Auditul Financiar Contabil

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc, db
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15330
Mărime: 3.51MB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE 3
 2. 1.1. Evoluţia istorică a activităţii de audit 4
 3. 1.2. Auditul financiar-contabil în România din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 5
 4. 1.3. Rolul auditului financiar-contabil 6
 5. 1.4. Obiectivele şi funcţiile auditului financiar-contabil 9
 6. 1.5. Formele auditului financiar 11
 7. 1.5.1. Auditul legal 11
 8. 1.5.2. Auditul contractual 11
 9. 1.6. Tipuri de audit 12
 10. 1.6.1. Auditul extern 12
 11. 1.6.2. Auditul intern 13
 12. 1.6.2.1. Auditul contabil sau financiar 14
 13. 1.6.2.2. Auditul operaţional 14
 14. 1.6.2.3. Auditul conducerii 14
 15. 1.6.3. Auditul guvernamental 15
 16. CAPITOLUL 2. DOCUMENTAŢIA PROCESULUI DE AUDIT 17
 17. 2.1.Generalităţi privind documentarea în audit 17
 18. 2.1.1. Funcţiile documentelor de lucru 18
 19. 2.1.2. Cerinţele documentelor de lucru 18
 20. 2.1.3. Trăsături comune documentelor de lucru 19
 21. 2.1.4. Arhivarea documentelor de audit 20
 22. 2.2.Forma şi conţinutul documentelor de lucru 20
 23. 2.2.1. Formele documentelor de lucru 21
 24. 2.2.2.Conţinutul documentelor de lucru 21
 25. 2.3.Tipuri de dosare utilizate în angajamentul auditului financiar 22
 26. 2.3.1.Dosarul permanent 22
 27. 2.3.2. Dosarul curent 24
 28. 2.4. Confidenţialitatea informaţiilor cuprinse in documentaţia procesului de audit 25
 29. CAPITOLUL 3. AUDITAREA PRINCIPALELOR CLASE DE CONTURI ŞI A SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ANTALEX SA. 27
 30. 3.1. Organizarea misiunii de audit 27
 31. 3.2. Constituirea şi actualizarea fondului de cunoştinţe despre client 28
 32. 3.3. Raportul de audit cu privire la situaţiile financiare pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2008 28
 33. 3.3.1. Cadrul juridic 29
 34. 3.3.2. Bazele prezentării 29
 35. 3.3.3. Auditul ciclului de finanţare 29
 36. 3.3.4. Auditul ciclului de investire – Imobilizări corporale şi necorporale 31
 37. 3.3.5. Auditul ciclului de exploatare 33
 38. 3.3.6. Auditul privind datoriile şi creanţele fiscale, sociale şi asimilate 36
 39. 3.3.7. Auditul fluxurilor de numerar 41
 40. 3.3.8. Auditul situaţiilor financiare 43
 41. 3.3.9. Concluzii cu privire la situaţiile financiare pe anul 2008 46
 42. 3.3.10. Opinia cu privire la raport 46
 43. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din licență

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE

Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al profesiei contabile, fiind definit ca o examinare profesională a unor informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea acestora la anumite standarde.

Auditul situaţiilor financiare reprezintă un exerciţiu al cărui obiectiv este să permită auditorilor să-şi exprime o opinie, dacă situaţiile financiare oferă o imagine reală şi onestă (sau echivalentă) asupra activităţii entităţii la sfârşitul perioadei şi asupra profitului sau pierderii, sau asupra veniturilor şi cheltuielilor, pentru perioada încheiată şi care au fost întocmite corespunzător, în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil.

Sensul actual al termenului provine din limba engleză, având semnificaţia de revizie, verificare sau control, cărora li se asociază conceptele de calitate, rigoare, modernism, calificare.

