Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 136 în total
Cuvinte : 39257
Mărime: 225.79KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Drăghici
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Victor Muntean
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar – Bancare Interne si Internaţionale

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1 5
 3. 1.1.Evolutia auditului financiar contabil ca practica economica 5
 4. 1.2.Rolul auditului financiar 13
 5. 1.3.Obiectivele auditului financiar contabil 17
 6. 1.4.Tipologia juridical a auditului financiar contabil 20
 7. 1.5.Definirea si realizarea auditului contabil 22
 8. 1.5.1.Elementele probante 24
 9. 1.5.2.Tehnica sondajului 28
 10. 1.5.3.Tehnica observarii fizice 29
 11. 1.5.4.Procedura confirmarii directe 30
 12. 1.5.5.Tehnica interviului 31
 13. 1.5.6.Tehnica examinarii analitice 33
 14. 1.5.7.Tehnica testarii sistemelor si conturilor semnificative 34
 15. 1.5.8.Tehnica examinarii situatiilor financiare (conturilor anuale) 36
 16. 1.5.9.Proceduri suplimentare de verificare a situatiilor financiare 37
 17. 1.5.10.Procedura examinarii evenimentelor posterioare inchiderii exercitiului financiar 40
 18. CAPITOLUL 2 42
 19. 2.1.Principiile auditorilor financiari 42
 20. 2.2.Codul de etica aplicat tuturor auditorilor financiari 44
 21. 2.3.Codul de etica aplicat auditorilor financiari profesionisti de practica publica 48
 22. Capitolul 3 54
 23. 3.Realizarea activitatii de audit financiar 54
 24. 3.1.Acceptarea misiunii si planificarea lucrarilor de audit 54
 25. 3.1.1.Acceptarea misiunii 54
 26. 3.1.2.Cunoasterea globala a intreprinderii 55
 27. 3.1.3.Planificarea lucrarilor 58
 28. 3.2.Cunoasterea clientului 62
 29. 3.3.Riscul de audit 65
 30. 3.4.Pragul de semnificatie in audit 68
 31. 3.5.Evaluarea controlului intern 71
 32. 3.5.1.Sistemul contabil al intreprinderii 72
 33. 3.5.2.Sistemul contabil al intreprinderii 72
 34. 3.5.3.Sistemul de control intern 73
 35. 3.54.Evaluarea controlului intern 75
 36. 3.5.5.Limitele interne ale controlului intern 80
 37. 3.6.Controlul conturilor 81
 38. 3.7.Documentarea 85
 39. 3.8.Raportul de audit 89
 40. 3.8.1.Continutul raportului de audit si certificarea bilantului 90
 41. 3.8.2.Tipuri de opinii exprimate de catre auditori 92
 42. CAPITOLUL 4 96
 43. 4.Studiul de caz la S.C. Zenon Connections S.A 96
 44. 4.1.Prezentarea societatii Zenon Connections S.A 96
 45. 4.2 Organizarea managementului si resurse umane 97
 46. 4.3.Sistemul de documente primare 100
 47. 4.4.Organizarea contabilitatii patrimoniului 104
 48. 4.5.Sistemul de prelucrare a datelor financiar contabile 105
 49. 4.6.Raportul de audit 106
 50. CAPITOLUL 5 129
 51. 5.1.Concluzii cu privirei la activitatea S.C. Zenon Connections S.A 129
 52. 5.2.Propuneri cu privire la activitatea S.C.Zenon Connections S.A 129
 53. Anexa 1- Organigrama 132
 54. Anexa 2- Bilantul financiar 133
 55. Bibliografie 134

Extras din proiect

CE ESTE AUDITUL ?

„ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor.”

(ISO 8402)

INTRODUCERE

Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu înaintarea procesului de reformă şi integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene.

Auditul financiar în România se află la început de drum, iar reglementările legislative din ultimii ani, previzionează tendinţe noi şi creşterea rolului acestuia în secolul ce a început. Acest aspect este motivat şi de numeroasele schimbări de ordin economic, ce au loc în societatea românească, cum ar fi dezvoltarea activităţilor bursiere, creşterea numărului de tranzacţii financiare, fuziunea, sciziunea şi falimentul societăţilor. Prin implementarea unitară şi la nivel mondial a unor Standarde Internaţionale de Contabilitate şi Audit Financiar unice, dar mai ales prin reliefarea aspectelor auditului financiar armonizat cu Standardele Internaţionale de Contabilitate se poate crea o piaţă unică de servicii de contabilitate şi audit financiar.

