Toate documentele din domeniul Construcții

Modelarea și simularea evacuării persoanelor din construcții

1. Generalități Evacuarea utilizatorilor unei săli de conferințe în caz de incendiu reprezintă o provocare atât teoretică cât și reală. În eventualitatea declanșării unei alarme de incendiu ocupanții sălii trebuie evacuați în condiții de siguranță și rapid. Din experiența proprie, un aspect important îl reprezintă... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Transfer termic în construcții

Clădirile verzi reprezintă o soluție inovatoare și sustenabilă în urbanism, contribuind la reducerea impactului negativ asupra mediului. Aceste structuri integrează elemente precum acoperișuri vegetale, perete verde, și sisteme eficiente de gestionare a energiei pentru a crea spații mai ecologice și prietenoase cu... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Mașini hidro și stații de pompare

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o stație de repompare de alimentare cu apă. Stația este de tip subteran, cu cuvă uscată. Aspirația se face în capăt de canal și refularea tot în capăt de canal. Amorsarea este gravitațională. Conducta de refulare este unică, îngropată și cu debușare sifonată. Mișcarea apei se... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Construcții agroturistice - întrebări rezolvate din curs

Curs 1 SUB 1:Clasificarea construcțiilor A. CLĂDIRILE - sunt acele construcții care adăpostesc o activitate omenească, în funcție de aceasta având: - Clădiri civile, care cuprind clădirile de locuit, social - culturale, pentru educație, sănătate, etc - Clădiri industriale, care adăpostesc o activitate... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Evaluarea stării tehnice

INTRODUCERE: Necesitatea determinării valorii de piață a bunurilor imobiliare a apărut în procesul formării pieței imobiliare a sectorului privat și activizarea tranzacțiilor cu bunuri imobiliare inclusiv industriale. În contextul relațiilor economiei de piață, evaluarea complexelor patrimoniale ale entităților... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelarea și simularea proceselor industriale

Introducere Procesul tehnologic - reprezintă ansamblul de operații mecanice, fizice, chimice, care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime în bunuri sau realizează asamblarea, repararea ori întreținerea unui sistem tehnic. Un proces este un ansamblu de activități corelate sau în... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Hidraulică

Printr-un program de finanțare al Uniunii Europene, tip SAPARD, primăria comunei ..Agapia ..solicită întocmirea proiectului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, prin construirea rețelei de distribuție a apei și a rezervorului de înmagazinare a apei potabile. Beneficiarul pune la dispozitia... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Preview

Încercarea la tracțiune pe epruvete metalice

1. Introducere Scopul acestui raport este de a familiariza studenții din cadrul masteratului de inginerie structurală cu testul de încercare la tracțiune. Acesta încercare este un test de natură distructivă, elementul fiind încărcat cu o forță de tracțiune până în momentul ruperii epruvetei sau a unui moment ales.... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză asupra influenței unei mase asupra modului propriu de vibrație ale unei structuri din cadre de beton armat

1. Introducere Acest proiect face parte din materia Dinamica structurilor predată studenților din anul I al masteratului Inginerie strucurală al universitații tehnice de construcții București. București este capitala din Europa Centrală si de Est cu cea mai mare densitate, de peste trei ori față de Sofia și de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cutremurul din Nepal, 2015

1.Introducere În data de 25 Aprilie 2015 un cutremur de magnitudine M7.8 a avut loc în Nepal. Epicentrulcutremurului a fost localizat în Gorkha, un oraș aflat la 80 de km de capitala Nepalului, Kathmandu. Nepal este localizat în zona de convergență a plăcilor euroasiatice și indiene. Placa indiană se subduce sub... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structuri spațiale reticulate

În ultimii ani, structurile spațiale reticulate au fost foarte populare mai ales în cazul structutilor cu deschideri mari. Acestea au, de obicei, forma unor cochilii reticulare cu unul sau două straturi, aspect ce permite structurii să absoarbă sarcinile externe. Datorită geometriei lor, structurile au capacitatea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Îmbunătățirea terenului de fundare pe versanți cu instabilitate accentuată

1. INTRODUCERE 1.1. Noțiuni generale Versanții cu instabilitate accentuată sunt acele suprafețe înclinate ale munților și dealurilor cu risc major de producere a alunecarilor de teren. Alunecările de teren, așa cum sunt definite în literatura de specialitate, reprezintă deplasări ale unor mase de roci pe... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Subiecte rezolvate - Geotehnică

Obiectul geotehnicii, conexiunile cu alte știinte. Istoric Geotehnica este o stiinta apicata care studiaza terenurile cu care vin in contact constructiile ingineresti in vederea asigurarii exploatarii lor in siguranta cu costuri minime Primele cunostinte despre comportarea pamanturilor in raport uc constructiile... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Subiecte rezolvate - Structuri din beton armat

1.Generalitati privind betonului armat. Coduri de proiectare.GENERALITATI: Avantaje ale folosirii betonului armat: -Forma constructiei nelimitate -Stabilitate din punct de vedere chimic -Durabil in timp -Betonul si armatura au o comportare aproape identica la variatii de temperatura -Intretinere usoara... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Extras Preview

Toxicitatea materialelor de construcție

Introducere Diversitatea sub care se prezintă materialele de construcții furnizează, pe lângă o serie de avantaje, și riscuri. Astfel, inhalarea unor substanțe cu efect toxic ce se găsesc în aceste materiale, conduce la îmbolnăviri. În construcția clădirilor moderne se utilizează numeroase produse cu potențial... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea programului de construcție al unei sonde în foraj pe structura Boldesti

CAPITOLUL 1 1.GEOLOGIA SRUCTURII 1.1.Caracteristicile zăcământului Sarmatian-Boldesti Zăcământul de pe strucutura Boldești are in flancul sudic zăcăminte de țiței fără cap primar de gaze pentru Sarmatian. El este constituit dintr-o stiva de nisipuri cu o mare variație de facies, atât pe plan vertical, cât și in... citește mai departe

83 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia realizării elementelor prefabricate din beton armat

SCURT ISTORIC - Constructorii romani antici au folosit betonul și au turnat în curând materialul în matrițe pentru a-și construi rețeaua complexă de apeducte, podețe și tuneluri. Utilizările moderne pentru tehnologia pre-turnată includ o varietate de aplicații arhitecturale și structurale - inclusiv piese... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiectarea unui planșeu peste subsol

Predimensionare elemente: Pe criterii de rigiditate: Grinzi principale: h_GP=D_o/(8÷10); D_o=D-2*0.25=8-0.5=7.5 m h_GP=[D_o/10;D_o/8]- h_GP∈[0.75;0.94]- h_GP^rigiditate=0.9 m=90 cm b_GP=[h_GP/3;h_GP/2]- b_GP∈[0.3;0.45]- b_GP^rigiditate=0.35 m=35 cm Grinzi secundare: h_GS=t_o/(10÷12); t_o=t-0.2=5.5-0.2=5.3 m... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Pereți structurali din beton armat

PROIECTAREA COMPOZITIEI BETONULUI Alegerea compozitiei betonului se va face in urma a 3 etape: - Stabilirea datelor initiale minime; - Stabilirea calitativa a materialelor componente; - Stabilirea cantitativa a materialelor componente. 1.1 Stabilirea datelor initiale minime A. Clasa betonului: - rezistenta... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Desen tehnic de specialitate

Reprezentări în desenul tehnic Fiecare vedere, cu excepția vederii din față, adică a proiecției principale, trebuie indicată cu claritate prin marcarea cu o majusculă. Majuscula marchează direcția de vedere și se aplică pe o săgeată de referință. Săgeata care indică direcția de vedere se va duce la un unghi de 300... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Caiet de sarcini - lucrări de terasamente

1. DATE GENERALE Acest Caiet de Sarcini se aplică lucrărilor de terasamente și cuprinde condițiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuției tranșeelor pentru rețele, fundația construcțiilor, debleelor și rambleelor în ce privește transportul, compactarea, nivelarea și finalizarea lucrărilor de terasamente,... citește mai departe

24 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele proiectării

Load transmission Simplest structure : simple supported beam Consider a man of 100kgf crossing the log. The static scheme can be represented by the following figure. Beside the man loading there has to be considered the self-weight of the log. Considering the density of wood  ș țțț ț  , the selfweight for... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări speciale de topografie minieră

Introducere Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii miniere intr-un anumit perimetru, trebuie sa existe o stransa legatura intre lucrarile miniere subterane si obiectivele industriale si civile de la suprafata. Corelarea cu suprafata a formei si dimensiunile unui zacamant face posibila alegerea optima a... citește mai departe

54 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Amplasarea construcțiilor

Înființarea unei exploatații agro-zootehnice, fie că este vorba de o fermă mare sau de una familială, se poate face doar prin respectarea unor reguli stricte în ceea ce privește locul amplasării, precum și condițiile de depozitare a deșeurilor. În ultimul timp, un deosebit accent se pune pe corelarea și coordonarea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

CDL

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolații termice Dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru Art. 1. Agenții economici care execută lucrări de izolații termice, hidrofuge si protecții anticorosive, au obligația să acorde salariaților echipamentul individual de protecție și de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview