Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14708
Mărime: 949.98KB (arhivat)
Publicat de: Ionita A.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Stoian

Cuprins

 1. Introducere ... 1
 2. CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE .. 2
 3. 1.1. Definirea termenului de durabilitate ... 2
 4. 1.2. Reprezentativitatea termenului de durabilitate în sectorul energetic . 3
 5. 1.2.1. Definirea sectorul energetic 4
 6. 1.2.2. Delimitarea sectorului energetic . 5
 7. 1.3. Intoducerea termenului de durabilitate în sectorul energetic . 6
 8. 1.3.1 Utilizarea eficientă a resurselor în sectorul energetic .. 6
 9. 1.3.2. Reglementări în sectorul energetic .. 8
 10. 1.4. Alternative pentru consumului energetic ... 9
 11. CAPITOLUL II. ANALIZA STATISTICĂ A COMBUSTIBILILOR FOSILI ȘI A SURSELOR REGENERABILE .. 12
 12. 2.1. Consumul de combustibili fosili la nivel global .. 12
 13. 2.2. Evoluția consumului de combustibili fosili în România .. 13
 14. 2.3. Emisiile anuale de dioxid de carbon la nivel global 14
 15. 2.4. Evoluția emisiilor anuale de dioxid de carbon din România ... 15
 16. 2.5. Sursele de energie regenerabilă din lume . 16
 17. 2.6. Sursele de energie regenerabilă din România .. 18
 18. CAPITOLUL III. MĂSURI ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PROIECTELOR PENTRU ENERGIA REGENERABILĂ . 20
 19. 3.1. Zonele favorabile din România pentru energia regenerabilă ... 20
 20. 3.2. Acțiuni pentru obținerea energiei regenerabile și eficiență energetică 21
 21. 3.3. Măsuri în domeniul energetic pentru combaterea schimbărilor climatice ... 22
 22. 3.4. Estimarea rezultatelor în urma aplicării măsurilor și politicilor .. ... 23
 23. 3.5. Implicațiile unui proiect de energie regenerabilă în România . 24
 24. 3.6. Investițiile făcute în România pentru sistemele de energie regenerabilă . 27
 25. 3.7. Scenarii și implementări pentru viitor în România .. 31
 26. Concluzii . 35
 27. BIBLIOGRAFIE . 37

Extras din disertație

Introducere

A fost aleasă această temă cu scopul înțelegerii și conștientizării efectelor negative pe care le are sectorul energetic asupra mediului. Pentru a combate aceste efecte, populația este nevoită să asocieze termenul de durabilitate cu întreaga industrie energetică. După ce termenul a fost însușit și asociat va începe căutarea de alternative optime ale consumului energetic care să satisfacă în continuare cererea de energie.

Studiul dorește să cerceteze care sunt soluțiile pentru a reduce consumul de energie și dacă consumatorii pot contribui la acest lucru, utilizând alte sisteme care să genereze o energie mult mai curată și „verde”.

Conținutul lucrării prezintă stadiul în care se află sectorul energetic și efectele negative obținute în urma utilizării excesive ale energiei, fie ea electrică sau termică. Pentru stimularea situației economice și bunăstării mediului, un consum durabil va fi asociat cu sectorul energetic. Dezvoltarea societății în care trăim și educarea populației pentru a valorifica resursele de care dispune planeta noastră va duce în final la utilizarea eficientă a resurselor, fără a le epuiza.

În capitolul I, cu ajutorul delimitărilor conceptuale obținute în urma consultării literaturii de specialitate se va aborda termenul de durabilitate și ce reprezintă acesta pentru industria energetică, urmând ca mai apoi să se definească și să se delimiteze sectorul energetic. De asemenea sunt prezentate reglementările sectorului și cum se va asocia acesta cu termenul de durabil prin folosirea unor alternative mult mai ecologice față de cele actuale.

Capitolul al-II-lea denumit „Analiza statistică a combustibililor fosili și a surselor regenerabile” prezintă situația pe 10 ani la nivel global și la nivelul României, a utilizării combustibililor fosili și a emisiilor de dioxid de carbon. Datele obținute sunt interpretate, apoi se vor prezenta principalele tipuri de energii regenerabile în România și cât la sută din ponderea energiei primare este obținută din aceste surse regenerabile.

Capitolul al-III-lea prezintă măsurile și politicile ce pot fi adoptate pentru a spori numărul de proiecte în domeniul energiei regenerabile pe teritoriul României, zonele cele mai favorabile pentru instalarea unor astfel de sisteme dar și ce pondere ocupă aceste proiecte din bugetul total alocat pentru sistemul energetic. Este prezentată situația actuală și ce rezultate ar putea avea România la producția brută de energie dacă se decide să instaleze astfel de sisteme.

