Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: docx, ppt
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 31576
Mărime: 18.30MB (arhivat)
Publicat de: Adnana Gal
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicoleta Mateoc-Sîrb
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1. SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE 2
 3. 1.1. Tendinţe în producţia de energie 5
 4. 1.2. Evoluţia cercetărilor în domeniul biocombustibililor în România 8
 5. CAPITOLUL 2. LEGISLAŢIA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNEASCĂ CU PRIVIRE LA CULTIVAREA PLANTELOR ENERGETICE 16
 6. CAPITOLUL 3. STUDII PRIVIND CULTURA PLANTELOR ENERGETICE 19
 7. 3.1. Condiţiile pedoclimatice ale României pentru culturi energetice 19
 8. 3.2. Cultivarea plantelor energetice în Uniunea Europeană 21
 9. 3.2.1. Culturile energetice în Uniunea Europeană 21
 10. 3.2.2. Culturile energetice în România 27
 11. 3.3. Tehnologia de cultivare a plantelor energetice în România 31
 12. 3.3.1. Rapiţa 31
 13. 3.3.2. Soia 36
 14. 3.3.3. Floarea soarelui 39
 15. 3.3.4. Porumbul 42
 16. 3.3.5. Sfecla de zahăr 47
 17. 3.3.6. Salcia energetică 62
 18. 3.3.7. Iarba elefantului 68
 19. CAPITOLUL 4. STUDIU COMPARATIV ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE 71
 20. CONCLUZII 77
 21. BIBLIOGRAFIE 79

Extras din licență

INTRODUCERE

În condiţiile crizei care presează astăzi omenirea este imperios necesar să se găsească noi surse de energie şi hrană.

Plantele verzi sunt cele care pot asigura şi energia de care avem atâta nevoie în aceiaşi măsură în care ne asigură hrana. Aceste organisme sunt singurele capabile să realizeze procesul de fotosinteză, procesul fotochimic în care pigmenţii au rolul de a capta energia luminoasă pe care planta o poate transforma în energie chimică. Având în vedere tendinţamondială spre producerea şi folosirea de biocombustibili, apare necesitatea stabiliri de tehnologii adecvate de cultivare a plantelor necesare obţinerii acestora.

În prezent, în ţările Europene sunt lansate mai multe programe naţionale pentru producerea şi comercializarea biocarburanţilor, aceste programe urmărind şi reducerea poluării aerului şi lupta împotriva schimbărilor climatice.

Plantele care se pretează pentru culturi energetice sunt: rapiţa, floarea soarelui, soia şi porumbul. În UE folosirea culturilor energetice pentru obţinerea de biocarburanţi a devenit o practică frecventă. Pentru obţinerea energiei electrice şi termice, deocamdată se folosesc mai puţin. Ţări ca Austria, Germania, Franţa folosesc biodieselul în alimentarea tractoarelor şi maşinilor agricole şi există foarte multe benzinării în acest scop.

În timp, tendinţa este ca întreaga cantitate de carburanţi utilizată în special în spaţiul UE, să provină din culturi bioenergetice.

Biodieselul este un combustibil cu caracteristici identice cu ale motorinei. Poate fi utilizat în formă pură sau în amestec, la autovehicolele existente şi pot folosi actualul sistem de distribuţie al carburanţilor convenţionali.

Prelucrarea materiei prime se face în rafinăriile petroliere şi în secţii speciale de producţie de pe lângă fabricile de ulei alimentar. Astfel de fabrici în România se găsesc în zona de sud a ţării. Teoretic biodieselul - motorina ecologică - se obţine printr-un procedeu simplu, comparabil cu cel prin care se produce berea. Resturile care rămân pot fi refolosite şi utilizate la fabricarea săpunurilor, în industria farmaceutică şi cea cosmetică.

Promovarea culturilor energetice şi introducerea carburanţilor bio presupun următoarele avantaje:

- scăderea poluării mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor de gaze poluante;

- culturile energetice asigură furnizarea de carburanţi în condiţii de siguranţă şi de protecţia mediului şi promovarea resurselor regenerabile de energie;

- dat fiind faptul că la nivel mondial zăcămintele de petrol scad progresiv şi foarte repede, a fost nevoie de găsirea unei alternative de producere a combustibilului pentru tractoare şi maşini agricole.

Între culturile agricole energetice - rapiţa - uleiul de rapiţă produce cel mai bun biocarburant.

