Toate documentele din domeniul Filosofie

Filosofia lui Shopenhaur

Introducere: Filosofia lui Arthur Schopenhauer a fost sculptată de o viziune pesimistă asupra lumii, concentrată în jurul conceptului său central - Voința de Viață. În încercarea de a înțelege adâncurile acestei filosofii, vom explora cum Schopenhauer a construit un edificiu conceptual în jurul ideii de voință și... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Michel de Montaigne, reprezentantul prozei filozofice franceze

INTRODUCERE Proza filozofică franceză este un gen literar care a fost dezvoltat de-a lungul secolelor în Franța și a fost influențat de o serie de curente filozofice și culturale. Diverse teme filozofice au fost abordate în această formă de literatură. Iată câteva dintre temele centrale ale prozei filozofice... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Idealurile despre fericire oriental și occidental

Textul prezentat vorbește despre diferențele de idealuri ale fericirii dintre țările orientale și occidentale, concentrându-se în principiu pe idealurile Chinei din antichitate, cum au evoluat acestea în prezent, comparându-le cu idealuri Europene, și nu numai. Autorul își exprimă opinia asupra modului de gândire... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Etica și integritatea academică

Etica și integritatea academică reprezintă componente fundamentale ale unui sistem educațional robust, care promovează valorile onestității, corectitudinii și responsabilității personale. Etica în mediul academic cuprinde o serie de principii și reguli care ghidează studenții, educatorii și cercetătorii în căutarea... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Consiliere nedirectivă

Caz: P. D. este o minoră în vârstă de 14 ani care se află în custodia totală a tatălui. Părinții acesteia au divorțat când aceasta avea 6 ani, iar până la vârsta de 10 ani a locuit cu mama ei, bunica maternă și o mătușă maternă. Situația de acolo nu era întocmai bună, fetița fiind neglijată de mama ei, care consuma... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Problema libertății, Thomas Nagel - analiză pe text - Filosof

Înainte de a citi și comenta pe marginea textului lui Nagel în care tratează problema libertății, mi-am propus să clarific (fără nicio altă documentare ori cercetare) ce cred eu că este libertatea. Eu cred că libertatea este suma dreptății și echitații între și în raport cu indivizii unei societăți. Când spun asta,... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Realitatea și plăsmuirile ei

Raportându-mă la ceea ce afirma Niccolò Machiavelli ,, Mulți văd ceea ce pari a fi, puțini înțeleg ceea ce ești’’, lumea este deseori condusă de iluziile oamenilor, iar aceștia au din ce în ce mai mult dorința și obișuința de a se raporta la ceva ce pare a fi sigur, fără să aibă anumite îndoieli sau să analizeze în... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Expunere bazată pe cartea Amurgul datoriei, de Gilles Lipovetsk

Introducere: Gilles Lipovetsky în opera sa “Amurgul datoriei” nu anunță sfârșitul moralității. Dimpotrivă, salută zorii unei noi culturi etice, bazată pe principiul drepturilor individului. În locul imperativelor "categorice", epoca noastră înlocuiește morala "à la carte", fără obligații sau sancțiuni, și totuși... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Adevărul ca paideia

În cadrul lucrării îmi propun să efectuez o interpretare a dialogului Phaidon pentru a scoate la iveală faptul indisolubil al înțelegerii esenței adevărului ca paideia și de aici ca salt în ceea ce rămâne de fiecare dată negândit, salt produs de înțelegerea necesității gândirii originare, transmis de către un... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Anti-globalismul ca mișcare publică contemporană în Europa

Conceptul de globalizare este folosit în diferite contexte, iar sensul și definiția acestuia au devenit mai difuze cu fiecare utilizare. Totodată, acesta reprezintă un fenomen cu mai multe fețe. De aceea mișcările sociale care și-au asumat critica fenomenului sunt la fel de diverse precum evoluția pe care o denunță.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Instrumente utilizate în activitatea cu clienții

Utilizați cel puțin trei dintre următoarele instrumente/tehnici: istoricul social, matricea ciclului de viață, cartea vieții, genograma, ecomapa în activitatea cu un client real/ipotetic. Interpretați și prezentați rezultatele. Studiu de caz I. Istoricul social 1. Date de identificare ale copilului Nume și... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Republicanismul lui Kant și Liberalism internațional

Ideea de „republicanism” înaintată de Immanuel Kant propunea o construcție federativă din care să facă parte, treptat, toate statele lumii. În cartea sa „Spre pacea eternă”, Kant structurează drumul spre această federație prin articole. Astfel există articolele care ar trebui să stea la baza păcii eterne și se... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Justificați importanța referențialului etic în profesia de asistent social

Societatea contemporană, inclusiv cea românească, este caracterizată de mutiplele probleme sociale, care își au originea în colapsul sistemului de valori, în schimbarea importantă a normelor sociale. Multe valori și norme sociale ce erau considerate cu câteva decenii în urmă ca fiind inadmisibile, astăzi sunt... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici sociale în sistemul medical românesc

Natura problemei din sistemul de sănătate din Romania este că acesta suferă de cheltuieli publice scăzute, migrație în masă a personalului medical, corupție și ineficiență. Accesul la îngrijire pentru grupurile vulnerabile și pentru cei care trăiesc în zonele rurale este limitat. Beneficiile pentru concediul... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Greața - Jean Paul Sartre

DESPRE AUTOR... Jean Paul Sartre (1905-1980) este unul dintre cei mai importanți romancieri și filosofi ai secolului trecut, gândirea sa influențând puternic generațiile următoare. Susținător al marxismului și promotor al existențialismului, Sartre câștigă în anul 1964 Premiul Nobel pentru Literatură, premiu pe... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Responsabilitatea omului față de mediu

Preocuparea pentru mediu a apărut pe agenda Europeană pentru prima dată în anul 1970, dobândind importanță odată cu semnalarea, de către clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale și a deteriorării calității apei, aerului și solului. Odată cu apariția în vizorul Uniunii Europene, politica de mediu a avut... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Neglijența în medicină, și urmările ei

1. Introducere: Bioetica reprezintă studiul sistematic al moralei, mai exact al principiilor de comportament. Această ramură se manifestă pe un câmp de studiu științific sistematic și interdisciplinar, având o abordare teoretică și practică în ceea ce privește problemele morale generate de medicină și de științele... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Filosofia și arta

Estetica este o disciplină filosofică și, prin urmare, ceea ce spunem despre filozofie în genere, trebuie să predicăm și despre estetică. Aceasta a apărut din nevoia de a înțelege și explica aspectul creator al gândirii și acțiunii umane care instituie valori obiectivate în opere de artă. Pentru estetică, gândirea... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Conștiința

“Susan Jane Blackmore este o scriitoare britanică, lector, sceptic, emițător și profesor invitat la Universitatea din Plymouth. Domeniile sale de cercetare includ matematica, parapsihologia, conștiința, iar ea este cea mai cunoscută pentru cartea sa „Meme Ma-chine”.(www.wikipedia.org). În cartea intitulată... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Schimbarea constituțiilor și apariția dictaturilor

Încă de la apariția primelor grupări de oameni sau triburi pe acest pământ, oamenii au avut câte un lider sau mai mulți. Așa numitul alfa, care avea grijă de ceilalți sau îi coordona pentru a putea supravețui. În acest sens s-au format primele forme de guvernare și au continuat să se transforme și să îmbunătățească... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Modificare de text pentru soft antiplagiat

INTRODUCERE Pentru aceasta lucrare am ales un Capitol dintr-un referat despre Panouri și tuburi solare de încălzire, introducem primul fragment in softul de Antiplagiat de pe adresa http://plagiarisma.net/ro/ pentru a vedea ce obtinem si a trage concluziile necesare. Primul capitol denumit „INTRODUCERE” este... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Jhon Stuart Mill - Despre libertate

INTRODUCERE “John Stuart Mill (20 mai 1806- 8 mai 1873), o personalitate multilaterală: a fost filosof englez, a scris tratate de economie și logică, a dezvoltat filosofia utilitaristă și a fost cel mai important dintre liberalii secolului al XIX-lea. A perfecționat metodele inductive de cercetare a cauzalității,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Filosofie - Mai este posibilă fericirea

Bertrand Russell (1872- 1970) este recunoscut ca fiind unul dintre fondatorii analizei psihologice, dar a acoperit arii și din alte domenii, precum: logica, psihologia matematicii, metafizica și etica. Lucrarea acestuia “În căutarea fericirii” este împărțită în două capitole mari, partea întăi “Cauzele... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

The Formula

Introducere: În această carte sunt prezentate zece legi ale succesului, demonstrate prin mai multe exemple reprezentate fiind de persoane foarte cunoscute, pentru a ne creea o imagine fundamentală despre acestea. Pot fi folosite pentru a înțelege modul în care forțele invizibile ne modelează succesele și eșecurile,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic

Abstract Această lucrare își propune să dezvolte câteva teorii estetice și teologice bazate pe scrierile și concepțiile unui reputat și prodigios intelectual și poet creștin, Nichifor Crainic, profesor de teologie mistică și membru al Academiei Române. Deși este vizată arta în ansamblu, se acordă o atenție... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview