Documente publicate de Andrei M.

Andrei M.

Andrei M.

28 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Dezvoltarea gândirii critice prin valorizarea strategiilor activ-participative în învățământul primar

INTRODUCERE Într-un interviu pentru Hotnews.ro din 2016, Alfie Kohn spunea: „Ceea ce ne dorim cu adevărat este să-i ajutăm pe copii să se îndrăgostească de procesul de gândire, ne dorim ca ei să fie creativi și să învețe să pună întrebări profunde și cu sens. Copiii noștri vor fi capabili să ia decizii bune și să... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

INTRODUCERE Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în plan psiho-social. Împotriva sărăciei se duce o luptă tot mai puternică apelându-se la instrumente de combatere, în principal prin intermediul prestațiilor sociale, care... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Învățarea prin cooperare și învățarea competiție la școlarul mic

SUMMARY This paper intitled „Cooperative Learning And Competition Learning In Children” aims to highlight the use of active-participatory strategies using cooperative learning and competition learning in the process of education among young students belonging to the young school-age. The role of the above learning... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul calității învățământului superior

INTRODUCERE Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații instituției de învățământ. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, fiecare colectiv de elevi trebuie să-și canalizeze eforturile comune către atingerea acelorași obiective,... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este alcătuită, sunt tot mai cuprinse de boala păcatelor. Peste tot auzim de tot felul de crime, furturi, desfrâuri și alte felurite păcate. Omul contemporan, scufundându-se... citește mai departe

87 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici de dezvoltări regionale, reabilitarea drumurilor din lumină

INTRODUCERE Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și competitive zone din lume, atât din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economică, cât și al potențialului de dezvoltare. Cu toate acestea, disparitățile privind prosperitatea și productivitatea dintre statele membre și regiunile acestora... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea lumii văzute - schița pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneza

Problema Tributar unei concepții dualiste care postulează o distanță între Dumnezeu și lume, intre nevăzut și văzut, între spirit și materie, omul contemporan a ajuns din nou să creadă, așa cum observa cu privire la cădere Sfântul Atanasie cel Mare, că nu există decât ceea ce îi este accesibil prin simțuri și îi... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Analgezice opioide și antagoniști

ARGUMENT "Please, do not make us suffer any more... - Vă rog, nu ne mai faceți să suferim mai mult..." Aceste cuvinte, pronunțate de o femeie suferindă, sleită de puteri, aflată în culmea deznădejdii, nu au mai putut avea intonația, ce se exprimă prin semnul strigării la sfârșitul propoziției. Mai degrabă, era o... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vitamine

ARGUMENT „Medicus curat, natura sanat” Hipocrat Alegerea subiectului “ Vitamine” pentru proiectul de diplomă prezentat este argumentat prin larga popularitate de care se bucură aceste mijloace terapeutice, ceea ce motivează importanța cunoașterii cât mai aprofundate a acestora. Lucrarea aduce în atenție sursele... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Îngrijirea sugarului cu bronhopneumonie

INTRODUCEREA Pediatria înseamnă medicina de copii. Principalele particularități fiziopatologice ale vârstei copilăriei: rapiditatea creșterii, instabilitatea homeostazelor, imperfecțiunea funcțiilor de apărare și tendința la generalizarea reacțiilor postagresive, imaturitatea neurologică, eforturile de adaptare... citește mai departe

42 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl... citește mai departe

108 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își are originea în sacrificiile de animale, care erau aduse pentru cei morți și de care cei vii nu trebuiau să se atingă. Alții cred că durerea pri¬cinuită de moartea... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Faptele bune în lumina predici de pe munte

INTRODUCERE Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei creştinismului , care ne arată cel mai bine modalităţile concrete pentru creştini de a înainta către împlinirea vocaţiei lor, asemănarea cu Dumnezeu. În acest sens,... citește mai departe

100 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole

INTRODUCERE Sciția Minor (Dobrogea de astăzi) şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme, faptul că pe la jumătatea secolului al IV-lea creştinismul era bine organizat în Sciția Minor, arată că el apăruse acolo mai devreme, probabil în jurul anului 300 d.Hr. sau mai devreme. Ceea ce atestă... citește mai departe

97 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor paisprezece epistole pe care le avem de la Sfântul Apostol Pavel şi care, după cele patru evanghelii, alcătuiesc partea cea mai de seamă a Noului Testament. E sigur că Sfântul... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem spune şi despre omul evreu, care, în relaţia sa cu divinitatea, deţinea un avantaj, comparativ cu omul păgân. În relaţia omul evreu – divinitatea (divinitate, care se... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a acordat prețuire deoarece paginile Scripturii Vechi vestesc despre Sine: „Cercetați Scripturile, căci socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele sunt care... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580 -13 august 662) ca fiind una din cele mai de seamă din câte au fost în întreaga Istorie a Bisericii creştine. El este cu adevărat unul dintre cei mai fecunzi gânditori... citește mai departe

84 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Euharistia - taina unirii cu Hristos

Introducere Sfintele Taine sunt lucrări văzute, instituite de Mântuitorul Hristos şi încredinţate Sfintei Sale Biserici, prin care celor ce le primesc se împărtăşeşte harul nevăzut al Duhului Sfânt, scopul lor fiind mântuirea şi sfinţirea acestora prin harul pe care ele îl conferă . Părintele Dumitru Stăniloae ne... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă pentru înțelegerea corectă a rolului mântuitor al Bisericii, Trupul lui Hristos. De-a lungul timpurilor, mai vechi și mai noi, legătura aceasta a fost uneori greșit... citește mai departe

100 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tinerii în Hristos și în biserică - devieri comportamentale ale tinerilor de azi (dependența de pornografie) și soluțiile lor din perspectivă creștină

DESPRE PORNOGRAFIE Pornografia este unul dintre mesajele informaționale, larg răspândite în toate societățile contemporane, care descriu, în mod explicit sexualitatea umană, determinând anumite reacții sociale, dar mai ales individuale. Umanitatea avea o literatură pornografică și o imagistică pornografică și... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă deosebită şi o frumuseţe aparte, datorită pietăţii deosebite şi afecţiunii cu care creştinii din toate timpurile s-au raportat la Maica Domnului. Sfânta Fecioară Maria a... citește mai departe

115 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Marina Militară în Timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Introducere Ideal şi coordonată fundamentală a istoriei românilor, încununare a procesului legic de formare şi afirmare tot mai puternică a conştiinţei naţionale şi a voinţei maselor largi populare de a se şti laolaltă în cadrul frontierelor unuia şi aceluiaşi stat, Unirea Munteniei şi Moldovei de la 24 ianuarie... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de monitorizare a obiectivelor calității în cadrul SC Smart Logistics SRL

INTRODUCERE Pentru a avea succes o firmă trebuie să aducă pe piaţă produse sau servicii care au o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit, satisfac aşteptările clientului, sunt produse în conformitate cu standardele şi specificaţiile aplicabile şi sunt furnizate la un cost ce îi va da posibilitatea să... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cultura Teologică Ortodoxă și Viața Religioasă

Mănăstirile În ultimii ani, mănăstirile au fost împuţinate în toate ţările orto¬doxe, iar averile lor secularizate de statele respective sau etatizate. În Rusia, fiindcă mănăstirile aveau mari averi şi venituri, s-a făcut secularizarea, înainte de 1800, de împărăteasa Ecaterina a II-a (1762-1796). În Grecia,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview