Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10392
Mărime: 455.35KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.dr.ing. Florin Molnar-Matei
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
Universitatea "Politehnica" din Timisoara, Timisoara
Specializare: Electroenergetică

Cuprins

 1. Cuprins pag 2
 2. 1 Introducere pag. 3
 3. 2 Aspecte generale ale reprezentării consumatorilor pag.4
 4. 2.1 Structura de principiu a CC considerată pentru regimuri dinamice pag.4
 5. 2.2Identificarea CS ale CC. Aspecte introductive pag.7
 6. 2.3 Identificarea analitica a CS ale CC pag.7
 7. 2.4 Metode generale de asamblare a CS ale CC pag.8
 8. 2.5 Observaţii şi concluzii pag.9
 9. 3 Modelul matematic al MI echivalent din componenţa CC pag.11
 10. 3.1 Ipoteze simplificatoare şi convenţii de semn adoptate pag.11
 11. 3.2Ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de inducţie (MI) pag.13
 12. 4 CD neliniare ale MI echivalent din CC pag.17
 13. 4.1Aspecte generale pag.17
 14. 4.2Ecuaţiile statorice pag.18
 15. 4.3 Ecuaţiile rotorice (de stare) pag.20
 16. 4.4 Ecuaţiile de ieşire pag.23
 17. 4.5 Concluzii şi sistematizare pag.24
 18. 5 Analiza regimurilor tranzitorii ale MI reprezentat prin CD pag.26
 19. 5.1 Aspecte generale. Etapele analizei pag.26
 20. 5.2 Determinarea mărimilor caracteristice regimului staţionar anteperturbaţie pag.38
 21. 5.3 Aplicatie pag.32
 22. Concluziile proiectului pag.37
 23. Bibliografie pag.38
 24. Anexa pag.39

Extras din disertație

Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat într-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocupările privind reprezentarea generatorului sincron încă de la începutul secolului trecut, ca şi caracteristicile acestei categorii de elemente de sistem au condus la o reprezentare matematică relativ bună pentru generatoarele sincrone din sistem. În schimb consumatorii din SEE erau reprezentaţi, până în anii ‘60, prin modele mult mai simplificate, deşi Crary, încă din 1934, remarca importanţa reprezentării realiste a consumatorilor. Această situaţie este determinată de următoarele aspecte referitoare la consumatorii complecşi din sistem: - structura şi caracteristicile lor se modifică în timp; - există o mare varietate de consumatori cu diverse caracteristici; - parametrii şi comportarea lor în timp (diagrame de sarcină) este puţin cunoscută; - includerea caracteristicilor consumatorilor în algoritmii de calcul complică soluţionarea regimurilor SEE.Noţiunile de bază privind reprezentarea consumatorilor în SEE, cum ar fi: Consumatorul complex; Mărimile de sistem. Mărimile caracteristice ale CC; Caracteristicile consumatorului complex, Identificarea şi estimarea CC se consideră cunoscute din literatură.

Lucrarea este structurată pe 5 capitole după cum urmează:

a)capitolul 1 are un caracter introductiv, prezentând contextul în care s-a realizat lucrarea, organizarea ei şi concluziile după rezultatele obţinute.

b) capitolul 2 este destinat aspectelor generale ale reprezentării consumatorilor. Se incepe cu structura de principiu a consumatorilor complecşi, etapele unui astfel de studiu.

c)capitolul 3 este destinat modelului matematic al maşinii de inducţie echivalent din componenta consumatorilor complecşi. Convenţii de semn si ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de inducţie.

d)capitolul 4 se refera la caracteristica dinamică neliniară al maşinii de inducţie echivalent din consumatorii complecşi.

e)capitolul 5 reprezintă partea aplicativă, determinarea mărimilor caracteristice regimului staţionar anteperturbaţie

Capitolul 2

ASPECTE GENERALE ALE REPREZENTĂRII CONSUMATORILOR

2.1 Structura de principiu a CC considerată pentru regimuri dinamice

Din punctul de vedere al comportării în regimuri dinamice a diverşilor consumatori individualidin componenţa unui CC, pot fi distinse două categorii de consumatori şi anume:

- consumatori rotativi; şi - consumatori statici, a căror pondere r şi respectiv, (1 - r) în CC poate fi estimată statistic, pe baza datelor din teren. Având în vedere că ponderile acestor componente în puterea activă şi reactivă a CC pot fi diferite acestea se vor nota în continuare cu rp şi rq.

