Seminariile din domeniul Chimie Generală

Activități Științe ale naturii

Clasa: a IV-a Disciplina: Științe ale naturii Competențele generale: - 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese; - 2. Investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice; Competențele specifice: o 1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Modificările lipidelor la procesarea și depozitarea substraturilor alimentare

Modificările lipidelor la procesarea și depozitarea substraturilor alimentare Modificările lipidelor la procesarea și depozitarea substraturilor alimentare au la bază unul din următoarele procese biochimice: Râncezirea hidrolitică consecutiv lipolizei -Oxidarea Râncezirea aldehidică Degradarea termică... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras

Poliglucide omogene

POLIGLUCIDE OMOGENE AMIDON MODIFICAT Modificarea se face prin: conversie (hidroliză acidă, hidroliză enzimatică, oxidare) tratare termică. Prin modificare se obține: scăderea temperaturii de gelatinizare, creșterea solubilității, creșterea stabilității (la tratamentele termice, la pH acid, tratamente... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras

Ghid pentru autocontrol managerial în alimentație publică

IGIENA PERSONALULUI Lucrătorii poartă echipament de protecţie adecvat. Părul este strâns sub bonetă sau capişon. Unghiile sunt scurte, nelăcuite, curate. Bijuteriile sunt limitate doar la verighetă. Rănile sunt perfect protejate cu bandaje impermeabile colorate intens şi de mănuşi de unică folosinţă. Pentru... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras

Energia Chimică și Termică

Capitolul 8. ENERGIA CHIMICĂ ŞI TERMICĂ 1. Se dau reacţiile de mai jos: C (s) + O2 (g) = CO2 (g) ΔH1 = − 94,1 kcal H2 (g) + 1/2 O2 (g) = H2O (g) ΔH2 = − 68,3 kcal C2H2 (g) +5/2 O2 (g) = 2CO2 (g) + H2O (g) ΔH3 = − 310,7 kcal Să se calculeze entalpia de formare a acetilenei. a) – 567,2 kcal; b) + 567,2 kcal; c)... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Vitamina D glucoză insulină și sensibilitatea la insulină

Vitamina D, glucoză, insulină, şi sensibilitatea la insulină Abstract Această revizuire examinează dovezile disponibile de legături între anomalii ale metabolismului glucozei şi insulinei şi deficit de vitamina D. Mecanisme posibile de acţiune de vitamina D includ stimularea secreţiei de insulină şi efectele... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Tratarea Apelor Uzate

Tehnici aplicate la tratarea apei reziduale în sectorul industrial DESCRIERE GENERALĂ  Reziduurile care apar în timpul proceselor industriale: - Ape reziduale - Gaze reziduale - Reziduuri solide sau lichide Capitolul 1 - Apele reziduale - Tehnologii de tratare - Impactului asupra mediului al tratării... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras

Chimie organică

Arderea combustibililor fosili conduce la evacuarea în atmosfera a unor volume importante de oxizi gazosi de sulf. În urma precipitatiilor chimice si a transformarilor pe care le sufera în atmosfera, acesti oxizi devin sursa precipitatiilor acide, forma sub care îsi exercita la nivelul solului actiunea distrugatoare... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Seminarii Chimie-Fizica

Proiectul planului de dezvoltare a economiei noastre naţionale pe anul 1959 asigură dezvoltarea continuă, într-un ritm intens, a industrializării socialiste a ţării, în cadrul căreia un accent deosebit se pune pe dezvoltarea industriei chimice. În ultimii ani s-au construit uzine de mare capacitate pentru diferite... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras Preview

Chimie analitică seminar

Chimia analitica este stiinta metodelor de analizat. Ea poate fi: → Calitativa: determina componentii → Cantitativa: raportul dintre componenti Clasificarea metodelor de analiza: Dupa cantitatea de substanta luata in analiza si volumul probei de analizat metodele de analiza chimica se clasifica in: →... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Chimie generală

1. Cât timp a durat electroliza unei soluţii de AgNO3 dacă, folosind un curent de 15A, s-au obţinut 16,2 g Ag? Specificaţi care sunt reacţiile care au loc. R: 965 s 2. Folosind un curent de 10 A, timp de o oră, dintr-o soluţie de CuSO4 s-au separat 10g Cu. Să se reprezinte ecuaţiile proceselor electrochimice şi să... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Chimie experimentală

1. Într-o serie de trei eprubete se află cationii: K+, NH4 + şi Mg2+, câte unul în fiecare eprubetă. Cum pot fi identificaţi aceşti cationi folosind ca reactiv numai NaOH? Se imparte reactivul NaOH in 4 eprubete: a)In prima eprubeta se adauga o picatura de fenolftaleina si se obtine o coloratie rosietica(mediu... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Caiet probleme - chimie generală

1. CALCULE CU MARIMI SI UNITATI IMPORTANTE ÎN CHIMIE Executarea corecta a calculelor în cadrul diverselor operatii de laborator si aplicatii de chimie, presupune cunoasterea principalelor notiuni care stau la baza evaluarii cantitative a transformarilor fizico-chimice. Aceste notiuni vor fi prezentate mai jos: -... citește mai departe

49 pagini Gratis Extras Preview

Fibre Sintetice

Una dintre necesitatile vitale ale fiintei umane din toate timpurile a fost ca, pe lânga asigurarea hranei, sa-si procure si materialele necesare confectionarii îmbracamintei. În acest scop, ca si în alte cazuri, omul s-a adresat naturii. Prin încercari, timp de mii si mii de ani, el a reusit sa identifice diferite... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Echilibru Rezolvate

La piroliza CH4, dupa reactia: 2CH4 C2H2 + 3H2 la temperatura de 1500oC, s-au gasit la echilibru 3 mol•l-1 CH4. Stiind ca în reactie s-a transformat numai 25% din CH4, se cere sa se calculeze constantele de echilibru Kc si Kp. În reactia de esterificare catalizata dintre acidul acetic si etanol, constanta de... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview