Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13616
Mărime: 228.43KB (arhivat)
Publicat de: Ion Barbu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.MARIANA MIREA
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. CAPITOLULI Delimitări şi structuri privind stocurile 4
 3. 1.1 Definiţii şi concepte privind stocurile 4
 4. 1.2 Contabilitatea stocurilor 7
 5. 1.2.1 Rolul şi importanţa stocurilor 7
 6. 1.2.2 Principiile şi regulile evaluării stocurilor 9
 7. 1.2.3 Evaluarea stocurilor 10
 8. 1.2.4 Metode de înregistrare a stocurilor în contabilitate 16
 9. 1.2.4.1 Metoda inventarului permanent 16
 10. 1.2.4.2 Metoda inventarului intermitent 17
 11. CAPITOLUL II Prezentarea societăţiicomerciale HUTTON SA 18
 12. 2.1 Prezentarea de ansamblu a societăţii 18
 13. 2.2 Piaţa actuală 20
 14. 2.3 Managemetul şi structura SC HUTTON SA 22
 15. 2.4 Aspecte financiar–contabile în activitatea SC HUTTON SA 23
 16. CAPITOLUL III Organizarea contabilităţii stocurilor la SC HUTTON SA 27
 17. 3.1 Operaţiuni cu stocuri la SC HUTTON SA 28
 18. 3.1.1 Tipologia operaţiilor prezentate 28
 19. 3.1.2Monografie contabilă privind operaţiile cu stocuri 29
 20. 3.2 Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale 41
 21. CONCLUZII 48
 22. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi pertinente în procesul de luare a deciziilor economice.

Contabilitatea permite cunoaşterea periodică a situaţiei unităţii economice-sociale vis-a-vis de terţi: clienţi, salariaţi, bănci, stat şi alte organisme publice.

Ea informează conducătorul unităţii economice-sociale asupra situaţiei patrimoniale şi financiare, profitul sau pierderea rezultă în fiecare an din alte organisme publice.

Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din:

a.Legea Contabilităţii nr.82/1991 completată şi modificată prin legea nr.420/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2004;

b.Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82/1991;

c.Normele metodologice şi precizările contabile cu caracter de reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniale, întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiarǎ şi contabilǎ şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora ;

d.Precizările metodologice cu statut de ghiduri profesionale ;

e.Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale( IASC );

f.Planul de Conturi General;

g.Recomandări,ghiduri practice şi legea auditului financiar;

Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate,având ca scop acela de a permite agenţilor economici sǎ utilizeze un sistem contabil şi de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piaţă.S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaţionale,în mǎsura în care calculele sunt compatibile cu reglementǎrile europene.

Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din patrimoniu: metoda costului mediu ponderat C.M.P., metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. şi că fiecare agent economic poate alege între aceste metode în funcţie de specificul bunurilor respective. De asemenea, noul sistem contabil permite întreprinderilor să aleagă între sistemul de înregistrare cunoscut sub numele de metoda inventarului permanent şi cel cunoscut sub numele de metoda inventarului intermitent.

Pornind de la aceste premize, am elaborat prezenta lucrare, ce conţine, pe lângă problematica cunoştinţelor teoretice acumulate în anii de studiu aprofundat şi o temă practică, concretă, bazată pe un studiu de caz realizat la SC HUTTON SA.

Tema acestei lucrări o constituie Organizarea contabilităţii stocurilor la SC HUTTON SA, subiect ce are o importanţă deosebită ţinându-se seama în principal de reglementările din sistemul contabil potrivit Legii Contabilităţii nr.82/1991 actualizatǎ în conformitate cu directivele europene şi regulamentului de aplicare a acestei legi

Lucrarea este structurată în trei capitole, fiind astfel delimitată partea teoretică de cea practică.

Capitolul I este strict teoretic tratând delimitări şi structuri privind stocurile.

În Capitolul II şi III am realizat un studiu de caz la SC HUTTON SA, în care am făcut o prezentare generală a societăţii, pornind de la modul de înfiinţare, evoluţia capitalului social, obiectul de activitate al acesteia.

Drept urmare, lucrarea va începe cu prezentarea aspectelor teoretice legate de evaluarea şi contabilizarea în referenţialul internaţional IAS 2, după care se vor contura particularităţile privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor în România şi diferenţele existente între IAS şi OMFP. Apoi, teoria va fi transpusă într-un studiu de caz.

Bibliografie

Dumitru,C.,Ioanaş,C., (2005), Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor,Editura Universitara,Bucureşti

Feleagă, N., Feleagă, L., (2008), Contabilitate financiară – o abordare europeană si internaţională, vol. I si II, Editura Infomega, Bucureşti.

Feleaga, N., Feleaga,L.,(2002) – Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti

Gheorghe,.L., (2006), Îndrumar practic de contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor(Referenţialul Naţional aplicabil,întrebări şi răspunsuri,teste grilă propuse,teste grilă rezolvate),Editura Universul Juridic, Bucureşti

Gîrbinǎ,M., ,Ştefan,B.,(2006),Sinteze,studii de caz şi teste grilǎ privind aplicarea IAS-IFRS volumul I,ediţia aII-a,Editura CECCAR,Colecţia Standarde Internaţionale de Contabilitate, Bucureşti

Greceanu,V.,(2006),Contabilitatea întreprinderilor-actualizatǎ şi simplificatǎ,Editura Economicǎ, Bucureşti

Horia,C., (2003), Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii,Ediţia CECCAR,ediţia a II-a, Bucureşti

Ionescu,C., (2005), Sisteme contabile moderne, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Ionescu,C., (2007), Contabilitate – baze si proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Ladislau,P.,Gheorghe,L.,Bogdan,L.,(2006),Contabilitatea întreprinderii-îndrumar practic actualizat şi completat prin Reglementările contabile prevăzute de Directivele Europene a IV-a şi aVII-a aprobate de O.M.F.P. 1752/2005,ediţia a VIII-a,Editura Fundaţiei ,,Andrei Şaguna’’,Constanţa

Pântea,I., Petru,Ghe.,(2005), Contabilitatea financiarǎ româneascǎ conformǎ cu Directivele Europene, Editura Intelcredo,Deva

Ristea,M., (2004),Contabilitate financiarǎ şi aprofundată,Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura Universitarǎ,Bucureşti

Stoian,A.,(2001), Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Mărgăritar, Bucureşti

Vasile,R., Ion,A., Elena, Ş., Daniela,Ţ., (2003), Evaluarea întreprinderii, Editura ASE,Bucureşti.

Preview document

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 1
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 2
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 3
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 4
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 5
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 6
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 7
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 8
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 9
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 10
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 11
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 12
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 13
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 14
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 15
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 16
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 17
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 18
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 19
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 20
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 21
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 22
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 23
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 24
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 25
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 26
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 27
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 28
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 29
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 30
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 31
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 32
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 33
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 34
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 35
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 36
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 37
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 38
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 39
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 40
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 41
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 42
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 43
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 44
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 45
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 46
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 47
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 48
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 49
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 50
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 51
Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii Stocurilor la SC Hutton SA.docx

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Ai nevoie de altceva?