Licențele din domeniul Construcții

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul conferă urmatoarele conditii: Teren de fundare: In conformitate cu studilu geotehnic fundarea se va face prin depaşirea obligatorie a solului vegetal si a umpluturilor, la... citește mai departe

168 pagini 14 puncte Extras Preview

Modernizarea stației de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Județul Ialomița

BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunători) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a... citește mai departe

106 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Case de locuit din lemn - noi tehnologii de construcții

Introducere O casă este o construcţie care poate fi locuită de fiinţe umane. Termenul casă include multe tipuri de locuinţe, de la colibe rudimentare din cele mai îndepărtate timpuri la complexele rezindenţiale de azi. Datorită numărului mare de case există diferite materiale din care sunt construite locuinţele.... citește mai departe

109 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); - Stabilirea eforturilor sectionale; - Verificarea deplasarilor; - Calcul placa nivel curent; - Calcul grinzi cadrul transversal si cadru longitudinal; - Calcul stalp... citește mai departe

114 pagini 14 puncte Extras Preview

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri, de tip 2S+P+12E, situată în București, având structura de rezistenţă metalică. Lucrarea cuprinde patru capitole după cum urmează: CAPITOLUL 1: DOCUMENTAŢIA TEHNICO -... citește mai departe

92 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiză diagnostic a unei firme de construcții

INTRODUCERE Lucrarea prezintă principalele aspecte teoretice de fundamentare şi analiză a rentabilitaţii şi riscului întreprinderii.Pe baza modelului întreprinderii AGISFOR SRL s-a realizat exemplificarea aspectelor teoretice. Primul capitol al lucrării prezintă o prezentare a societăţii AGISFOR SRL şi o serie de... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

INTRODUCERE În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul Tehnologic de Sudare a unei Roți Dințate de Dimensiuni Medii

Introducere Tehnologia sudării este o ramură deosebit de importantă în industria Construcțiilor de Mașini, estimându–se că în proporție de 40% din producția acestui domeniu este destinată construcțiilor sudate. Pe plan mondial se menționează faptul că vârful productivității din domeniul precizat îl dețin state ca... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Casă de locuit

TECHNICAL REPORT According to the design theme, “Dwelling P +2E", and the requirements related to location, nature of the soil, the climate, seismic zone, etc., we have adopted a number of technical solutions to ensure optimal conditions for habitation. PLACEMENT CONDITIONS The construction project will be placed... citește mai departe

158 pagini 14 puncte Extras Preview

Realizarea unui cămin studențesc

1.MEMORIU TEHNIC Prezenta documentaţie constituie proiectul de diploma al studentului CONDRAT MARIAN şi se întocmeste pe baza temei de proiectare emisă de Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de 1. Amplasament si destinaţie Obiectul proiectat are destinaţia CAMIN STUDENTESC şi este amplasată în municipiul... citește mai departe

88 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa de 2475.8mp. Obiectul proiectat are destinaţia BLOC DE LOCUINŢE şi este amplasată în municipiul Baia Mare. - regim de înălţime D+P+4E - forma în plan este regulata -... citește mai departe

116 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Privind Biodeteriorarea Produselor Industriale

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE BIODETERIORARE 1.1.Definitie biodeteriorare Biodeteriorarea este fenomenul prin care o substanta se descompune natural cu ajutorul unor microorganisme, din descompunerea acesteia rezultand alte substante inofensive. În contrast cu factorii poluanti din apa care necesita o... citește mai departe

49 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Materiale Adezive

Rezumat În acestă lucrare este prezentată o parte a chimiei şi anume materialele adezive. În primul capitol sunt analizate fenomenul de adeziune şi modul de realizare a acestuia, prin cuplare mecanică, adsorbţie, adeziune chimică, difuzie şi atracţie electrostatică. Sunt prezentate deasemenea designul îmbinărilor... citește mai departe

94 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea de nord a judetului Arges, la o distanta de 38 km de municipiul resedinta de judet Pitesti, la 36 km de municipiul Ramnicu Valcea, resedinta judetului Valcea si la 45 km... citește mai departe

161 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații - pompă de căldură

MEMORIU TEHNIC Prin temă s-a cerut proiectarea unei instalaţii de pompă de căldură cu compresie mecanică de vapori într-o treaptă pentru încălzirea şi prepararea apei calde de consum într-un imobil cu regimul de construcţie S+P+E1+E2+M. Pompa de căldură proiectată preia energia din pânza freatică cu nivel termic... citește mai departe

81 pagini 15 puncte Extras Preview

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale cu regimul de înălţime S+P+4E. Amplasamentul obiectivului se află în municipiul Piatra Neamţ. Funcţionalul clǎdirii s-a adoptat corespunzãtor destinaţiei şi cerinţelor... citește mai departe

81 pagini 12 puncte Extras Preview

Proiectarea Tehnologiei de Execuție a Unui Batiu de Mașină

Opis Această lucrare cuprinde: - 16 figuri şi 31 tabele intercalate cu partea scrisă; - număr de pagini: 80; - 8 Fişe Tehnologice anexate; - 1 desen de ansamblu, - 8 desene de executie repere în formate diferite. Introducere În prezenta lucrare se prezintă tehnologia de execuţie a batiurilor de maşini-unelte... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Dezlipirea unui Imobil

1.1. Importanţa cadastrului „Pământul este sursa oricărei bogăţii materiale. De la el luăm tot ce folosim sau preţuim, fie că este vorba de hrană, îmbrăcăminte, petrol, adăpost, metale sau pietre preţioase. Trăim pe pământ şi din pământ şi în pământ ne întoarcem când murim. Disponibilitatea pământului este cheia... citește mai departe

67 pagini 13 puncte Extras Preview

Casa Olimpică

STUDIU GEOTEHNIC 1.Obiectul studiului Prin tema s-a solicitat intocmirea unui studiu geotehnic aferent proiectului CASA OLIMPICĂ – şos. Kiseleff-str Alexandru Constantinescu. sector 1. Bucureşti. Prin tema elaborată de proiectant s-a solicitat precizarea succesiunii litologice şi caracteristicile geotehnice ale... citește mai departe

118 pagini 13 puncte Extras Preview

Proiectarea unei școli generale parter + 1 etaj din orașul Brăila

MEMORIU JUSTIFICATIV Obiectivul este amplasat în zona istorică a municipiului Brăila, terasa de S-E. Conform studiului geotehnic terenul de fundare din amplansamentul construcţiei reprezentat de un strat superficial de umpluturi heterogene, neconsolidate, urmat de un pachet loessoid galben macroporic alcătuit... citește mai departe

75 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect zidării

Calculul coeficientului global de izolare termică. 1. Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea conturului spaţiului încălzit. a) vilă de locuit unifamilială cu structură din zidărie întărită cu stalpişori din beton armat. b) amplasament - zona III climatică Te =... citește mai departe

186 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m. Cota 0,00 a clădirii se află la + 0,45 m fată de cota terenului natural. Terenul pe care se va amplasa constructia se află în Municipiul Botosani. 2. AMPLASAMENT Terenul... citește mai departe

133 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Licență automobile

Cap.1. Introducere 1.1. Introducere În cei peste o sută de ani de existenţă, automobilul s-a dezvoltat şi perfecţionat continuu fără, însă, să se producă transformări fundamentale ale soluţiilor tehnice utilizate încă din primele decenii ale apariţiei sale. Restricţiile extrem de severe şi cele pe cale de a fi... citește mai departe

113 pagini 11 puncte Extras Preview

Calculul Garniturii de Foraj

Cap. 1 Geologia structurii Valea Seacă Est Sonda 4 Valea Seacă Est – Explorare – Deschidere Structura Valea Seacă Est este situată în sectorul nord –vestic al platformei Moldoveneşti şi face obiectul activităţii de explorare. Structura Valea Seacă Est aparţine treptei structurale ridicate, delimitată de falia... citește mai departe

116 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza temei de proiectare emisa de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Instalatii. DATE GENERALE: Fisa tehnologica de executie intocmita ofera... citește mai departe

110 pagini 15 puncte Extras Preview