Toate documentele din domeniul Administrație Publică

Economia desenelor animate

Economia desenelor animate a evoluat semnificativ de-a lungul timpului. De-a lungul anilor, industria desenelor animate a cunoscut o creștere rapidă, cu studiouri mari precum Pixar și DreamWorks Animation, care au adus noi tehnologii și au creat filme de succes precum seria "Toy Story" și "Shrek". Astăzi, economia... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Procesul bugetar în Uniunea Europeană

Capitolul I Bugetul Uniunii Europene- istoric, adoptare și principii 1.1 - Istoricul Bugetului Uniunii Europene Evoluția de-a lungul timpului a bugetului Uniunii Europene reflectă transformările succesive ale construcției europene. La baza apariției Uniunii Europene stă declarația din 9 mai 1950 a ministrului... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Current public administration - main features of traditional and modern administration

The administrative system of a state or union of states can be defined as a coherent set of interrelated structures, institutions and regulations through which public administration is carried out as a real process. In the sense of systems theory, the administrative system appears as a subsystem of the social... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Caracterele juridice ale contractului de donație

I. Dispoziții generale Contractul de donație are baza legală principală în articolele 1011-1033 ale Codului Civil, și, în măsura în care este compatibil, i se aplică și dispozițiile generale din domeniul liberalităților (articolele 984-1010 ale Codului Civil). Conceptul de contract de donație este clarificat de... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea profesională resurselor umane în administrația publică

INTRODUCERE Adminisitratia publică este într-o evoluție constanța cu scopul îmbunătățirii performanței funcționarilor publici și a calității serviciilor pe care aceștia le oferă. Am ales această temă de licență deoarece, consider că funcționarii publici reprezintă cea mai importantă componentă din mașînăria uriașă... citește mai departe

53 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Croitoria Modă Fără Limite

IDEEA DE AFACERE SOCIALĂ Intreprinderea socială cu activitate în croitorie, având forma de societate cu răspundere limitată (SRL), este un exemplu de afacere cu un scop nobil - acela de a oferi oportunități de angajare și dezvoltare persoanelor defavorizate, în acest caz, persoane cu handicap. Această... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Exercită mass-media o formă de putere

Întrebarea la care voi încerca să răspund este dacă mass-media exercită o formă de putere. Probabil cea mai cunoscută formulă consacrată de literatura de specialitate, atunci când se vorbeste de puterea mass-mediei este „cea de a patra putere în stat". Aceasta formulare a fost lansată de Edmund Burke, istoric și... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Provocările și riscurile asociate cu digitalizarea sistemului de ordine și siguranță publică

Digitalizarea sistemului de ordine și siguranță publică aduce cu sine atât o serie de avantaje, cât și provocări și riscuri. Pe de o parte, digitalizarea poate duce la o eficientizare a proceselor, o mai bună coordonare a forțelor de ordine și o creștere a siguranței publice. Pe de altă parte, există și riscul de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Tratatele Uniunii Europene

INTRODUCERE "Uniunea se bazează pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținand minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism,... citește mai departe

134 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Divizarea teritoriului României după model sovietic

După cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu apariția conceptului de cortină de fier, România a intrat în sfera de influență sovietică. Acest lucru s-a reflectat puternic în toate sferele vieții publice, inclusiv în organizarea teritorială. Prin Legea nr. 5 din 7 septembrie 1950, teritoriul României a fost divizat... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dosarul Microsoft

Corupția este un fenomen larg răspândit în toate țările din întreaga lume. Clasamentele care descriu situația în acest domeniu indică de obicei un grad mai mare de corupție în țările mai sărace și un grad mai scăzut în cele mai bogate. Dintre acestea din urmă, țările din nordul Europei sunt considerate a fi cele mai... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Probleme și soluții ale procesului de achiziții publice în sistemul românesc actual

Introducere Procesul de achiziții publice este o temă de actualitate și de o importanță deosebită. Diversificarea legislației în domeniul achizițiilor publice demonstrează importanța acestuia în determinarea creșterii economice, stimulată de cunoaștere și coeziune economică și socială. Legislația națională a fost... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Portugalia

1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 1. Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare Resursele financiare publice reprezintă totalitatea fondurilor administrate de autoritățile publice pentru a-și îndeplini sarcinile și a satisface nevoile cetățenilor. Clasificația... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Patronatul

- Patronatele Dacă forma de organizare prin care se asociază salariații, pentru a-și promova interesele profesionale, economice și sociale este sindicatul, pentru angajatori, este vorba despre patronate. Rolul acestora în societate, modul de constituire și funcționare a organizațiilor patronale sunt reglementate... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diviziunea puterilor în stat - România versus Statele Unite

1.INTRODUCERE Odată cu creșterea numerică a populației apare nevoia de organizare, formarea unor colectivități umane, care prin efortul comun urmăresc atingerea unor scopuri commune, rezolvarea problemelor ce necesită un efort comun pentru soluționarea acestora. De asemenea populația este în continuă dezvoltare,... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Responsabilitatea socială corporativă în cadrul companiei Kaufland Romania

CAPITOLUL 1 Responsabilitatea Socială Corporativă 1.1. Definirea, apariția și evoluția conceptului de responsabilitate socială corporativă (RSC) Responsabilitatea socială a corporațiilor (în literatura de specialitate abreviată CSR, după forma din limba engleză Corporate Social Responisibility) este un concept... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Salarizarea - Analiză comparativă între salariul funcționarului public român și cel european

1. Introducere 1.1 Noțiuni generale Salarizarea este unul dintre instrumentele fundamentale pentru gestionarea resurselor umane, care ar trebui să fie utilizate pentru a crește motivația și performanța funcționarilor publici. Aceasta ar trebui să reflecte principii precum egalitatea, transparența și echitatea,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale

Capitolul I: Structura cheltuielilor publice din bugetul de local - criterii și componente (conform clasificatiei bugetare ) 1.1. Sinteza clasificatiei functionale a cheltuielilor publice din bugetul local Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească, care se manifestă între stat pe... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba

1) Prezentarea generală a comunei Șugag, județul Alba Șugagul este cea mai sudică comună a județului Alba cu o suprafață de 25311 Ha și reprezintă 3,8% din suprafața județului. Este situată în partea estică a Munților Șureanu, pe cursul mijlociu al râului Sebeș. Vale denumita și „Frumoasa” nume de legendă , nume... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică

1) Conceptul de secretariat/secretar Odată cu actuala revoluție tehnico-științifică secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă, beneficiind de funcții și roluri multiple și complexe comparativ cu deceniile anterioare. Aceste transformări sunt valabile și în cazul societății românești .... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul local al Primăriei Municipiului Botoșani

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației funcționale a cheltuielilor publice din bugetul local Servicii publice generale - Autorități publice si acțiuni externe - Alte servicii publice generale - Tranzacții privind datoria publică si... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul principal pentru care am ales să studiez tema intitulată „Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană” în vederea susținerii examenului de licență îl constituie faptul că așezările și populația rurală constituie un sistem structurat de existență umană de... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial

Studiu de caz: D.D în vârstă de 7 ani, a intrat în atenția Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași, ca urmare a sesizării făcute de către mama acesteia, deoarece familia în care se află este în dificultate iar copilul nu se poate dezvolta în condiții adecvate și într-un ritm armonios. Părinții nu au resurse... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Analiză comparativă - sistemele educaționale preuniversitare

INTRODUCERE Acest proiect prezinta analiză comparativă a sistemului de învățământ din România și Bulgaria. Scopul acestui proiect este de a examina și de a compara principalele caracteristici ale acestor două sisteme de învățământ. Învățământul reprezintă o prioritate pentru orice societate, deoarece educarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiunea de domeniu public al statului

.1.1. Consideratii introductive. Cercetarea domeniului public si a domeniului privat, prin raportare la notiunile de proprietate publica si proprietate privata, ocupa un loc aparte intre subiectele in permanenta divergenta intre autorii de drept civil si cei de drept administrativ, care au contribuit la formarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview