Proiectele din domeniul Chimie Generală

Raport de expertiză etanol

Prezentarea Produsului Etanol : C₂H₆O / C₂H₅OH / CH₃-CH₂OH Etanolul (de asemenea denumit și alcool etilic sau mai simplu doar alcool) este un compus organic din clasa alcoolilor, fiind principalul alcool întâlnit în băuturile alcoolice. Este un lichid volatil, inflamabil și incolor, cu un miros caracteristic. Are... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras

Fabricarea zahărului

Etapa I: Lansarea în fabricație 1.1 Prezentare generală Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind aproape 50 % din producția mondială. Cu toate acestea, zahărul din sfeclă reprezintă doar 20 % din producția mondială de zahăr, restul de 80 % fiind obținut din trestie de... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biodegradabilitatea detergenților

1. INTRODUCERE Detergenții sunt amestecuri complexe de agenți tensioactivi, adezivi, agenți de înălbire, enzime, activatori ai agenților de înălbire, umpluturi și alți aditivi minori, cum ar fi agenți de dispersie, argilă de înmuiere a țesăturilor, ingrediente care inhibă transferul colorantului, înălbitori optici... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Heliu

Caracteristici generale ale Heliului Heliul este elementul chimic cu numărul atomic 2 și este reprezentat prin simbolul He. Are cel mai scăzut punct de fierbere și cel mai scăzut punct de topire dintre elementele chimice și se prezintă doar în stare gazoasă, în afara unor condiții extreme. Despre... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Coloranți antrachinonici - roșu de cosenila

Coloranți antrachinonici Coloranții naturali sunt substanțe colorate, prezente în mod natural în plante și animaale, din care se obțin prin extracție Coloranții antrachinonici conțin unul sau mai multe radicale antrachinonice. Tot din această clasă fac parte și coloranții cu nuclee aromatice condensate, care... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criterii de clasificare a sistemelor disperse

Sisteme disperse -introducere Baza materială a civilizației moderne și însăși existența omului și a întregii lumi biologice este asociată cu sistemele dispersate. O persoană trăiește și lucrează într-un mediu de sisteme dispersate. Aerul, în special aerul camerelor de lucru, este un sistem dispersat. Multe produse... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei

1. Introducere 1.1. Generalități - Obținerea Acetonei Acetona este adesea produsă ca produs secundar la fabricarea fenolului. Hidroperoxidul de cumen generat în acest proces este scindat pentru a forma fenol și acetonă. Dehidrogenarea catalitică izopropanolului poate fi aleasă ca metodă de sinteză alternativă,... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Operații hidrodinamice

1. Introducere Microoganismele au jucat dintotdeauna un rol important în prepararea alimentelor de fermentatie și a bauturilor. Timp de multi ani agentiile internationale ale sanatatii, alimentatiei și agriculturii au mediatizat criza mondiala de proteine. în tarile dezvoltate a crescut cererea pentru proteine de... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fabricarea polistirenului expandat - studiu de caz și proiectare.

Etapa 1: Lansarea în fabricație 1.1 Prezentarea produsului Polistirenul (PS) este unul din cele mai răspândite tipuri de masă plastică, având un consum mondial de miliarde de kilograme pe an. PS este un material polymeric (Fig. nr.1.2), slab transparent, amorf sau parțial cristalin, termic prelucrabil,... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recipient cilindric de stocare situat pe circuitul unui fluid sub presiune

Să se proiecteze un recipient de stocare, situat pe circuitul unui fluid sub presiune. Date inițiale de proiectare: Masa utilă de fluid stocată în recipient: M =480 Kg Densitatea fluidului: ρ =800 Kg/m3 Gradul de umplere a recipientului: Gu=60% Presiunea fluidului din recipient: P=10 bar Materialul tablei... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea tehnologică a procesului de obținere a butadienei

1 Tema de proiect Să se realizeze proiectarea tehnologică a procesului de obținere a butadienei prin dehidrogenarea catalitică a butenei, urmată de identificarea (prin calcul sau alegere din cataloage) caracteristicilor dimensionale și constructive pentru utilajele și echipamentele din schema de proces optată,... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Separarea amestecului azeotrop metanol-metilacetat utilizând glicerol drept antrenant

1. Tema de proiectare În procesul de obținere a acetatului de metil, din metanol și acid acetic, prin procedeul de esterificare rezultă, în urma fazei de operare de distilare, un amestec azeotrop, conținând metilacetat și metanol, având următoarele caracteristici: - compoziția: 0,668% metil acetat și 0,332%... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cernobil

Orașul radioactiv Prîpeat este un oraș părăsit în zona de excludere Cernobîl, regiunea Kiev, Ucraina, care se află în apropiere de frontiera cu Belarus. A fost casă pentru lucrători ai centralei nucleare de la Cernobîl. A fost părăsit după accidentul nuclear de la Cernobîl în anul 1986. A avut o populație de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Bibliografie

Decontaminarea prin bioremedire a solurilor puternic poluate cu petrol

1. Introducere De circa 3.5 milioane de ani sistemul bio-geologic al Terrei a produs cantități enorme de biomasă, fără a compromite echilibrul planetei, acesta menținându-se prin transformarea ”deșeurilor” organice în zăcăminte de combustibili fosili (cărbune, petrol, etc.). In ultimii 150 de ani, din cauza... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Imidazol - lichid ionic polimeric (PIL) derivat ca inhibitor verde pentru inhibarea coroziunii oțelului ușor în HCl 1,0 M (experiment și studiu de calcul)

1. Introducere Coroziunea suprafețelor metalice poate fi controlată sau redusă prin adăugarea de compuși chimici la mediul coroziv. Compușii adăugați sunt numiți inhibitori de coroziune.. Inhibitorii de coroziune diminuează rata de reducere catodică, oxidare anodică sau ambele. Acești compuși funcționează ca o... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statistici în chimia criminalistică

PREZENTARE GENERALA Chimia criminalistică există acolo unde știința și legea se suprapun. Chimia analitică oferă date calitative și cantitative care sunt necesare pentru a răspunde întrebărilor medico-legale, cum ar fi: De unde ar putea proveni această fibră? Ar putea să aparțină această bucată de plastic din... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Tehnologia distilării petrolului

Date de proiectare Distilarea PRF Tabel 1.1 Procente volumice-temperatură Nr. Crt. % T(°C) 1 0 31 2 5 62 3 10 110 4 15 163 5 20 219 6 25 248 7 30 275 8 35 295 9 40 314 10 45 327 11 50 335 Tabel 1.2 Intervale de procente volumice - densitate Nr. Crt. % d_4^20 d_15^15 1 0-5 0.690 0,694 2 5-10 0.715... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme de filtrare a berii

Rezumat Acest proiect prezintă tehnologia de filtrare a berii, a materialelor filtrante folosite în sistemul de filtrare și tipurile de filtre folosite în industria berii. Lucrarea cuprinde o problemă practică de calcul și dimensionare a unui filtru cu lumânări. Proiectul este format din cinci capitole. În primul... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aditivi

1.INTRODUCERE Aditivii reprezintă acele substanțe sau amestecuri de substanțe care adăugate de obicei în cantități mici produselor îmbunătățesc sensibil anumite proprietăți și pot conferi altele noi. Reglementările și cerițele tot mai ridicate privind consumul de combustibil au generat progrese semnificative ,iar... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de analiza spectrale ale levigatului

1. CADRUL GENERAL Cunoașterea impactului asupra mediului datorită deșeurilor depozitate, care pot conține substanțe prioritare și prioritar periculoase care nu sunt stabile sau au tendință de bioacumulare este de cea mai mare importanță. Deșeurile depozitate pot conține substanțe organice și metale... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Raport de cercetare

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Etimologia cuvântului „știință” este de origine latină, provine din latinescul „scientia” însemnând „cunoaștere”. În sens larg, termenul desemnează totalitatea cunoștințelor acumulate, având la bază descoperirile ipotezelor realizate de savanți, oameni de știință și specialiști din întreaga... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologia de obținere a acidului glutamic

CAPITOLUL I. MEMORIU TEHNIC În cadrul acestui proiect s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea microorganismului producător, M. glutamicus. În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricație. Prin urmare, s-a prezentat... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Biotehnologii în protecția mediului

I. Generalități Poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziției apei normale ca urmare a activității omului într-o astfel de măsură încât influențează negativ caracteristicile apelor, împiedicând folosirea lor în stare naturală. Apa uzată mai poate fi denumită și apă folosită sau apă... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Determinarea vanilinei în parfumurile de vanilie și în aer prin electroforeză capilară

Rezumatul lucrării Lucrarea de față este structurată pe trei capitole și o introducere. În introducere sunt prezentate diferite metode analitice prin care vanilina ar putea fi determinată din probe în fază lichidă sau probe de aer, dintre care electroforeza capilară(CE) a fost considerată ca fiind cea mai potrivită... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raport de autentificare și clasare - Starry night de Vincent van Gogh

I. Buletin de analiza Analizarea tabloului lui Vincent van Gogh Starry Night Proba: Starry Night S-au selectat 20 de locuri de pe tablou si s-au efectuat masuratori cu ajutorul unui spectofotometru bidirectional - X-Rite Eye-One. Proba Metoda de analiza Date obtinute Starry night Maparea pigmentilor... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview