Bradul - arbore cosmic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23857
Mărime: 125.38KB (arhivat)
Publicat de: Oxana M.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere ...3-10
 2. Capitolul I Simbolul Arborelui Cosmic în diferite culturi .11-13
 3. 1.1Arbore și omul: împreună încă din Cartea Facerii ..13-19
 4. 1.2. Bradul - arbore cosmic al mitologiei românești ...19-35
 5. Capitolul II Ipostaze ale bradului în literatura română ..36-38
 6. 2.1. Semnificația bradului în operele literare: „Baltagul” de M. Sadoveanu, „Bradul” de V. Alecsandri, „Cîntecul bradului” de L. Blaga 38-46
 7. 2.2. Bradul - arbore al spiritualității naționale .46-52
 8. Proiect didactic ...52-63
 9. Concluzii 64-68
 10. Bibliografia 69-72

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit case, obiecte de uz casnic, trecători, cruci și icoane ca o dovadă a credinței lor. Bradul aparține fundamental culturii românești. Numele său este moștenit de la geto-daci care, cu siguranță, ne-au transmis, odată cu numele, o parte din mitologia și manifestările rituale legate de acest arbore. Importanța bradului - atît intrinsecă, practică, cît și simbolică - nu a scăzut odată cu trecerea timpului. Totuși tendința actuală este cea de a proteja această specie atît de valoroasă.

Bradul împodobit este considerat pomul vieții, arborele fertilizator. La români, bradul era simbol de viață lungă, sănătate și belșug pentru nuntă, semn de trăinicie și belșug pentru casă nouă, sau substitut al omului pentru lumea de dincolo la înmormîntare.

Bradul este un simbol important al bătrînului anotimp, iarna. Acest element de culoarea verde inspiră privitorului încredere și relaxarea psihică a acestuia, de asemenea este singurul element din natură care rezistă persistent tuturor vremurilor pline de greutate.

Justificarea alegerii subiectului am ales subiectul: „Bradul - arbore cosmic în literatura română”, pentru că el este arborele cosmic al românilor din toate timpurile, și este prezent în ceremonii și rituri proprii vieții săteanului român: ca arbore de naștere, de înfrățire simbolică între noul năs cut și un brăduț, ca arbore de nuntă care ține loc de mire în prenuntă sau în nunta mortului, ca arbore fertilizator implantat între arborii fructiferi, ca arbore de bun augur în colindele invernale, ca arbore de judecată (bradul de jurămînt și bradul justițiar), ca arbore funerar pus la capul mormîntului și care ajută în marea trecere a sufletului, ca arbore de pomană substituit printr-un pom fructifer.

Toate aceste funcții magico-mitice, rituale și ceremoniale fac ca bradul să fie prezent în toate sectoarele literaturii române: legende, balade, basme, colinde, proverbe, strigături, poezii, romane, pastele și în toate creațiile spirituale legate de străvechiul fond mitologic al poporului român.

Un alt motiv pentru care am ales acest subiect este că spre deosebire de alți arbori, bradul foarte des apare în literatura română, în special pentru a desemna fălnicia și vitalitatea. Veșnic verde pe culmile munților, prin simetria excepțională, bradul înlocuiește sensul perfecțuinii și adeseori apare ca element al peisajului solemn sau ca reper în lumea trecătoare. În unele creații literare bradul sugerează statornicia, rezistența și frumusețea, forța și vitalitatea poporului, ceea ce atrage atenția cititorului. În alte creații el este ca o legătură eternă între cer și pămînt.

Actualitatea și importanța subiectului. A vorbi despre semnificația bradului în literatura română înseamnă a vorbi despre brad ca arbore al spiritualității naționale, pentru că el este copacul cel mai sacru în viața fiecărui din noi. Avîndu-și rădăcinile înfipte în pămînt și crengile înălțate spre cer, bradul este socotit ca un simbol al raporturilor ce se stabilesc între pămînt și cer. În acest sens, arborele poartă caracterul unui centru, care ne leagă cu cerul.

Bradul apare ca un personaj important în folclorul românesc, ca un tovarăș de viață, amintit în legende, basme, povești, balade, colinde, proverbe, strigături, cîntece, fiind un adevărat laitmotiv vegetal al fondului mitologic străvechi al românilor. El prezintă un simbol, dar și o metaforă pentru viața în sine, regenerare și nemurire.

Simbol al vieții eterne, se spune că bradul este o trimitere directă către divinitate. Forma triunghiulară și proprietatea de a fi mereu verde este asociată cu Sfîntă Treime și nemurirea divină.

