Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3905
Mărime: 30.99KB (arhivat)
Publicat de: Petru Faur
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Benţe Cristian
Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad
Specializare: Politici Administrative Europene

Extras din referat

1) Prezentarea generală a comunei Șugag, județul Alba

Șugagul este cea mai sudică comună a județului Alba cu o suprafață de 25311 Ha și reprezintă 3,8% din suprafața județului. Este situată în partea estică a Munților Șureanu, pe cursul mijlociu al râului Sebeș. Vale denumita și „Frumoasa” nume de legendă , nume de istorie des pomenit de Mihail Sadoveanu, Ionel Pop și Lucian Blaga în scrierile lor .

Comuna Șugag este așezată în jumătatea vestică a țării,pe versantul nordic al Carpaților Meridionali în M-ții Șureanu și la contactul acestora cu M-ții Cindrel,separați de Vl.Sebeșului,vale ce străjuiește comuna în partea de est.În cadrul județului Alba Șugagul este situat în partea sudică,fiind străbătută de paralela de 45046’lat.N și 23029’lg.E.Vecinii săi sunt: N și NV-com.Săsciori;V-orasul Cugir;S-jud.Vîlcea;E-jud.Sibiu.Altitudinea maximă este în Vf.lui Pătru de 2130 m;satul Șugag se afla la o altitudine de 440-480m, Dealul Bîrzănii-1118 m, Dealul Arților-1079 m. Comuna Șugag este formată din 7 sate,după cum urmează:Șugag,satul de reședință,Arți,Bîrzana,Jidoștina,Dobra,Tău-Bistra și Mărtinie. Comuna este străbătută de DN 67c-Sebeș-Novaci care face legătura dintre Ardeal și Oltenia.DJ 106 E face legătura Șugagului cu jud.Sibiu prin satul Dobra iar DJ 704 cu comuna Pian .DN 67c face legătura dintre comună și rutele internaționale E68,E81.Tipul de cale de acces sunt căi de comunicație rutieră. Repartiția populației pe etnii este următoarea :3239 total(date de la recensământul populației din anul 2002)din care :3211 români,25maghiari și 2 germani. Repartiția populației pe religii este următoarea :3179-ortodoxă,romano-catolică-21,reformată-8,evanghelică-3,unitariană-2,baptistă-2,penticostală-24. În ceea ce privește îndeletnicirile și locurile de muncă în comuna noastră sunt 830 sunt salariați,din care 381 sunt lucrători în gospodăria proprie,24-întreprinzători privat și 307 lucrători pe cont propriu.Lucrează în agricultură-615,silvicultură-59,ind.prrelucrătoare-139,energie electrică-109,construcții-220,comerț-74,14-hoteluri și restaurante,51 - în transporturi.

Constituția geologică și respectiv litologică ai Muților Șureanu și Cindrel care se găsesc pe teritoriul comunei este asemănătoare.Sunt formați din șisturile cristaline ale pânzei getice(microșisturi,gnaise,micacee paragnaise,amfibolite,cuartite). În luncile Sebeșului și afluenților lui sunt roci sedimentare-pietrișuri ,bolovănișuri . Mișcările orogenice care au cutat șisturile cristaline din zonă au determinat formarea unor cute de auticlinale și sinclinale.Relieful Șugagului este format dintr-o succesiune de culmi prelungi,ce coboară treptat din vărfuri la peste 2000 m până la aproximativ 650-700 m.Aceste culmi sunt separatede o rețea numeroasă de văi,ce au dat naștere unor versanți slabi ori puternic înclinați,Văile fluviatice au profilul în formă de V pronunțat,de la izvoare și până la ieșirea râurilor din munți,fiind adânc sculptate în maro,șisturile cristaline,unele dintre ele au caracterul unor defilee și chiar chei,alternând cu bazinete intramontane.Grohotișurile de pantă prezente pe teritoriul comunei sunt dezvoltate mai ales pe versantul stâng al Văii Groseștilor și au rezultat din dezagregarea rocilor pe versanții abrupți și acumulate gravitațional la baza pantei. Sub aspect geomorfologic Șugagul se înscrie în zona montană cuprinzând resturile celor 3 platforme de eroziune bine conservate.TREAPTA APLINĂ - corespunde cu complexul de suprafețe modelate Borăscu-etajul aplin superiorcuprins între 2000 și 2130 m în Vf.lui Pătru.Etajul alpin inferior al suprafețelor cuprinse între 1750-1950 m și se află în jurul M-ților Tărtărău și Smida Mare și înglobează culmidomoale,versanți slabi și moderat înclinați,precum și mici platori.TREAPTA MONTANĂ - MIJLOCIE-complexul de suprafeței modelate,ale ciclului RÂU-ȘES ,în care predomină culmile prelungi ,vârfuri rotunjite și versanți slab sau moderat înclinați este cuprinsă între 1300-1650 m și are cea mai mare întindere în M-ții Șureanu. Resturi ale acestei suprafețe se află pe culmile din vârfurileRuncu(1547m),SmidaMică(1509m),Fetița(1696m),Fata(1507m),CulmeaBale-lor(1644m),Gotu(1471m),Ivăniș(1398m),CurătaMare(1326m).

Bibliografie

1. * * *. Regulamentul de Organizare si Functionare al Comunei Sugag, Judetul Alba

2. * * *. Strategia Locală de Dezvoltare Durabiă a comunei Sugag,județul Alba

Preview document

Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 1
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 2
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 3
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 4
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 5
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 6
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 7
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 8
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 9
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 10
Administrația Publică Locală, în cazul Primăriei Comunei Șugag, Județul Alba - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Administratia Publica Locala, in cazul Primariei Comunei Sugag, Judetul Alba.doc

Ai nevoie de altceva?