Toate documentele din domeniul Religie

Binele - sensul vieții morale creștine

INTRODUCERE În scrutarea sensului moral al vieții creștine, conceptul de „bine” devine un pilon esențial, reflectând normele și principiile care ghidează conduita morală a credincioșilor. Fiecare acțiune morală și evitarea răului devin imperativul impus de legile morale, iar această datorie morală înseamnă... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Erezii antitrinitare - Filioque

INTRODUCERE În primele opt secole, Biserica creștină, bazându-se pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, a expus și susținut învățătura despre caracteristicile distincte ale Persoanelor Treimice și relațiile dintre Ele. Conform acestei doctrine, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, în timp ce Tatăl Îl naște pe Fiul în... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atributele lui Dumnezeu - Iubirea și bunătatea

INTRODUCERE Iubirea și bunătatea, sunt atribute fundamentale ale lui Dumnezeu. Acestea nu sunt doar calități abstracte, ci reprezintă piloni centrali ai relației Sale cu creația. În lumina acestor atribute morale, ne propunem să dezvăluim profunzimea și semnificația pe care iubirea și bunătatea le aduc în contextul... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultura și civilizația babilioniană

INTRODUCERE Sumerienii au fost prezenți în Mesopotamia înaintea semitilor, iar aceștia din urmă s-au așezat în partea de nord a regiunii dintre Tigru și Eufrat, fondând primele state-orașe la începutul mileniului al III-lea. Totuși, descoperirea unor cuvinte semite în cele mai vechi texte sumeriene indică existența... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imnografi și poeți. Valoarea doctrinară și literară a imnelor

INTRODUCERE Imnografia liturgică este un domeniu fascinant al tradiției creștine, cu o valoare profundă și diversă, atât în contextul religios, cât și în cel cultural și spiritual. Aceste imne și melodiile care le însoțesc au jucat un rol semnificativ de-a lungul istoriei creștinismului și au continuat să... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mișcările și gesturile liturgice

INTRODUCERE Mișcările și gesturile liturgice din cultul ortodox sunt o parte importantă a tradiției și a practicii religioase. Ele sunt folosite pentru a exprima în mod simbolic diferite aspecte ale credinței și pentru a ilustra diferite momente din istoria creștinismului. De exemplu, mișcările și gesturile... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Limba Latină

Lista abrevierilor adj. = adjectiv adv. = adverb conj. = conjuncție f. = gen feminin m. = gen masculin n. = gen neutru prep. = prepoziție Limba latină, păstrătoare a strălucitei civilizații a Romei, aparține marii familii de limbi indo-europene. Această familie s-a format prin mileniile IV-III î.e.n., pe un... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii

Introducere Cuvântul rugăciune este de origine latină și se traduce prin rugă, stăruință sau a ruga cu stăruință. Este un act ce are fundament viața noastră religioasă, mijlocul prin care putem avea o legătură permanentă cu Dumnezeu, prin înălțarea voinței și a inimii noastre. Totodată, rugăciunea ne ajută să... citește mai departe

97 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Mișcarea New Age și ezoterismul contemporan. analiză ortodoxă

ARGUMENT Tema lucrării mele pentru gradul I este denumită „Mișcarea New Age și ezoterismul contemporan. Analiză ortodoxă”. Motivul alegerii acestei teme este acela că noțiunea de divinitate, înțeles ca termen obscur și nicidecum că o noțiune ce intră sub sfera religioasă aparține de facto tocmai Revelației... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea

INTRODUCERE Dialogul dintre Biserică și Stat constituie o temă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă se pun probleme noi vieții în general, vieții sociale, vieții de stat și vieții bisericești în special. În afara elementelor lor permanente care își au sorgintea lor în temeiurile dogmatice și canonice, cât... citește mai departe

78 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică

INTRODUCERE Istoria omului începe cu familia - crearea primilor oameni, Adam și Eva, binecuvântarea lor în Eden (Facere 1, 28) - și se încheie cu nunta cerească dintre Hristos și Biserică (Apocalipsa 18, 23; 19, 7-9). Începutul restaurării lumii este legat de nunta din Cana Galileii, unde Hristos dă „vinul cel bun”... citește mai departe

62 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecclesia et Civitas astăzi

INTRODUCERE Ca o manifestare a misiunii Bisericii, slujirea pentru tineret are multe caracteristici în comun cu alte slujiri ale Bisericii. Cu toate acestea, slujirea pentru tineret are propria sa istorie și proces, propria „poveste” care îi ghidează pe cei care exercită această slujire. O relatare a Evangheliei... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creația ca taină euharistică

