Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5224
Mărime: 38.90KB (arhivat)
Publicat de: Marius B.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Filosofie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Materie: Istoria și Circulația Ideilor Filosofice

Extras din referat

Abstract

Această lucrare își propune să dezvolte câteva teorii estetice și teologice bazate pe scrierile și concepțiile unui reputat și prodigios intelectual și poet creștin, Nichifor Crainic, profesor de teologie mistică și membru al Academiei Române. Deși este vizată arta în ansamblu, se acordă o atenție deosebită artei sacre, regăsită cu precădere în spațiul creștinismului răsăritean, relației dintre teologia Bisericii creștine și estetica modernă, dar și în ceea ce privește opera de artă și repercursiunile ce care aceasta din urmă le are asupra spiritului uman.

Cuvinte cheie: Estetică, creștinism, artă, religie, frumos, teologie .

1.Introducere. Estetica religioasă beneficiază, în variate moduri, de ideile, demonstrațiile și, îndeosebi, de viziunea de ansamblu asupra problematicii frumosului și diverselor arte prezente în opera de teolog și îndrumător literar al lui Nichifor Crainic. Personalitatea sa complexă, reprezentativă pentru destinul culturii române, s-a ilustrat în domeniul teologiei mistice, unde a dat lucrări capitale, al dezbaterilor pe teme literare, artistice și spirituale, și îndeosebi al creației lirice în care s-a afirmat ca impozant făuritor și îndrumător de școală. „Nichifor Crainic este unul dintre cei mai importanți poeți din istoria literaturii noastre. El este totodată unul dintre cei mai autorizați teoreticieni ai tradiționalismului și ai relației dintre valorile creștine și cultură. Într-o altă ordine de idei, opera teoretică și lirică a lui Nichifor Crainic ilustrează modul cum se realizează sinteza profund originală dintre valorile generale ale Ortodoxiei și coordonatele specifice ale geografiei, istoriei și spiritualității poporului român” . Dedicând în Istoria literaturii române de la origini până în prezent un amplu capitol liricii lui Nichifor Crainic, George Călinescu amintește și de volumul Nostalgia Paradisului, în care N. Crainic „dovedește un puternic simț constructiv” și „pune bazele unei estetici ortodoxiste” . În ipostaza de estetician, N. Crainic a discutat mai ales probleme de ordin general: raportul dintre teologie și estetică, sensul teologic al frumosului, frumusețea naturii, valoare și cunoaștere în artă, raporturile artei cu publicul, unele aspecte ale procesului de comunicare artistică, problema inspirației, sursele inspirației artistice, despre sublim în artă, genialitatea artistului și sfințenia, problema stilului, nostalgia stării paradiziace în actul creației și al receptării operei de artă, simbolismul artei, condițile receptării artistice, sensul tradiției artistice etc . Preocupările dedicate diverselor estetici particulare, respectiv teoriei literaturii, arhitecturii, creației plastice, muzicii, teatrului, dansului, sunt constante în opera lui Crainic. „Ele sunt însă consecvent subordonate unor principii și concluzii care aparțin esteticii generale. Crainic a reflectat în mod predilect asupra problemelor generale ale esteticii, tocmai datorită orientării teologice fundamentale a cugetării sale. Ca disciplină cu caracter filosofic, estetica generală era pentru el mult mai apropiată de teologie decât anumite probleme specifice ale poeziei, prozei, teatrului, arhitecturii, muzicii, dansului sau artelor plastice” . „Cercetarea noastră, scrie Crainic, nu se va opri asupra chestiunilor secundare și de amănunt ale analizelor și discuțiilor estetice. Oricât de interesante ar fi asemenea chestiuni, din moment ce ele nici nu afirmă nici nu tăgăduiesc punctul de vedere teologic, nu-și au locul în această confruntare de principii. Vom lua în cnsiderare numai aceste principii care, mai mult în parte decât în total, constituie preocupările findamentale ale disciplinei estetice actuale și care ating raportul dintre teologie și artă” .

Bibliografie

1. Diac. Ioan ICĂ JR., Nichifor Crainic și redescoperirea misticii în Ortodoxie în prima jumătate a secolului XX, în Nichifor CRAINIC, Cursurile de mistică, Ed. Deisis, Sibiu, 2010.

2. Enciclopedie de filosofie și științe umane, trad. Cosma Luminița, Pop Mihaela, Dumitru Anca, Ed. All Deagostini, București, 2007.

3. George CĂLINESCU, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a II- a, Ed. Minerva, București, 1982.

4. K. E. GILBERT și H. KUHN, Istoria esteticii, trad. Sorin Mărculescu, Ed. Meridiane, București, 1972.

5. Lucian BLAGA, Nichifor Crainic, în Nichifor CRAINIC, Cursurile de mistică, Ed. Deisis, Sibiu, 2010.

6. Mihail DIACONESCU, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, vol. I, ed. a II-a, Ed. Doxologia, Iași, 2009.

7. Nichifor CRAINIC, Nostalgia Paradisului, Ed. Babel și Ed. Sfinții Martiri Brâncoveni, Bacău, 2012.

8. Richard SHUSTERMAN, Estetica pragmatistă, trad. Ana-Maria Pascal, Ed. Institutul European, Iași, 2004.

9. Sf. Dionisie AREOPAGITUL, Despre numirile dumnezeiești, în Opere complete, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Paideia, București, 1996.

Preview document

Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 1
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 2
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 3
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 4
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 5
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 6
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 7
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 8
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 9
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 10
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 11
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 12
Estetică și Teologie în gândirea lui Nichifor Crainic - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Estetica si Teologie in gandirea lui Nichifor Crainic.docx

Alții au mai descărcat și

Comparație între Aristotel și Filozofii Moderni

Toate civilizaţiile pe care le-a cunoscut istoria umanităţii au în arsenalul lor cultural cel puţin un mit destinat rememorării gestului fondator...

Minciuna - un rău necesar

1. INTRODUCERE 1.1. Definiție "Minciuna este sâmburele care dă roade în toate pământurile, de aceea se poate cultiva cu atâta plăcere...

Câteva aspecte referitoafe la opera lui Nichifor Crainic

Introducere Nichifor Crainic s-a născut pe 22 decembrie 1889, anul morții Luceafărului poeziei românești - Mihai Eminescu, în Bulbucata, județul...

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Te-ar putea interesa și

Literatură română și curente literare

Descrierea şi mai puţin valorizarea şi ierarhizarea operelor este caracterizarea dintâi a istoriei literare. Fenomenul literar este abordat...

Literatura română în epoca interbelică

INTRODUCERE EPOCA INTERBELICA MODERNISMUL În sens larg, modernismul exprima o atitudine estetica noua, opusa celei anterioare, o ruptura în...

Ai nevoie de altceva?