Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 46225
Mărime: 185.21KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Dr. Ion Stoica
Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei
Universitatea Valahia, Targoviste
Specializare: Teologie Pastorală

Extras din licență

Introducere

Cuvântul rugăciune este de origine latină și se traduce prin rugă, stăruință sau a ruga cu stăruință. Este un act ce are fundament viața noastră religioasă, mijlocul prin care putem avea o legătură permanentă cu Dumnezeu, prin înălțarea voinței și a inimii noastre.

Totodată, rugăciunea ne ajută să înțelegem voia lui Dumnezeu, indiferent că aceasta este particulară sau publică, după îndemnul dat de Mântuitorul Însuși: ” Tu însă cand te rogi, intră în cămara ta ” ( Matei 6, 6).

Încă din Vechiul Testament, rugăciunea era îmbinată cu milostenia, arătându-se astfel că pietatea personală a omului este mult mai importantă decât ritul exterior, formal. Prin rugăciune, drepții Vechiului Testament primesc putere de la Dumnezeu ( Ieșire 32, 11).

Domnul Iisus Hristos, rezumă viața sa de rugăciune în rugăciunea sacerdotală ( Ioan 17, 1-26). Sfinții Apostoli, ca urmași ai lui Hristos au îndeletnicirea de a se ruga și a sluji cuvântul.

Imediat după praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, când Biserica a luat chip văzut, rugăciunea este unul din cei mai importanți factori ai ei, atât din punct de vedere personal cât și comunitar. Întotdeauna cultul este ghidat de rugăciune, în duh și adevăr. După Sfântul Apostol Pavel îndemnul adresat tesalonicenilor ” Rugați-vă neîncetat ” ( I Tesaloniceni 5, 17), Origen vorbește de viața omului ca o continuă rugăciune, iar ceea ce noi numim rugăciune, este doar o parte dintr-un întreg.

Observăm, în Noul Testament numeroase exemple de rugăciune: a) rugăciunea Mariei- mărește suflete al meu pe Domnul ( Luca 1, 45-55); b) Rugăciunea lui Zaharia- Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel ( Luca 1, 68-79) ; c) Rugăciunea lui Simeon- Acum liberează pe robul Tău ( Luca 2, 29-32) ; d) Rugăciunea îngerilor- Sfânt Sfânt Sfânt ( Apocalipsă 7, 8 cf. Isaia 7, 3 ).

Începutul secolului II, prin intermediul Sfântului Policarp al Smirnei, aflăm de noțiunea de rugăciune ca o parte constitutivă a ritualului creștin din acele vremuri. Didahia sau Învățătura celor 12 Apostoli, învața ca rugăciunea să fie rostită de trei ori pe zi. Rugăciunea domnească sau Tatăl Nostru, începe să se utilizeze în cult din secolul IV, fiind introdusă în slujba Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Tradiția liturgică, consemnează numeroase texte de rugăciuni, care invocă harul Prea Sfintei Treimi sau pe Maica Domnului, dintre care amintim următoarele: Împarate Ceresc Mângâietorule, Împărăteasa mea Cea Preabună, Slavă intru cei de sus lui Dumnezeu, Lumină Lină, Sub mijlocirea Ta scăpăm, Doamne al puterilor, Cred Doamne și mărturisesc.

Rugăciunea este înălțarea minții și a inimii spre convorbirea cu Dumnezeu, ce se poate realiza prin inspirația Duhului Sfânt. Valoarea moral- religioasă a rugăciunii în Ortodoxie și specifică numai ei, este aceea că în timpul rugăciunii, omul nu este singur. Mai precis, nu este strigătul unui om disperat după un oarecare zeu, care restrânși fiind nu pot comunica cu oamenii.

Putem afirma deci, că rugăciunea este un act teandric ( divino- uman), fiind o conlucrare sau o sinergie între suflet și Persoanele Sfintei Treimi. Mântuitorul Hristos ne-a învățat că oricine rugăciune pe care o adresăm Părintelui Ceresc se poate face doar prin Fiul, deoarece El este mijlocitorul între om și Dumnezeu ( I Timotei 2, 5). Este nevoie de un mijlocitor deoarece după cum spune Sfânta Scriptură, pe Tatăl ” nimeni nu l-a văzut vreodată” (Ioan 1, 18). Niciodată nu Și- a descoperit numele ( Ieșire 6, 3) și doar Fiul Îl cunoaște ( Matei 11, 27).

Necesitatea rugăciunii reprezintă o aspirație firească a sufletului omenesc ce tinde spre comuniune și spre valori absolute și eterne. Omul, creat după chipul lui Dumnezeu și tinzând spre asemănare cu Acesta, creat cu voință și libertate, acesta își găsește întotdeauna sprijinul, după o zi cu conflicte sociale, în comuniune cu Supremul Absolut.

Având acces liber la comuniunea cu Dumnezeu, avem acces și la mântuire, sau cum spun Sfinții Părinți să ajungem la starea de îndumnezeire, ca desăvârșire a vieții. Prin împreuna lucrare dintre om și Dumnezeu, reușim să ne înduhovnicim, să devenim mai spirituali și să ne dezrobim de patimi.

Pornind de la noțiunea platonică de trihotomie antropologică, devenită oarecum tradițională în spiritualitatea răsăriteană, un trăitor creștin arată că omul e alcătuit din trei părți: trupul, sufletul și duhul, fiecare cu mod propriu de a pune în lucrare, cu necesități și puteri proprii. Dacă trupul are anumite plăceri naturale este normal să nu i se refuze, sufletul își exercită puterea prin anumite stări sufletești sau acte de voințe pe care omul le trăiește.

Dar Duhul ce face? Ei bine, acesta se roagă. Deci ea poate fi numită respirația duhului. Căci, așa cum plămânii se umflă și aspiră elementele făcătoare de viață din văzduh, tot așa in timpul rugăciunii adâncurile inimii noastre se deschid și se umflă, iar duhul nostru se înalță spre Dumnezeu pentru a primi darul care îi îngăduie să se unească cu El. Și așa cum oxigenul primit de sânge e îndată transportat în tot trupul pentru a-l face viu, tot așa darul primit de la Dumnezeu străbate tot ceea ce este în noi și toate cele ce sunt înlăuntrul nostru.

Deși tema aleasă de mine poate fi considerată una destul de uzuală, rugăciunea este și va reprezenta întotdeauna o actualitate în viața omului, atât personală cât și comunitară. Prin felul în care omul își arată identitatea sa religioasă poate fi considerat mai mult sau mai puțin credincios. La baza comunicării dintre om și divinitate este mărturisirea de credință, iar exprimarea acesteia prin rugăciune se confirmă această legătură ce își revarsă roadele asupra comportamentului uman.

Bibliografie

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte DANIEL - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 2015;

2. *** Aghiasmatar, Ed. IBMBOR, București, 2016;

3. Aghioritul, Cuviosul Paisie, Mica Filocalie, Ed. Egumenita, Galați, 2009;

4. Anania, Mitropolit Bartolomeu, Rugăciunea izvor de putere în încercările vieții, Ed. Doxologia, Iași, 2013;

5. Andreicuț, ÎPS Andrei, Cuvintele bătrânilor, ediția 1, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2014;

6. Bobrinskoy, Pr. Prof. Dr. Boris, Rugăciunea inimii și Euharistia (respectuos omagiu Părintelui Dumitru Stăniloae), trad. de Măriuca Alexandrescu, în Ortodoxia, Anul XLV, nr. 3-4, 1993;

7. Bria, Pr. Prof. Dr. Ion, Dicționar de Teologie Ortodoxă, A-Z, ed. a II- a, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 1994;

8. Bucevschi, Diacon Prof. Orest, Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel, în ” Mitropolia Olteniei”, nr. 3-4/1960;

9. Buga, Pr. Ioan, Plinirea potirului credinței, Ed. Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 2007;

10. Clement Alexandrinul, Stromata, în ” Părinți și Scriitori Bisericești ( PSB)”, vol. 5, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 1982;

11. Clement, Olivier, Trei rugăciuni- Tâlcuire la Tatăl nostru, Ed. Reîntregirea, Alba- Iulia, 2008;

12. Crainic, Nichifor, Sfințenia, împlinirea umanului, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1993;

13. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic în 100 capete, în *** Filocalia- sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. I, Ed. IBMBOR, București, 2009;

14. Dinu, Natalia Manoilescu, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii, Ed. Bizantină, București, 2001;

15. Felmy, Karl Christian, Dogmatica experienței eclesiale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere și traducere de pr. prof. dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999;

16. Fericitul Augusitin, Despre natura binelui. Contra maniheilor, trad. Cristian Șoimușan, Ed. Anastasia, București, 2004;

17. Idem, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Agnos, Sibiu, 2006;

18. *** Filocalia- sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. I, Ed. IBMBOR, București, 2009;

19. Filotheitul, Părintele Efrem, Comori duhovnicești din Sfântul Munte Athos culese din scrisorile și omiliile Avvei Efrem, traducere de prof. Paul Bălan, Ed. Buna-Vestire, Bacău, 2001;

20. Galeriu, Pr. Constantin, Rugăciunea Tatăl Nostru (tâlcuiri), Ed. Harisma, București, 2002;

21. Gheorghe, Ierom. Ghelasie, Scrieri isihaste, Ed. Platytera, București, 2006;

22. Goettmann, Alphonse și Rachel, Rugăciunea lui Iisus, trad. monahia Siluana Vlad, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007;

23. Ieroschim. Daniil de la Rarău, Sfințita Rugăciune, Ed. Christiana, București, 2008;

24. Ionașcu, Pr. Juvenalie, Experiența rugăciunii lui Iisus în spiritualitatea românească, Ed. Anastasia, București, 2001;

25. *** Jurnal duhovnicesc- Din însemnările unui lucrător mirean al rugăciunii lui Iisus, Ed. Bizantină, București, 1997;

26. Karahalios, Dimitrie G., Păcate și virtuți, Ed. Egumenita, Galati, 2010;

27. *** Liturghierul, Ed. IBMBOR, București, 2012;

28. Lossky, Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă, trad. Remus și Lidia Rus, Ed. Enciclopedică, București, 1993;

29. Idem, Vederea lui Dumnezeu, trad. Maria-Cornelia Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1995;

30. Meyendorff, John, Sfântul Grigorie Palama și mistica ortodoxă, Ed. Humanitas, București, 1995;

...

Preview document

Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 1
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 2
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 3
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 4
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 5
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 6
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 7
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 8
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 9
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 10
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 11
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 12
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 13
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 14
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 15
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 16
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 17
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 18
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 19
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 20
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 21
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 22
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 23
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 24
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 25
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 26
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 27
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 28
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 29
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 30
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 31
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 32
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 33
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 34
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 35
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 36
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 37
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 38
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 39
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 40
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 41
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 42
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 43
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 44
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 45
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 46
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 47
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 48
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 49
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 50
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 51
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 52
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 53
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 54
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 55
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 56
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 57
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 58
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 59
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 60
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 61
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 62
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 63
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 64
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 65
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 66
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 67
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 68
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 69
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 70
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 71
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 72
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 73
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 74
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 75
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 76
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 77
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 78
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 79
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 80
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 81
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 82
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 83
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 84
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 85
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 86
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 87
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 88
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 89
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 90
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 91
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 92
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 93
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 94
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 95
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 96
Puterea înnoitoare și sfințitoare a rugăciunii - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Puterea innoitoare si sfintitoare a rugaciunii.docx

Alții au mai descărcat și

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Ai nevoie de altceva?