Toate documentele din domeniul Administrație Publică

Responsabilitatea socială corporativă în cadrul companiei Kaufland Romania

CAPITOLUL 1 Responsabilitatea Socială Corporativă 1.1. Definirea, apariția și evoluția conceptului de responsabilitate socială corporativă (RSC) Responsabilitatea socială a corporațiilor (în literatura de specialitate abreviată CSR, după forma din limba engleză Corporate Social Responisibility) este un concept... citește mai departe

39 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Salarizarea - Analiză comparativă între salariul funcționarului public român și cel european

1. Introducere 1.1 Noțiuni generale Salarizarea este unul dintre instrumentele fundamentale pentru gestionarea resurselor umane, care ar trebui să fie utilizate pentru a crește motivația și performanța funcționarilor publici. Aceasta ar trebui să reflecte principii precum egalitatea, transparența și echitatea,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale

Capitolul I: Structura cheltuielilor publice din bugetul de local - criterii și componente (conform clasificatiei bugetare ) 1.1. Sinteza clasificatiei functionale a cheltuielilor publice din bugetul local Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească, care se manifestă între stat pe... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba

1) Prezentarea generală a comunei Șugag, județul Alba Șugagul este cea mai sudică comună a județului Alba cu o suprafață de 25311 Ha și reprezintă 3,8% din suprafața județului. Este situată în partea estică a Munților Șureanu, pe cursul mijlociu al râului Sebeș. Vale denumita și „Frumoasa” nume de legendă , nume... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Secretariatul domeniu de activitate în administrația publică

1) Conceptul de secretariat/secretar Odată cu actuala revoluție tehnico-științifică secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă, beneficiind de funcții și roluri multiple și complexe comparativ cu deceniile anterioare. Aceste transformări sunt valabile și în cazul societății românești .... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul local al Primăriei Municipiului Botoșani

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației funcționale a cheltuielilor publice din bugetul local Servicii publice generale - Autorități publice si acțiuni externe - Alte servicii publice generale - Tranzacții privind datoria publică si... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul principal pentru care am ales să studiez tema intitulată „Comunitatea rurală ca sistem structurat de existență umană” în vederea susținerii examenului de licență îl constituie faptul că așezările și populația rurală constituie un sistem structurat de existență umană de... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plan de servicii și plan individualizat de protecție pentru o situație de plasament în serviciu de tip rezidențial

Studiu de caz: D.D în vârstă de 7 ani, a intrat în atenția Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași, ca urmare a sesizării făcute de către mama acesteia, deoarece familia în care se află este în dificultate iar copilul nu se poate dezvolta în condiții adecvate și într-un ritm armonios. Părinții nu au resurse... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Analiză comparativă - sistemele educaționale preuniversitare

INTRODUCERE Acest proiect prezinta analiză comparativă a sistemului de învățământ din România și Bulgaria. Scopul acestui proiect este de a examina și de a compara principalele caracteristici ale acestor două sisteme de învățământ. Învățământul reprezintă o prioritate pentru orice societate, deoarece educarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiunea de domeniu public al statului

.1.1. Consideratii introductive. Cercetarea domeniului public si a domeniului privat, prin raportare la notiunile de proprietate publica si proprietate privata, ocupa un loc aparte intre subiectele in permanenta divergenta intre autorii de drept civil si cei de drept administrativ, care au contribuit la formarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Percepția copilului instituționalizat cu privire la fenomenul abuzului

Introducere Am ales ca temă abuzul asupra copiilor, întrucât consider că este o problemă serioasă în zilele noastre și este crucial să se acorde atenție acestei chestiuni pentru a proteja drepturile și siguranța copiilor. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care România a adoptat-o în 1989,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva

TITLUL PROIECTULUI: „Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara ” COD : SIPOCA/Cod MySMIS2014:1206/153860 NR. CONTRACTULUI DE FINANȚARE : 704/05.05.2022 OBIECTUL PROIECTULUI OBIECTIVUL GENERAL al... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile ( terenuri și spații ) aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

CALENDARUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Totalul zilelor de stagiu: 15 zile Perioada Stagiului de Practică: Instituția în care se face practica: Primăria municipiului Deva - Direcția administrarea domeniului public și privat - Serviciul administrare domeniul public și privat 1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ENTITĂȚII... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind rolul reprezentantului statului sau al regelui în teritoriu și relația acestuia cu administrația publică locală

I. Considerații introductive Administrația nu poate fi privită ca o entitate universală și permanentă, marea varietate a efectivelor sale nu poate fi explicată doar prin importanța economică sau demografică a statelor; este necesară luarea în considerare a structurilor, moravurilor, practicilor politice proprii... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ

1. Dreptul Administrativ 1.1.Dfiniție O ramură a dreptului public care reglementează concret sau cu valoare de principiu relațiile sociale din sfera administraței pubice, precum și pe cele de natură conflictuală dintre autoritățile publice sau structurile private, învestite cu autoritate publică, pe de o parte... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

E-commerce, cercetare, dezvoltare, inovare în TIC

Introducere Comerțul electronic (e-commerce) a devenit o componentă esențială a economiei digitale, oferind oportunități ample pentru companii și consumatori deopotrivă. Pentru a rămâne competitive și a satisface cerințele în evoluție ale pieței, companiile trebuie să se angajeze în cercetare, dezvoltare și inovare... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Primele dispoziții privind libera circulație a persoanelor apar în cadrul Tratatului de la Roma(1957), prin care s-a instituit Comunitatea Economică Europeană(CEE), unde s-a decis ,,eliminarea între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor, serviciului și capitalului”.... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Politică Publică românească din perioada pandemiei de Covid-19

1.Motivația alegerii temei studiului de caz : Sănătatea este o componentă esențială a capitalului uman, conferind oamenilor capacitatea de a-și desfășura activitățile profesionale, domestice și recreaționale, să își atingă țelurile propuse și să-și urmeze aspirațiile. O vorbă din popor spune că “sănătatea este mai... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tratatul de la Maastricht

1. Structura Tratatului de la Maastricht Formele de cooperare întemeiate prin Tratatul Uniunii Europene sunt configurate pe trei piloni: - primul pilon unde Comunitatea Europeană avea misiunea de a asigura buna funcționare a pieței unice, cu o dezvoltare bine conturată, echilbrată și de durată a activităților... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ din Germania

Sistemul administrativ din Germania este o republică federală caracterizată de o structură administrativă policentrică, un sistem de cooperare la nivel federal și o puternică poziție a Cancelarului Federal. 1. Statul Germania este o republică federală, formată din 16 state sau landuri. Landurile diferă... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

TEMA: 1 CONCEPTUL ȘI SISTEMUL ORGANELOR DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT 1. Noțiuni generale. Apariția și evoluția disciplinei OOND 2. Structura, sistemul și izvoarele OOND 3. Activitatea de ocrotire a dreptului și formele ei 4. Interacțiunea organelor de ocrotire a normelor de drept 1. Noțiuni generale.... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Programele de studii universitare prevăzute de legea educației naționale nr. 1 pe 2011

1. Învățământul superior Învățământul superior este organizat în universități, școli de studii universitare, academii de studii, institute, instituții de învățământ care au obținut autorizația de funcționare provizorie sau acreditarea. Instituțiile de învățământ superior furnizează educație ce desfășoară... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rechiziția de bunuri

1. Subiectele și obiectul raportului juridic al rechiziție Raportul juridic de rechiziție este un raport juridic de drept administrativ, în cadrul căruia statul impune agenților economici, instituțiilor publice sau altor persoane juridice și fizice, să predea folosința temporară și, în cazul bunurilor consumabile... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategia în organizațiile publice

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această lucrare este importanța pe care o are strategia în supraviețuirea și succesul organizației. Strategia reprezintă știința și arta de a stabili obiectivele generale ale organizației pe termen mediu și lung și de a formula opțiunile de acționare pentru... citește mai departe

61 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Resurselor Umane

Definirea conceptului de MRU 1) MRU- cuprinde toate activitățile orientale spre factorul uman, având drept obiective : conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreținerea și dezvoltarea socio-umană;2 2) MRU - complexul de activități orientate către utilizarea eficientă a “capitalului uman”, în scopul... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview