Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 7482
Mărime: 95.04KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jinga Cristina
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cuprins

  1. 1. Cadrul juridic al auditului financiar in Romania si privind datoriile 4
  2. 2. Obiectivul unui audit al situatiei financiare 4
  3. 3. Definire si delimitare privind tertii 6
  4. 4. Contabilitate primara:
  5. • Sistemul de conturi privind datoriile curente, documente financiar –contabile, operatiuni specifice 7
  6. 5. Studiu de caz 10
  7. 6. Anexe 26
  8. 7. Bibliografie 44

Extras din proiect

Notiunea de audit

Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă, semnifică azi, în sens strict, revizia conturilor realizată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii asupra regularităţii şi sincerităţii acestora.

Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie îmbunătăţirea utilizării informaţiei.

Se reţin elementele principale care definesc auditul în general, a căror absenţă pune în discuţie daca o activitate este sau nu audit si anume:

- examinarea unei informatii trebuie sa fie exclusiv o examinare profesionala;

- scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;

- opinia exprimata asupra a unei informaţii trebuie să fie responsabilă şi independentă, ceea ce presupune că persoana care face aceasta examinare are anumite responsabilităţi pentru activitatea sa şi trebuie să fie o persoană independentă;

- examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse intr-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu de calitate.

Întreprinderile mari sau mici trebuie să recurgă la serviciile auditorilor sau expertilor

contabili fară să ştie întodeauna cine sunt, ce sunt şi ce fac aceşti profesionişti contabili. Vocabularul oficial ajută prea puţin la înţelegerea celui care intră în această adevarată junglă a auditurilor. Uniunea europeană nu cunoaşte decât denumirea de controlor legal, dar acesta se cheamă comisar de conturi în Franţa, comisar-revizor în Belgia, auditor statuar în Regatul Unit.

Auditul extern este realizat de către un auditor statuar ( legal), un funcţionar sau de către un terţ, în baza unui contract cu intreprinderea:

- “Auditorul legal” sau controlorul legal” ( expresii franceze utilizate în textele oficiale ale Uniunii Europene) sau “auditorul statuar” ( expresie britanică utilizată în textele oficiale ale Uniunii Europene) este auditorul a cărui misiune este descrisă în lege. Auditul statuar(legal) efectuat de către un auditor cuprinde o misiune generală sau de bază şi misiuni conexe. Misiunea de bază cuprinde:

• o misiune de audit financiar care conduce la certificarea situaţiilor financiare;

• verificări specifice prevăzute expres prin lege.

- Un funcţionar al statului poate realiza unele misiuni de audit din categoriile prezentate mai sus dar care nu constituie audit legal (statuar) şi cu atat mai puţin un audit financiar care conduce la certificarea situaţiilor financiare.

- Auditorul contractual efectuează o misiune în cadrul unui contract cu entitatea audiată prin care acesta ( o intreprindere, o primărie, o instituţie publică, un minister) fixează o misiune unui auditor, termenii şi condiţiile de realizare prevăzute în contract. Altfel spus, dacă nu există decât o singură misiune de audit legal (statuar) care cuprinde obiective cunoscute şi care se realizează potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, există un număr nelimitat de misiuni de audit contractual, realizate de specialişti, de regulă experţi contabili.

La originea misiunilor contractuale stau patru motivaţii:

- Entitatea nu are auditor statuar şi doreşte să încredinţeze unui specialist competent şi independent o misiune de audit financiar care conduce la certificarea situaţiilor financiare, similară cu cea realizată de auditorul statuar.

- Auditorul contractual deţine o competenţă mai bine adaptată la o misiune foarte precisă ( de exemplu, elaborarea şi implementarea procedurilor de control intern, audit al metodelor de evaluare a stocurilor).

- Întreprinderea are nevoie de opinia unui auditor a cărui semnatură se bucură de un prestigiu particular.

- O misiune particulară de control este cerută de un terţ, de exemplu, o bancă la acordarea unui împrumut.

Auditul financiar privind datoriile

Cadrul legislativ privind datoriile:

1. Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice din 23.08.1999

2. Ministerul Finantelor Publice - OMF 1752/2005

3. Ministerul Finantelor Publice - OMF 2374/2007

4. Legea contabilitatii - Legea 82/1991

5. Legea 571/2003 – Codul Fiscal

6. Normele de aplicare a Codului Fiscal

7. Codul de Procedura Fiscala

Obiectivele auditului financiar contabil privind datoriile

1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie.

2. Verificarea facturilor de prestari servicii.

3. Verificarea statului de salarii.

4. Verificarea decontarilor in cadrul grupului si cu asociatii.

5. Verificarea altor sisteme de decontare.

6. Verificarea taxei pe valoarea adaugata.

7. Verificarea unui contact de vanzare-cumparare.

8. Verificare leasing financiar.

Preview document

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 1
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 2
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 3
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 4
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 5
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 6
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 7
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 8
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 9
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 10
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 11
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 12
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 13
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 14
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 15
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 16
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 17
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 18
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 19
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 20
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 21
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 22
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 23
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 24
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 25
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 26
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 27
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 28
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 29
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 30
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 31
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 32
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 33
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 34
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 35
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 36
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 37
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 38
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 39
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 40
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 41
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 42
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 43
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 44
Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Metode, Tehnici și Probe de Autit Financiar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de...

Misiune de audit intern la Comuna Pârteștii de Jos - Primărie

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primaria Pirtestii de Jos este situata in comuna Pirtestii de Jos aflata in judetul Suceava. Primaria are in subordine...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Dosar Audit

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Încheiat astăzi 15/04/2008, între: S.C. ENERGO S.R.L., cu sediul în Brasov, str.Inului, nr.10, ap.7, înregistrată...

Auditul Financiar Contabil privind Cheltuielile

Etapa 1 : Prezentarea cadrului legislativ-normativ privind cheltuielile. • Legea 82/1991 privind Contabilitatea Agentilor Economici; • OMFP...

Ai nevoie de altceva?