Seminariile din domeniul Energetică

Comparație Centrale BWR PWR CANDU

1. Introducere SBO-Station Blackout = Pierderea alimentarii cu energie electrică, a liniilor de de curent “off-site”, urmată de pierderea generatorilor diesel, “on-site”. Termeni: CDF – Core Damage Frequency Plant CDF – Probabilitatea de deteriorare a ZA într-un an, luând în considerare doar scenariile reale. Cu... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Elementele și lucrările de instalații

Elementele si lucrarile de instalatii sunt necesare pentru asigurarea conditiilor normale de exploatare, confort si igiena a cladirilor si cuprind in general: instalatii sanitare; Instalatii de incalzire; Instalatii de ventilare; Instalatii elecrice; In afara acestora,unele cladiri pot cuprinde , functii de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Schema de Comandă a Excitației Generatorului Sincron

Excitatia generatorului sincron GS este asiguratã de o punte redresoare complet comandatã Rd Ex conform figura 2.13. Generatorul sincron GS poate functiona atât în regim autonom cât si cuplat la reteaua de 0,4 kV. În ambele cazuri excitatia poate fi comandatã atât în regim manual cât si în regim automat . În... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Probleme la Simplex

Problema 1. 1. MW; ; h. 2. MW; ; h. 3. MW; ; h. 4. P1∙T1+P2∙T2+P3∙T3 = 3,3 ∙ 1010 kWh. 5. MW. Pentru a trece prin inegalităţi în egalităţi adăugăm o necunăscută xj la fiecare restricţie: 1. P1 + X1 = 1600 ∙ 103; 2. P2 + X2 = 1600 ∙ 103; 3. P3 + X3 = 2400 ∙ 103; 4. P1∙T1 + P2∙T2 + P3∙T3 + X5= 3,3 ∙ 1010... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Tipurile Principale de Centrale Electrice

Centrala electrică este întreprinderea sau instalaţia care elaborează energie electrică,transformînd alte feluri de energie. Centralele electrice produc energie electrică şi termică pentru necesităţile economiei naţionale şi ale gospodăriei comunale.În funcţie de sursa de energie se deosebesc centrale... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Macrosisteme Energetice

1. Clasificarea surselor de energie Sursele de energie sunt clasificate în funcţie de caracteristicile acestora şi după ponderea pe care o au în balanţa energetică mondială. Din aceste puncte de vedere se definesc: -sursele de energie clasice sau convenţionale bazate pe: cărbune, petrol, gaze naturale, uraniu;... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Impactul Centralelor Electrice asupra Mediului

Aportul Energia Energia este esenţială pentru bunăstarea economică şi socială, pentru bunul mers al majorităţii activităţilor industriale şi comerciale, este simbol al dezvoltării social-economice şi al civilizaţiei dar, în acelaşi timp, reprezintă cauza unor prejudicii serioase asupra mediului. Prezentare a... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Grafică de Calcul

Scopul lucrării: De a face cunoştinţă cu metoda de calcul a fiabilităţii ansamblului cu rulmenţi a maşinilor electrice. Problema De determinat probabilitatea funcţionării fără refuz a ansamblului cu rulmenţi din figura 1 ştiind următorii parametri, prezentaţi în tabelul 1. Tabelul 1 Parametrii necesari, unităţi... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Modelarea Turbopompelor

A. PROBLEME REZOLVATE 1. În ajutajele unei trepte cu aciune aburul intr cu viteza iniial c0 = 60 m/s. Cunoscând cderea teoretic de entalpie pe treapt Ht = 48 kJ/kg, înlimea ajutajelor la ieire la1 = 0,04 m, unghiul de ieire din ajutaje a1ef = 11 ° i coeficientul de reducere a raportului optim de... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras

Balanțe și Optimizări în Energetică Seminar 2

Aplicaţia nr. 1: Se cere maximizarea funcţiei obiectiv în prezenţa restricţiilor ALGORITMUL SIMPLEX PRIMAL: • Determinăm o primă soluţie admisibilă de bază • În urma introducerii variabilelor auxiliare sistemul de restricţii devine: • Algoritmul simplex primal are următorii paşi: Pasul 1: sistemul de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Balanțe și Optimizări în Energetică Seminar 1

Se consideră un sistem electroenergetic în care pentru instalarea unei puteri disponibile în trei tipuri de centre termoelectrice (CTE) şi centrale hidroelectrice cu lac de acumulare cu reglaj zilnic CHEz sau lac de acumulare cu reglaj anual CHEa, se dispune de o investiţie de 900 de unităţi monetare. Sistemul are... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Utilizare EE

Energia electrica este forma de energie cu ponderea cea mai insemnata, ce se utilizeaza atât in procesul de producere a bunurilor materiale cât si la consumatorii casnici. De asemenea se preconizeaza ca in viitor ea sa devina cea mai importanta energie utilizata si intr-un alt sector, mare consumator de energie,... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Considerații privind metoda reactanței

CONSIDERATII privind localizarea defectelor prin metoda reactantei, la defecte monofazate Fie o LEA cu dubla alimenatere. Schema echivalenta se prezinta in fig. 1. Fig. 1 Schema echivalenta În cazul defectului monofazat (fig. 2), situat la distanta mZL fata de bara statiei A, ecuatiile tensiunilor si curentilor... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristica MHO a protecției de distanță

Observatii privind caracteristicile de masura MHO In cazul unui scurtcircuit monofazat RO, intr-o LEA 110 kV radiala tensiunile remanente pe faze si curentii prin linie sunt: impedanta directa respectiv homopolara a sistemului. - impedanta directa respectiv homopolara a liniei pana la locul de defect citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview