Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 2315
Mărime: 517.02KB (arhivat)
Publicat de: Ionut I.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice

Cuprins

 1. 1. Introducere 1
 2. 1.1. Generalități - Obținerea Acetonei 2
 3. 2. TEMA DE PROIECT 1
 4. 3. Dimensionarea coloanei de rectificare 1
 5. 3.1. Bilanțul de materiale 2
 6. 3.2. Echilibru Lichid-Vapori 2
 7. 3.3. Determinarea numărului minim de talere 2
 8. 3.4. Stabilirea refluxului minim 2
 9. 3.5. Determinarea reflexului optim 2
 10. 3.6. Determinarea grafică a numărului de talere teoretice (METODA McCABE THIELE) 2
 11. 3.7. Determinarea temperaturii din distilat, reziduu si alimentare 2
 12. 4. Calculul hidrodinamic 1
 13. a) Debitele molare ale celor două faze 2
 14. b) Debitele volumetrice ale celor două faze 2
 15. c) Calculul vitezei vaporilor în coloană 2
 16. d) Diametrul coloanei 2
 17. e) Dimensiunile geometrice ale talerului 2
 18. 5. Concluzii 1
 19. 6. Bibliografie 2

Extras din proiect

1. Introducere

1.1. Generalități - Obținerea Acetonei

Acetona este adesea produsă ca produs secundar la fabricarea fenolului. Hidroperoxidul de cumen generat în acest proces este scindat pentru a forma fenol și acetonă. Dehidrogenarea catalitică izopropanolului poate fi aleasă ca metodă de sinteză alternativă, atunci când trebuie obținută acetonă de înaltă puritate, cum ar fi în aplicații biomedicale. Turton et.al. menționează că o singură trecere de conversie 85-92% în ceea ce privește izopropanolul, cu condiții din reactor de 2 bari și 350°C, este, în general de ajuns. Un flux de sare topită va fi utilizată o sursă de căldură pentru reacția endotermă:

(CH3)2CHOH - (CH3)2CO + H2 (1)

Acetona produsă în reactorul de tip Plate Flow Reactor(PFR), trece într-un separator de fază și apoi într-un sistem de separare, în care hidrogenul este eliminat din amestecul de reacție, care include o stripare și două coloane de distilare. Cele doua coloane de rectificare au la baza un principiu de functionare diferit si anume: una cu amestec ternar si cealalta cu amestec binar cu compoziția rezultată din blazul coloanei cu amestec ternar.

Alte doua reactii principale ce stau la baza procesului:

2CH3-CHOH-CH3 - (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 + H2O (2)

CH3-CHOH-CH3 - CH2=CH-CH3 + H2O (3)

Pentru amplasarea celor două coloane de rectificare, se utilizează softul SIMULIS, prin care se studiază comportărea amestecului ternar IPA-Acetonă-Apă, care formează amestec azeotrop, indicând o comportare puternic neideală a sistemului ternar.

Realizarea simularii se va face avand la baza diagrama “ceapa”. Aceasta diagrama este construita pe principiul luarii celei mai bune decizii locale. Fiecare utilaj este adaugat doar daca poate fi justificat pe baza informatiilor de care se dispune la un moment dat. [4],[5]

2. TEMA DE PROIECT

Să se dimensioneze o instalație continuă de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei. Separarea amestecului ternar acetonă - alcool isopropilic - apă produs în proces se realizează conform schemei de mai jos.

Date de proiectare:

debitul de alimentare a coloanei ternare: 90 kmoli/h

- compoziția debitului de alimentare a coloanei ternare (fracții molare):

- xFA = 0,4381; xFB = 0,0519; xFC = 0,5100

- gradele de separare ale componenților:

- - coloana ternară: s1A = 0,9951; s1B = 0,9948; s1C = 1;

- - coloana binară: s2A = 1; s2B = 0,9921; s2C = 0,9497

- presiuni de operare ale coloanei ternare și binare:

- p1F = 1,3 bar; p1D = 1,2 bar; p1W = 1,4 bar

- p2F = 1,4 bar; p2D = 1,2 bar; p2W = 1,4 bar

- starea termică a alimentării: - coloana binară: q = 1,02

- coloana ternară: q = 1

- tipul utilajului de separare a amestecului binar: coloană cu umplutura

- tipul utilajului de separare a amestecului ternar: coloană cu talere

- Datele de echilibru pentru amestecuri ternare și binare se vor calcula în SIMULIS. În măsura posibilităților, să se evalueze prin simulare viabilitatea proiectului elaborat.

Bibliografie

[1]. O. Floarea, G. Jinescu, P. Vasilescu, C. Balaban, R. Dima, ,,Operații și utilaje în industria chimică - Probleme”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.

[2]. Floarea O., Dima R., Procese de transfer de masă și utilaje specifice, Editura Didactică și Pedagogică, București 1984.

[3]. Sinnot R.K, Coulson & Richarson Chemical Engineering, Volume 6. Chemical Engineering Design, Fourth Edition, Elsevier Butterworth - Heinemann, 2005.

[4] Lokras S.S., Deshpande P.K., Kuloor N.R., “Catalytic Dehydrogenation of 2-Propanol to Acetone”, Ind. End. Chem. Process Des. Develop., Vol. 9, No. 2, 1970, 293-297.

[5] Mădălina C.Tohăneanu, Valentin Pleșu, Petrica Iancu, “Simulation and Process Integration of Clean Acetone Plant”, Vol. 39, 2014.

Preview document

Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 1
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 2
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 3
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 4
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 5
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 6
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 7
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 8
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 9
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 10
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 11
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 12
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 13
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 14
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 15
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 16
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 17
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 18
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 19
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 20
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 21
Dimensionarea unei instalații de separare prin rectificare din schema tehnologică de fabricație a acetonei - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Dimensionarea unei instalatii de separare prin rectificare din schema tehnologica de fabricatie a acetonei.docx

Ai nevoie de altceva?