Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 40388
Mărime: 169.93KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Coresciuc Roger
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Teologie Practică și Pastoral-Misionară

Cuprins

 1. Introducere .. ..p.3
 2. CAPITOLUL I - TINERII ȘI VIAȚA ÎN HRISTOS ...p.5
 3. 1. Chipului lui Dumnezeu în om și restabilirea lui prin îndeplinirea legii morale . p.5
 4. 2. Tinerii, mlădițe vii ale trupului Bisericii născute din Hristos „Vița cea adevărată” (Ioan 15, 1) . . p.14
 5. 3. Misiunea tinerilor ca apostoli, consecință a preoției universale p.22
 6. CAPITOLUL AL II-LEA - PATIMILE ȘI TENTAȚIILE CONTEMPORANE . . p.31
 7. 1. Patimile și efectul lor asupra firii umane ... p.31
 8. 2. Asceza - vindecarea de patimi prin virtuți p.37
 9. 3. Tentațiile contemporane: anturajul și trendul .. . p.49
 10. CAPITOLUL AL III-LEA - LUDOMANIA, O NOUĂ PROBLEMĂ MORALĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR DE AZI ... ..p.56
 11. 1. Ce este ludomania? . p.56
 12. 2. Ludomania ca patimă ...p.61
 13. 3. Diagnosticul patimii jocurilor de noroc ..p.67
 14. 4. Consecințele dependenței față de jocurile de noroc p.73
 15. 5. Metode de vindecare a patimii ludomaniei . p.78
 16. Concluzii p.83
 17. Bibliografie p.84

Extras din disertație

Introducere

Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este alcătuită, sunt tot mai cuprinse de boala păcatelor. Peste tot auzim de tot felul de crime, furturi, desfrâuri și alte felurite păcate. Omul contemporan, scufundându-se într-un deism absolut, a uitat cine este, de unde vine și încotro merge: a uitat scopul său pe acest pământ - îndumnezeirea. Ba mai mult, a ales să se complacă în mocirla păcatului, dezvoltând o afectivitate aparte pentru plăcerile și tentațiile lumești, în defavoarea practicilor „bune și plăcute lui Dumnezeu”.

Păcatul înseamnă moarte, dar nu putem vorbi de o moarte a Bisericii întrucât ea este „zidită pe stânca cea tare” și nici „porțile iadului nu o vor putea birui”. Totuși, nu trebuie să stăm nepăsători la probleme morale din ziua de astăzi, unele mai pertinente, apărute din tentații fățișe cum ar fi sexualitatea prezentă și promovată la tot pasul, altele mai subtile, chiar mascate, dar de o importanță la fel de mare, cum ar fi jocurile de noroc, pariurile sportive, jocul la loto și mersul frecvent la cazinou, prezentate ca un mod plăcut de petrecere a timpului liber sau un nou mod socializare.

Am ales această temă pentru a încerca să aprofundez învățătura Bisericii cu privire la păcate, la transformarea lor în patimi și mai ales la înrobirea ființei umane. În lucrarea de față mă voi axa pe tratarea acestui aspect, insistând pe segmentul cel mai vulnerabil al societății, nu numai din ziua de astăzi, ci din toate timpurile și anume tinerii. În primul capitol voi prezenta învățătura Bisericii cu privire la restabilirea chipului lui Dumnezeu în om prin respectarea și împlinirea legii morale. Tot în acest capitol voi evidenția rolul tinerilor în cadrul Bisericii punând accentul pe misiunea lor ca apostoli ai lui Hristos, dar și îndatoririle morale ce decurg din această misiune.

În cel de-al doilea capitol voi trata învățătura Bisericii despre patimi, ce presupun ele și ce efect au asupra firii umane, prezentând totodată și leacul pentru aceste „boli sufletești”. Ca îndrumar voi folosi cartea părintelui profesor Dumitru Stăniloae Ascetica și mistica ortodoxă, întrucât în ea părintele Stăniloae ne oferă o viziune completă și deosebit de profundă asupra modului de funcționare, dacă putem apune așa, al patimilor în firea umană. Spre sfârșitul capitolului voi prezenta două dintre tentațiile contemporane prezente în rândul tinerilor din ziua de astăzi în special, dar și în rândul persoanelor care fac parte din celelalte categorii de vârstă și anume trendul și anturajul, evidențiind rolul deosebit de important (pozitiv sau negativ), pe care acestea îl au în viața fiecăruia.

Ca temă de lucru pentru ultima parte a lucrării, am ales să tratez și să prezint, una dintre cele mai mari patimi din rândul tinerilor de astăzi, o patimă care este trecută cu vederea și despre care se știu foarte puține lucruri - ludomania numită și dependența de jocurile de noroc sau jocul de șansă patologic. Pentru documentarea modului de funcționare al acestei patimi, m-am axat pe o serie de cărți, rapoarte, studii și articole psihologice, majoritatea în limba engleză, deoarece această patimă este una considerată relativ recentă, deși ea a fost prezentă încă din Antichitate după cum vom vedea. La noi în țară, din neglijență sau din bună-știință, această patimă este ignorată, doar doamna Lect. Univ. Drd. Steliana Rizeanu de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității „Hyperion” din București fiind cea care s-a preocupat îndeosebi de această problemă în cartea sa Dependența de jocuri de noroc ghid de ajutor pentru jucătorii patologici de noroc și familiile acestora.

După cum vom vedea, patima ludomaniei are un efect negativ, nociv am putea spune, atât asupra celui împătimit, cât și asupra persoanelor care intră în contact cu aceasta, impactul social fiind unul major. Notorietatea pe care această patimă o are în rândul tinerilor m-a determinat să o aleg spre prezentare în detrimentul altor patimi și să îmi dau concursul în a căuta și a găsi soluții, pe baza studiilor psihologice, pentru a arata potențialul distructiv al acestui flagel deosebit de molipsitor din rândul tinerilor din societatea contemporană. În cele ce urmează, vom observa că soluțiile prezentate de către renumiții psihologi sunt insuficiente și au un randament scăzut, tocmai pentru că ele îl exclud pe Dumnezeu din lupta cu această patimă.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, E.I.B.M.B.O.R., București, 2013

2. Academia Română, Dicționar Explicativ Român, editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2009

3. Albu, Emilia, Psihologia vârstelor, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureș, 2007

4. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mintal Disorder, ediția a IV-a, tipărit de „R. R. Donnelly & Sons Company”, Washington D.C., 1994

5. Idem, The Evolving Definition of Pathological Gambling, National Center for responsible gaming, Washington D.C., 1994

6. Andrutsos, Hristu, Simbolica, trad. de † Iiustin Moisescu, Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955

7. Angst F., Suicide and Gambling: Psychopathology and Treatment-Seeking, în Psychology of Addictive Behaviors, , Vol. 24, No. 3, 2002

8. Arseniev, Nicolae, Mistica și Biserica ortodoxă, Editura Iri, București, 1994

9. Baștovoi, Savatie, Omul - chip al lui Dumnezeu și chip al animalului, prelegere în format electronic

10. Băncilă, Vasile, Filosofia vârstelor, Editura Anastasia, București, 1997

11. Blaszczynsci, Alex, Overcoming compulsive gambling, Robinson Press, London, 2010

12. Idem, & Nower Lia, A pathways model of problem and pathological gambling, Department of Psychology, University of Sydney, Sydney, Australia and Department of Social Work, University of Missouri, St Louis, Missouri, USA, 2009

13. Idem, The Psychology of Gambling, Australian Psychological Society, 2010

14. Bria, Ion, Dicționar de teologie ortodoxă, Editura I.B.M.B.O.R, București, 1994

15. IdemTratat de teologie dogmatica și ecumenică, România creștină, București, 1999

16. Bulgakov, Sergei, Ortodoxia, trad. De Nicolae Grosu, Editura Paideia, Sibiu, 1994

17. Cabasila, Nicolae, Despre viața în Hristos, trad. de Pr. Prof. T. Bodogae, Editura Deisis, Sibiu, 1946

18. Caldwell, Charles, An Address on the Vice of Gambling Delivered to the Medical Pupils of Transylvania University, November 4, Lexington, Clark and Co., 1834

19. Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press, 1995

20. Cărare, Valentina, Dicționar de proverbe românești, Editura All Educational, București, 2007

21. Centre for Addiction and Mental Health, Problem Gambling: A Guide for Helping Professionals, Printed in Canada, Toronto ON, 2008

22. Chițescu, Prof. Nicolae, Despre îndumnezeirea credincioșilor. De ce nu primesc romano-catolici această învățătură, în BOR, an. LVI, 1938, nr. 11 - 12, București