Introducere În lucrarea de față intitulată Creația ca euharistie, am abordat-o din punct de vedere interdisciplinar. În primul rând, așa după cum ne arată și titlul am repus problema creației, dar nu din punct de vedere al evoluționismului științific, care determină în majoritatea cazurilor lucrările de... citește mai departe

50 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Un dialog posibil în actul educațional

Cine suntem? De unde venim? Cum am apărut? Cine ne-a creat? Încotro ne îndreptăm? Probabil fiecăruia dintre noi i s-a ivit vreodată în minte una dintre aceste întrebări existențiale. Întrebări care macină pe unii, sau față de care alții sunt total indiferenți. Cei care sunt măcinați și intrigați de aceste... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Olivier Clément

INTRODUCERE Când am început cursurile de hristologie, profesorul ne spunea: „Problema ta nu este că nu crezi că Isus este Dumnezeu. Ești convins de asta. Cea mai mare îngrijorare este că nu crezi că este bărbat. Și totuși el este Dumnezeu adevărat și om adevărat”. Pe calea adevăratului Dumnezeu și a Omului... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Cum ar trebui să arate un misionar creștin ortodox în secolul XXI

În primul rând trebuie menționat faptul că Dumnezeu nu a creeat nici un om care să nu aibe posibilitatea de schimbare fiie ea și prin diferite împrejurări, fiindcă în caz contrar, omul nu și-ar mai avea rostul nașterii pe pământ. Dat fiind acest caz, luându-ne după îndemnul lui Hristos în care spune în Marcu 16:15-... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Istoria bisericească universală

Cursul 1. Privire generală asupra Istoriei Bisericești Universale 1. Definiția, scopul, metodele și împărțirea Istoriei Bisericiești Universale Obiectul acestei discipline este dezvoltarea internă și externă, răspândirea și evoluția istorică a Bisericii creștine, de la întemeierea ei de către Mântuitorul Hristos... citește mai departe

122 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire și despre cunoștință

Din câte se cunoaște până acum, nu există o biografie veche a lui Nichita Stithatul. O altă curiozitate este legată de faptul că acest părinte cu viață cuvioasă, este persoana care a scris Viața Sfântului Simeon. Anul 1022 este reprezentativ deoarece, la această dată, Cuviosul Nichita consemnează detalii nu doar... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect didactic Praznicele împărătești cu dată schimbătoare

Instituția de învățământ: Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Praznicele... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Săptămâna Sfintelor Patimiri ale Domnului

Instituția de învățământ: Profesor: Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Saptamana Sfintelor Patimiri... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Arătările Domnului după Înviere

Instituția de învățământ Profesor: student practicant Clasa: a VIII-a A Arian curriculară: Om-societate Disciplina : Religie ortodoxă An școlar: 2022-2023 Data: Domeniul de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine Unitate de învățare: Icoana marilor sărbători creștine Tema lecției: Arătările... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Karma, dharma, moksa, samsara - concepte cheie în hinduism

Hindușii cred că viața oamenilor este ciclică: după moarte, sufletul părăsește corpul și se renaște/ reîncarnează în corpul altei persoane, a unui animal, etc. Această stare nesfârșită de activitate și renaștere este numită samsara. Calitatea noului născut, adică a reîncarnatului este determinată de succesul sau... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sfântul Antonie cel Mare, model de trăire monahală

I. Viața Sfântului Antonie cel Mare (251-356) Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei este persoana providențială pentru biografia Sfântului Antonie. Într-o perioadă în care viața cuiva era scrisă doar dacă făcea parte din înalta societate, lucrarea Sfântului Atanasie Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine

Aspecte introductive Despre Sfintele Taine Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă neîncetat la sfințirea vieții noastre, la mântuire. Aceasta poate fi dobândită numai în Sfânta Sa Biserică, cunoscând și împlinind Cuvântul lui Dumnezeu și împărtășindu-ne cu Sfintele Taine ale Bisericii. După Mărturisirea Ortodoxă,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ajutorul dat celor bolnavi

Unitatea școlară: Școala gimnazială nr. 97 Profesor: Data: Iunie 2023 Clasa a II-a Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ Arie curriculară: Om și societate Unitatea de învățare: Oamenii își arată iubirea unii față de alții Titlul lecției: AJUTORUL DAT CELOR BOLNAVI Tipul lecției: Transmitere și însușire de noi... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview