Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Referat
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 54589
Mărime: 261.03KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Codreanu
Puncte necesare: 10
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul 1. Auditul intern – Definire, rol, obiective 7
 3. 1.1. Audit Intern – istoric şi prezenţă în viaţa întreprinderii 7
 4. 1.2. Auditul intern şi auditul public intern, trăsături, obiective şi sfera de aplicare 13
 5. 1.2.1. Definirea şi trăsăturile auditului intern 13
 6. 1.2.2. Auditul intern la entităţi private 15
 7. 1.2.3. Auditul intern la entităţi publice 20
 8. 1.3. Simetrie şi asimetrie între auditul intern şi alte servicii din cadrul întreprinderii 22
 9. 1.3.1. Auditul intern şi extern 22
 10. 1.3.2. Auditul intern şi controlul intern 24
 11. 1.3.3. Auditul intern şi consilierea externă 27
 12. 1.3.4. Auditul intern şi controlul de gestiune 30
 13. 1.3.5. Auditul intern şi calitatea serviciilor şi / sau produselor 33
 14. 1.4. Auditul performanţei exercitat de Curtea de Conturi 36
 15. Capitolul 2. Guvernanţa corporativă 40
 16. 2.1. Conceptul de guvernanţă corporativă 40
 17. 2.2. Avantajele guvernanţei corporative 48
 18. 2.3. Necesitatea guvernanţei corporative 49
 19. 2.4. Priorităţile stabilite prin Ghidul de Guvernanţă Corporativă 50
 20. 2.5. Drepturile acţionarilor şi tratamentul echitabil 53
 21. 2.6. Terţe părţi şi rolul acestora 57
 22. 2.7. Transparenţa şi prezentarea informaţiilor 62
 23. 2.8. Responsabilităţile Consiliului de Administraţie 66
 24. 2.9. Modele de guvernanţă corporativă 68
 25. 2.10. Guvernarea corporativă şi rolul comitetelor de audit 69
 26. Capitolul 3. Managementul riscurilor 74
 27. 3.1. Introducere în filosofia riscurilor 74
 28. 3.2. Conceptul de risc 78
 29. 3.3. Politica de risc şi strategia riscurilor 82
 30. 3.4. Procesul gestionării riscurilor 84
 31. 3.5 Etapele procesului de gestionare a riscurilor 87
 32. 3.5.1. Identificarea riscurilor 88
 33. 3.5.2. Evaluarea riscurilor 92
 34. 3.5.3. Controlul riscurilor 100
 35. 3.5.4. Analiza şi raportarea riscurilor 106
 36. Capitolul 4. Valoarea adăugată a auditului intern 110
 37. 4.1. Abordările conceptuale ale valorii adăugate 110
 38. 4.2. Factorii determinanţi ai valorii adăugate 113
 39. 4.3. Modalităţi de creştere a valorii adăugate de auditul intern 116
 40. 4.4. Modalităţi de evaluare şi măsurare a performanţei funcţiei de audit intern 118
 41. Capitolul 5. Studiu de caz : Guvernarea Corporativă al grupului Bancii Europene de Investiţii (BEI) 123
 42. 5.1. Planul operaţional al băncii pentru perioada 2008-2010 123
 43. 5.2. Activitatea Grupului BEI în 2007 128
 44. 5.3. Guvernare corporativă 132
 45. 5.3.1. Cooperarea cu alte instituţii 132
 46. 5.3.2. Guvernare şi responsabilitate 134
 47. 5.3.3 Amprenta directă şi responsabilitatea acţiunilor întreprinse 139
 48. 5.3.4. Organele statutare ale BEI 143
 49. Concluzii 146
 50. Bibliografie 148

Extras din referat

Introducere

Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la toate nivelurile politico-administrative (global, european, naţional, local) dar, mai nou, şi în legătură cu activităţile întreprinderilor (guvernare corporativă).

Dacă examinăm sensul cuvântului în limba latină, vom găsi că el înseamnă „navigare”, ceea ce poate fi explicat ca exprimarea metaforică a sensului pe care toţi îl cunoaştem astăzi, şi anume de conducere, îndrumare, gasirea celei mai bune căi de îndeplinire a obiectivelor. În greacă „guvernare” se traduce prin Kybernein- etimonul cuvântului cibernetică. În limba română termenul de guvernare este preluat din francezul gouverner şi are sensul unanim recunoscut de „a conduce, a administra, a dirija un stat, un popor.

Deci, dacă din punct de vedere etimologic termenul este relativ bine explicitat, probleme ridică semantica acestuia tocmai datorită contextelor diferite în care şi-a găsit întrebuinţare. Din punct de vedere semantic „termenul „guvernare” cuprinde mai multe arii conceptuale şi este utilizat în diverse contexte sociale, politice, economice etc.

Ca efect al globalizării, termenul a dobândit un înţeles mult mai complex, sintagme apropiate fiind preluate de literatura de specialitate din limba engleză. Beneficiind de traduceri mai mult sau mai puţin adecvate, astăzi termeni ca good governance, corporate governance sau chiar şi mai des utilizatul global governance stârnesc dispute aprinse atât în lumea economică cât si în cea politica.

În general, acest concept defineşte un sistem de reglementări şi structurile create în cadrul unui stat (dacă ne referim la guvernarea naţională) precum şi procesul de luare a deciziilor majore privind dezvoltarea viitoare a acestuia precum şi modul de implementare a strategiilor adoptate.

În perioada formării statelor naţionale şi a colonialismului o bună guvernare era echivalentă cu îndeplinirea obiectivelor statului naţional în ideea că ceea ce era bun pentru stat, respectiv popor, era automat expresia unei bune politici de guvernare. Abia după sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial a apărut în istoria omenirii posibilitatea, pentru unii chiar necesitatea, globalizării guvernării. Aceasta s-a manifestat prin înfiinţarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii ulterioare Conferinţei de la Bretton Woods: Fondul Monetar Internaţional -1944, şi Banca Mondială (care reprezintă un sistem bancar format din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare -1944, Corporaţia Financiară Internaţională -1956, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare -1960). Numărul instituţiilor care guvernează azi economia mondială este însă mult mai mare şi într-o continuă creştere.

În acest context, conceptul de guvernare capătă dimensiuni noi. Guvernarea globală trebuie să găsească răspunsuri la probleme din ce în ce mai complexe, începând cu problemele naţiunilor foarte sărace ale lumii care se confruntă cu sărăcia, foametea, lipsa apei, educaţia şi injustiţia socială etc, pâna la problemele naţiunilor bogate: corupţia, şomajul, poluarea etc. Cu toate că se au în vedere drepturile privind participarea la guvernare, în sensul strict guvernarea nu este sinonimă cu dreptatea socială sau democraţia, pentru exprimarea acestor principii a apărut conceptul de „bună guvernare”.

Sintagma de “bună guvernare” datează încă din anii 1980 fiind utilizată, la început, de organizaţiile internaţionale financiare ca Banca Mondială şi FMI în cadrul programelor de ajutorare a ţărilor în curs de dezvoltare ca „o descriere favorabilă a amestecului în treburile interne ale ţărilor în dezvoltare”, în special în cele africane.

Termenul a fost utilizat apoi de către OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) fiind inclus în setul de „directive” cu privire la conducerea corporaţiilor în aşa numitul program de guvernare corporativă. Ulterior conceptul (nu doar sintagma) a fost preluat şi s-a aplicat în domeniul administraţiei publice semnificaţia termenului depăşind aspectul calitativ dihotomic al guvernării buna/rea.

Buna guvernare este un ideal dificil de atins în totaliatate deoarece ea este înţeleasă ca fiind un complex de 8 caracteristici : participarea egală atât a femeilor cât şi a bărbaţilor, respectul faţă de lege, transparenţa, responsivitate, orientarea către consens, echitate şi incluziune, eficienţă şi eficacitate şi nu în ultimul rând răspunderea.

Aceste caracteristici garantează că: opiniile minorităţilor sunt luate în considerare; vocile celor vulnerabili sunt auzite în procesul de luare a deciziei; corupţia este minimizată. Buna guvernare se referă la acel set de practici care asigură o mai mare transparenţă şi o consultare a publicului. Fără buna guvernare nu există democraţie.

Asemeni bunei guvernări, guvernarea corporativă se referă la un set de practici care asigură o mai mare transparenţă la nivelul întreprinderii, ca parte nemijlocită a societăţii, drepturi egale ale acţionarilor, luarea în calcul a păţilor interesate (salariaţi, clienţi, furnizori, instituţii guvernamentale, de protecţia mediului etc), responsabilizarea guvernanţilor (în acest caz Consiliul de Administraţie).

Capitolul 1. Auditul intern – Definire, rol, obiective

1.1. Audit Intern – istoric şi prezenţă în viaţa întreprinderii

Integrarea în Uniunea Europeană a impus României găsirea unor căi pentru eficientizarea activităţii economice şi înlăturarea unor neconcordanţe întâlnite atât în activitatea întreprinderilor cât şi a instituţiilor publice. Astfel, pe lângă adoptarea Standardelor internaţionale de Contabilitate la nivelul agenţilor economici, trecerea la un nou sistem contabil, bazat pe Sistemul European de Conturi la instituţiile publice, precum şi alte îmbunătăţiri legate de legislaţia economică şi fiscală, s-a impus şi organizarea activităţii de audit, atât la agenţii economici, cât şi la instituţiile publice. Aderarea la Uniunea Europeană impune ca cerinţă existenţa unor sisteme solide de management financiar, dar şi modalităţi de control al acestora, ca urmare a faptului că ţara noastră va utiliza fonduri comunitare, care trebuie folosite cu maxim de eficienţă.

Preview document

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 1
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 2
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 3
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 4
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 5
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 6
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 7
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 8
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 9
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 10
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 11
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 12
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 13
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 14
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 15
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 16
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 17
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 18
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 19
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 20
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 21
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 22
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 23
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 24
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 25
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 26
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 27
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 28
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 29
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 30
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 31
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 32
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 33
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 34
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 35
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 36
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 37
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 38
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 39
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 40
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 41
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 42
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 43
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 44
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 45
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 46
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 47
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 48
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 49
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 50
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 51
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 52
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 53
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 54
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 55
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 56
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 57
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 58
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 59
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 60
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 61
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 62
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 63
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 64
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 65
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 66
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 67
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 68
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 69
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 70
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 71
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 72
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 73
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 74
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 75
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 76
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 77
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 78
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 79
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 80
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 81
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 82
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 83
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 84
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 85
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 86
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 87
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 88
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 89
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 90
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 91
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 92
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 93
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 94
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 95
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 96
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 97
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 98
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 99
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 100
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 101
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 102
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 103
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 104
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 105
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 106
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 107
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 108
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 109
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 110
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 111
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 112
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 113
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 114
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 115
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 116
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 117
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 118
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 119
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 120
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 121
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 122
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 123
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 124
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 125
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 126
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 127
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 128
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 129
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 130
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 131
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 132
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 133
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 134
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 135
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 136
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 137
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 138
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 139
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 140
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 141
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 142
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 143
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 144
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 145
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 146
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 147
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 148
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 149
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 150
Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Contributia Auditului Intern in Guvernanta Corporativa si Managementul Riscului.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Modelul guvernanței corporative în întreprinderile din România

Partea 1 – Parte teoretica Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Sistem Expert Contabil

REVIEW Intelligent systems and interfaces Authors: Horia-Nicolai Teodorescu Daniel Mlynek Abraham Kandel Hans-Jurgen Zimmermann The field...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Rolul Auditului Intern în Procesul de Management al Riscurilor

Audit intern Auditul intern are scopul de a asigura conformitatea situatiilor financiare cu normele legislative.Acesta este realizat de catre...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Metode de Evaluare a Riscului în Activitatea de Audit financiar-contabil

1. Introducere Obiectivul auditului a evoluat de la detectarea fraudelor şi erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a tuturor...

Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea raportului de audit - studiu de caz Primăria X

INTRODUCERE La originile sale cuvantul “audit “ provine din latinescul audire care inseamna a asculta.Este vorba de a asculta pe cineva care...

Normele de Audit Intern

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN 1000 misiune, competente si responsabilitati MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Norme Profesionale ale Auditului Intern

acestei modalitati practice de aplicare: adoptarii cartei de audit intern.Prezenta MPA are drept scop trecerea în revista a tuturor punctelor ce...

Ai nevoie de altceva?