23. Idem, Natura Sfântului Har, în BOR, an LX, 1942, nr. 7 - 8, București

24. Idem, Biserica, trupul tainic al Domnului, în BOR, an LX, 1942, nr. 7 - 8 București

25. Constantinescu, Pr. Prof. Dr. Ion, Studiul Noului Testament - manual pentru seminariile teologice, E.I.B.M.B.O.R., 1980

26. Cosma, Preot Prof. Dr. Sorin, Ascetica, editura Marineasa, Timișoara, 2003

27. Cousinet, Robert, Educația nouă, traducere de Petrescu, V. și Balmuș, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978

28. Coventry K. R. și Brown R. I. F., Sensation-seeking, gambling and gambling addiction, în Addiction, London, 1993

29. Crainic, Nichifor, Sfințenia împlinirea umanului, Editura Trinitas, Iași, 1993

30. Darbyshire P., Oster C., and Carrig H., Children of parent(s) who have a gambling problem: A review of the literature and commentary on research approaches, Health and Social Care in the Community 2001, july 9(4)

31. Deverensky J. și Gupta R., Youth Gambling: A clinical and research perspective, în Electronic Jurnal Of Gambling Issues: eGambling (EJGI), 2000

32. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, în „Filocalia”, vol. I, trad. de pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1947

33. Dionisie Areopagitul, Opere Complete, Despre numirile dumnezeiești, trad. de Pr. Dumitru Stăniloae, Editura Paideia, București, 1996

34. Dumitru, Laurențiu, Tinerii pe calea întrebărilor, Editura Egumenița, Galați, 2004

35. Dură, Pr. Prof. Dr. Nicolae V., Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme și rânduieli canonice privind organizarea și disciplina vieții monahale, în B.O.R., CXXII (2003), nr. 7-12

36. Evdokimov, Paul, Ortodoxia, traducere de Dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, E.I.B.M.B.O.R., București 1996

37. Floca, Ioan N., Drept Canonic Ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. II, E.I.B.M.B.O.R., București, 1990

38. Florovsky Georges, Biserica, Scriptura, Tradiția, Editura Platytera, București, 2005

39. Freud, Sigmund, Dostoevsky and parricide, în „Writings on Art and Literature”, Stanford University Press, Stanford, 1997

...

Preview document

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 1
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 2
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 3
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 4
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 5
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 6
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 7
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 8
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 9
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 10
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 11
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 12
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 13
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 14
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 15
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 16
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 17
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 18
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 19
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 20
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 21
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 22
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 23
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 24
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 25
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 26
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 27
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 28
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 29
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 30
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 31
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 32
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 33
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 34
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 35
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 36
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 37
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 38
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 39
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 40
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 41
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 42
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 43
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 44
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 45
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 46
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 47
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 48
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 49
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 50
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 51
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 52
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 53
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 54
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 55
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 56
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 57
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 58
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 59
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 60
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 61
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 62
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 63
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 64
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 65
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 66
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 67
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 68
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 69
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 70
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 71
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 72
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 73
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 74
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 75
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 76
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 77
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 78
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 79
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 80
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 81
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 82
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 83
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 84
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 85
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 86
Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Tinerii in Hristos si in Biserica - Probleme morale ale tinerilor de azi.docx

Alții au mai descărcat și

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Cateheza în zilele noastre

INTRODUCERE Așa cum biune se știe catehizarea este o operă misionară și duhovnicească a Bisericii noastre ce are în vedere prompovăduirea...

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând...

Procesul Psihologic în Nașterea și Dezvoltarea Păcatului

I INTRODUCERE Suntem într-o epocă ce se interesează foarte mult de „analiza” sufletului omenesc. „Ştiinţele umane” au fost mult dezvoltate de la...

Sfântul Maslu

Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea...

Te-ar putea interesa și

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Omilia Către Tineri a Sfântului Vasile cel Mare

Anul 2009 a fost dedicat de Sfântul Sinod al BOR comemorării şi pomenirii părinţilor capadocieni, prilej pentru a ne apleca şi a redescoperi, măcar...

Asistență Socială în Creștinism

Pentru a vorbi despre felul în care s-a dezvoltat sistemul de asistenţă socială în creştinism, trebuie, mai întâi, să apreciem faptul că exponenţii...

Ai nevoie de altceva?