Misiunea de Audit Intern

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 25348
Mărime: 177.59KB (arhivat)
Publicat de: Angelica Gradinaru
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SUciu Gheorghe
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCURESTI FACULTATE DE CONTABILIATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER: AUDIT FINANCIAR SI CONSILIERE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I - Aspecte teoretice privind auditul intern 4
 3. I.1 Repere istorice ale auditului 4
 4. I.2 Cadrul teoretic al auditului intern 6
 5. I.3 Normele profesionale ale auditului intern 11
 6. I.4 Analiză comparativă între audit intern şi audit extern 18
 7. CAPITOLUL II - Sudiu de caz: Misiunea de audit intern privind managementul resurselor umane la Primăria Municipiului Bacau 21
 8. II.1. Informare-cadru 21
 9. II.2.Pregatirea misiunii de audit intern 24
 10. II.3.Interventia la fata locului 49
 11. II.4.Raportul misiunii de audit intern 66
 12. II.5.Evaluarea misiunii de audit intern 75
 13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 77
 14. BIBLIOGRAFIE: 78

Extras din disertație

INTRODUCERE

Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii

Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial Preocupările de perfecţionare ale auditul sunt astfel utile, mai ales în România, unde aceste activităţi s-au consolidat, abia o dată cu înaintarea procesului de reformă şi integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene.

Astfel, prezenta lucrare, structurată pe două capitole, doreşte a aborda atât aspecte de natura teoretică în privinţa auditului intern cat şi aspecte practice in privinţa metodologiei unei misiuni de audit public intern.

Primul capitol, intitulat „Aspecte teoretice privind auditul intern”, reliefează in mare principalele trăsături teoretice ale auditului intern. Structurat la rândul sau pe patru subcapitole, are menirea de a ne introduce în aria auditului încă de la începuturile sale şi de a prezenta principalele graniţe între care se poate defini auditul intern. Pe lângă acestea, pentru a putea intelege mai în detaliu cum funcţionează auditul în România, am prezentat Organizaţia Naţională şi internaţională a funcţiei, cadrul normativ al acesteia precum si principalele reguli aferente. La finalalul primul capitol am facut o scurta paralela intre auditul intern şi auditul extern in care am analizat principalele deosebiri şi asemănări între cele două tipuri de audit.

Capitolul doi reprezintă un studiu practic efectuat la Primaria Municipiul Bacău care simuleaza procesul de derulare a unei misiuni de audit intern pivind managementul resurselor umane. Este structurat la rândul său pe cinci subcapitole prin care se explică în detaliu cele patru misiuni ale unei misiuni de audit public intern. Menţionez că datele din studiul practic nu sunt realiste ci sunt luate doar ca exemplu.

CAPITOLUL I - Aspecte teoretice privind auditul intern

I.1 Repere istorice ale auditului

Etimologic, termenul audit îşi are izvorul în limba latină, provenind de la verbul „audire”, care înseamnă „a asculta”, mai târziu îşi găseşte originea în limba engleză în verbul to audit, cu sensul de „a examina, a verifica”.Practic, auditul reprezintă un raţionament profesional, ce se poate aplica în orice domeniu de activitate.

Deşi nu a fost precizata data sau localizarea geografica într-un anumit loc, auditul se presupune a fi cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economica delimiteaza mai multe etape ale auditul, diferenţiate în funcţie de categoria sociala care ordona auditul, numiţi ordonatori de audit, în fucţie de auditori şi obiectivele auditului.

Pâna la începutul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, împaraţi, biserica şi stat cu un singur obiectiv :cel de pedepsire a hoţilor pentru frauda şi prevenirea unor unor astfel de fate cu scopul de a proteja patrimoniul propiu al acelei entitati. Auditorii erau numiti din randul preotilor si primau calitaţile morale ale acestora.

Pâna la jumatatea secolului al XIX-lea s-au produs schimbari şi în rândul ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdicţionale şi acţionarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili. Âuditul işi extinde obiectivele asupra reprimarii fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau şi a câutării soluţiilor, pentru pastrarea integrităţii patrimoniului.

Sfârşitul secolului al XIX-lea contureaza relaţia între auditaţi şi auditorii aleşi din rândul profesioniştilor contabili sau jurişti. Obiectivul era era atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu scopul de a evita erorile şi frauda.

Primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. Lucrarile erau comandate de stat şi acţionari.

Perioada anilor 1940-1970, cand comerţul internaţional se dezvolta, este dominata de schimburi între state cu bunuri şi servicii, ordonatorii de audit îşi largesc sfera în rândul băncilor, patronatului şi al instituţiilor financiare datorită pieţelor de capital. Activitatile de audit erau realizate de profesionişti audit şi contabilitate, iar obiectivele cunosc o formă elevată de atestarea a sincerităţii şi reularităţii situaţiilor financiare. În această perioada, datorită dezvoltării profesiei contabile şi a influenţelor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvoltă activitatea de audit pe continentul european.

Doua decenii mai târziu (1970-1990), obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil şi a normelor de audit. Cei care ordonau auditul sunt statele, terţii, acţionarii, băncile, întreprinderile iar auditorii sunt tot profesionişti de contabilitate şi consiliere, organizate ca profesii liberale, independente, societăţi de expertiza şi audit. Astăzi fenomeele social economice sunt complexe şi nu pot fi analizate multilateral pentru a clarifica anumite aspecte decât cu concursul specialiştilor de înaltă probitate morală şi profesională. Fapte analizate, operaţiunile şi documentele aveau ca scop formularea unor opinii care atestau imaginea fidela a conturilor, calitatea controlului intern, respectarea normelor şi protectia contra fraudelor naţionale şi internaţionale.

Auditorii ca specialisti cu o pregătire teoretica superioara, cu autoritate şi competenţă sunt denumiti experţi. Îşi face apariţia activitatea de expertiză, care reuneşte profesionişti cu cunostinţe teoretice şi practica care, în urma contractelor primite de la terţi, cercetează situaţiile financiare.

În România, odată cu trecerea la aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi auditarea situaţiilor financiare, prin aplicarea directivelor europene, abia în anul 2000, printr-un ordin al ministrului finanţelor, s-au introdus reglementări minimale referitoare la auditul intern, foarte teoretice, cu stângăcii de traducere şi interpretare, dar a constituit o deschidere necesară învăţării şi acomodării cu cerinţele unei noi profesii, dar şi mai complexe.

Preview document

Misiunea de Audit Intern - Pagina 1
Misiunea de Audit Intern - Pagina 2
Misiunea de Audit Intern - Pagina 3
Misiunea de Audit Intern - Pagina 4
Misiunea de Audit Intern - Pagina 5
Misiunea de Audit Intern - Pagina 6
Misiunea de Audit Intern - Pagina 7
Misiunea de Audit Intern - Pagina 8
Misiunea de Audit Intern - Pagina 9
Misiunea de Audit Intern - Pagina 10
Misiunea de Audit Intern - Pagina 11
Misiunea de Audit Intern - Pagina 12
Misiunea de Audit Intern - Pagina 13
Misiunea de Audit Intern - Pagina 14
Misiunea de Audit Intern - Pagina 15
Misiunea de Audit Intern - Pagina 16
Misiunea de Audit Intern - Pagina 17
Misiunea de Audit Intern - Pagina 18
Misiunea de Audit Intern - Pagina 19
Misiunea de Audit Intern - Pagina 20
Misiunea de Audit Intern - Pagina 21
Misiunea de Audit Intern - Pagina 22
Misiunea de Audit Intern - Pagina 23
Misiunea de Audit Intern - Pagina 24
Misiunea de Audit Intern - Pagina 25
Misiunea de Audit Intern - Pagina 26
Misiunea de Audit Intern - Pagina 27
Misiunea de Audit Intern - Pagina 28
Misiunea de Audit Intern - Pagina 29
Misiunea de Audit Intern - Pagina 30
Misiunea de Audit Intern - Pagina 31
Misiunea de Audit Intern - Pagina 32
Misiunea de Audit Intern - Pagina 33
Misiunea de Audit Intern - Pagina 34
Misiunea de Audit Intern - Pagina 35
Misiunea de Audit Intern - Pagina 36
Misiunea de Audit Intern - Pagina 37
Misiunea de Audit Intern - Pagina 38
Misiunea de Audit Intern - Pagina 39
Misiunea de Audit Intern - Pagina 40
Misiunea de Audit Intern - Pagina 41
Misiunea de Audit Intern - Pagina 42
Misiunea de Audit Intern - Pagina 43
Misiunea de Audit Intern - Pagina 44
Misiunea de Audit Intern - Pagina 45
Misiunea de Audit Intern - Pagina 46
Misiunea de Audit Intern - Pagina 47
Misiunea de Audit Intern - Pagina 48
Misiunea de Audit Intern - Pagina 49
Misiunea de Audit Intern - Pagina 50
Misiunea de Audit Intern - Pagina 51
Misiunea de Audit Intern - Pagina 52
Misiunea de Audit Intern - Pagina 53
Misiunea de Audit Intern - Pagina 54
Misiunea de Audit Intern - Pagina 55
Misiunea de Audit Intern - Pagina 56
Misiunea de Audit Intern - Pagina 57
Misiunea de Audit Intern - Pagina 58
Misiunea de Audit Intern - Pagina 59
Misiunea de Audit Intern - Pagina 60
Misiunea de Audit Intern - Pagina 61
Misiunea de Audit Intern - Pagina 62
Misiunea de Audit Intern - Pagina 63
Misiunea de Audit Intern - Pagina 64
Misiunea de Audit Intern - Pagina 65
Misiunea de Audit Intern - Pagina 66
Misiunea de Audit Intern - Pagina 67
Misiunea de Audit Intern - Pagina 68
Misiunea de Audit Intern - Pagina 69
Misiunea de Audit Intern - Pagina 70
Misiunea de Audit Intern - Pagina 71
Misiunea de Audit Intern - Pagina 72
Misiunea de Audit Intern - Pagina 73
Misiunea de Audit Intern - Pagina 74
Misiunea de Audit Intern - Pagina 75
Misiunea de Audit Intern - Pagina 76
Misiunea de Audit Intern - Pagina 77
Misiunea de Audit Intern - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Misiunea de Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Noțiuni generale despre organizarea și exercitarea profesiilor liberale în România și UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Auditul instituțiilor publice

INTRODUCERE Necesitatea îmbunătăţirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor entităților publice, în condiţii de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Misiune de audit intern - administrația finanțelor publice Fălticeni

PREZENTARE ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FĂLTICENI Administraţia finanţelor publice Fălticeni este o unitate teritorială, fiscală, organizată...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Ai nevoie de altceva?