea o cota de 18,6% din totalul activelor, 20,4% din totalul creditelor, 19,4% din totalul depozitelor pe sistemul bancar al ţării. Profitul net al băncii în anul 2008 a constituit 286,6 milioane lei.

Clienţii, agenţi economici, deserviţi de MAIB reprezintă toate sectoarele economiei naţionale, majoritatea constituind-o persoanele încadrate în activitaţi industriale, de comert, prestare de servicii şi agricole. MAIB are în calitate de clienţi o parte considerabilă dintre cei mai mari producatori de vinuri, zahăr, tutun, conserve - ramuri cheie în industria şi exportul Moldovei.

MAIB ofera o gamă largă de servicii financiare specializate pentru companii, investitori instituţionali şi privaţi, servicii care sunt integrate cu celelalte operaţiuni bancare şi care reprezintă un avantaj unic - de a beneficia de soluţii individualizate ce satisfac cele mai diverse cerinţe, oricit de ambiţioase ar fi ele.

Capitolul I STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCII COMERCIALE

1.1 SCURT ISTORIC AL BĂNCII BC “Moldova Agroindbank” S.A.

Moldova Agroindbank (MAIB) şi-a început activitatea în 1991 - o perioadă marcată de restructurarea radicală a societaţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut raspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din strainatate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia bancii pe piaţa bancara a republicii.

Experienţa acestei perioade a demonstrat că echipa de manageri şi de angajaţi ai MAIB este capabilă sa facă faţă oricăror provocări ale pieţei şi să realizeze cu succes obiectivele strategice trasate.

Pe parcursul activitaţii sale chiar de la infiinţare MAIB a indeplinit, pe lîngă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-leader, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

Astfel banca:

- a stabilit relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, materializînd premise pentru atragerea capitalului străin în economia ţării;

- a iniţiat fondarea companiei interbancare de procesare a cardurilor, iar mai tirziu a obţinut certificarea la tehnologia cip a băncii pe partea modernizare integrală a reţelei de acceptare pentru utilizarea cardurilor cu cip, care asigură o mai bună protecţie impotriva fraudei;

- sesizînd importanţa dezvoltarii pieţei financiare a ţării prin implementarea noilor mecanisme financiare, banca fondeaza în anul 2002 compania MAIB Leasing, companie subsidiară, în care banca detine 100% din acţiuni şi care în prezent se află în topul companiilor de leasing pe piaţa financiară a Republicii Moldova;

- a implementat noul sistem informatic Globus (Temenos) - soluţie complexă şi performantă, care menţine accesul On-Line şi procesarea centralizată, în regim de timp real a datelor, oferă instrumente moderne şi eficiente de administrare şi analiză, etc;

- printre primele instituţii financiare din lume banca a utilizat noul standard avansat de 4Gb Fibre Channel. Această arhitectură a sistemului informaţional permite asigurarea unei securităti sporite, monitoringul deplin al datelor şi funcţionarea neintreruptă a băncii chiar şi în cazul apariţiei unor defecţiuni infrastructurale;

Preview document

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 1
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 2
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 3
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 4
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 5
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 6
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 7
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 8
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 9
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 10
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 11
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 12
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 13
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 14
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 15
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 16
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 17
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 18
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 19
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 20
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 21
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 22
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 23
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 24
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 25
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 26
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 27
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 28
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 29
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 30
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 31
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 32
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 33
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 34
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 35
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 36
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 37
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 38
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 39
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 40
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 41
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 42
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 43
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 44
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 45
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 46
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 47
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 48
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 49
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 50
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 51
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 52
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 53
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 54
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 55
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 56
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 57
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 58
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 59
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 60
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 61
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 62
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 63
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 64
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 65
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 66
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 67
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 68
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 69
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 70
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 71
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 72
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 73
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 74
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 75
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 76
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 77
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 78
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 79
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 80
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 81
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 82
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 83
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 84
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 85
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 86
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 87
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 88
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 89
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 90
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 91
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 92
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 93
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 94
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 95
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 96
Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Raport de Practica BC Moldova Agroindbank SA.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de practică Moldova-Agroindbank SA

Introducere Conform Legii Învăţămîntului, adoptată de Guvernul Republicii Moldova din anul 1995, studenţii unei instituţii superioare de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Raport de practică Moldova-Agroindbank SA

Introducere Conform Legii Învăţămîntului, adoptată de Guvernul Republicii Moldova din anul 1995, studenţii unei instituţii superioare de...

Raport privind practică în cadrul BC Moldova-Agroindbank

Introducere Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat, mărturii existînd din antichitate. Există mai multe păreri cu privire la...

Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA

Practica de licenţă are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţeor teoretice obţinute în procesul de studiu al disciplinelor de profil,...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Analiza privind mixul de marketing al B.C. Moldova-Agroindbank S.A.

BC"Moldova Agroindbank" S.A. reprezintă o bancă comercială pe acţiuni,care efectuează operaţiuni bancare de atragere şi repartizare ale mijloacelor...

Ai nevoie de altceva?