Problema cercetării constă în cercetarea creațiilor folclorice și a operelor literare în care este prezentă imaginea bradului, pentru o studiere mai detaliată și profundă și pentru descoperirea rolului, funcțiilor și motivelor arborelui.

Scopul cercetării este de a demonstra că, „Bradul este un arbore cosmic în literatura română”, analizînd operele folclorice și literare în care este prezent simbolul arborelui.

Bibliografie

1. Alexandru Ion, Cîntecul ritual-ceremonial nupțial al bradului, Serie Nouă, tom 7, „AIEF", 1996.

2. Aliband Terry, Laudă primitivul - blesteamă modernul; Eliade ca protagonist al purității premoderne. (în Viața Românească, suplimentul Caiete critice, nr. 1-2/1998).

3. Barcan Luiza, Relația OM-ARBORE în cultura orală tradițională,// http://www.muzee-valcea.ro/buridava/B6_28.barcan.pdf. (accesat pe 15.03. 2011)

4. Băieșu Nicolae, Sărbători domnești: (închinate Maicii Domnului și Mîntuitorului). Studiu : culegere de texte etnografice și folclorice, vol. 1, Chișinău, 2004.

5. Bălan Ion Dodu, Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu, București, Albatros, 1977.

6. Berdan Lucia, Mitologia cuvintelor, Iași, Ed. Universității ,,Al. I. Cuza”, 2003.

7. Bîrlea Ovidiu, Folclorul românesc, București, Minerva, 1981.

8. Bomher Noemi, “Suspinul în tăcere”, (în Convorbiri literare ediția electronică: http://convorbiri-literare.dntis.ro/BOMERapr3.html, accesat pe 30.05.1998)

9. Brill Tony, Legende populare istorice romănești, București, Minerva, 1993.

10. Bucurescu Adrian, Dacia Magică, București, Arhetip-Renașterea spirituală, 1999.

11. Călinescu George, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, București, Minerva, 1982.

12. Coatu Nicoleta, Structuri magice tradiționale, București, All, 1998.

13. Cogagnac Maurice, Simbolurile biblice - Lexic teologic, București, Humanitas, 1997.

14. Coman Mihai, Izvoare mitice, București, Cartea Românească, 1980.

15. De Souzenelle Annick, Simbolismul corpului uman, (traducere de Margareta Gyurcsik, capitolele „De la spadă la Pomul Vieții. Binele și răul", „De la Pomul Vieții la Arborele Sefirot-urilor" și „De la Arborele Sefirotu-urilor la schema corporală"), Timișoara, Amarcord, 1999.

16. Dinu Valeriu, Ipostaze ale pădurii în lirica românească, București, Sport-Turism, 1984.

17. Durand Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului, București, Univers, 1977.

18. Eliade Mircea, Istoria credințelor și ideilor religioase, (capitolele: „Cea mai îndelungată revoluție; Descoperirea agriculturii. Mezoliticul și neoliticul", „De la Gautama Buddha pînă la triumful creștinismului", „Celți, germani, traci și geți"), București, Univers Enciclopedic, 2000.

19. Eliade Mircea, Tratat de istorie a religiilor, (cap. „Vegetația. Simboluri și rituri ale reînnoirii"), București, Humanitas, 1992.

20. Florescu Radu, Pădurea și lemnul în istoria României. În: „Ianus", nr. 1/ 2000.

...

Preview document

Bradul - arbore cosmic - Pagina 1
Bradul - arbore cosmic - Pagina 2
Bradul - arbore cosmic - Pagina 3
Bradul - arbore cosmic - Pagina 4
Bradul - arbore cosmic - Pagina 5
Bradul - arbore cosmic - Pagina 6
Bradul - arbore cosmic - Pagina 7
Bradul - arbore cosmic - Pagina 8
Bradul - arbore cosmic - Pagina 9
Bradul - arbore cosmic - Pagina 10
Bradul - arbore cosmic - Pagina 11
Bradul - arbore cosmic - Pagina 12
Bradul - arbore cosmic - Pagina 13
Bradul - arbore cosmic - Pagina 14
Bradul - arbore cosmic - Pagina 15
Bradul - arbore cosmic - Pagina 16
Bradul - arbore cosmic - Pagina 17
Bradul - arbore cosmic - Pagina 18
Bradul - arbore cosmic - Pagina 19
Bradul - arbore cosmic - Pagina 20
Bradul - arbore cosmic - Pagina 21
Bradul - arbore cosmic - Pagina 22
Bradul - arbore cosmic - Pagina 23
Bradul - arbore cosmic - Pagina 24
Bradul - arbore cosmic - Pagina 25
Bradul - arbore cosmic - Pagina 26
Bradul - arbore cosmic - Pagina 27
Bradul - arbore cosmic - Pagina 28
Bradul - arbore cosmic - Pagina 29
Bradul - arbore cosmic - Pagina 30
Bradul - arbore cosmic - Pagina 31
Bradul - arbore cosmic - Pagina 32
Bradul - arbore cosmic - Pagina 33
Bradul - arbore cosmic - Pagina 34
Bradul - arbore cosmic - Pagina 35
Bradul - arbore cosmic - Pagina 36
Bradul - arbore cosmic - Pagina 37
Bradul - arbore cosmic - Pagina 38
Bradul - arbore cosmic - Pagina 39
Bradul - arbore cosmic - Pagina 40
Bradul - arbore cosmic - Pagina 41
Bradul - arbore cosmic - Pagina 42
Bradul - arbore cosmic - Pagina 43
Bradul - arbore cosmic - Pagina 44
Bradul - arbore cosmic - Pagina 45
Bradul - arbore cosmic - Pagina 46
Bradul - arbore cosmic - Pagina 47
Bradul - arbore cosmic - Pagina 48
Bradul - arbore cosmic - Pagina 49
Bradul - arbore cosmic - Pagina 50
Bradul - arbore cosmic - Pagina 51
Bradul - arbore cosmic - Pagina 52
Bradul - arbore cosmic - Pagina 53
Bradul - arbore cosmic - Pagina 54
Bradul - arbore cosmic - Pagina 55
Bradul - arbore cosmic - Pagina 56
Bradul - arbore cosmic - Pagina 57
Bradul - arbore cosmic - Pagina 58
Bradul - arbore cosmic - Pagina 59
Bradul - arbore cosmic - Pagina 60
Bradul - arbore cosmic - Pagina 61
Bradul - arbore cosmic - Pagina 62
Bradul - arbore cosmic - Pagina 63
Bradul - arbore cosmic - Pagina 64
Bradul - arbore cosmic - Pagina 65
Bradul - arbore cosmic - Pagina 66
Bradul - arbore cosmic - Pagina 67
Bradul - arbore cosmic - Pagina 68
Bradul - arbore cosmic - Pagina 69
Bradul - arbore cosmic - Pagina 70
Bradul - arbore cosmic - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Bradul - arbore cosmic.doc

Alții au mai descărcat și

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Iorgu Iordan - Stilistica limbii române

Iorgu Iordan a fost un erudit, un deschizător de drumuri în ceea ce privește cercetarea numeroaselor domenii lingvistice. Maniera sa savantă...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Tradiții și Obiceiuri cu Valențe Turistice în Bucovina

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect, se tratează regiunea Bucovina, ca fiind o destinație turistică impresionantă și renumită, prin potențialul...

Munții Trascăului

I. FONDUL MORFOTURISTIC Muntii Trascaului sunt situati in partea sud-estica a Muntilor Apuseni, dominand valea Muresului in aval de confluenta cu...

Dimensiunea Estetică a Magiei

INTRODUCERE Fiecare timp, fiecare eră îşi are magia ei.Discutând despre magie şi căutându-i manifestările în toată istoria lumii, observăm că ea...

Descoperirea Literaturii Populare

Literatura popularã Definirea literarturii populare Literatura popularã este cea dintâi literaturã a oricarui popor, ea nãscându-se concomitent...

Mitologie și Obiceiuri

Mitologie. 1. Totalitatea miturilor unei arii etnice sau sociale, constituită într-un sistem epic mai mult sau mai puţin unitar, în cadrul căruia...

Muzee și colecții sătești în județul Neamț

MUZEE SI COLECTII SATESTI Alcatuite din initiativa unor pasionati animatori ai culturii, adeseori învatatori sau profesori, aceste colectii au o...

Imaginologie

OBIECTUL CURSULUI. NOTIUNI DE IMAGOLOGIE Obiectul cursului Notiuni de imagologie Notiuni de imagologie istorica Principalele concepte ale...

Curs - Lucian Blaga

I. Autorul şi opera sa (1895 - 1961) S-a născut la 9 mai 1895, în satul Lancrăm, lângă Sebeş - Alba. Era al nouălea copil, ultimul, al preotului...

Ai nevoie de altceva?