Dacă ultima categorie de consumatori, poate fi reprezentată corect prin CS în toate regimurile dinamice ale SEE, prima categorie, având elemente în mişcare şi circuite magnetice importante, deci elemente inerţiale, implică reprezentarea lor prin CD,

aşa cum au fost definite în primul subcapitol.

Deoarece, nu se pune problema reprezentării distincte a fiecărui consumator component al CC, se utilizează practic, un echivalent al componentelor de consum împreună cu reţeaua electrică de distribuţie a acestuia.

Este raţional ca acest echivalent să conţină două componente, una corespunzătoare

consumatorilor statici, denumită în continuare, componenta statică şi una corespunzătoare

consumatorilor rotativi, denumită componenta rotativă, figura 1.1.

A. Reprezentarea componentei statice

Pentru componenta statică a consumatorului echivalent, se poate adopta orice formă de CS precizată anterior. Totuşi trei forme de reprezentare sunt uzuale pentru componenta statică a CC:

a)Putere constantă:

Bibliografie

1.Mihai Moga , Sisteme electroenergetice, Vol I

2.System load dynamics, effects and determination of load constants. PAS-92, no. 2, 1973, pag. 600 - 609

3.Zadeh L.A., Polak E. Teoria sistemelor Ed. Tehnica Bucureşti, 1976

4.Pieter Eykhoff, Indentificarea sistemelor Ed. Tehnica Bucureşti 1977, pag. 22

5.Mihai Moga, Indentificarea si estimarea CS şi CD ale marilor consumatori complecşi din SEE. Teza de docotrat, Timisoara 1989, pag. 4

6.I. Babutia, Conducerea automata a proceselor Ed. Falca, 1985, pag. 11

7.Mihai Moga, Determinarea experimentală a caracteristicilor statice de putere funcţie de tensiune ale consumatorilor complecşi. Energetica, nr. 2, 1988, pag. 56 - 62

8.O. Crişan, Consideraţii privind determinarea CS ale CC din cadrul SEE, Buletin st.al IPT, FASC.2+1979, pag. 138 - 150

9.Comşa D, L. Pantelimon, Electrotermine. Ed. Didactică şi pedagogică Bucuresti, 1979

10. Penescu C., Indentificarea experimentala a proceselor. Ed Tehnică, Bucuresti 1971, pag. 57

11. Ohyama T. Watanabe A. Volatage dependence of composite loads in power sistems PAS 104, nr.11 1985, pag. 3064 - 3073

12. M.Moga Reprezentarea motoarelor de inductie prin caracteristici dinamice de putere functie de tensiune si frecventa Energetica nr.8 - 9, 1990, p. 349 - 35

13.T.Dordea Masini electrice, EDP Bucuresti 1977 p. 114

14.T.Dordea Masini electrice pg. 123

Preview document

Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 1
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 2
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 3
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 4
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 5
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 6
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 7
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 8
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 9
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 10
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 11
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 12
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 13
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 14
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 15
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 16
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 17
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 18
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 19
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 20
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 21
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 22
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 23
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 24
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 25
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 26
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 27
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 28
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 29
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 30
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 31
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 32
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 33
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 34
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 35
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 36
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 37
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 38
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 39
Reprezentarea și analiza consumatorilor complecși la perturbații de tip gol de tensiune în rețea - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Reprezentarea si analiza consumatorilor complecsi la perturbatii de tip gol de tensiune in retea.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Energetică

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Studiul măsurătorilor unui sistem de monitorizare a calității energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Proiectarea unei stații electrice de transformare

1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este...

Ai nevoie de altceva?