Energetică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24321
Mărime: 4.29MB (arhivat)
Publicat de: Pintiliu Mirea
Puncte necesare: 12

Extras din licență

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă maximă, la un preţ scăzut. Pe măsură ce creşte puterea transferată, sistemul electroenergetic poate deveni tot mai încărcat şi mai nesigur pentru circulaţiile de puteri neprogramate şi piederile mari. În acest context, a fost introdus un concept denumit sistem flexibil de transmitere a curentului alternativ. Conceperea dispozitivelor [2] FACTS ca o filosofie de control total al reţelei a fost introdusă de către N.G. Hingorani de la Electric Power Research Institute (EPRI) din SUA în 1988, deşi dispozitivele cu electronică de putere au fost folosite de mulţi ani în reţeaua de transport. Dispozitivelor FACTS se folosesc în sistemele electroenergetice pentru controlul circulaţiei de puteri, mărirea stabilităţii, managementul tensiunii, corecţia factorului de putere şi minimizarea pierderilor. Stabilitatea regimului permanent se referă la răspunsul dinamic al sistemului la perturbaţii mici care apar în mod curent în timpul funcţionării sistemului. Această problemă poate fi studiată utilizând ecuaţiile dinamice liniarizate ale sistemului într-un punt de funcţionare. Un sistem se află în regim stabil pentru o anumită condiţie de funcţionare, dacă în urma unor mici perturbaţii, el revine la regimul staţionar. Condiţia de stabilitate se determină calculând valorile proprii ale sistemului liniarizat; dacă toate părţile reale ale valorilor proprii sunt negative, sistemul este stabil; altfel, sistemul este instabil. Circulaţia de putere pe o linie de curent alternativ este o funcţie de modulul şi faza tensiunii şi impendanţa liniei. Consecinţele lipsei controlului pentru oricare din aceste variabile sunt probleme cu stabilitatea, circulaţii de puteri nedorite, circulaţii de puteri reactive nedorite, pierderi mari, tensiune ridicată sau scăzută, printre altele.

Dintre principalele posibilități oferite de introducerea sistemelor FACTS [1] se menționează:

-Controlul circulației de putere, astfel ca o anumită cantitate să fie dirijată pe rute prestabilite;

-Încărcarea liniilor de transport în apropierea limitelor lor: curent admisibil în regim permanent, stabilitate termică în regim de scurtcircuit;

-Interconexiuni înbunătățite și sigure între sistemele vecine pentru ajutor în caz de necesitate; în consecință se pot reduce rezervele necesare de putere generată în aceste sisteme;

-Prevenirea avariilor în cascadă prin limitarea impactului defectelor în rețeaua electrică și avarierea echipamentelor;

-Amortizarea oscilațiilor în sistem, evitându-se producerea defectării echipamentului și/sau limitarea capacităților de transport;

-Păstrarea mediului ambiant - FACTS sunt prietenoase cu mediul deoarece nu conțin materiale periculoase și nu produc deșeuri și poluanți;

-Valoare economică (salvează timp şi bani şi favorizează profitabilitatea), FACTS ajută ca energia electrică să fie distribuită mai economic printr-o mai bună utilizare a instalaţiilor existente, reducând astfel necesitatea unor linii de transport suplimentare.

Realizarea unor asemenea dispozitive de tip FACTS are la bază aplicarea unor principii fizice, dintre care se menționează:

a.Stocarea energiei electrice în elemente pasive clasice de putere reactivă, cum ar fi bobinele și condensatoarele.

b.Redistribuirea puterii prin acțiunea transformatoarelor. Un exemplu în acest sens este transformatorul cu reglarea unhiului de fază care poate realiza redistribuirea puterii în interiorul configurației trifazate.

c.Redistribuirea puterii folosind electronica de putere. Dispozitivele electronicii de putere având posibilitatea de a întrerupe, permit realizarea de comutații rapide, repetitive în scopul de a redistribui puterea între fazele unui sistem trifazat. Pe această cale puterea reactivă poate fi generată sau consumată aproape fără a se utiliza elemente reactive pasive.

La rândul său aceste tehnologii din electronica de putere permit o mult mai bună utilizare/dezvoltare a resurselor rețelei prin:

- creşterea capacităţilor de transfer a sistemelor existente: poate fi realizată o creştere de până la 40%;

- integrarea unor sisteme de control bazate pe inteligenţă artificială;

- asigurarea unui răspuns dinamic la contingenţele sistemului: soluţiile FACTS pot răspunde mult mai rapid decât soluţiile convenţionale precum comutatoarele mecanice, astfel încât sunt cerute acolo unde există condiţii rapid variabile în reţele;

- îmbunătăţirea extinderii reţelei, acolo unde este nevoie, prin reducerea construirii de linii de transport: frecvent, adăugarea de noi linii pentru a asigura creşterea cererii de electricitate este limitată de constrângeri economice şi de mediu. FACTS asigură satisfacerea cerinţelor cu sistemele existente;

- schimbarea “legilor fizicii” în sistemele de putere: puterea circulă în mod natural de la impedanţe mari spre cele mici, dar dispozitivele FACTS asigură controlul circulaţiei de putere în funcţie de cerinţele operatorului;

- direcţionarea furnizării de putere pentru un randament de funcţionare maxim;

- îmbunătăţirea stabilităţii dinamice şi tranzitorii a reţelei şi reducerea

circulaţiilor în buclă.

Din punc de vedere al teoriei circuitelor [1], dispozitivele de tip FACTS, pot fi văzute ca:

(!) sursă de tensiune controlată, conectată în serie cu linia de transport, pentru a modifica circulația de putere. În acest scop se pot folosi: convertizoare sursă de tensiune, transformatoare supravoltoare sau impedanțe controlate.

(!!) injector de curent în derivație, avînd ca efect modificarea tesiunii în nodul de conectare (în special în nodurile slabe). În această categorie se înscriu susceptanțele controlate și convertoarele statice de VAr.

(!!!) sursă de curent dependentă de tensiune.

1.2Clasificarea dispozitivelor FACTS

În prezent există două clase distincte de dispozitive FACTS: 1) Dispozitive care utilizează tiristoare convenţionale ca elemente de comandă şi comutaţie. Din această categorie fac parte:

-Compensatoarele statice de putere reactivă SVC;

-Condensatoarele serie comandate cu tiristoare CSCT;

-Transformatoare cu reglarea unghiul de fază (TRUF) comandate cu tiristoare;

2) Dispozitive bazate pe invertoare statice folosite ca surse de tensiune comandate prin tehnica modulării în durată a impulsurilor (MDI). Din această categorie fac parte:

-Compensatoarele statice sincrone derivaţie şi serie - STATCOM şi SSSC;

-Regulatoarele unificate pentru controlul fluxurilor de putere UPFC.

Din punct de vedere al aplicaţiilor dispozitivelor FACTS în controlul şi reglajul circulaţiei de puteri în sistemele electroenergetice, în literatura de specialitate s-a adoptat o clasificare corespunzător parametrilor controlaţi.

În aceste condiţii, în studiile privind calculul regimului permanent de funcţionare al sistemelor electroenergetice de tensiune alternativă, modelul matematic al dispozitivelor FACTS presupune luarea în considerare în mod distinct a următoarelor tipuri de dispozitive:

Bibliografie

1.Mircea Eremia. Tehnici Noi În Trasportul energiei electrice. Aplicaţii ale electronicii de putere / M. Eremia. - Bucureşti: Editura Tehnică, 1997. - p.182 - 259.

2.Narain G. Hingorani. Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems / Hingorani N. G. - IEEE Press Editorial Board, 1999. - 431 p.

3.Enrique Acha., Claudio R. Fuerte-Esquivel, Hugo Ambriz-Perez, Cesar Angeles-Camacho. FACTS Modelling and Simulation in Power Networks. - John Wiley and sons, LTD, 2004. - 403 p.

4.Рыжов Ю. П. Далъние электропередачи сверхвысоково напряжения / Рыжов Ю. П. - Издателъский дом МЭИ, 2007. - p. 298 - 326.

5.Д. Л. Файбисович. Справочник по проектированию электрических сетей / Файбисович Д. Л. - ЭНАС, Москва, 2012. - p. 80 - 90.

6.Ахметов И. М. Разработка релейной защиты фазоповоротные устройства с тиристорным коммутатором для ЛЭП 220 кВ. - дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.14.02) / И. М. Ахметов; OAO ЭНИН. - Москва, 2014. - 222 p.

7.Jody Verboomen, Dirk Van Hertem, Pieter H. Schavemaker Wil L. Kling, Ronnie Belmans. - Phase Shifting Transformers Principles and Apllications. - Conference Paper, IEEE. - 2005. - p.1 - 6.

8.Кочкин, В. И. Новые технологии повышения пропускной способности ЛЭП. Управляемая передача мощности / В. И. Кочкин // Новости ЭлектроТех- ники. - 2007. - №4(46). - С. 2 - 6.

9.Lennart Angquist. Synchronous Voltage Reversal Control of Thyristor Controlled Series Capacitor. - Doct. diss. (06.03.02) / L. Angquist; Royal Institute of Technology Department of Electrical Engineering. - Stockholm, 2002. - 258 p.

10.Радилов Т. B., Зарубский Г. K. Pасчет установившихся режимов электропередачи сверхвысоково напряжения, оснащенной устройствами гибких электропередач / T. B. Радилов, Г. K. Зарубский // Электричество. - 2014. - №4. - P. 2 - 11.

11.Стелъмаков В., Тарасов А., Тузов П. Применение фазоповоротных устройсв с тиристорным управлением в электроенергетических системах (ЭЭС) и способы повышения надежности ЭЭС / В. Стелъмаков, А. Тарасов, П. Тузов // Элекротехника. - 2015. - №1. - P. 2 - 8.

12.Efim Olaru. Securitatea şi Sănătatea în Muncă. - U.T.M Chişinău, 2012.

13.Barati, J. Damping power systems oscillations improvement by FACTS de-vices: a comparison between SSSC and STATCOM / J. Barati, A. Saeedian, S. Mortzavi // World academy of science. Engineering and technology, 2010. - 267 p.

14.Bhim, S. Modeling of 18 - pulse STATCOM for power systems applica-tions. Journal of power electronics / S. Bhim, R. Saha. - 2007. - Vol.7. - №2, p.146 - 158.

15.Bindeshwar, S. Introduction to FACTS controllers. A critical review / S. Bindeshwar, K. Verma and others // International journal of reviews in computing. - 2011. - Vol. 8. - p.17 - 34.

16.Chennapragada, B. Power system operation and control using FACTS de-vices / B. Chennapragada, S. Katamarti, V. Pindiprolu // International conference on electricity distribution. - Barcelona, 2003. - Session 5. - № 19. - p. 1 - 6.

17.Edris, A. A. Proposed terms and definitions for flexible ac transmission sys-tems (FACTS) / A. A. Edris // IEEE Transactions on Power Delivery. - 1997. - Vol.12 - № 4. - p. 1848 - 1853

18.El-Saady, G. Influence of TCSC FACTS device on steady state voltage sta-bility / G. El-Saady, A. Mohamed and others // International journal of power sys-tems operation and energy management. - 2012. - Vol.1. - №4. - p. 36 - 46.

19.Kazemi A., Badrzadeh B. Modeling and simulation of SVC and TCSC to study their limits on maximum loadobility point / A. kazemi, B. Badrzadeh // Electri-cal power & Energy systems. - 2004. - №26. - p. 381-388

20.Matur, R. Thyristor-based FACTS controllers for electrical transmission sys-tems / R. Matur, R. Karma. - NY: Wiley - IEEE Press, 2002. - 518 p.

21.Radilov T. Optimal solution of weak spots problem in a grid system by means of FACTS devices / T. Radilov // Annals of the university of Craiova, electri-cal engineering series. - 2011. - №35. - p. 65 - 70.

Preview document

Energetică - Pagina 1
Energetică - Pagina 2
Energetică - Pagina 3
Energetică - Pagina 4
Energetică - Pagina 5
Energetică - Pagina 6
Energetică - Pagina 7
Energetică - Pagina 8
Energetică - Pagina 9
Energetică - Pagina 10
Energetică - Pagina 11
Energetică - Pagina 12
Energetică - Pagina 13
Energetică - Pagina 14
Energetică - Pagina 15
Energetică - Pagina 16
Energetică - Pagina 17
Energetică - Pagina 18
Energetică - Pagina 19
Energetică - Pagina 20
Energetică - Pagina 21
Energetică - Pagina 22
Energetică - Pagina 23
Energetică - Pagina 24
Energetică - Pagina 25
Energetică - Pagina 26
Energetică - Pagina 27
Energetică - Pagina 28
Energetică - Pagina 29
Energetică - Pagina 30
Energetică - Pagina 31
Energetică - Pagina 32
Energetică - Pagina 33
Energetică - Pagina 34
Energetică - Pagina 35
Energetică - Pagina 36
Energetică - Pagina 37
Energetică - Pagina 38
Energetică - Pagina 39
Energetică - Pagina 40
Energetică - Pagina 41
Energetică - Pagina 42
Energetică - Pagina 43
Energetică - Pagina 44
Energetică - Pagina 45
Energetică - Pagina 46
Energetică - Pagina 47
Energetică - Pagina 48
Energetică - Pagina 49
Energetică - Pagina 50
Energetică - Pagina 51
Energetică - Pagina 52
Energetică - Pagina 53
Energetică - Pagina 54
Energetică - Pagina 55
Energetică - Pagina 56
Energetică - Pagina 57
Energetică - Pagina 58
Energetică - Pagina 59
Energetică - Pagina 60
Energetică - Pagina 61
Energetică - Pagina 62
Energetică - Pagina 63
Energetică - Pagina 64
Energetică - Pagina 65
Energetică - Pagina 66
Energetică - Pagina 67
Energetică - Pagina 68
Energetică - Pagina 69
Energetică - Pagina 70
Energetică - Pagina 71
Energetică - Pagina 72
Energetică - Pagina 73
Energetică - Pagina 74
Energetică - Pagina 75
Energetică - Pagina 76
Energetică - Pagina 77
Energetică - Pagina 78
Energetică - Pagina 79
Energetică - Pagina 80
Energetică - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Energetica.docx

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Proiectarea unei stații electrice de transformare

1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este...

Te-ar putea interesa și

Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice

INTRODUCERE În condiţiile crizei care presează astăzi omenirea este imperios necesar să se găsească noi surse de energie şi hrană. Plantele verzi...

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice...

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre...

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic

Introducere A fost aleasă această temă cu scopul înțelegerii și conștientizării efectelor negative pe care le are sectorul energetic asupra...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Ai nevoie de altceva?