Laboratoarele din domeniul Energetică

Circuite electrice trifazate cu tensiuni periodice nesinusoidale

Problemă: Se consideră circuitul electric trifazat indicat în fig. 1: Fig. 1. Schema circuitului electric trifazat cu tensiuni periodice nesinusoidale La care sunt cunoscute: Legea tensiunii din faza „A” sub formă de grafic, Am=127, V; T=0,025, s; L=12,5, mH; C=62,5, μF; r=10, Ω; Fig. 2. Legea tensiunii din faza... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Temă UE Energetică

Subiectul 1 - Analiza și evaluarea eficienței economice a proiectelor de investiții în domeniile producerii și consumului de energiei (AE) Realizarea unui proiect de investiții se poate realiza în două variante. Varianta A presupune o investiție efectivă inițială estimată la (100.000 + N - 5.000) €. Încasările... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Acționări hidraulice și pneumatice

LUCRARE DE LABORATOR № 1 Tema: Simboluri convenționale a elementelor hidropneumatice Scopul lucrării: însușirea simbolurilor convenționale pentru proiectarea rațională a schemelor transmisiilor hidraulice și asocierea lor corectă. Conținutul lucrării: studierea simbolurilor convenționale și schemelor... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Stabilirea funcției de transfer a procesului de reglare a nivelului în degazor

Reprezentarea schematică a obiectului supus automatizării este redată în figura S-au folosit următoarele notații: - Dcb - debit de condensat de bază [kg/s]; - Dcs - debit de condensat secundar [kg/s]; - Dab - debit abur da la priză [kg/s]; - Daa - debit de apă de alimentare [kg/s]; Mărimea de execuție pentru... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea pierderilor maximale de tensiune într-o rețea deschisă

Scopul lucrarii: Determinarea pierderii maximala de tensiune in retea, si de comparat cu cea admisibila (ΔUadm=7%) Fig.1 Varianta 2 Unom,V P2,kw P3,kw P5,kw P6,kw P8,kw P10,kw P11,kw P12,kw P13,kw 660 20 20 10 5 5 10 5 5 10 cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ 0.8 1 1 1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea modelului matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale - validări experimentale

L2. Elaborarea modelului Matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale. Validări experimentale 1. Scopul lucrării Scopul acestei lucrări de laborator constă în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare implementării în mediul Matlab a modelului numeric al unui panou... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Experimentală a Caracteristicilor de Funcționare a Panourilor Fotovoltaice

Principiul conversiei fotovoltaice are la bază fenomenul de conducţie electrică în materiale semiconductoare. Semiconductorul poate deveni bun conductor de electricitate atunci când i se transferă o anumită cantitate de energie din exterior, numită şi energie de activare. Energia de activare poate proveni din... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metode și Aparate pentru Măsurarea Presiunii

manometrică / vacuummetrică este echilibrată de presiunea hidrostatică a unei coloane de lichid. Avantaje: Simple din punct de vedere constructiv, preţ de cost redus, precizie de măsurare mare, manipulare uşoară, citire uşoară a indicaţiilor. Lichide manometrice: Alcool (ρ = 808 kg/m3), apă (ρ = 1000 kg/m3),... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Surse și Sisteme de Alimentare cu Energie Termică

Tema: Studiul sistemului de încălzire cu circulație naturală a apei. Scopul lucrării: Obținerea deprinderilor practice în exploatarea si calculul termic al sistemelor de încălzire cu circulație naturală. Determinarea sarcinii termice a sistemului de încălzire. Determinarea pierderilor de căldura în mediul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impactul Centralelor Termoelectrice asupra Mediului

Principiul metodei Principiul pe care se bazează funcționarea acestor separatoare este dat de pierderea cantității de mișcare a particulelor solide la impactul acestora cu un obstacol solid. Solidul având densitatea mult mai mare decât gazul are și inerție mai mare. În aceste condiții dacă în calea amestecului... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea și Autoevaluarea Calității Energiei Electrice

Probleme tipice ale calităţii energiei electrice: Următoarea listă oferă o vedere de ansamblu a celor mai frecvente probleme de calitate a energiei elecrtice care pot să apară. Conform studiilor realizate de European Copper Institute în anul 2001, în 1400 locaţii din 8 ţări, fiecare locaţie din Europa are o... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Termodinamicii

Lucrarea de laborator nr. I CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA UNUI MOTOR CU APRINDERE PRIN SCINTEIE IN DOI TIMPI Motorul in doi timpi are ciclul de functionare extins numai pe doua curse ale pistonului sau pe o rotatie completi a arborelui cotit Principalele particularitati functionale ale motorului in doi timpi din... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Combustibili și Generatoare de Abur

Lucrarea nr 1 DETERMINAREA UMIDITĂŢII COMBUSTIBILILOR SOLIZI Consideraţii teoretice. Umiditatea de îmbibaţie(wi) a combustibilului este cantitatea de apă pierdută de combustibil prin uscarea lui la aer până la greutate practic constantă. Umiditatea higroscopică(wh) a combustibilului este cantitatea de apă rămasă... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Mașini hidraulice

Lucrarea de laborator nr. 1 DETERMINAREA CARACTERISTICII HIDRAULICE A UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT A LICHIDELOR Scopul lucrării Caracteristica unei instalaţii reprezintă dependenţa fuvţie de debit a energiei specifice totale vehiculate de fluidul de lucru prin instalaţie. Se notează H=f(Q). Metodica de măsurare... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Simularea în MathLab a unui Modul Fotovoltaic

Scopul lucrarii -utilizarea programului Matlab-Simulink pentru simularea unui modul fotovoltaic integrat intr-un sistem de producere a energiei electrice cu posibilitatea de operare insularizata. Introducere: Circuitul echivalent al unei celule fotovoltaice relatia matematica ce descrie functionarea (ca sursa... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Conductivității Termice a Materialelor prin Metoda de Țeavă

Tema: Determinarea conductivităţii termice a materialelor prin metoda de ţeavă. Scopul lucrării: Determinarea pe cale experimentală a coeficientului conductivităţii termice şi a dependenţei lui de temperatura materialului; compararea valorilor obţinute din experienţa cu valorilor citite din tabele (literatura).... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Studiul principiului de funcționare al dispozitivului de reanclanșare automată rapidă (DRAR)

Scopul lucrării: Studiul principiului de funcţionare al dispozitivului de reanclanşare automată rapidă (DRAR), ajustarea lui cu protecţia prin relee. Noţiuni generale Analiza avarielor produse în instalaţiile electrice arată, că majoritatea lor, cca 80-90 % din defectele pe liniile electrice aeriene (LEA), sunt... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor

Scopul lucrării Se urmăreşte să se găsească experimental dependenţa dintre disipaţiile distribuite de energie (pierderile de sarcina liniare) care apar într-o conductă circulară dreaptă şi debitul care curge prin acea conductă. De asemenea, se urmăreşte influenţa elementelor constructive ale conductei (lungime... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea Vibrațiilor de Producție

Scopul lucrării: a lua cunoştinţa cu metodica cercetării vibraţiilor de producţie:aparatul de masură ,utilizarea acestuia ,principiu de normare a vibraţiilor la locurile de munca,masurările şi mijloacele de protecţie a influienţei vibraţiilor. Consideraţii teoretice de bază 1.1 Notiuni generale. Acţiunile... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Concentrației Prafului în Aerul Mediului de Producție

Scopul lucrării: Determinarea concentrației prafului în aerul zonei de muncă și aprecierea sanitaro-igienică a conținutului de praf din mediul aerian. 1. Consideraţii teoretice de bază 1.1 Notiuni generale Una din cele mai răspîndite noxe de producție în constructive, industria materialelor de constructive,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Captarea Energiei Eoliene și Conversia Ei în Electricitate

Scopul lucrării este de a prezenta construcţia specială a unui rotor de turbină eoliană, având unghiul paletei variabil cu raza, instalaţia de încercare a rotorului la diverse intensităţi ale curentului de aer şi sarcini impuse turbinei eoliene, aparatele de măsurare specifice, precum şi performanţele rotorului... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Alimentarea MAS-urilor cu GPL

Numărul autovehiculelor pe mapamond se dublează la fiecare 20-25 ani. Daca in anul 1980 existau circa 400 milioane de unităţi, in anul 2025 numărul acestora va ajunge la un miliard. Astfel au apărut probleme deosebite legate de asigurarea cu carburanţi si reducerea nivelului de poluare cu noxe, in mod deosebit in... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Caracteristicilor și Pierderilor în Meterialele Magnetice

Scopul lucrarii : In lucrare se urmareste obtinerea experimentala a unor caracteristici ; B(H) , µ(H) , µm(f) Si pierderilor in procesul de magnetizare ale meterialelor magnetice MOI . pe baza mosurarilor si calcuelor se realizeaza si separarea pierderilor Schema instalatiei : Tabelele cu date : Axa orizontala... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Relee pentru Blocaj la Dispariția Tensiunii

Generalitati: Releele pentru blocaj la dispariţia tensiunii sînt desti¬nate blocării funcţionării protecţiei de distanţă, la dispariţia accidentală a tensiunilor de măsurare, ca urmare a arderii siguranţelor ce alimentează buclele de măsurare, a unor defecţiuni în circuitele de multiplicare a poziţiei... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Funcționarea Locomotivei Electrice de 5100 KW

Locomotiva este prevăzută cu două posturi de conducere, A şi B. Acestea sunt folosite în funcţie de sensul de mers, al locomotivei. Culegerea tensiuni de la firul de contact se realizează prin intermediul pantografeleor 1 şi 2. Pantograful 1 este asociat postului de conducere A, iar pantograful 2 este asociat... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview