Toate documentele din domeniul Construcții - pagina 15 din 39

Sisteme de Pardoseli

Avand in vedere faptul ca pardoselile au un rol deosebit de important pentru buna utilizare in timp a casei noastre punctam unele aspecte pe care trebuie sa le indeplineasca neaparat. Trebuie bine stabilit si tipul de pardoseala adecvat spatiilor, considerandu-se ideale daca au urmatoarele calitati: - aspect... citește mai departe

63 pagini 7 puncte Extras

Sisteme Moderne de Finisaj

Definitia si rolul lor Lucrările de finisaj au rol constructiv, funcțional, decorativ,igienico-sanitar și se execută, în general, după ce întreaga clădire și acoperișul au fost terminate. Finisajele cuprind lucrări de pardoseli, tencuieli, placaje, zugrăveli, vopsitorii, tapete, tâmplărie. Pardoselile Sunt... citește mai departe

47 pagini 7 puncte Extras

Calculul coeficientului global de izolare termică G

1) Determinarea caracteristicilor geometrici ale cladirii: • Aria planseului peste subsol: A1 = A2 = (11.7 x 10.8) = 126.36 m2 • Perimertul cladirii: P = (2 x 11.7) + (2 x 10.8) = 45 m2 • Inaltimea : H = 5.8 m • Aria tamplariei exterioare : A3 = [7 x (1.8 x 1.2)] + [5 x (1.5 x 1.2)] + [2 x (1.2 x 1)] + [2... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Curs Iluminat

Capitolul 1 FENOMENELE FIZICE CARE STAU LA BAZA PRODUCERII LUMINII Sursele de lumină, cunoscute până în prezent, produc lumină având la bază două fenomene fizice: radiaţia termică si luminiscenţa. 1.1. RADIAŢIA TERMICĂ Radiaţiile electromagnetice, de cele mai diferite lungimi de undă, sunt produse ca urmare a... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Valoarea de Vechime și Valoarea Istorică a Monumentului Istoric

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE În acest eseu, voi încerca să clarific dacă există sau nu un conflict între valoarea istorică şi cea de vechime a unui monument istoric şi dacă sunt în totalitate contradictorii. În analiza mea, voi ţine cont de ideile dezbătute de Cesare Brandi şi de precursorul său Alois Riegl. În... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Noțiune de Calitate

1. Calitatea este totalitatea caracteristicilor ale produsului care satisfac consumatorul. Calitatea este corespunderea unor cerinţe, standarde, normative (valabilă pentru perioada ’50-’70). Etapele evoluţiei calităţii: 1. Începutul sec.XX. Avea ca scop detectarea defectelor. Se utiliza metoda de supravegherea şi... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Definirea și Reprezentarea unor Forme Elementare de Relief

MAMELONUL:Este formă de relief pozitiv,de mici dimensiuni cu pante radiare de forme conică sau piramidală CUVETA /căldare(micro depresiune):Este inversul mamelonului,o formă de relief negativă de dimensiuni mici cu pante radiare de formă conică sau piramidală VALEA:Forma negativa de relief ingusta si... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Probleme care se rezolvă cu ajutorul hărțtii și al planului

Sa se copieze protiunea de harta indicata si sa se extraga principalele semne conventionale.. 2.Sa se determine coordonatele geografice ale punctelor A si B 3.Sa se determine coordonatele rectagulare ale punctelor A si B astfel: Netinand cont de deformatiile hartii planului; Tinand cont de deformatiile hartii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect instalații de alimentare cu gaze naturale

I. Instalaţia interioară de distribuţie a gazelor naturale combustibile cu presiune joasă (instalaţie de utilizare) Se va efectua calculul de dimensionare şi determinarea pierderilor totale de sarcina pentru instalaţia interioară de distribuţie a gazelor cu presiune joasă, dintr-un bloc de locuit cu bucătării,... citește mai departe

10 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Hangar pentru AH-225

1. Date initiale. Solutii contructive. In proiectul ce urmeaza vor fi calculate elementele portante ale unui hangar pentru avioane de capacitate foarte mare fara utilaje si aparataje de transportare a echimamentului sau componentelor navei ariene, agatate de elementele portante ale acoperisului. Avionul pentru care... citește mai departe

41 pagini 7 puncte Extras Preview

Laboratoare Lemn

Lucrare de laborator Nr.1 Determinarea rezistentei de calcul a lemnului la forfecare Scopul lucrarii: pe baza datelor din incercari la forfecare de aflat valoarea rezistentei de calcul Rezistenta temporara a lemnului de pin cu umiditatea de 15% la forfecare in lungul fibrelor, la temperatura de 20ºC este egala cu... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Calculul și alcătuirea elementelor unei construcții etajate din lemn

CALCULUL ASTERIELEI DIN 2 STRATURI Se calculeaza asteriala din doua straturi de scindura. 1. Locu de constructive Habarovsk 2. Elementele de inchidere - astereala in doua straturi 3. Regimul termic A III 4. Recomandari la alegerea elementelor portante principale – grinda cu scinduri si placaj cu sectiunea I.... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Bazele proceselor de deformare plastică

Perforarea Perforarea este operatia de taiere dupa contur inchis pentru separarea completa a unei parti de material ce constituie deseu, iar cea mai mare dimensiune transversala a conturului este mica in raport cu grosimea materialului Retezarea Retezarea este operatia de taiere dupa contur deschis in sens... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Instalații - generalități

Instalaţiile interioare din clădiri reprezintă un ansamblu de conducte şi accesorii care preiau apa din conducta publică şi o transportă până la punctele de consum. Orice clădire este legată la conducta publică prin conducta de branşament. Instalaţiile interioare pentru distribuţia apei reci sau calde se pot... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Stabilizarea pământurilor cu lianți hidraulici

Prin stabilizarea pamanturilor se intelege imbunatatirea proprietatilor fizico-chimice si mecanice ale acestora ca urmare a amestecarii cu cantitati determinate de lianti hidraulici (ciment, zgura granulata, cenusa de termocentrala) si apa, urmata de campactarea amestecului. 1. Pamanturi stabilizate - executia... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment

G E N E R A L I T A T I ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice generale care trebuiesc sa fie indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si a betonului la realizarea imbracamintii rutiere din beton de ciment... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Nomenclatura și Structura Corpului Navei

Corpul navei sau coca navei constă din două părţi esenţiale şi anume: - o parte imersă, adică scufundată în apă numită şi carenă; - o parte emersă, adică situată deasupra nivelului apei. SUPRAFAŢĂ EMERSĂ CARENĂ dS dF=pdS Carena suportă în toate punctele sale presiunea. Asupra unei suprafeţe elementare dS va... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Expertiza tehnică a podului peste Râul Bahlui Județul Iași

EXPERTIZA TEHNICA POD PESTE RAUL BAHLUI JUDETUL IASI 1. MEMORIU TEHNIC 1.1. DATE GENERALE 1.1.1. DENUMIRE. AMPLASAMENT. Expertiza are ca obiect stabilirea stării tehnice a podului care asigura accesul peste râul Bahlui, de pe , in incinta cartierului Tudor Vladmirescu, judeţul Iasi. 1.1.2. PROIECTANT.... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Hașurarea Desenelor

Pentru hasurarea suprafetelor sectionate se pot folosi comenzile Hatch sau Bhatch, care plaseaza un model de hasura pe o suprafata marginita de un contur inchis. Modelul de hasura poate fi ales dintr-un set de modele construite pe baza standar-delor ANSI sau ISO, sau poate fi creat de catre utilizator. Cateva... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnologia proceselor de construcție - montarea pavajelor

Pavajul din beton amprentat se dovedeste a fi cel mai frecvent utilizat in curtile noastre. Acest lucru se datoreaza faptului ca indiferent de climat, acesta este rezistent si poate lua diferite forme, care mai de care mai interesante. Printre avantajele betonului amprentat se numara faptul ca, in timp, nu se... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Alcătuirea elementelor din beton armat a halelor industriale etajate

1.Alcătuirea planşeului Date iniţiale: 1.Dimensiunle cladirii in plan dintre axe: Lungimea -L1 = 46m; Latimea -L2 = 19.4 m; 2.Inaltimea etajului(de la etaj la etaj) Het = 3,8m; 3.Sarcina utila (temporara) normata pe planseu Vn = 12kN/m2; 4.Rezistenta de calcul a solului fundatiei Rf = 270kPa Pentru... citește mai departe

27 pagini 10 puncte Extras Preview

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare al clădirilor conform STAS SR 1343-1/2006 este pt zona 3; regimul de înălțime al clădirilor este P, P+1; localitatea dispune de o sursă de apă subterană; captarea se va... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații de ventilare și climatizare - clădire de birouri

Memoriu tehnic In prezentul proiect am conceput instalatia de ventilare si climatizare pentru o cladire de birouri cu regim de inaltime „P”,situata in localitatea Braila,in care se desfasoara activitati ce necesita urmatorii parametri ai micro-climatului interior: Vara: temperatura de 26 de grade Celsius si... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Extras Preview

Construcții rurale - adăposturi pentru taurine

Curs 5 Adaposturi pentru creşterea animalelor sunt construcţii destinate producţiei animale Construcţii pentru taurine Construcţii pentru suine Construcţii pentru ovine Construcţii pentru iepuri şi animale de blană Construcţii pentru taurine -Pondere mare in productia animaliera -Volume mari de furaje... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectură

ARHITECTURA Răspunde la întrebarea „de ce?” ALCĂTUIREA CONSTRUCȚIILOR „cum?” MODERNIZAREA „când?” DESFĂȘURAREA CONSTRUCȚIEI „cine?” PRIMUL CAPITOL – TREI TEME PRINCIPALE/TREI CURSURI: 1 Loc și prezență 2 Vocabularul arhitecturii 3 Funcțiune și formă Relația între natură și creația omului Spațiul și... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras