Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 4 din 24

Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit

Rezumat În cadrul acestei lucrări am definit și am făcut o trecere succintă în revistă a conceptului BSC legat de măsurarea performanței. Conceptul de performanță face referire la o judecată asupra unui rezultat și la maniera în care acest rezultat este atins, ținând cont de obiectivele și de condițiile de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul voluntariatului în dezvoltarea profesională

Cuvinte cheie:voluntariat ,dezvoltare ,abilitati,invatare,experienta Motto: ,,Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si totodata , in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale ,precum si pentru cresterea solidaritatii sociale’’ Articol 1 Legea 78/2014... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici publice - agricultură

I. Prezentarea domeniului de elaborare a politicilor publice: Agricultura reprezintă știința și arta cultivării plantelor si a creșterii animalelor. Este una dintre cele mai vechi ocupații ale omenirii, fiind intrinsec legat de viața sedentară Datorită agriculturii, s a produs o creștere in ascensiunea civilizației... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetare

Clasificarea metodelor:  transversale, longitudinale  experimentale, cvasiexperimentale, de observație  statistice, cazuistice  cantitative, calitative  Este problema cercetată semnificativă?  Abordarea este originală?  Sunt instrumentele de investigare satisfăcător de fidele și solide?  Este... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Analiza bugetelor comunelor în Regiunea Centru în perioada 2010-2016

CAPITOLUL I. Scurt istoric Regiunea Centru Regiunea Centru este așezată în partea centrală a României și cuprinde jumătatea nordică a Munților Făgăraș, supranumiți și ”Alpii Transilvaniei” datorită înălțimii și masivității lor. Suprafața Numărul municipiilor Numărul orașelor Numărul comunelor Regiunea Centru... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice din România din perioada pandemiei 2020 - 2021

I. Motivația alegerii temei studiului de caz: Am ales să scriu despre măsura de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede suspendarea activităților piețelor agroalimentare în spații închise. În acest studiu de caz voi încerca să analizez impactul și efectele măsurilor folosite de... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională

INTRODUCERE Educația profesională, în contextul actual se referă la toate formele de pregătire și perfecționare necesare pentru dobândirea cunoștințelor teoretice, formarea de abilități și a unor competențe profesionale specifice, transmiterea de valori etice și de comportament social necesare pentru ocuparea unui... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Terorismul internațional

”Termenul de terorism vine din limba latină, de la cuvintele terror-terroris, și are conotație militară. Terorismul era folosit de legiunile romane pentru a impune legea lor, înspăimântând populația și obligând-o astfel la supunere. Hitler avea și el o atitudine extrem de favorabilă față de terorism. Unul din... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea și desfășurarea alegerilor locale

1. Stabilirea datei alegerilor Operațiunea cu care debutează organizarea și desfășurarea alegerilor este stabilirea datei. În practica electorală s-a impus ca regulă: data alegerilor se stabilește cu cel puțin 45 de zile înaintea votării și până la împlinirea a 5 zile de la expirarea mandatului. Acest lucru se face... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Fals intelectual

Potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. Art. 321, constituie infracțiune : - (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Etapele procesului de achiziție publică

Pentru titularii dreptului de proprietate publică, dar și pentru titularii dreptului de proprietate privată, modalitatea curentă de procurare a mijloacelor materiale necesare funcționării și, respectiv, existenței lor, o reprezintă achiziționarea de bunuri aflate în circuitul civil al societății. Sistemul de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional

INTRODUCERE Prezenta lucrare, întitulată „Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional” abordează un subiect foarte important și actual pentru știința și practica administrației publice din Republica Moldova. Actualitatea temei. Evoluția și democratizarea permanentă a societății... citește mai departe

95 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul de asigurări de sănătate privat versus sistemul de asigurări de sănătate public

Prezentarea generală Asigurarea reprezintă o operație financiară, decurgând dintr-un contract sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unor întâmplări... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza legii 554-2004 - Legea contenciosului administrativ

Înainte de a face o analiză a legii 554/2004 doresc a face o scurtă introducere în Contenciosul Administrativ Român. Instituția contenciosului administrativ are vechi tradiții în țara noastră, însă în perioada comunistă, legiuitorul a desființat-o, considerând-o ca fiind inadecvată pentru societatea socialistă.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Controlul în administrația publică - parlamentar, judiciar, administrativ

INTRODUCERE Scopul lucrării de față este de a sublinia importanța și necesitatea controlului în administrația publică. Administrația publică reprezintă acțiunea unor oameni în raport cu alți oameni, desfășurată în interes general și în regim de putere publică, în scopul organizării executării și executării... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perspectivele de dezvoltare organizațională în administrația publică din Republica Moldova

INTRODUCERE Pentru a rămâne competitive pe piața actuală, organizațiile trebuie să se schimbe. Există mai multe modalități pentru a realiza schimbări adaptive pieței, și unul dintre cele mai eficiente instrumente este dezvoltarea organizațională (OD). OD a apărut în urmă cu aproximativ 50 de ani, cunoscând o... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sistemului bugetar al Suediei (2016-2019)

Capitolul 1: Conceptul de sistem bugetar Sistemul bugetar reprezintă ansamblul bugetelor întocmite într-o țară, relațiile de interdependență existente între componentele sale și între acestea și mediul extern, precum și metodele, procedeele și instituțiile prin intermediul cărora se pun la dispoziția autorităților... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Ce este contractul individual de muncă? Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Contractele individuale... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras

Procesul bugetar local și implicațiile sale

ІNTRODUCERE Introducere Consider tema dată o problemă de mare actualitate și foarte importantă. În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca resursele financiare stabilite în cadrul bugetelor locale să poată acoperi în întregime cheltuielile propuse, pentru a putea satisface nevoile și cerințele colectivităților... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea online în administrația publică din România

I. INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională.. Autoritățile publice locale... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism

INTRODUCERE În prezenta lucrare „Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism” voi relata noțiuni generale despre urbanism, amenajarea teritoriului și în special activitatea ce reprezentată de cele două. Vom menționa obiectivele generale ale acestora, principiile și scopul precum și cauzele care duc la... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul în administrația publică

I. CONTROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.Noțiunea de control și rolul controlului exercitat asupra administrației Noțiunea de control are un caracter complex în administrația publică și conform doctrinei este definit ca o acțiune de previziune, organizare, coordonare și control, respectând principiul legalității.... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului și surse de risc în instituțiile publice

Introducere Atunci când la știri vedem o tragedie, un incendiu sau o întâmplare nefericită în viața noastră ne bucurăm enorm că au putut interveni în ajutor pompierii și salvatorii. Dar ce eforturi fac echipele de salvatori, ce sacrificii necesită această profesie și cât de riscantă poate fi această profesie?... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia

INTRODUCERE Cultura organizațională a devenit un factor extrem de important , urmărinduse evoluția acesteia de-a lungul timpului atât în ceea ce privește domeniul privat , cât și în sfera instituțiilor publice . Cultura unei organizații poate fi definită drept suma tuturor valorilor , normelor și convingerilor pe... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Principiile cunoașterii științifice

1. Introducere Când vorbim despre cercetare ne gândim în mod automat la cunoaștere. Este un fel de „călătorie a descoperirii” , deosebit de incitantă, în care pornim, mânați de curiozitate, deplasându-ne dinspre ceea ce cunoaștem spre ceea ce nu cunoaștem. Cu toții avem instinctul vital al curiozității, pentru că... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview