Toate documentele din domeniul Instalații

Schimbătoare de căldură cu plăci

1. Definiție și clasificarea schimbătoarelor de căldură cu plăci Schimbătoarele de căldură cu plăci sunt schimbătoare de căldură a căror suprafață de schimb de căldură este alcătuită din mai multe plăci individuale nervurate, etanșate prin garnituri, lipite sau sudate. Conceptul schimbătoarelor de căldură cu... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Dimensionarea instalației continuă de separare prin rectificare a amestecului terar acetonă-alcool isopropilic-apă

1 Introducere Acetona este de obicei produsa in cantitati comerciale ca produs secundar in timpul formarii fenolului. Totusi, acetone astfel obtinuta continue in general cantitati mic de reactant benzene si produdul droit fenol. In trecut aceste impuritati erau considerate a fi in interior limite admmisibile. Cu... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbătoare de căldură apă-apă cu pereți transversali

CAPITOULU 1 - CERINȚE 1.1. Dimensionarea unui schibător de căldură în condițiile de mai jos: Nr Ordi ne Q [kW ] Agent Primar Agent Secundar ŋiz Cp1 țț ț ᵌ ț ț ᵌ Δ Dteava [mm] Lsch [m] K  ² W’ t11 [șC] t12 [șC] t21 [șC] t22 [șC] 6 850 119 90 16 50 0.995 4.185 950 990 1 30 3 700 1... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Reabilitarea sistemului de iluminat aferent unei hale de productie containere

1. GENERALITĂȚI Denumirea lucrării este Reabilitarea sistemului de iluminat aferent unei hale de productie containere, efectuată pentru beneficiarul S.C. BLUE CONTAINER S.R.L., loc. Alesd, jud. Bihor, persoana de contact Hristu Cristian - asociat. Elaboratorul prezentului concept energetic este S.C. CALORIA... citește mai departe

72 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Reglajul fluxului luminos în iluminatul public stradal

1. INTRODUCERE. OBIECTIVE. REZULTATE INTRODUCERE Fluxul luminos - este fluxul radiant emis în spectrul vizibil, evaluat prin intensitatea senzației vizuale, unitatea de măsură fiind lumenul [lm] [1]. Măsurarea fluxului luminos pentru o sursă de iluminat se realizează cu sfera fotometrică sau integratoare. Fiind... citește mai departe

89 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de ventilare și climatizare

Să se proiecteze instalația de ventilare și climatizare aferentă unui etaj intermediar al unei clădiri de birouri. Figura prezintă schema de principiu a instalației de ventilare și climatizare iarna și vara: VCV - ventiloconvectoare casetate de tavan Recuperator de căldură Baterie electrică preîncălzire PBPI... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza termică și energetica, certificat de performanță energetică pentru o scoală primară cu clasele I-VIII

I. ANALIZA ENERGETICĂ A CLĂDIRII I.1. Prezentarea generală a obiectivului analizat 1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală - Clădirea cu destinația de: scoală primară nul intrării în funcțiune : (fază de proiect) - Clădirea este orientată cu fațada principală spre NORD-EST. - Construcția actuală are regim de... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurarea presiunii

Aristotel: Horror vacui - natura are oroare de vid A durat peste 2000 de ani ca cineva să pună la îndoială posibilitatea creării vidului. S-a întâmplat doar atunci când necesitatea și-a spus cuvântul. În secolul 16 d.Hr., niște minerii italieni au observat că pompele lor (cu presiune negativă) nu pot ridica... citește mai departe

134 pagini 5 puncte Extras Preview

Navă tip petrolier 65000 tdw - Proiectarea și dimensionarea pompei de transfer

REZUMAT Lucrarea de față cu tema ,, Nava tip petrolier 65000 tdw. Proiectarea si dimensionarea pompei de transfer combustibil” este structurată în cinci capitole, respectând metodologia de elaborare a proiectului de diplomă și cerințele profesorului îndrumător. Capitolul unu cuprinde informații generale despre... citește mai departe

79 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unui aparat de schimb de căldură în care se condensează propan

TEMA DE PROIECTARE N = 36 Sa se efectueze calculul termic de dimensionare a unui aparat de schimb de căldură in care se condensează propan. Date inițiale: - temperatura propanului la intrare in condensator: t1’=(24+0,5⋅????) 0C; - apa de răcire are: la intrare, temperatura de t2’ = 150C, iar la ieșire t2” =... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Epurarea apelor uzate - Tratarea în ceea ce privește îndepărtarea materialelor sedimentare organice și anorganice

Epurarea apelor uzate Este un proces complex de reținere și neutralizare prin diferite mijloace a substanțelor poluante, atât organice cât și anorganice, aflate în apele uzate sub formă de suspensii, în stare coloidală sau în stare dizolvată, în scopul reintroducerii acestora în circuitul hidrologic, prin... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Instalații frigorifice

TEMA DE PROIECTARE Calculul termic pentru o instalatie frigorifica cu comprimare mecanica de vapori in doua drepte pentru racirea unui agent tehnologic utilizat in industria chimica.Se dau urmatoarele date: - Puterea frigorifică a instalației Q0=153,72 [kW]; - Agentul tehnologic - solutie de etil glicol-apa;... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Instalații de încălzire II

