Proiectele din domeniul Filologie

Locul lui Calistrat Hogaș în literatura română

Episodul Calistrat Hogaș rămâne, în literatura noastră, unul marcant, deși scurt. Literatura română de călătorie a câștigat, astfel, un scriitor original, cu o infinită imaginație, izvorâtă din dragostea și respectul pentru natură, pentru viață. Originalitatea și unicitatea scrierii lui Hogaș sunt evidente și... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Mentalități și stiluri de viață în România

CHAPTER 1 MENTALITIES AND LIFESTYLES - LAYING OUT THE TERRITORY 1.1. Definitions and classifications Etymologically speaking, ˮmentalities” comes from the adjective ˮmental”, which means spirit, intellect, deriving from the Latin ˮmens” (mind). The word ˮmental” was first introduced in the vocabulary of French... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Spirit românesc

Abstract The article presents the romanian spirit over the time, emphasasing the problem of the origin of the folklore and the calendar traditions, evoking at the same time some taxonomies of this category of folklore. Beginning with the 18th century, the folklore of calendar traditions became the object of study... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Frazeologie

Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular, acela de a respecta ori subiectul universal, ori obiectul universal, ori comunitatea, în cazul limbajului" (Coşeriu 1994: 174-175). Structurile frazeologice, ca formă de... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alexandru Vlahuță

Introducere Motto: “Arta izvorăște și respiră aerul epocii în care se naște ” Alexandru Vlahuță Actualitatea temei În realizarea acestei teze vom căuta să înfățișăm personalitatea lui Alexandru Vlahuță în contextul epocii, a curentelor de gândire și sensibilitate care au contribuit la formarea lui și a operei... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușiirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Anglicisme în Terminologia Muzicală

Datorită faptului ca în ultima perioadă în vocabularul limbii române au intrat foarte multe neologisme, provenite din diferite limbi, în toate domeniile, cum ar fi domeniul sportiv, domeniul vestimentar, domeniul tehnic, domeniul economic, domeniul administraţiei, domeniul comerţului etc., am ales ca în lucrarea de... citește mai departe

13 pagini 9 puncte Extras Preview

Proiect didactic - limba română

Data: 15.05.11 Clasa: a V-a “C” Scoala: Liceul “Miguel de Cervantes” Disciplina: Limba romana Diriginte: Studenta: Tema: “Propozitia” Timpul: 45 min. Tipul lectiei: Comunicare si insusire de cunostinte Competente specifice: - Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Trei Destine Umane și Literare Nefericite - Stefan Octavian Iosif

1. St. O. Iosif. S-a născut, în octombrie 1875, la Braşov. Cronologic, a fost al cincilea din cei unsprezece copii (şase băieţi şi cinci fete), ai profesorului Ştefan Iosif şi ai Paraschivei (Erfilia) Mihălţeanu – fiică de preot şi nepoată a dascălului - cărturar Gavril Munteanu (1812 - 1869), autorul primei... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Regimul Nocturn al Imaginii

Regimul nocturn al imaginii 1.Gilbert Durand- Scurtă prezentare. Imaginarul Gilbert Durand cunoscut antropolog şi cercetator este autorul unei impunătoare opere.Totodată este autorul cîtorva studii fundamentale din spaţiul gîndirii europene specifice anilor ’60-’70 ai secolului XX. Profesor emerit de antropologie... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Los mongoles en la cultura

A. LA CONQUISTA DE LOS MONGOLES Y LA CREACION DEL IL-JANATO EN PERSIA Tras la conquista y destrucción de las estructuras sociales y culturales iraníes, los mongoles llegaron a desarrollar la cultura persa en todos sus aspectos con elementos nuevos de la tradición de los pueblos asiáticos. Después de un periodo de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Activitatea lui Mihai Eminescu la Ziarul Timpul

INTRODUCERE Care este contribuţia lui Mihai Eminescu la dezvoltarea presei românesti şi a particularitaţilor ei stilistice? Răspunsul ar fi că, în condiţiile în care publicistica romaneasca de pana la Eminescu era in general tributara unui stil mai degrabă bombastic, îndatorat modelelor presei revoluţionare de la... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Extras Preview

Discriminarea rromilor privind sănătatea publică

I. Partea introductiva Prezenta romilor in Europa nu este istorie contemporana. Ei s–au stabilit aici in secolele XIV si XV, in special in Romania, Spania, Portugalia, Franta, Germania, Rusia. In ciuda unei identitati culturale comune, populatia de romi din Europa nu poate fi descrisa ca un singur grup, ci o... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Problematica baladei lui Alecsandri

CONSIDERAŢII GENERALE Actualitatea temei. Opera de valorificare critică, de asimilare activă a tot ceea ce a produs mai bun literatura română din toate timpurile, a devenit azi una din axele culturii noastre. Şi pe drept cuvânt, deoarece spiritualitatea unui popor este cu adevărat puternică, în stare să ofere lumii... citește mai departe

68 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people -Objectives: Cognitive: - to practise in reading skills ( reading to confirm expectations, reading for specific information, reading for general understanding); - to... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Evocarea Lumii Rurale în Romanul Moromeții de Marin Preda

ARGUMENT Marin Preda a trebuit asemeni lui Zaharia Stancu să-şi taie toate punţile de întoarcere spre ţărănime şi spre sat. Copilul, tânărul poate chiar omul matur Marin Preda a trăit o dramă tipică pentru generaţia sa. De la 10 ani îşi doreşte să nu mai fie ţăran. Însă viaţa avea să-i rezerve surpriza paradoxului... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Convorbiri literare - evoluție istorică

- Societatea “Junimea” La începutul secolului al XIX-lea se introduce în Ţările Române educaţia şcolară laică începând cu Şcoala Ardeleană din Transilvania (Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai). Oameni învăţaţi, care terminându-şi studiile în Italia, se întorc în ţară cu scopul de a răspândi învăţatura.... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Preview

Mircea Eliade, inovator al romanului modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul anglo-american, a fost unul din actorii cei mai interesanţi ai spectacolului oferit de dezbaterea de idei în jurul chestiunii romanului, cu mult mai spectaculos decît... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Canadian Poetry

THE DEVELOPMENT OF CANADIAN NATURE POETRY ”Canadian poetry is at best a poetry of incubus and cauchemar, the source of which is the unusually exposed contact of the poet with nature which Canada provides” . In this Chapter, the development of English Canadian nature poetry from the time of the first English... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Formule estetice moderne în opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în special de romanul său “Patul lui Procust”. După cercetarea detaliată a întregii opere, Camil Petrescu rămâne pentru noi un scriitor fascinant prin nostalgii secrete şi... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Extras Preview

Cervantes și John Barth - Între Romanul de Aventură și Actul Critic

Argument Lucrarea de faţă îşi propune o reconstrucţie a imaginii personajului lui Cervantes, Don Quijote, dar şi o altă abordare a temei romanului. Nu îmi propun să anulez în cazul lui Don Quijote nici regimul de „personaj al lui Cervantes“ şi nici să confirm exhaustiv direcţia în care evoluează critica la adresa... citește mai departe

40 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Scandinavian Infuences on the English Language

1. Introduction During the history, the British Isles have been invaded by many tribes as Romans, Celts, Angles, Saxons, Jutes and Scandinavians (or Vikings). In this essay I will concentrate on the Scandinavians invasions and the influences they had on the English language. The Age of the Vikings, starting... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Rebreanu și obsesia violenței

ARGUMENT De ce obsesia violenţei? Pentru că am ajuns la concluzia că la Rebreanu există o multitudine de sensuri ale cuvântului violenţă, acestea sunt foarte bine surprinse în scrierile sale. Referindu-mă la multitudinea de sensuri ale acestui cuvânt am luat în considerare definiţia de dicţionar a cuvântului... citește mai departe

73 pagini 9 puncte Extras Preview

La historia, la literatura y el arte en espana entre 1750-1800

EL SIGLO XVIII A lo largo del siglo XVIII, los viejos valores hispánicos fueron cuestionados y criticados por una dinámica minoría intelectual. Se trataba de los <<ilustrados>>, que, como los arbitristas de la centuria Antigua se preguntaban por las causas de la decandencia y de la ruina de España. Con el apoyo de... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Extras Preview

Literatură pentru Copii

INTRODUCERE „Literatura - spunea marele savant Mircea Eliade - este expresia totală a fiinţei umane”. Prin ea omul comunică şi se comunică, educându-se pe sine şi, prin aceasta, educându-i pe alţii. Fără lectură omul vieţuieşte, dar nu trăieşte cu adevărat sau trăieşte pe o anumită treaptă de dezvoltare a... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview