Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4349
Mărime: 44.84KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Tara Gheorghe-Ioan

Extras din referat

1.Introducere

IAASB consideră că standardele de audit în materie de audit vor spori calitatea auditului ca urmare a unor evaluări mai bune ale riscurilor printr-o înțelegere mai detaliată a entității și a mediului său, inclusiv controlul său intern și îmbunătățirea designului și performanței procedurilor de audit pentru a răspunde riscurilor evaluate de material declarațiile inexacte. Îmbunătățirea legăturii dintre procedurile de audit și riscurile evaluate este de așteptat să ducă la o mai mare concentrare a efortului de audit în domenii în care există un risc mai mare de denaturare semnificativă.

Standardele aprobate sunt:

- ISA 500 (revizuit), Dovezi de audit

- ISA 315, Înțelegerea entității și a mediului său și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă

- ISA 330, Procedurile auditorului ca răspuns la evaluarea riscurilor

- O completare la ISA 200, obiective și principii generale care guvernează un audit al situațiilor financiare

Standardele aprobate înlocuiesc următoarele ISA existente:

- ISA 310, Cunoașterea afacerii

- ISA 400, Evaluarea riscurilor și controlul intern

- ISA 401, Auditul într-un mediu informatic al sistemelor informatice

Domeniu

Domeniul de aplicare al fiecăreia dintre standardele de risc de audit este reflectat în introducerea standardului.

Adăugarea la ISA 200 - Explică modelul de risc de audit de bază.

ISA 500 (revizuit) - Standarde și orientări privind ce constituie dovezi de audit, suficiența și adecvarea dovezilor de audit obținute, utilizarea de către auditor a afirmațiilor și procedurile auditorului pentru obținerea probelor de audit.

ISA 315 - Standarde și orientări privind obținerea unei înțelegeri a entității și a mediului său, inclusiv a controlului său intern, și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă.

ISA 330 - Standarde și orientări privind determinarea răspunsurilor globale la riscurile evaluate la nivelul situațiilor financiare și proiectarea și efectuarea unor proceduri de audit ulterioare pentru a răspunde la riscurile evaluate de denaturări semnificative la nivelul aserțiunilor.

Domeniul de aplicare al proiectului a cuprins, de asemenea, un memorandum explicativ care a însoțit proiectele de expunere care descriu impactul standardelor de risc propuse asupra auditului asupra procesului de audit, împreună cu informațiile de bază referitoare la proiect. Domeniul de aplicare al proiectului nu a inclus modificări semnificative la alte ISA-uri. Cu toate acestea, după cum se arată mai jos, sunt necesare anumite modificări conforme altor ISA-uri.

Fundal

Mediul de afaceri este supus unor schimbări continue. Practicile de audit se modifică, de asemenea, și este nevoie ca setatorii standard să păstreze standardele în curs de revizuire pentru a se asigura că rămân adecvate. Modificările recente din mediul de afaceri includ modul în care sunt organizate entitățile și își desfășoară activitatea; efectele globalizării și ale tehnologiei; utilizarea sporită a judecății și a estimărilor, inclusiv a valorilor juste, impuse de standardele contabile; și creșterea presiunilor care ar putea provoca raportarea financiară frauduloasă. IAASB și Consiliul pentru Standarde de Audit din SUA (ASB) au decis că standardele de bază ale auditului ar trebui revizuite în lumina acestor modificări.

O parte semnificativă a rezultatelor acestei revizuiri este standardele de risc de audit menționate mai sus. Standardele includ modificări semnificative pentru a îmbunătăți standardele și îndrumările privind performanța auditului de către auditor.

Standardele privind riscul de audit au fost puternic influențate de raportul Grupului de Lucru Comun (JWG) și de raportul Comisiei pentru Supraveghere Publică al SUA (POB) privind eficacitatea auditului. Ambele rapoarte au indicat faptul că modelul de risc de audit fundamental nu a fost încălcat, dar au fost necesare anumite modificări. După caz, au fost adoptate recomandările JWG și POB.

Prin colaborarea cu ASB din SUA, IAASB își continuă obiectivul de integrare a procesului de stabilire a standardelor cu standardizatorii naționali pentru a promova convergența și acceptarea unui set internațional de standarde de audit. IAASB consideră că Standardele privind riscul de audit reprezintă un pas important în atingerea acestui obiectiv, deoarece ele stabilesc cadrul de bază al procesului de audit.

2.Pragul de semnificatie si riscul de audit

ISA 320 stipuleaza:

Auditorul va lua in considerare pragul de audit si relatia dintre acestea si riscul de audit pentru efectuarea auditului.

Pragul de semnificatie si riscul de audit sunt corelate. Riscul de audit reprezinta o posibilitate ca auditorul sa formulez o opinie de audit neadecavata asupra situatiilor financiare care sunt prezentate eronat in mod semnificativ.

Bibliografie

1. Audit financiar 2000; Standarde, Codul privind conduit etica si profesionala, Camera Auditorilor din Romania, Ed. Economica, Bucuresti 2000.

2. Ghid de utilizare a Standardelor Internationale de Audit in auditarea intreprinderilor mici si mijlocii; - Federatia Internationala a Contabililor – Bucuresti: Editura CECCAR, 2009

3. www.ifac.org ; Audit Risk – Completed

4. Standarde profesionale de audit - http://auditeam.ro/

Preview document

Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 1
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 2
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 3
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 4
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 5
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 6
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 7
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 8
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 9
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 10
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 11
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 12
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 13
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 14
Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit și a componențelor sale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Standardele IFAC despre evaluarea riscului de audit si a componentelor sale.docx

Alții au mai descărcat și

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal:...

Control și audit intern

1. Prezentarea firmei SC.TASS INFRA LOGISTIC.SRL este o societate cu capital integral privat, având forma de organizare juridică – societate cu...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Ai nevoie de altceva?