Să se efectueze calculul necesarului de căldură și să se dimensioneze suprafețele de schimb termic pentru un bloc de locuințe. Se cunosc partiul blocului și datele de proiectare: Regimul de înălțime: S+P+9E Înălțime etaj: 3.1 [????] Cota terenului amenajat: -0,35 [????] Zona eoliană: IV. Zona termică: III. R... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Dimensionarea tehnologică a instalației de obținere a polistirenului în suspensie

Sa se proiecteze o instalatie pentru obtinerea polistirenului prin procedeul in suspensie cu o capacitate de 28000 t/an Datele de proiectare sunt: a) capacitatea reactorului: 16 t b) durata unei sarje: 13 ore c) reteta de fabricatie: - apa demineralizata 49,68% - stiren 49,04% - CaCl2 0,18% - acid stearic... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Filtre percolatoare

1. Introducere Apa trece prin diverse tipuri de utilizări și se încarcă cu diferiți produși, materiale și substanțe, transformându-se în ”apă uzată”. Aceasta ocupă aproximativ 70.8 % din suprafața Terrei, fiind unul din cele mai importante elemente care mențin majoritatea formelor de viață [1]. Evoluția socială... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Raport practică sisteme de securitate

Introducere De-a lungul istoriei omenirii, pe lîngă mîncare și adăpost, oamenii erau preocupați de securitate. Ei tindeau să-și apere de dușmani viața, teritoriul, familia, etc. Pe parcursul anilor, toate mijloacele de securizare se modernizau odată cu omenirea. Metodele de apărare deveneau tot mai sofisticate,... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Directiva Cadru a apei din Uniunea Europenă și legislația privind sistemele de alimentare cu apă și calitatea apei din România

Apa a atras așezarea comunităților umane, oferind cadrul propice locuirii și facilități pentru o serie de funcțiuni: consum alimentar, de irigare și fertilizare, aparare, comerț, circulație/comunicare, pentru profesiuni legate de apă, exploatare energetică, de purificare, de deversare deșeuri sau simbolică.... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Calculul rețelei ramificate

Calculul retelei ramificate Reteaua ramificata se caracterizeaza prin faptul ca fiecare consumator primeste fluid dintr-o singura directie Date initiale : - se alege viteza initiala a fluidului v=1 3 m/s - presiunea de la consumator p=1 3 mca - debitul la consumator Q=2 3 l/s - diametre STAS 10; 15; 20; 25;... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Cazan vertical cu țevi ignitubulare

1. Baze teoretice Cazanele cu volum mare de apa sunt in general cazane ignitubulare deoarece fascicolul de tevi, impreunS cu focarul (de obicei tubular), sunt imersate in volumul de apa cuprins in manta, Constructiv, cazanele se compun global dintr-o manta, unul sau mai multe focare, unul sau mai multe drumuri... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Transportul Gâzelor

I. PREZENTAREA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE - SNTGN 1.1.CONSIDERAȚII GENERALE România dispune de zăcăminte de gaze naturale care acoperă 70% din consumul intern, 30% din consum fiind acoperit din import. Acestea asigură 40% din consumul de energie al țării. În anul 2011, consumul... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mașina asincronă cu rezistențe în circuitul rotoric

Să se proiecteze acționarea electrică a unei mașini de lucru pentru care motorul electric de acționare este un motor asincron trifazat cu inele având următoarele date: Se cere: - Să se calculeze mărimile necesare pentru determinarea caracteristicilor mecanice M=f(s), n=f(M) pentru funcționarea ca motor - Graficul... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Utilaje și instalații pentru - defecarea zemii de difuzie

INTRODUCERE 1. Importanța și rolul zahărului în industria alimentară 1.1 Considerații generale Zahărul este unul din alimentele cele mai importante și răspândite în hrana oamenilor, având o valoare alimentară ridicată. Zahărul are calitatea de a asimila în timp foarte scurt, circa 15 minute, de aceea este indicat... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Răcitorul cu aer

INTRODUCERE Lipsa apei și creșterea costurilor, împreună cu preocupările mai recente legate de poluarea apei și de fumul de răcire, au redus considerabil utilizarea industrială a schimbătorilor de căldură cu apă. În consecință, atunci când nu este posibilă o integrare suplimentară a căldurii în cadrul instalației,... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Măsurarea presiunii

Presiunea 1. Presiunea in fizica si tehnica este o marime fizica derivata scalara, definita prin raportul dintre forta si unitatea de suprafata, forta fiind aplicata in directie perpendiculara pe suprafata considerata. De regula, este reprezentat prin una din simbolurile P, p, (mai rar, prin H sau h). Presiunea... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management

A. Date de identificare a Solicitantului : A.1. Denumirea completa a Solicitantului : S.C. LUCHIAN S.A. A.2. Denumire prescurtata : NU A.3. Coordonatele Solicitantului : o Adresa sediului înregistrat : Str. Alexandru cel Bun,nr 19, Piatra Neamt, Neamt. tel: 0233 / 22 44 88 fax: 0233 / 22 44 88 o Adresa... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview