Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 33614
Mărime: 441.17KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Grigore
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip Angela
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I. PREZENTAREA BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. REGLEMENTAREA, CONTROLUL, SUPRAVEGHEREA ȘI NORMATIVELE ECONOMICE ALE ACTIVITĂȚII BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 3. 1.1. Prezentare generală a BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 4. 1.2. Baza legislativă ce reglementează activitatea BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 5. 1.3. Modul efectuării controlului și supravegherea activității băncii comerciale
 6. CAPITOLUL II. STATUTUL, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI DE CONDUCERE ÎN CADRUL BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 7. 2.1. Statutul băncii. Autorizarea și înființarea BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 8. 2.2. Organigrama instituției financiare. Structura administrativă și de control a băncii comerciale
 9. 2.3. Performanțele și sfera de compentență a angajaților și a administratorilor bancari
 10. CAPITOLUL III. RESURSELE BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 11. 3.1. Capitalul BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 12. 3.2. Resursele atrase BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 13. CAPITOLUL IV. MODUL DESCHIDERII ȘI ÎNCHIDERII CONTURILOR LA BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 14. CAPITOLUL V. OPERAȚIUNILE DE DECONTARE ÎN CADRUL ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 15. 5.1. Decontările fără numerar efectuate de banca comercială
 16. 5.2. Decontările prin intermediul cardurilor
 17. 5.3. Particularitățile decontărilor între filiale și alte reprezentanțe ale băncii
 18. 5.4. Transferul internațional de fonduri
 19. CAPITOLUL VI. OPERAȚIUNILE DE CASĂ ALE BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 20. 6.1. Organizarea serviciilor de casă la băncii comerciale
 21. 6.2. Modul derulării operațiunilor de încasare și eliberare a numerarului
 22. 6.3. Măsurile de securitate a casieriei bancare. Păstrarea bunurilor în safeuri
 23. CAPITOLUL VII. OPERAȚIUNILE DE CREDIT ȘI INVESTIȚIONALE A BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A.
 24. 7.1. Politica de creditare ale băncii comerciale
 25. 7.2. Portofoliul de credite și formarea rezervelor pentru pierderile la credite
 26. 7.3. Acordarea creditelor și evidența contabilă a operațiunilor de credit
 27. 7.4. Tipurile operațiunilor investiționale ale băncii
 28. CAPITOLUL VIII. OPERAȚIUNILE CU VALUTA, TIPURILE ȘI MODUL ORGANIZĂRII ACESTORA.
 29. CAPITOLUL IX. OPERAȚIUNILE DE LEASING, TRUST ȘI FACTORING.
 30. CAPITOLUL X. REZULTATUL ACTIVITĂȚII BC ”MOLDOVA AGROINDBANK” S.A. ȘI RAPOARTELE FINANCIARE ANUALE ALE ACESTEIA
 31. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
 32. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale în cadrul economiei de schimb. Primele evocări atestă existenţa acestora cu 20 de secole î.Ch., în Mesopotamia, acolo unde s-a format una dintre ceia mal vechi civilizaţii – cultura sumeriană. [8, p. 160-170]

Astfel primii "bancheri" îndeplineau doar rolul de intermediari între deţinătorii de bogăţii şi cei care solicitau să se împrumute. Potrivit abordărilor moderne asupra acestui gen de activitate, se poate spune că este vorba, mai degrabă, de operaţiuni ale instituţiilor financiare şi mai puţin ale băncilor. [9, p.10]

Se consideră că cel mai vechi bancher din Grecia Antică ar fi fost Philostefanos din Corint, cu 500 de ani Î.Ch. [10, p.11]

Primele bănci publice au fost înfiinţate în Lampsaque, Abdere şi Sinope, bănci care efectuau ca principale operaţiuni încasarea impozitelor şi piaţa cheltuielilor cu caracter public.Mai târziu, în Grecia Antică, în Legea lui Solon era reglementat nivelul dobânzilor. De asemenea, aceasta interzicea dreptul creditorilor de a transforma în sclavi pe cei care deveneau insolvabili sau pe un membru al familiei acestora, iar celor care îşi pierduseră pământurile, datorită insolvabilităţii, li s-au restituit proprietăţile. [11, p.6]

Această îndeletnicire era practicată numai de către bărbaţi, fiind interzisă femeilor. Ea este atestată nu doar în Roma, ci şi pe teritoriul actualei Italii.[12, P.32 ]

La începutul secolului 21, cele mai mari bănci din lume au devenit organizaţii financiare complexe ce oferă pieţei internaţionale o gamă largă de servicii şi ce controlează o putere de finanţare de miliarde de dolari în cash sau în active.

Integrarea dezvoltării durabile în sectorul bancar se îndreaptă în două direcţii principale:

1. Integrarea responsabilităţii sociale şi de mediu în operaţiunile bancare prin iniţiative de mediu;

2. Integrarea dezvoltării durabile în activitatea de bază a băncii, prin integrarea considerentelor de mediu sau sociale în design-ul produselor, politicilor şi strategiilor acesteia.

Spre aceste 2 direcții se îndreaptă și BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., aceste principii fiind puse ca bază în vederea desfășurării unei activități eficiente pe parcursul anilor în care a activat.

Cu siguranţă, drumul către sustenabilitate este la început, paşii sunt timizi în diverse sectoare, dar cu fiecare acţiune, fiecare bancă creează un exemplu, un reper în in¬dustria financiară. Aceste exemple pot şi trebuie să servească drept inspiraţie pentru afaceri viitoare. Provocarea cea mai mare în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în bănci o reprezintă:

Pe de-o parte, înţelegerea conceptului în conexiune cu domeniul de afaceri; a înceta practic să catalogăm sustenabilitatea în responsabilităţile doar ale ONG-urilor şi ale guvernelor, să înţelegem că responsabilitatea bancară nu înseamnă doar acţiuni filantropice şi sponsorizări, ci că este mult mai mult decât atât;

Gestionarea eficientă a conflictelor de interese; trăim într-o lume complexă, cu probleme complexe, în care soluţiile nu sunt uşor de găsit, în special în contextul respectării intereselor diverselor părţi.

Preview document

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 1
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 2
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 3
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 4
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 5
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 6
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 7
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 8
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 9
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 10
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 11
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 12
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 13
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 14
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 15
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 16
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 17
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 18
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 19
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 20
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 21
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 22
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 23
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 24
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 25
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 26
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 27
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 28
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 29
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 30
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 31
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 32
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 33
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 34
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 35
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 36
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 37
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 38
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 39
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 40
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 41
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 42
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 43
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 44
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 45
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 46
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 47
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 48
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 49
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 50
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 51
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 52
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 53
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 54
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 55
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 56
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 57
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 58
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 59
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 60
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 61
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 62
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 63
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 64
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 65
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 66
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 67
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 68
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 69
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 70
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 71
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 72
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 73
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 74
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 75
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 76
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 77
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 78
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 79
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 80
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 81
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 82
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 83
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 84
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 85
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 86
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 87
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 88
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 89
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 90
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 91
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 92
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 93
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 94
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 95
Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Raport Privind Efectuarea Practicii de Productie la BC Moldova Agroindbank SA.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?