CAPITOLUL 1

SISTEME REGENERABILE DE ENERGIE

Energia este privită drept factorul cheie al dezvoltării şi s-a putut observa că aceste companii se concentrează pe:

• reducerea costurilor, ca o condiţie a dezvoltării durabile;

• abordarea în mod echilibrat şi sistematic a factorilor economici, ecologici şi sociali atât în unităţile existente cât şi în cele nou construite sau planificate în viitor;

• continuarea în ritm alert a concentrărilor, achiziţiilor sau fuziunilor pentru exploatarea la maxim a economiei de scară; în mod concret giganţii rezultaţi dispun de fonduri de cercetare-dezvoltare uriaşe, acumulate pe seama extinderii afacerilor;

• realizarea de investiţii în capacităţile existente (pe combustibili fosili - gaze, petrol, cărbune), concomitent cu crearea de noi capacităţi performante.

Problema surselor alternative de energie nu este o noutate a ultimilor ani, când folosirea acestora s-a pus mai acut numai datoritã cerinţelor U.E. dar şi a necesitãţii de a se reduce sursele de poluare a mediului din cauza, în principal, a reziduurilor rezultate din arderea combustibililor, provenite din hidrocarburi fosile (petrol, gaze naturale). Pentru omenire nu existã prea multe soluţii acum, la începutul mileniului III, în ceea ce priveşte resursele energetice alternative la cele fosile. Rãmân accesibile, sub aspectul costului, doar:

- plantele, care înmagazineazã în creşterea şi dezvoltarea lor cantităţi mari de energie;

- energia solară (lumina şi căldura);

- energia eoliană (dată de curenţi şi vânturi);

- energia solului şi a apelor termale.

Dintre toate aceste forme, cele mai accesibile surse de energie alternativã la cele fosile sunt plantele. În acest caz, intervine un factor de mare însemnãtate pentru omenire, punându-se o fireascã întrebare: „Care va fi destinaţia producţiei agricole? Spre sursele de hrană ale unei populaţii a globului tot mai numeroase, sau pentru producerea de energie nepoluantă, extrem de necesară în condiţiile în care sursele energetice clasice sunt din ce în ce mai puţine, mai scumpe şi, de ce nu, în viitor tot mai puţin accesibile pentru mulţi locuitori ai planetei.

În prezent, se cunosc mare parte din plantele cu potenţial energetic, unele care acumulează în diferite organe uleiuri, altele care acumuleazã hidraţi de carbon cu valoare energetică mare. În prima grupă se pot încadra plantele oleaginoase, aproape în totalitatea lor, iar în grupa a doua, a celor producătoare de hidraţi de carbon, din care fac parte, prinţe altele, porumbul, sorgul zaharat, din grupa cerealelor, şi trestia şi sfecla-de-zahăr, care acumulează cantităţi mari de zaharuri (hidraţi de carbon), din care se pot obţine uşor etanol sau metanol utilizate ca biocombustibil. Alături de aceste grupe de plante, de obicei cultivate, mai sunt o serie de specii de plante anuale sau perene care pot fi utilizate pentru producţia de energie din biomasă purtătoare de bioenergie, specii de salcie, plop sau resturi şi reziduuri lemnoase, care se pot constitui în surse sigure pentru producţia de bioenergie.

Preview document

Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 1
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 2
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 3
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 4
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 5
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 6
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 7
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 8
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 9
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 10
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 11
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 12
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 13
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 14
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 15
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 16
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 17
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 18
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 19
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 20
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 21
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 22
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 23
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 24
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 25
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 26
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 27
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 28
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 29
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 30
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 31
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 32
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 33
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 34
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 35
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 36
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 37
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 38
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 39
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 40
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 41
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 42
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 43
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 44
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 45
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 46
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 47
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 48
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 49
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 50
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 51
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 52
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 53
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 54
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 55
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 56
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 57
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 58
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 59
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 60
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 61
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 62
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 63
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 64
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 65
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 66
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 67
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 68
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 69
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 70
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 71
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 72
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 73
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 74
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 75
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 76
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 77
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 78
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 79
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 80
Diversificarea activităților în spațiul rural prin cultivarea plantelor energetice - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Diversificarea Activitatilor in Spatiul Rural prin Cultivarea Plantelor Energetice.docx
 • Diversificarea Activitatilor in Spatiul Rural prin Cultivarea Plantelor Energetice.ppt

Alții au mai descărcat și

Procesul decizional de investiții

INTRODUCERE Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în...

Salcia energetică

Introducere Salcia suedeza(Salix viminalis) isi face loc printre culturile noastre de cartofi si sfecla Salix viminalis vine tocmai din Suedia si...

Salcia energetică

CUVINTE CHEIE: energie, regenerabil , resurse, ecologic, cost mic. INTRODUCERE Una dintre cele mai actuale probleme ale erei noastre o reprezintă...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?