Toate documentele din domeniul Probabilități

Elemente ale Teoriei Proceselor Stocastice

Tema 1. Elemente ale teoriei proceselor stocastice 1. Generalităţi. 2. Definiţia unui proces stocastic. 3. Proprietăţi de comportament al unui PS. Clasificarea. 1. Un prosec stocastic est un proces matematic care explică diferite sisteme care au loc datorită întâmplător. Sistemul est structurat, între... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Using an AHP Matrix to Take a Decision Regarding the Country to Choose to Work Abroad

INTRODUCTION Due to globalization, more young graduates are looking to work abroad for multinational companies, and are ready to relocate themselves in a place which would ensure them with future financial and personal achievements. Their research process starts during the years spent in college, when the students... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Extras Preview

Using an AHP Matrix to Take a Decision Regarding Places to Visit

INTRODUCTION Location is important, mainly because it helps others explore the world around them. The topic chosen for this type of feature is the preference when choosing a place to visit. Students are a bundle of people who are ready to set sail in new places for either education, relaxation, entertainment or... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiză politică

Politica – temă perenă a gândirii Temă filosofică în antichitate – perspectivă normativă Domeniu al științei în epoca modernă – perspectivă pozitivă Analiza politica a reprezentat modul de adaptare a reflecției asupra politicului si politicii la exigentele științifice. Analiza politică este un demers de... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Previziune economică

2.NECESITATEA LUCARARILOR PREVIZIONALE Preocuparea de anticipare a viitorului il insoteste pe om de la inceputul afirmarii sale,fiind o expresie a modului firesc de comportare a acestuia ca fiinta rationala;prin imaginile pe care le construiesc despre viitorul apropiat sau mai indepartat,oamenii isi orienteaza... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Consilierea Carierei

Cariera ‘’este un fenomen unic si se construieste in functie de alegerile fiecarei persoane. Este un construct dinamic ce se intinde de-a lungul intregii vieti si care nu include numai ocupatii, ci integreaza armonios munca si alte roluri sociale: familia, comunitatea, timpul liber.’’(Herr si Cromer, apud Szilagyi,... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Natalitatea în Irlanda

Introducere Natalitatea reprezinta fenomenul demografic in care se calculeaza numarul nascutilor vii intr-o anumita perioada, pentru un anumit teritoriu. Ne propuneam sa prezentam populatia Irlandei, modificarea acesteia si influenta acestei modificarii asupra natalitatii. Principalii indicatori pe care acest... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Procese Stochastice

Lucrare de laborator nr. 1 Tema: Lanturile Markov timp discret Scopul lucrarii: Studierea metodelor de redare,descriere,analiza a proprietatior Markov timp discret si a caracteristicilor numerice de performanta. Teorie: Un proces stochastic Marcovian, omogen definit in spatiu de stari dscrete si in timp discret... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități și statistică în inginerie

În cursul activităţii sale practice omul se loveşte la fiecare pas de fenomene aleatoare. Exemplul cel mai simplu de fenomene aleatoare este dat de erorile de măsură. Noi ştim că nu există măsurări absolut precise şi cu cât instrumentul de măsură este mai precis cu atât acesta este mai sensibil. Măsurând acelaşi... citește mai departe

133 pagini Gratis Extras Preview

PCLP

1 Metode directe pentru sisteme de ecua.iil liniare In aceast. sec.iune sunt descrise metode pentru rezolvarea unui sistem de ecua.ii liniare de forma Ax = b , unde An~n = (aij ) , bn~1 = (b j ) , cu aij ,b j ¸ R , i, j =1,..., n , iar xn~1 = (x j ) este matricea coloan. a necunoscutelor. Se va lucra in... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională ale Operatorului CNC

Capitolul I 1.1. Prezentarea S.C. ELBA S.A. A. Scurt istoric Datorita faptului ca in 1884 Timisoara devenea primul oras din Europa cu strazile iluminate electric, nu este deci o intamplare infiintarea in Timisoara in anul 1921 a unei firme ca DURA, care avea ca si obiect principal de activitate fabricarea... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Indicatorii Variației

Indicatorii variaţiei Într-o colectivitate statistică valorile individuale (variantele) diferă mai mult sau mai puţin unele faţă de altele. Ele pot fi apropiate sau mai împrăştiate. Comparaţia se face, în mod practic, cu media seriei,considerată ca fiind valoarea cea mai reprezentativă pentru colectivitatea... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

2 Laboratoare la TPI UTM

1 Scopul lucrării: Familiarizarea cu instrumentul MATHEMATICA. 2 Descrierea scurta a pachetului MATHEMATICA: reprezintă un limbaj de nivel înalt de programare, care ofera un set bogat de extensii de programare pentru un limbaj de utilizator.El lucreaza pe cele mai folosite sisteme de operare.MATHEMATICA este... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații ale Programării Liniare în Sistemele de Producție

Aplicaţii ale programării liniare în sistemele de producţie 1. Un sistem de producţie trebuie să fabrice trei tipuri de produse (P1, P2, P3) utilizând două tipuri de materiale (M1, M2). Profitul unitar previzionat pentru fiecare tip de produs este: 4 lei/buc pentru P1; 5 lei/buc pentru P2; 3 lei/buc pentru P3. Dacă... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională la SC Amonil SA Slobozia

1. Constituirea echipei de evaluare. - cuprinde evaluatori autorizaţi, specialişti şi cunoscători a proceselor de muncă analizate; - echipa trebuie să cunoască în detaliu metoda de evaluare; - documentare prealabilă asupra obiectivului; - echipa mai poate să conţină: proiectanţi, ergonomi, medici, etc. -... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Laboratoare statistică

In acest laborator vom studia modul in care functia de distributie empirica aproximeaza functia de distributie a unie variabile aleatoare, si vom observa proprietatile acesteia. Vom considera variabila aleatoare ce reprezinta numarul de steme obtinut la aruncarea unui ban. 1. Folosind programul Excel, sa se... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Teoreme probabilități

Teorema lui Poisson. Dacă într-o succesiune de probe independente, probabilitatea de apariţie a evenimentului A în proba de rang k este pk, atunci: unde α este număru lde apariţii ale avenimentului A în primele n probe. Demonstraţie. Dacă introducem variabila aleatoare Xk cu numărul de apariţii ale evenimentului... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități

Obiectivele capitolului După parcurgerea acestui capitol, studentul va fi capabil să definească probabilitatea, variabila aleatoare discretă şi continuă, să explice de ce este nevoie de teoria probabilităţilor în studiul riscului, să definească şi să calculeze principalele mărimi numerice ale unei variabile... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Elemente de Teoria Probabilităților

1. Conceptele: experiment şi eveniment În teoria probabilităţilor un loc central îl ocupă conceptul de eveniment; în acest context prin eveniment înţelegem orice rezultat al unui experiment. Efectuarea unui experiment presupune realizarea unui complex de condiţii şi tocmai această realizare o vom înţelege atunci... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Probabilități

Elemente de Teoria Probabilitatilor 1.1 Spatiu de probabilitate Pentru a defini conceptul de spatiu de probabilitate, vom considera un experiment, al carui rezultat nu se poate preciza cu siguranta inaintea efectuarii lui, dar pentru care multtimea tuturor rezultatelor posibile este cunoscuta. Numim eveniment... citește mai departe

124 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea mediului de modelare și simulare Taylor II

1. Concepte de baza. Mediul Taylor II este un simulator destinat modelarii si simularii sistemelor din lumea reala, in care apar fenomene de concurenta la obtinerea unor resurse. Din acest punct de vedere, destinatia produsului este generala, fiind util in modelarea si simularea situatiilor in care apar siruri de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Fiabilitate și Diagnoză

1.Asigurarea calităţii Misiunea esenţială a oricărei societăţi comerciale este să furnizeze produse (mărfuri şi servicii) care să corespundă nevoilor utilizatorilor. Aceste produse trebuie să aducă un câştig societăţii producătoare, fără să aibă efecte nefaste pentru societate. Această misiune fundamentală –... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Probabilități

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ÎN TEORIA PROBABILITATILOR 1. Experiment aleator. Spatiu de selectie Definitie: Prin experiment aleator vom întelege orice actiune care poate fi repetata în conditii similare si în care nu se cunoaste dinainte rezultatul ce va fi obtinut, dar se cunosc toate rezultatele posibile.... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Teoria probabilităților

1.1. Evenimente Definitie 1.1.1. Realizarea practica a unui ansamblu de conditii bine precizat poarta numele de experienta sau proba. Definitie 1.1.2. Prin eveniment vom întelege orice rezultat al unei experiente despre care putem spune ca s-a realizat sau ca nu s-a realizat, dupa efectuarea experimentului... citește mai departe

139 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Statistic și Fiabilitate

NOTIUNI DE TEORIA PROBABILITATILOR 1.1. Definitii - Evenimentul în teoria probabilitatilor se defineste ca rezultatul unui experiment. - Evenimentul sigur (notat ) este evenimentul care se produce în mod sigur la efectuarea unui experiment. - Evenimentul imposibil (notat ¦) este evenimentul care nu se produce,... citește mai departe

96 pagini Gratis Extras Preview