Licențele din domeniul Statistică

Studiul privind evoluția potențialului turistic în România după 1990

Introducere Lucrarea propune o analiză statistică a potențialului turistic din România după anul 1990 până în prezent, deoarece turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare, fiind cel mai dinamic sector economic. Dezbătută din mai multe perspective,... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Infracționalitatea

Introducere Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un fenomen social, fie ca un fenomen juridic. Considerată ca fenomen social, noţiunea de infracţiune evoluează ca şi noţiunea de moralitate. Problema de a şti dacă o anumită... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică comparativă a turismului românesc - premize viitoare

Obiectul lucrării de licenţă îl reprezintă tratarea într-o viziune economică a unor aspecte teoretice şi practice privind turismul românesc în perioada 2005-2009. Tema aleasă pentru cercetare în cadrul lucrării de licenţă este un subiect amplu dezbătut la nivel naţional, mult cercetat şi teoretizat. Prin... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Extras Preview

Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova

INTRODUCERE Trecerea de la o economie dirijată în mod centralizat spre cea de piaţă, necesită crearea unor măsuri şi instrumente economico-financiare, menite să contribuie la promovarea intereselor naţionale, la realizarea independenţei şi suveranităţii ţării, precum şi la colaborarea şi cooperarea pe plan... citește mai departe

72 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Statistică a Mutațiilor Structurale în Comerțul Exterior al României cu Țările Uniunii Europene

PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume, comerţul, în general, şi comerţul cu amănuntul, în special, a devenit, în mod progresiv, un sector economic foarte dinamic, aparatul comercial cunoscând profunde mutaţii... citește mai departe

87 pagini 11 puncte Extras Preview

Repere Statistice Privind Sistemul Sanitar în România

INTRODUCERE Sănătatea reprezintă „acea stare perfectă de bine în care se găseşte un individ din punct de vedere organic, spiritual şi social” Din punctul meu de vedere, sănătatea reprezintă un factor important care ajută la funcţionarea aproape perfectă a organismului, atât din punct de vedere al organismului ca... citește mai departe

59 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Statistică a Veniturilor Populației României

Introducere Am ales această lucrare deoarece tematica veniturilor populaţiei a fost întotdeauna şi este şi în prezent, mai ales în contextul actual al crizei economice globale, un subiect interesant, sensibil, ce reflectă în mod evident problemele existente în economia unui stat. Pe parcursul lucrării am apelat... citește mai departe

42 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general creează modele abstracte ale fenomenelor economice.Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie, matematică şi statistică. Din economie... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Sistemului de Metadate Statistice Destinate Asigurării Funcționalității Depozitului de Date al Biroului Național de Statistică

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile zilei de astăzi datele şi previziunile statistice au o mare importanţă în cadrul economiei naţionale. De aceea a avea nişte date statistice veritabile este foarte important. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale suportul datelor statistice primare a trecut... citește mai departe

72 pagini 13 puncte Extras Preview