Sub auspiciul aspectelor relevate anterior, este de menţionat efortul şi rapiditatea, cu care profesioniştii români au înţeles că implementarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, alături de efectuarea activităţilor de audit financiar periodice, constituie premisa atragerii unui număr mai mare de investitori străini şi alinierea entităţilor patrimoniale româneşti la cele europene dacă nu chiar internaţionale.

Întrucât cunoaşterea responsabilităţilor, ce pot fi asociate realizării activităţii de audit financiar, constituie o preocupare regăsită chiar în ţări cu tradiţie în domeniul auditului financiar, unde există o literatură de profil diversificată, consider că, aceasta lucrare, contribuie la o mai bună înţelegere a cerinţelor acquis-ului comunitar şi a tendinţelor europene şi internaţionale, si poate fi benefică pentru practicienii şi teoreticienii din domeniul auditului financiar.

Prin urmare utilizatorii informaţiei financiare auditate, beneficiari ai muncii auditorilor financiari pretind competenta, obiectivitate, profesionalism, pentru a asigura solţtii optime problemelor, obiectivelor unei afaceri care polarizează in jurul deciziilor de investire a capitalurilor, astfel incat randamentul acestora sa fie la inaltimea aşteptărilor. Aceasta pentru ca asigurarea furnizată de auditorul financiar in prvinţa riscurilor, a riscului informţtional poate deveni piatra de hotar a existenţei entitaţilor, a organizării corespunzatoare a afacerilor, a castigurilor investitorilor, băncilor, angajaţilor, partenerilor de afaceri, publicului.

Primele3 capitole cuprind elemente teoretice, necesare pentru aprofundarea in studiul auditului financiar,organizării si efectuării acestuia.

Ultimele 2 capitole ale lucrării sunt un model practic de organizare si efectuare a auditului financiar la „Societatea Comerciala Zenon Connections S.A.”

Capitolul I

1. Auditul financiar- contabil si importanta sa in viata economico- financiară

1.1. Evolutia auditului financiar- contabil ca practica economica.

În societatea modernă de astăzi, complexitatea sporită a fenomenelor economico-sociale si a consecintelor acestora, face necesară aparitia unor activitatţi de consultanta realizate de specialisti de inalta calificare. “Acesti specialisti cu o pregatire teoretica superioara, o experienta practica relevanta si care sunt recunoscuti in domeniul lor ca persoane de mare autoritate si competenta poarta denumirea de experti”.

Activitatea, prin care expertii, pe baza cunostintelor teoretice si practice si in functie de scopul urmarit, cerceteaza si clarifica anumite fapte, este desemnata prin termenul de expertiza. In functie de domeniul cercetat si de cunostintele necesare efectuarii lor, expertizele sunt tehnice, bancare, contabile, psihologice, medicale etc.

Termenul de audit a fost introdus de catre cabinetele anglo- saxone de expertiza contabila, in urma cu patru decenii. Cu toate ca obiectivele si conceptele, care conduc in prezent auditul, erau aproape necunoscute la inceputul secolului al XX-lea, auditul de un tip sau altul a patruns in istoria inregistrata a comertului si finantelor guvernamentale.

Preview document

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 1
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 2
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 3
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 4
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 5
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 6
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 7
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 8
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 9
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 10
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 11
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 12
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 13
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 14
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 15
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 16
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 17
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 18
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 19
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 20
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 21
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 22
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 23
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 24
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 25
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 26
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 27
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 28
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 29
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 30
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 31
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 32
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 33
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 34
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 35
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 36
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 37
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 38
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 39
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 40
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 41
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 42
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 43
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 44
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 45
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 46
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 47
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 48
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 49
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 50
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 51
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 52
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 53
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 54
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 55
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 56
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 57
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 58
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 59
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 60
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 61
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 62
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 63
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 64
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 65
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 66
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 67
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 68
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 69
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 70
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 71
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 72
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 73
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 74
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 75
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 76
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 77
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 78
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 79
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 80
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 81
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 82
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 83
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 84
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 85
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 86
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 87
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 88
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 89
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 90
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 91
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 92
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 93
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 94
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 95
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 96
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 97
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 98
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 99
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 100
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 101
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 102
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 103
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 104
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 105
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 106
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 107
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 108
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 109
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 110
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 111
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 112
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 113
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 114
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 115
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 116
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 117
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 118
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 119
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 120
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 121
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 122
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 123
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 124
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 125
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 126
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 127
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 128
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 129
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 130
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 131
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 132
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 133
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 134
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 135
Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA - Pagina 136

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA.doc

Alții au mai descărcat și

Dosar Permanent Audit Policolor

1965: Infiintarea Intreprinderii de Lacuri si Vopsele Bucuresti, furnizor al industriilor nationale si al pietei bunurilor de larg consum....

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Ai nevoie de altceva?