Licențele din domeniul Energetică

Legarea la pământ a instalațiilor electrice - Studiul influenței neutrului asupra calității energiei electrice

Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalație cu solul. Instalațiile de legare la pământ sunt elemente componente importante ale instalațiilor electrice, de buna lor funcționare depinzând siguranța în... citește mai departe

114 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele în punctul comun de cuplare produse de instalația de generare a energiei electrice cu panouri fotovoltaice asupra sistemului. Calitatea energiei electrice, are o prezență... citește mai departe

130 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică a proceselor însoțite de histerezis cu ajutorul modelului Ising - Implementare numerică de înaltă performanță pe procesoare grafice

Introducere Cu mult timp în urmă oamenii au utilizat busola în scopuri practice, pentru a se orienta pe oceane și mări, crezînd că acul busolei se direcționează spre un punct de pe cer, adică spre steaua polară. W. Gilbert a demonstrat că Pămîntul însuși este un magnet permanent și că acul busolei se orientează dea... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai multe decenii acolo unde condițiile tehnologice și economice ale unei anumite zone nu permit conectarea consumatorilor la rețeaua principală de electricitate a... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Creșterea eficienței funcționarii a sistemelor de alimentare cu energie electrică prin căile de monitorizare a calității energiei electrice

INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai calitativă. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficienței energetice. Există un număr mare de documente de... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energetică

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă maximă, la un preţ scăzut. Pe măsură ce creşte puterea transferată, sistemul electroenergetic poate deveni tot mai încărcat şi mai nesigur pentru circulaţiile de puteri... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategii de compensare a cuplului de frecare pentru o acționare electrică

CAPITOLUL 1. GENERALITǍŢI (FENOMENOLOGIA FRECARII) Frecarea este prezentă în toate maşinile care încorporează părţi în mişcare relativă. Deşi frecarea poate fi un atribut dezirabil, ca la frânare de exemplu, ea este în general un impediment pentru servomecanisme. Literatura de specialitate relevantă pentru frecare... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind dependentă aproape integral de importul de energie. Circa 97 % din necesitățile energetice sunt importate din Rusia, iar gazul natural, care constituie sursa principală de... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor radioactive a îndreptat atenţia oamenilor de ştiinţă şi asupra unor resurse energetice neconvenţionale, cunoscute într-o accepţiune mai largă ca „resurse regenerabile”.... citește mai departe

90 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că abordarea prezentei teme este şi va rămâne de actualitate şi pe mai departe. Odată cu implementarea a unor soluţii noi de integrare în sistem a unor surse regenarbile de... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor sincrone de 330 MW ca rezultat al pierderilor, se face utilizând ca mediu de răcire hidrogenul şi apa. Apa este utilizată în circuitul de răcire al statorului... citește mai departe

99 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi incertitudinea măsurării şi domeniul ei de aplicare. O dată cu dezvoltarea comerţului internaţional rolul metrologiei a devenit o problemă majoră. La sfîrşitul secolului al 18-lea,... citește mai departe

96 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Acționarea și automatizarea liniei de producere a cheramzitului

REZUMAT Lucrarea este dedicată studiului acționarii și automatizării liniei de producere a cheramzitului. Lucrarea conține 63 pagini, 33 figuri, 10 tabele, anexe și surse bibliografice. Obiectul de studiu: Sistemul de reglare automată a cuptorului rotitor Scopul lucrării: automatizarea și modernizarea a... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Extras Preview

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și întrerupe conducția în circuitele instalațiilor. Separatoarele intră in categoria aparatelor electrice de comutație și sunt aparate de conectare care asigură pentru motive de... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Generalități privind Sistemele de Acționari Electrice

REZUMAT Această lucrare prezintă câteva generalităţi privind sistemele de acţionari electrice, noţiuni legate de utilizarea maşinilor de curent continuu a transportoarelor alimentate de convertoare statice de putere. Primul capitol face referire la generalităţi consideraţii caracteristicii a transportoarelor cu... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Baraj Hidrografic

Capitolul I – Descrierea bazinului hidrografic de amplasare a lucrării complexe acumulare Cătămărăşti Zona de amplasament a lucrării se află în partea de N-E a ţării noastre şi anume în podişul Moldovei, subţinutul câmpiei Prutului, districtul Jijiei inferioare. Hidrografic, lucrarea este executată în partea... citește mai departe

97 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Centrala Termoelectrică Turceni

CAP.1. GENERALITĂŢI Prezentarea generală a centralei Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW pentru care se face calculul răcirii în circuit mixt ţinând seama de faptul că în prezent se pune un accent deosebit pentru evitarea poluării termice a apelor Centrala... citește mai departe

103 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații Electrice Navale

Memoriu justificativ Tema dezvoltată în prezentul proiect o consider ca o punte de legătură firească între sistemele electroenergetice instalate pe uscat şi cele existente în alte domenii ale activităţii umane precum: naval, aerian, cale ferată, etc. Toate acestea au ceva esenţial în comun, dar au şi... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie a consumatorilor, iar în cadrul acestei cerinţe sursele regenerabile de energie oferă o soluţie viabilă, inclusiv aceea de protecţie a... citește mai departe

70 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este... citește mai departe

84 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei biorafinării, în cadrul căruia sunt implementate tehnologiile integrate. Bioprodusele obţinute sunt bioetanolul, biodiesel, peletele, brichete şi alte tipuri de bioproduse... citește mai departe

167 pagini 14 puncte Cuprins Extras

Contribuții la îmbunătățirea indicilor de exploatare în secția de alimentare cu energie electrică Cet-Nord, Bălți

INTRODUCERE Exploatarea utilajului electric la CET, în deosebi exploatarea utilajului de putere, are foarte multe tangente cu electrificarea agriculturii. De exemplu transformatoarele, generatoarele, motoarele electrice, separatoarele, etc. la CET suportă o exploatare nu mai puţin dificilă decât în agricultură, ba... citește mai departe

112 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la titei si gaze naturale, existentei unor rezerve limitate de hidrocarburi si amenintarilor climatice continuu -promovarea energiilor regenerabile (energia eoliana, energia... citește mai departe

108 pagini 12 puncte Extras Preview

Acționarea Electrică cu Motorul de Curent Continuu a Mecanismelor unei Macarale Portuare

1. GENERALITĂŢI. MAŞINA DE CURENT CONTINUU. 1.1. Definiţii. Maşina de curent continuu este un sistem de conversie electromecanică a energiei care, prin intermediul câmpului electromagnetic, transformă energia mecanică în energie electrică de curent continuu sau invers, energia electrică de curent continuu în... citește mai departe

98 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Alimentarea unui consumator din surse diferite cu ajutorul AAR

Capitolul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi exploatarea acestora; automatica fiind ştiinţă aplicată... citește mai departe

58 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview