Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 11129
Mărime: 147.90KB (arhivat)
Publicat de: Leonard Ioniță
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ducu Corina
Facultatea de Finante Contabilitate
Universitatea "Constantin Brancoveanu", Pitesti
Specializare: Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I : Delimitări conceptuale privind auditul intern.4
 3. 1.1 Contextul apariției și evoluției auditului intern.4
 4. 1.2 Definirea conceptului de audit intern.12
 5. 1.3 Rolul, responsabilitățile și funcțiile auditului intern.14
 6. 1.4 Organizarea auditului intern.16
 7. Capitolul II : Metodologia planificării misiunii de audit intern.18
 8. 2.1 Inițierea auditului.18
 9. 2.2 Colectarea și prelucrarea informațiilor.19
 10. 2.3 Identificarea și analiza riscurilor.22
 11. 2.4 Elaborarea programului de audit.26
 12. 2.5 Ședința de deschidere.28
 13. Capitolul III: Studiu de caz – Planificarea misiunii de audit intern la SC Publitrans 2000 SA.30
 14. 3.1 Prezentarea societății SC Publitrans 2000 SA.30
 15. 3.2 Organizarea compartimentului în cadrul societății SC. Publitrans 2000 SA.37
 16. 3.3 Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA.38
 17. Concluzii.47
 18. Anexe.48
 19. Bibliografie.49

Extras din licență

Introducere

Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități.

Activitatea umană a fost supusă controlului, sub diferite aspecte, din cele mai vechi timpuri. Activitatea de control vizează realizarea întocmai a sarcinilor de către organele entității, fără a aduce atingerea interesului general, respectând totodată un mijloc prin intermediul căruia pot fi descoperite abateri de la prevederile legale.

Lucrarea prezentă are o strucutră logică, materializată in cinci părți, primele trei cuprinzând cadrul teoretic al auditului intern și planificarea lui. În ultimul capitol am prezentat studiul de caz, planificarea auditului intern la SC Publitrans SA, urmând ca ultima parte să fie una concluzivă însoțită de propuneri care se vor a fi posibile pentru îmbunătățirea sistemului administrativ românesc în materie de audit pentru atingerea obiectivelor în această direcție, în ciuda tuturor provocărilor și dificultăților pe care le întâmpinăm.

Se poate întrevedea rolul determinat pe care auditul intern trebuie să îl joace în procesele de dezvoltare durabilă în cadrul acestei societăți. Auditul intern are, în acest sens, datoria de a sprijinii managementul firmei în luarea deciziilor, relația dintre administrație și audit intern trebuie a fi una naturală și organică pentru ca aceasta să se dezvolte în mod durabil cu societatea pe care o deservește.

Urma celor ce vor fi rezentate, vom identifica auditul și planificarea lui ca vectori de performanță.

Capitolul I

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL INTERN

1.1 Conceptul apariției evoluției auditului intern.

Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit – auditare, care are semnificația „a asculta” , dar despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activități de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri.

Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosită în prezent este ralativ recentă și se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică și trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificatrea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile oferite de Cabinete de Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a verifica conturile și bilanțurile contabile și a certifica situațiile financiare finale. Pentru a-și îndeplini atribuțiile, cabinetele de audit efectuau o serie de lucrări pregătitoare de specialitate, și anume : inventarierea patrimoniului, inspecția conturilor, verificarea soldurilor, diferite sondaje etc., ce au crescut semnificativ costurile auditării.

Întreprinderile au început să-și organizeze propriile Cabinete de Audit Intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entității, iar pentru realizarea activității de certificare au apelat în continuare la Cabinetele de Audit Extern, care aveau dreptul asupra unei supervizări s activității întreprinderilor. Penru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern și cei ai organizației supuse auditului, primii au fost numiți auditori externi, iar cei din urmă au fost numiți auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

Aceste schimbări au fost benefice deoarece auditorii externi nu mai își încep activitatea de la zero și pornesc de la rapoartele auditorilor interni, la care adaugă noi constatări rezultate prin aplicarea procedurilor specifice și apoi efectează certificarea conturilor organizației auditate.

Cu timpul, auditorii externi au renunțat în totalitate să mai efectueze acțiuni de inventariere și de inspectare a conturilor clienților și au început să realizeze analize, comparații și să justifice cauzele eșecurilor, să dea consultații și soluții, pentru cei care erau responsabili, pentru activitatea întreprinderii. În acest fel, în timp, s-au stabilit obiective, instrumente, tehnici și sisteme de raportare distincte pentru auditorii interni, comparativ cu auditorii externi.

După trecerea crizei economice, auditorii au fost utilizați în continuare, deoarece dobândiseră cunoștințele necesare și foloseau tehnici și instrumente specifice domeniului financiar – contabil. În timp, ei au lărgit mereu domeniul de aplicare al auditului și i-au modificat obiectivele, ajungându-se la ideea necesității existenței unei funcții a activității de audit intern în interiorul organizațiior.

Bibliografie

1 Crăciun Șerban-Audit intern. Evaluare . Consiliere . Editura Economică, București, 2006.

2 Dascălu Doina, Nicolae Flavia – Audit intern și instituțiile publice, Editura Economică, București, 2009.

3 Dobroțeanu Camelia, Dobroțeanu Laurențiu- Audit intern, Editura InfoMega, București, 2007.

4 Dobroțeanu Camelia, Dobroțeanu Laurențiu- Audit intern, Editura InfoMega, București,2013.

5 Ghită Marcel – Audit intern(ediția a II-a), Editura Economică, București, 2009.

6 Ghiță Emil – Audit public intern, Editura Sitech, 2008.

7 Ghiță Marcel, Iațco Constantin – Guvernanța coorporativă și audit intern, Editura TipoMoldova, Iași, 2009

8 Mihăilescu Ion (coordonator) – Audit și control intern, Editura Independența Economică, Pitești, 2010.

9 Mihăilescu Ion (coordonator) – Audit financiar, Editura Independența Economică, Pitești, 2007.

10 Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Stoian Flavia – Audit intern și guvernanță coorporativă, Editura Universitară, București, 2008.

11 Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Stoian Flavia – Audit intern și guvernanță coorporativă, Editura Universitară, București, 2011.

12 Morariu Ana, Suciu Gheorghe, Stoian Flavia – Audit intern și guvernanță coorporativă, Editura Universitară, București, 2007.

13 Munteanu Victor, Zuca Marinela, Zuca Ștefan – Auditul intern al întreprinderilor și instituțiilor publice, Editura Wolters Kluwer, București, 2010.

14 Murică Cristian – Auditul intern si controlul financiar preventiv, Editura Saeculum, București, 2008.

15 Oprean Ioan, Popa Emil, Lenghel Radu - Procedurile auditului și ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2007.

16 Rusovici Alexandru și colectivul – Manager în misiunea de audit, Editura Monitorul Oficial, București, 2008.

17 Țoge Dan – Audit intern, Editura Artifex, București, 2008.

18 w.w.w. mfinanțe.ro

19 w.w.w.carfr.ro

20 www.audit-financiar.com

21 *** Legea contabilității nr 28/1991, modificată și actualizată prin OUG nr 37/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28/2011.

Preview document

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 1
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 2
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 3
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 4
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 5
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 6
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 7
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 8
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 9
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 10
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 11
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 12
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 13
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 14
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 15
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 16
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 17
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 18
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 19
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 20
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 21
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 22
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 23
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 24
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 25
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 26
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 27
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 28
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 29
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 30
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 31
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 32
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 33
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 34
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 35
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 36
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 37
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 38
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 39
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 40
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 41
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 42
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 43
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 44
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 45
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 46
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 47
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 48
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 49
Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Metoda costurilor standard - posibilități de aplicare și evaluare a performanțelor

Introducere Într-o lume аflаtă într-o permаnentă schimbаre, contаbilitаteа аre menireа de а produce situаţii finаnciаre utile unei gаme lаrgi de...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Ai nevoie de altceva?