La finalul lucrării se vor trage concluziile rezultate în urma studiului și a datelor obținute apoi vor fi propuse îmbunătățirile sau măsurile ce trebuiesc adopate.

2

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1.1. Definirea termenului de durabilitate

Dezvoltarea durabilă așa cum este încadrată în prezent, urmărește reducerea consumului de resurse disponibile, minimizând în același timp impacturile negative asupra mediului. Durabilitatea cuprinde preocupări ecologice, economice și sociale. Un scop principal al acestui termen este menținerea și îmbunătățirea bunăstării umane la scară locală dar și globală. Ca acest termen să poată fi abordat de către populație, toate atribuțiile lui trebuiesc însușite și înțelese.

Existența condițiilor ecologice este necesară pentru a duce un stil de viață durabil din punct de vedere economic. Un control asupra naturii și a ideii de echilibru între efortul uman și natură, stimulat de dezoltarea durabilă poate fi de folos generațiilor viitoare. Relevanța unui astfel de echilibru ecologic este evaluată prin compararea modului în care consumul apare de obicei la societățile umane moderne spre deosebire de natură. Un consum durabil pune accent pe termenul de „consum verde” și reducerea amprentei de carbon (Baldinelli, 2011).

Solicitând o încadrare alternativă a relației dintre societatea umană și natură, singura adaptare către o înțelegere biologică a unei astfel de relații este influențată de caracteristicile consumului de astăzi, inclusiv legătura acestuia cu nevoile omenești, rolul muncii dar și utilizarea responsabilă a resurselor. Abordările alternative încearcă să schimbe nu doar tiparele, ci și nivelurile de consum specifice economiilor bogate. Sustenabilitatea pune accent pe schimbarea stilului de viață, a formelor colective și locale de producție sau consum dar mai ales, transformări ce pot avea un impact pentru infrastructurile de furnizare.

Companiile au fost considerate responsabile pentru impactul negativ adus asupra mediului, astfel s-au angajat în eforturi de a integra durabilitatea în operațiunile lor și satisfacerea nevoilor societăților de astazi, fără a compromite calitatea producției și a serviciilor. Durabilitatea într-o companie poate interveni prin includerea de tehnologii eficiente sau conservarea resurselor și reciclarea deșeurilor obținute în urma procesului de fabricare. În prezent majoritatea companiilor renunță la modelele tradiționale de afaceri și pun accent pe modelele de afaceri „durabile” (Hockerts, 2002).

Consumul durabil se axează pe schimbările de zi cu zi, făcute de oameni sau de membrii unei gospodării. Pe viitor se poate maximiza capacitatea populației de a reforma modelele de comportament de consum, printr-o serie de schimbări mici dar cu potențial ecologic, în loc să încerce să revizuiască radical sistemul global de producție și consum. Pentru a putea pune în aplicare conceptul de durabilitate un posibil cumpărător ar trebui să își adreseze următoarele întrebări: „Aș

3

putea alege produse ecologice de la producătorii locali sau produse neecologice care nu susțin termenul de durabil doar pentru că sunt mai accesibile?” sau „Ar trebui să aleg înlocuirea sistemului de încălzire casnică cu un model mai eficient, cu un consum redus care să fie mai durabil în timp sau aș putea să-l repar pe cel actual chiar dacă are un consum mai mare?” (Cohen; Maurie, 2001).

Bibliografie

1. Jacqueline Loos, David J. Abson, M. Jahi Chappell, Jan Hanspach, Friederike Mikulcak, Muriel Tichit, Joern Fischer: Frontiers in ecology and the environment/Volumul 12; 2014

2. Bommarco R, Klejin D, Potts SG: Ecological intensification. Trends Eco Evolution/paginile 230-380; 2013

3. Katherine Hughes; Revista Consumer Studies & Home Economics/Volumul 3/paginile 130-155; 1977-1995

4. Laura Sanchez, Raul Velasco, Mario Giampietro: Renewable and sustainable energy reviews/Volumul 161; 2022

5. L.G. Swan, V.I. Ugursal: Modeling of end-use energy consumption in the residential sector. A review of modeling techniques/Volumul 13; 2009

6. Patterson, G. Murray: What is energy efficiency? Concepts, indicators and methodological issues/paginile 377-390; 1996

7. Hagbert, Pernilla, Paula Femenias: Journal of housing and the built environment/Suistainable homes or simply energy-efficient buildings?/paginile 1-17; 2016

8. Pauliuk, Herren, Niko: Journal of Industrial Ecology/Material efficiency and its contribution to climate change mitigation in Germany/ A deep decarbonization scenario analysis until 2060/paginile 479-493; 2021

9. E. Hertwich, R. Lifset, IRP: Low Carbon Future/Art. International Resource Panel/Volum 2/paginile 43-48; 2006

10. Diaz-Maurin, Francois: Revista Ecological Indidcators Nr. 66/Power capacity. A key element in suistainability assessment; 2017

11. Anderson, John E, Gebhard Wulfhorst, Werner Lang: Analysis of built environment-A review and outlook/paginile 149-158; 2015

12. Sekar, Ashok, Eric Williams, Roger Chen: Revista Joule/ Changes in time use and their effect on energy consumption in the United States/paginile 52-536; 2018

13. Remus Prăvălie, Igor Sîrodoev, Monica Dumitrașcu: Revista Renewable Energy/Volumul 192/paginile 976-990; 2022

14. Eric J. Brunner, David J. Schwegman: Revista Energy Policy/Volumul 165/pagina 22; 2015

15. N. Tudose, S. Cheval, C. Ungurean, L. Dinca, M. Marin, H. Cacovean: Land Use Policy/ Volumul 119; 2020

38

16. Nistor, Mărgărit Mircea: Meteorological applications/Climate change effects on crop evapotranspiration in the Carphatian Region from 1971 to 2010; 2016

17. Pryor, John W., Qiong Zhang, Mauricio E. Arias: Journal of water resources planning and management; 2022

18. Sachs, Ignacy, S. Dana: Food and energy-strategies for suistanable developement; 1990

19. Liping Wang: Revista Resources Policy/Volumul 77/ Research on the dynamic relationship between Germany renewable energy consumption and carbon emissions based on ARDL model; 2004

20. Reddy, B. S., Assenza, G. B., Assenza, D., & Hasselmann: Energy efficiency and climate change-Conserving power for a sustainable future; 2009

21. Mukhopadhyay, P., Nawn, N., & Das, K.: Global change, ecosystems, sustainability; 2017

22. Franziska Schöniger, Ulrich B. Morawetz: What comes down must go up: Why fluctuating renewable energy does not necessarily increase electricity spot price variance in Europe/Energy Economics/Volume 111; 2022

23. Green, Richard, Nicholas Vasilakos: Market behaviour with large amounts of intermittent generation/ Energy Policy/paginile 3211-3220; 2010

24. Jónsson, Tryggvi, Pierre Pinson, și Henrik Madsen: On the market impact of wind energy forecasts/Energy Economics/ paginile 313-320; 2016

25. Kirkerud, J. G., Nagel, N. O., & Bolkesjø, T. F.: The role of demand response in the future renewable northern European energy system/ Revista Energy/ pagina 235; 2008

26. Martinez-Anido, Carlo Brancucci, Greg Brinkman și Bri-Mathias Hodge: The impact of wind power on electricity prices/ Jurnalul Renewable Energy/paginile 474-487; 2016

27. Milstein, I., & Tishler, A.: Intermittently renewable energy, optimal capacity mix and prices in a deregulated electricity market/ Revista Energy Policy/paginile 3922-3927; 2011

28. Panos, Evangelos, Tom Kober și Alexander Wokaun: Long term evaluation of electric storage technologies vs alternative flexibility options for the Swiss energy system/ Jurnalul Applied Energy/pagina 252; 2019

29. Del Río, Pablo, Christoph P. Kiefer.: Analysing patterns and trends in auctions for renewable electricity/Energy for Sustainable Development/Volumul 62/paginile 195-213; 2021

30. Thonig, Richard: Does ideology influence the ambition level of climate and renewable energy policy? Insights from four European countries/ Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy/paginile 4-22; 2014

...

Preview document

Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 1
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 2
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 3
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 4
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 5
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 6
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 7
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 8
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 9
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 10
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 11
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 12
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 13
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 14
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 15
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 16
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 17
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 18
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 19
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 20
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 21
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 22
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 23
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 24
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 25
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 26
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 27
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 28
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 29
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 30
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 31
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 32
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 33
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 34
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 35
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 36
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 37
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 38
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 39
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 40
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 41
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 42
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 43
Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Promovarea consumului durabil. Studiu de caz - sectorul energetic.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Fundația Terra Mileniul III

1. Prezentare generala: Fundatia TERRA Mileniul III este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit de protectie a mediului,...

Ai nevoie de altceva?