Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24271
Mărime: 842.41KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria Apostol
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Socol
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE MASTER: AUDITUL ŞI CONTROLUL AGENŢILOR ECONOMICI

Cuprins

 1. CAP I. GENERALITĂŢI PRIVIND AUDITUL INTERN 5
 2. 1.1.ISTORICUL APARIŢIEI AUDITULUI INTERN 5
 3. 1.2.EVOLUŢIA AUDITULUI INTERN 6
 4. 1.3.DEFINIREA CONCEPTULUI DE AUDIT INTERN 9
 5. 1.4.TRĂSĂTURILE AUDITULUI INTERN 11
 6. CAP II. REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI INTERN IN ROMANIA 14
 7. 2.1.CADRUL LEGISLATIV 14
 8. 2.2. OBIECTIVELE AUDITULUI PUBLIC INTERN 15
 9. 2.3. SFERA AUDITULUI PUBLIC INTERN 16
 10. 2.4. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE STRUCTURIILOR DE AUDIT INTERN 16
 11. 2.5. MODUL DE EXERCITARE A AUDITULUI PUBLIC INTERN LA NIVELUL ENTITĂŢILOR PUBLICE 21
 12. 2.6. STATUTUL, NUMIREA, OBLIGAŢIILE SI INTERDICŢIILE AUDITORILOR INTERNI 24
 13. CAP III. PARALELA ÎNTRE CONCEPTUL DE AUDIT INTERN ŞI ALTE CONCEPTE 26
 14. 3.1. PARALELA ÎNTRE AUDITUL INTERN ŞI AUDITUL EXTERN 26
 15. 3.2. PARALELĂ ÎNTRE AUDITUL INTERN ŞI CONTROLUL INTERN 33
 16. 3.3 INTEGRAREA ÎN PROCESUL DE MANAGEMENT 34
 17. 3.4. CADRUL LEGAL 35
 18. 3.5. ORGANIZAREA CONTROLULUI ŞI A AUDITULUI INTERN 36
 19. 3.6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SFERA DE CUPRINDERE 36
 20. 3.7. EXERCITAREA CONTROLULUI ŞI AUDITULUI INTERN 38
 21. 3.8. METODA CONTROLULUI ŞI AUDITULUI INTERN 38
 22. 3.9. POSIBILE CĂI DE PERFECŢIONARE A AUDITULUI PUBLIC INTERN 40
 23. CAP.IV.STUDIU DE CAZ PRIVIND AUDITUL CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARĂ AL PRIMĂRIEI BUCERDEA GRÂNOASĂ 43
 24. 4.1.DESCRIEREA PRIMĂRIEI BUCERDEA GRÂNOASĂ 43
 25. 4.2. REALIZAREA MISIUNII DE AUDIT A CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARĂ DE CĂTRE REPREZENTANŢII CAMEREI DE CONTURI A JUDETULUI ALBA 49
 26. CONCLUZII SI PROPUNERI
 27. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

Motto:

Deviza auditorilor interni:

„progres prin împărtăşirea cunoştinţelor”

INTRODUCERE

La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat legislaţia specifică auditului institu’iilor publice, am studiat actele normative, am consultat documentele emanate de la diferite instituţii ale căror preocupări vizează în sfera auditului bancar : CAFR, Institutul auditorilor interni( IIA).

Am avut ocazia de a-mi realiza lucrearea de didertaţie într-o instituţie publică, mai exact la Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă.

Am ales să îmi fac lucrarea de disertaţie la această instituţie, deoarece am obţinut informaţiile necesare cu mai multă uşurinţă.

Documentarea directă s-a efectuat la Primăria Comunei Bucerdea Grânoasă.

Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajută această organizaţie să îşi atingă obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control, şi de guvernare a întreprinderii, şi făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Activităţile de audit intern sunt efectuate în diferite medii juridice şi culturale, în organizaţii al căror obiect, mărime şi structură sunt diverse, precum şi de specialişti în audit în cadrul sau din afara organizaţiei. Aceste diferenţe pot influenţa practica auditului intern în fiecare mediu.

Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, încercând să răspundă mereu necesităţilor în continuă schimbare pe care le au organizaţiile. Auditul intern axat la începuturile sale pe problemele contabile, a devenit astazi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri a organizaţiilor.

Auditul intern este o profesie bine organizată, cu influenţă crescândă şi se bazează pe un cadru de referinţă recunoscut în lumea întreagă, chiar dacă, datorită varietăţii mediilor în care este practicat, acesta trebuie să se adapteze pentru a lua în calcul particularităţile legislative şi de reglementare ale fiecărei ţări, regulile specifice care guvernează anumite sectoare de activitate sau pur şi simplu mărimea şi cultura organizaţiilor.

AUDITUL PUBLIC INTERN ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

CAP I. GENERALITĂŢI PRIVIND AUDITUL INTERN

1.1. ISTORICUL APARIŢIEI AUDITULUI INTERN

Etimologic cuvântul „audit” înseamnă „a asculta şi a transmite mai departe” atunci când este tradus din latinescul „audire”. Tradus din limba engleză el exprimă noţiuni ca: revizie contabilă, bilanţ, a revizui, a verifica, a revizui registrele contabile, a face o revizie contabilă. Auditorul, în corelaţie cu semnificaţia cuvântului audit, este persoana care poartă eticheta şi este recunoscut ca atare de „revizor contabil”, „controlor financiar” sau „cenzor”.

Despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau a lui Eduard I al Angliei. Activităţi de audit s-au realizat în decursul timpului şi în România, dar purtau alte denumiri.

Utilizarea termenului de audit în acceptiunea folosită în prezent este relativ recentă şi se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică şi trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Întreprinderile au început să-şi organizeze propriile compartimente de audit intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entităţii, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la cabinete de audit extern, care aveau dreptul la o supervizare a activităţii întreprinderilor. Pentru a distinge între auditorii cabinetelor de audit extern şi cei ai organizaţiei supuse auditului, primii au fost numiţi auditori externi, iar cei din urmă au fost numiţi auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere

Aceste schimbări au fost benefice, deoarece auditorii externi nu îşi mai încep activitatea de la zero şi pornesc de la rapoartele auditorilor interni, la care adaugă noi constatări rezultate prin aplicarea procedurilor specifice şi apoi efectuează certificarea conturilor organizaţiei auditate.

După trecerea crizei economice, auditorii au fost utilizaţi în continuare, deoarece dobândiseră cunoştinţele necesare şi foloseau tehnici şi instrumente specifice domeniului financiar-contabil. În timp ei au lărgit domeniul de aplicare a auditului şi i-au modificat obiectivele, ajungându-se la ideea necesităţii existenţei unei funcţii a activităţii de audit intern în interiorul organizaţiilor

Preview document

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 1
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 2
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 3
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 4
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 5
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 6
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 7
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 8
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 9
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 10
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 11
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 12
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 13
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 14
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 15
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 16
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 17
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 18
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 19
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 20
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 21
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 22
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 23
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 24
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 25
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 26
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 27
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 28
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 29
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 30
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 31
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 32
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 33
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 34
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 35
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 36
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 37
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 38
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 39
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 40
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 41
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 42
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 43
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 44
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 45
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 46
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 47
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 48
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 49
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 50
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 51
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 52
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 53
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 54
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 55
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 56
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 57
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 58
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 59
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 60
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 61
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 62
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 63
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 64
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 65
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 66
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 67
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 68
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 69
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 70
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 71
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 72
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 73
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 74
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 75
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 76
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 77
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 78
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 79
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 80
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 81
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 82
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 83
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 84
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 85
Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Auditul Contului de Executie Bugetara la Primaria Bucerdea Granoasa.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?