Situaţiile financiare oferă informaţii despre performanţele unei societăţi comerciale, despre poziţia financiară a acesteia, la un moment dat. Auditorul financiar, în calitate de expert independent, conferă credibilitate acestora, prin experienţă, competenţă profesională, integritate morală, obiectivitate şi legalitate. El certifică autenticitatea informaţiilor financiare înscrise în documente, în special în bilanţul contabil, concluziile cuprinse în raportul de audit fiind un instrument valoros pentru utilizatorii de informaţii, fie că sunt acţionari, bancheri, creditori, autorităţi guvernamentale sau publicul larg.

Acest rol, de garant al fidelităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale unei entităţi economice, solicită aplicarea standardelor şi reglementărilor emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), a Standardelor de Audit INTOSAI şi a liniilor directoare ale UE pentru aplicarea Standardelor de Audit INTOSAI.

Astfel, auditul financiar-contabil presupune o bună cunoaştere a cadrului contabil conceptual, la nivel naţional şi internaţional, a principiilor, normelor şi regulilor de evaluare, a procedeelor şi instrumentelor de control, a Standardelor Internaţionale de Audit, a codului privind conduita etico-profesională în domeniu, elaborate de IFAC. Pe lângă pregătirea teoretică este necesară o bogată experienţă practică, cultură generală, memorie, intuiţie, spirit organizatoric, onestitate, simţul responsabilităţii, stăpânire de sine, discreţie, disciplină, fermitate, capacitate de a lua decizii, sociabilitate, calităţi ce întregesc profilul auditorului.

1.1. Evoluţia istorică a activităţii de audit

Nu se cunoaşte aria geografică sau data exactă la care a apărut activitatea de audit. Istoria ne arată că auditul era deja cunoscut înaintea secolului al XVIII-lea, fiind ordonat de stat, regi, împăraţi şi biserică, cu scopul de a preveni şi pedepsi frauda, de a proteja patrimoniul propriu entităţii respective împotriva hoţilor. Datorită calităţilor morale ale preoţilor, auditorii erau numiţi din rândul acestora.

În secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, ordonatorii de audit sunt acţionarii, tribunalele jurisdicţionale şi statul, iar auditorii erau recrutaţi din rândul celor mai buni contabili. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, se conturează relaţia dintre auditaţi şi auditori aleşi dintre contabili sau jurişti. Activitatea acestora era orientată spre evitarea erorilor şi fraudelor, prin verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.

În secolul al XX-lea, auditul este realizat de profesionişti în audit şi de contabili care, în baza comenzilor primite de la stat sau acţionari, îşi extind activitatea în rândul băncilor, patronatului şi instituţiilor financiare, datorită dezvoltării schimburilor economice şi extinderii pieţelor de capital. Obiectivul auditului este atestarea sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare.

Dupa 1970, activitatea de audit se orientează spre realizarea controlului intern, respectarea postulatelor, principiilor şi regulilor de evaluare contabilă şi a normelor de audit. Auditorii sunt recunoscuţi ca profesionişti în contabilitate şi consiliere, acţionând ca independenţi sau în cadrul unor societăţi de expertiză sau audit. Ordonatorii de audit sunt statele, întreprinderile, băncile, terţii sau acţionarii. Auditorii, având pregătire superioară, autoritate şi competenţă, sunt numiţi experţi care, în baza contractelor primite, cercetează situaţiile financiare, formulând opinii responsabile despre corectitudinea înregistrărilor contabile, calitatea controlului intern, respectarea normelor legale şi protecţia contra fraudelor naţionale şi internaţionale.

Practic, auditul este o examinare profesională ce se poate aplica în orice domeniu de activitate, fiind cunoscute: auditul calităţii, auditul managementului, auditul mediului etc.

Utilizatorii informaţiilor financiare trebuie să fie siguri de corectitudinea acestora pentru a lua cele mai bune decizii economice, a vinde sau a cumpăra titluri de valoare, a face investiţii de capital, a depista şi corecta deficienţe în managementul activităţii, a evalua capacitatea întreprinderii de a face plăţi şi restitui credite, a elabora politicile de impozitare sau a elabora date statistice despre venitul naţional.

Preview document

Auditul Financiar Contabil - Pagina 1
Auditul Financiar Contabil - Pagina 2
Auditul Financiar Contabil - Pagina 3
Auditul Financiar Contabil - Pagina 4
Auditul Financiar Contabil - Pagina 5
Auditul Financiar Contabil - Pagina 6
Auditul Financiar Contabil - Pagina 7
Auditul Financiar Contabil - Pagina 8
Auditul Financiar Contabil - Pagina 9
Auditul Financiar Contabil - Pagina 10
Auditul Financiar Contabil - Pagina 11
Auditul Financiar Contabil - Pagina 12
Auditul Financiar Contabil - Pagina 13
Auditul Financiar Contabil - Pagina 14
Auditul Financiar Contabil - Pagina 15
Auditul Financiar Contabil - Pagina 16
Auditul Financiar Contabil - Pagina 17
Auditul Financiar Contabil - Pagina 18
Auditul Financiar Contabil - Pagina 19
Auditul Financiar Contabil - Pagina 20
Auditul Financiar Contabil - Pagina 21
Auditul Financiar Contabil - Pagina 22
Auditul Financiar Contabil - Pagina 23
Auditul Financiar Contabil - Pagina 24
Auditul Financiar Contabil - Pagina 25
Auditul Financiar Contabil - Pagina 26
Auditul Financiar Contabil - Pagina 27
Auditul Financiar Contabil - Pagina 28
Auditul Financiar Contabil - Pagina 29
Auditul Financiar Contabil - Pagina 30
Auditul Financiar Contabil - Pagina 31
Auditul Financiar Contabil - Pagina 32
Auditul Financiar Contabil - Pagina 33
Auditul Financiar Contabil - Pagina 34
Auditul Financiar Contabil - Pagina 35
Auditul Financiar Contabil - Pagina 36
Auditul Financiar Contabil - Pagina 37
Auditul Financiar Contabil - Pagina 38
Auditul Financiar Contabil - Pagina 39
Auditul Financiar Contabil - Pagina 40
Auditul Financiar Contabil - Pagina 41
Auditul Financiar Contabil - Pagina 42
Auditul Financiar Contabil - Pagina 43
Auditul Financiar Contabil - Pagina 44
Auditul Financiar Contabil - Pagina 45
Auditul Financiar Contabil - Pagina 46
Auditul Financiar Contabil - Pagina 47
Auditul Financiar Contabil - Pagina 48
Auditul Financiar Contabil - Pagina 49
Auditul Financiar Contabil - Pagina 50
Auditul Financiar Contabil - Pagina 51
Auditul Financiar Contabil - Pagina 52
Auditul Financiar Contabil - Pagina 53
Auditul Financiar Contabil - Pagina 54
Auditul Financiar Contabil - Pagina 55
Auditul Financiar Contabil - Pagina 56
Auditul Financiar Contabil - Pagina 57
Auditul Financiar Contabil - Pagina 58
Auditul Financiar Contabil - Pagina 59
Auditul Financiar Contabil - Pagina 60
Auditul Financiar Contabil - Pagina 61
Auditul Financiar Contabil - Pagina 62
Auditul Financiar Contabil - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Auditul Financiar Contabil
  • Bibliografie.doc
  • bilant-nesemnat.doc
  • LICENTA-forma finala.doc
  • Thumbs.db

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE S.C. CONBAC S.A. Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Auditul Fluxurilor de Trezorerie

Auditul fluxurilor de trezorerie Deciziile economice luate de utilizatoriile situatiilor financiare necesita evaluarea capacitatii intreprinderii...

Te-ar putea interesa și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

1.Cadrul legislativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,...

Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale • Legea nr. 11/1991 privind combaterea...

Ai nevoie de altceva?