Toate documentele din domeniul Filologie

Locul lui Calistrat Hogaș în literatura română

Episodul Calistrat Hogaș rămâne, în literatura noastră, unul marcant, deși scurt. Literatura română de călătorie a câștigat, astfel, un scriitor original, cu o infinită imaginație, izvorâtă din dragostea și respectul pentru natură, pentru viață. Originalitatea și unicitatea scrierii lui Hogaș sunt evidente și... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Ernest Hemingway

Introducere Actualitatea/temei Ernest Hemingway, un gigant literar al secolului XX, rămâne o figură de prim plan în conștiința culturală contemporană. Actualitatea lucrării de fața este susținută de influența profundă pe care o are opera lui E. Hemingway și astăzi asupra literaturii moderne, a filmului și a artei... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Natură și convenție

INTRODUCERE Karl Popper a fost un filosof al știintelor sociale și ale naturii, membru al Societății Regale. Printre lucrările sale filosofice amintim “Logica cercetării”, “Prezumții si infirmări”, “Cunoașterea obiectivă” și ”Societatea deschisă și dușmanii ei”, carte pe care o vom analiza noi. Conceptul de... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Mentalități și stiluri de viață în România

CHAPTER 1 MENTALITIES AND LIFESTYLES - LAYING OUT THE TERRITORY 1.1. Definitions and classifications Etymologically speaking, ˮmentalities” comes from the adjective ˮmental”, which means spirit, intellect, deriving from the Latin ˮmens” (mind). The word ˮmental” was first introduced in the vocabulary of French... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Balcanismul matein în Craii de curtea-veche

Lucrarea de față, intitulată Balcanismul matein în Craii de curtea-veche își propune să analizeze și să aducă în atenția filologilor români, structurile imaginarului literar din acest roman, unde tronează căderea și decăderea, gravitația sufletelor, coruperea vieții, alături de prăpădul social mișcat de frenezia... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Temporalitate și spațialitate - Mărci lingvistice

Introducere Comunicarea umană a constituit dintotdeauna un domeniu de analiză atentă și dezbatere profundă din partea specialiștilor interesați de teoria și practica funcționalității organizărilor sociale. Organizarea, conducerea și dezvoltarea societății moderne nu pot fi posibile fără existența și aportul... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Spirit românesc

Abstract The article presents the romanian spirit over the time, emphasasing the problem of the origin of the folklore and the calendar traditions, evoking at the same time some taxonomies of this category of folklore. Beginning with the 18th century, the folklore of calendar traditions became the object of study... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manifestarea bilingvismului în Imperiul Roman

Noțiunea de contact interlingvistic a fost definită, pentru prima dată în istorie de către sociolingvistul Uriel Weinreich: „două limbi sunt considerate a fi în contact, dacă sunt folosite alternativ de unele și aceleași persoane, iar practica folosirii a două limbi se numește bilingvism, iar persoana respectivă... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Aspecte ale metafizicii kantiene

Atât Kant, cât și Descartes se îndepărtează de conceptul tradițional de ontologie. În viziune carteziană, scopul cunoașterii este de a atinge obiectivele gandirii (pentru Descartes, omul descompune lumea și o recompune în plan interior plecând de la anumite puncte fixate ca fiind certe și evidente). Or, obiectul... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Antropologia lui Kant

În viziunea lui Kant, rațiunea pură reprezintă rațiunea vidată de orice conținut empiric și de orice date obținute pe calea simțurilor sau a experienței. În cadrul antropologiei compuse de acesta, în cheia eliminării a tot ceea ce reprezintă conținut empiric, se poate ridica problema dacă spațiul și timpul sunt... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Complementele necircumstanțiale și realizările acestora

Cuvânt-înainte De ce complementele necircumstanțiale? În învățământul nostru de toate gradele, studiul limbii devine o prioritate elementară, ce se impune în condițiile în care, ca vorbitori activi, suntem puși în situația de a ne supune unor norme și reguli elaborate prin studii temeinice, prin documentări... citește mai departe

131 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Challenges when translating poetry

Introduction I chose to start with Steiner’s affirmation (1983:78) who said that “translation exists only because people talk different languages. In fact, this truism is based on a situation that we may consider mysterious and that raises a question of both psychological and socio-historical difficulty”. “Why... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Garabet Ibraileanun - Conceptul despre român

Garabet Ibrăileanu (n. 23 mai 1871, Târgu Frumos - d. 12 martie 1936, București), a fost un critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor literar și romancier român. Este una dintre cele mai influente personalități din literatura română a primelor decenii din secolul al XX-lea, teoretician, promotor al... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Critica pozitivistă

Critica literară presupune judecata directă asupra operei literare pe baza, analizei. De altfel, cuvântul critică provine din grecescul kritikos, care însemnă a judeca. Opera literară este, prin actul critic, caracterizată și valorificată cu precădere, din perspectivă estetică. Prin exercițiul critic, sunt urmărite... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Raport testare inițială discipline umaniste 2015-2016

proces pe care îl parcurge și învățământul românesc - au determinat reconsiderarea rolului evaluării în ansamblul procesului de învățământ, precum și demersuri de optimizare a strategiilor de evaluare,de creștere a pertinenței și relevanței lor pentru evidențierea progresului înregistrat de fiecare elev în... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Clasificarea morfologico-tipologică a limbilor - Clasificarea genealogică a limbilor lumii

1. Conceptul de tip lingvistic Clasificarea tipologică se realizează în baza asemănării structurale a limbilor, evidențiindu-se identitățile formale sau „moduri identice de organizare a materialului lingvistic”. Noțiunea „structură” semnifică ansamblul de relații ce se stabilesc între unitățile lingvistice, modul... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Bradul - arbore cosmic

Introducere Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dostoievski

Alfred Heinrich- Tentația absolutului:Personaj și compoziție în opera lui Dostoievski, Editura Facla, Timișoara, 1973 „În personajul-voce din subterană începe să se contureze cu deosebită claritate un conflict intrisec al conștiinței dominată de reflexivitate, și care constă în lipsa de consonanță dintre o rațiune... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Civilization versus Anarchy

What do civilization and being considered civilized mean? What does anarchy represent? We all have heard these terms at least once in our lifetime, weather they showed up in the news or they were just mentioned by a person we know. Ask any citizen of the so-called First World countries (e.g. countries with a stable... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Activitatea turistică ca o expresie a atașamentului fata de loc

1.Turismul si importanta sa Turismul este una dintre cele mai importante activitati economice din lume, reprezinta un fenomen economico-social , un promotor al globalizarii si un factor al dezvoltarii durabile. Receptiv la prefacerile civilizatiei contemporane, turismul evolueaza sub impactul acestora, dinamica sa... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Secret doctorului Honigberger

Situarea Contextuală Nuvela ,, Secretul doctorului Honigberger “ a lui Mircea Eliade a apărut în numerele din martie și aprilie 1940 ale ,,Revistei Fundațiilor Regale” cu titlul ,,Tărâmul Nevăzut”. În iulie 1940, a apărut o versiune lărgită a nuvelei în volumul ,,Secretul Doctorului Honigberger”(Ed. Socec,... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ceremonialul funerar - Practici mitico-rituale

Înmormântarea este un ritual de trecere, ce are rolul de a marca un moment de criză prin care trece orice om, asigurând însă, în același timp, rămânerea persoanei în interiorul grupului căruia îi aparține. Ceremonialul funerar, ca ritual de trecere, este alcătuit atât din elemente de rit ,,rituri de prag, rituri de... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Istoria națională în viziunea scriitorilor romantici

INTRODUCERE Apărut în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și afirmîndu-se din plin în prima jumătate a secolului al XIX-lea, romantismul aduce ecourile frămîntărilor politice, sociale, intelectuale și morale pe care le trăiește Europa la acea dată (Revoluția franceză, campaniile napolioniene, luptele de eliberare... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

De ce iubim România

Nu mă întreb de ce o iubesc, de aceea nu am pus semnul grafic “?” în titlu, căci acum știu. De ce acum? Pentru ca până acum nu mi-am pus întrebarea, pentru că, până la vârsta de 18 ani nu am reușit să îmi dau seama care este locul meu în această lume mare, și, în încercarea mea stângace de a-mi creiona viitorul, am... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Preview

Profesorul documentarist - furnizor calificat de informație

ARGUMENT Am pornit în eleborarea acestei teze de la premisa că profesorul documentarist este cel care gestionează resursele centrului de documentare și informare, în vederea facilitarii accesului la informatie, asigurării exploatării și valorificării cât mai eficiente a informațiilor și documentelor... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview