Audit

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 13844
Mărime: 600.31KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Mihai
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT 2
 2. 1.1. Acceptarea misiunii de audit și contractarea lucrărilor 3
 3. 1.1.1 Prezentarea societații Felix SRL 3
 4. 1.1.2 Acceptarea misiunii de audit la societatea SC Felix SRL 4
 5. 2. PLANIFICAREA MISIUNII DE AUDIT 15
 6. 2.1 Cunoașterea clientului de audit SC Felix SRL 15
 7. 2.2 Evaluarea riscurilor la societatea SC Felix SRL 21
 8. 2.3 Pragul de semnificație și eșantionarea 34
 9. 3. DETERMINAREA OBIECTIVELOR AUDITULUI ȘI A MUNCII DE AUDIT 41
 10. 3.1 Obiective de audit pentru componenta H - „Debitori” 41
 11. 3.1.1 Proceduri si teste de audit 41
 12. 3.2 Obiective de audit pentru componenta D/E - „Imobilizări” 53
 13. 3.2.1 Proceduri și teste de audit 53
 14. 3.3 Obiective de audit pentru componenta I - „Soldurile bancare și numerarul disponibil” 66
 15. 3.3.1 Proceduri și teste de audit 66
 16. CONCLUZII 73

Extras din disertație

1. SIMULAREA EVALUĂRII INDEPENDENȚEI AUDITORULUI LA ACCEPTAREA MISIUNII DE AUDIT

O misiune de audit trebuie să se realizeze prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Acceptarea misiunii sau contractarea lucrărilor

2. Planificarea misiunii de audit

3. Evaluarea controlului/auditului intern

4. Controlul conturilor

5. Verificarea situațiilor financiare

6. Lucrările de sfârșit de misiune

7. Raportul de audit

În mod evident, în cadrul fiecărei etape se desfășoară mai multor tipuri de lucrări, toate având drept scop obținerea probelor necesare pentru formularea opiniei de audit. O parte dintre etapele enumerate presupun un număr mai mare de activități, spre deosebire de altele în cadrul cărora numărul de activități ce trebuie desfășurat de echipa de audit este mai redus. De exemplu, etapa de planificare a misiunii de audit presupune parcurgerea mai multor pași, cum ar fi: cunoașterea mediului general de desfășurare a activității societății, identificarea și înțelegerea ramurei din care face parte societatea, analiză a riscurilor și întocmirea planului activității de audit. O altă etapă care presupune un volum similar de activități este aceea a controlului conturilor.

Aceste etape presupun mai multe activități deoarece sunt necesare un număr semnificativ de probe pentru ca opinia auditorului să fie rezonabilă. În plus, pentru a obține probele de audit, mai întâi, trebuie să fie stabilite în mod clar obiectivele pentru categoriile de operațiuni în mod individual și pentru soldurile conturilor.

Una dintre etapele aflate la finalul misiunii de audit este se referă la activitățile întreprinse de echipa de audit la finalul misiunii (”Lucrări de sfârșit de misiune”). În cadrul acestei etape sunt cuprinse activități precum: solicitarea unor declarații în scris din partea conducerii societății, numite în literatura de specialitate și scrisori de afirmare. Tot în cadrul acestei etape se întocmește chestionarul de sfârșit de misiune, care drep scop obținerea asigurării că au fost colectate toate elementele necesare expimării unei opiniei relevante asupra situațiilor financiare, că standardele de audit au fost respectate și că dosarele de lucru sunt complete. O activitate importantă ce aparține acestei etape se referă la analizarea evenimentelor ulterioare închiderii exercițiului.

Deoarece activitățile întreprinse de echipa de audit sunt multiple, aceștia întocmesc o notă de sinteză în care centralizează toate concluziile împreună cu referințele foilor de lucru drept pe baza cărora s-au obținut, pentru a eficientiza activitatea de întocmire a raportului de audit.

1.1. Acceptarea misiunii de audit și contractarea lucrărilor

În prima etapă auditorul trebuie să își autoevalueze aptitudinile pentru a stabili dacă este își poate asuma misiunea de audit.

Auditorul trebuie să aibă în vedere faptul că nu poate să își piardă independența prin acceptarea unei misiuni de audit. Acesta trebuie să nu se regăsească în situațiile de incompatibilitate prevăzute în Codul etic al profesiei. De asemenea, el trebuie să evalueze dacă dispune de pregătirea și resursele necesare pentru finalizarea activității de audit.

Acceptarea misiunii se concretizează prin semnătura clientului din scrisoarea de misiune (angajament). Dacă este necesar întocmirea unui contract, fiecare parte are obligația să descrie drepturile și obligațiile aferente misiunii, activitatea ce se va finaliza, costurile activității de audit financiar, durata misiunii, și documentele pe care clientul de audit trebuie să le pună la dispoziția prestatorului.

Standardului de Audit ISA 210 sugerează faptul că încheierea unei scrisori de misiune este în beneficiul ambelor părți și este recomandat să se semneze înainte de începerea activității de audit, pentru a evita neînțelegerile ulterioare. Scrisoarea de misiune conține obiectivele misiunii de audit, drepturile și responsabilitățile societății de audit față de client.

1.1.1 Prezentarea societații Felix SRL

Societatea Felix SRL a fost înființată sub acest nume la Registrul Comerțului în luna Ianuarie 2003. Este o persoană juridică română cu capital privat, ce are statutul juridic al unei societăți cu răspundere limitată și este localizată în Strada Garofița, Nr. 11, Corp B, Tîrgu Mureș (Fig. 2.1.1), pentru o perioada nelimitată, conform extrasului de la Registrul Comerțului nr. 72971 din 27.02.2014.

Nr. Registrul Comerțului: J 13/13254/14.01.2003

Cod fiscal: RO 14587452

Forma juridică: SRL - societate cu răspundere limitată

Sediul social: Strada Garofița, Nr. 11, Corp B, Tîrgu Mureș

Fig. 1.1.1.1 „Date de identificare conform certificat de înregistrare”

Capitalul social al societății, subscris și plătit la 31.12.2016 este în valoare de 5.795.600 RON, fiind împărțit în 57.956 de părți sociale cu o valoare nominală de 100 RON fiecare.

Din momentul înființării, structura asociațiilor a variat, ajungând la data de 31.12.2016 să aibă un singur asociat: Felix Delimited GmbH, cu un număr de 57.956 părți sociale, reprezentând 100% din mărimea capitalului social.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal:...

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o...

The big four

Big Four sunt cele mai mari patru rețele internaționale de servicii profesionale , oferind audit , asigurare, taxe, consultanţă, actuariat,...

Audit financiar integrat

Scrisoare de angajament Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul situatiilor financiare ale societatii S.C. BAC DELPHI SA, care contin...

Opinia de audit - Corelația cu materialitatea și cu eșantionare

I. Auditul – opinia de audit Prin audit se înţelege “examinarea profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Ai nevoie de altceva?