Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 15835
Mărime: 185.34KB (arhivat)
Publicat de: Francisc Palade
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF.UNIV.DR.ING. MIHAIL TOMA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE SPECIALIZAREA : INGINERIE ECONOMICĂ IN CONSTRUCŢII

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ
 3. 1.1. Antemăsurătoare pe două stadii fizice.
 4. 1.2. Deviz ofertă pentru un stadiu fizic
 5. Lista cuprinzând cantitatea de lucrări - F3
 6. Structură
 7. 1.3. Liste cuprinzând consumurile de resurse.
 8. 1.3.1. Lista cuprinzând consumurile de resurse material - C6
 9. 1.3.2. Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru - C7
 10. 1.3.3. Lista cuprinzând consumurile de ore funcţionale utilaje - C8
 11. 1.3.4. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile-C9
 12. CAPITOLUL 2
 13. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
 14. 2.1. Tabel pentru stabilirea ritmurilor de execuţie şi a formaţiilor de lucru
 15. 2.2. Metoda succesiunii pentru execuţia lucrărilor aferente obiectului analizat
 16. 2.3. Metoda în lanţ pentru execuţia lucrărilor aferente obiectului analizat
 17. 2.4. Procedeul MPM pentru execuţia lucrărilor aferente obiectului analizat
 18. CAPITOLUL 3
 19. ORGANIZAREA DE ŞANTIER PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR
 20. 3.1. Determinarea populaţiei şantierului şi a structurii sale
 21. 3.2. Stabilirea dotărilor social administrative
 22. 3.3. Dotari social administrative pentru organizarea de şantier
 23. 3.4. Proiectul de organizare de şantier
 24. CAPITOLUL 4
 25. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
 26. 4.1. Aspecte generale
 27. 4.2. Obligaţiile angajaţiilor şi lucrătorilor
 28. 4.3. Norme de securitate şi sănătate în muncă
 29. 4.4. Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie
 30. 4.5. Accidente de muncă, boli profesionale şi examenul medical si psihologic
 31. 4.6. Măsuri de asigurare a securităţii şi sanătăţii în muncă
 32. 4.7. Echipament de protecţie pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă
 33. 4.8. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 34. 4.9. Fişa individuală de instruire

Extras din licență

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri, de tip 2S+P+12E, situată în București, având structura de rezistenţă metalică. Lucrarea cuprinde patru capitole după cum urmează:

CAPITOLUL 1: DOCUMENTAŢIA TEHNICO - ECONOMICĂ DE DEVIZ

Având ca suport arhitectural - structural partea întâi a proiectului, s-a întocmit antemăsuratoarea proiectului pe 2 stadii fizice (terasamente și pardoseli) şi pe baza acesteia s-a elaborat documentaţia de deviz.

Devizele au fost rulate automat folosind programul computerizat WINDOC şi sunt însoţite de listele cu consumuri specifice de resurse ( lista consumurilor de resurse materiale, liste cu consumuri cu mâna de lucru, liste cu consumuri ore - funcţionare a utilajelor de construcţii şi listele consumurilor privind transporturile).

CAPITOLUL 2: PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Luând în considerare cantităţile de lucrări şi normele de timp aferente acestora, s-au calculat volumele de muncă şi respective ritmurile de execuţie ale activităţilor utilizând formaţiile de lucru disponibile ale firmei executante.

Planificarea execuţiei lucrărilor a fost efectuată prin Metosa Succesiunii, Metoda în Lanţ şi prin Procedeul M.P.M. Toate procedurile de eşalonare în timp a desfăşurării activităţilor sunt însoţite de planuri calendaristice şi grafice ale resurselor folosite.

Planificarea execuției lucrărilor prin metoda succesiunii s-a realizat pe un număr de 13 sectoare pentru calcul si reprezentarea grafică pentru un numar de 13 procese plus două executate în paralel, ritmice, inclusiv realizarea graficului calendaristic Gantt si al graficului forței de munca. Planificarea execuţiei lucrărilor prin metoda Succesiunii a condus la obţinerea unei durate totale de execuţie a unui obiect de constructie de 1428 zile, profilul forţei de muncă necesitând maxim 22 muncitori.

Planificarea execuției lucrărilor prin metoda potențialelor (MPM) pe un număr de 13 sectoare pentru calcul si reprezentarea grafică și pentru un număr de 13 activitati specifice, pentru o clădire inclusiv realizarea graficului calendaristic si a graficului forței de munca. În urma planificării execuției lucrărilor prin procedului MPM (Metra Potential Method - Metoda Potentialelor) s-a ajuns la obținerea unei durate de execuție a obiectului de constucții de 661 zile, iar profilul forţei de muncă necesitând maxim 60 muncitori.

Planificarea execuţiei lucrărilor prin Metoda in Lanț a condus la obţinerea unei durate totale de execuţie a unui obiect de constructie de 684 zile, profilul forţei de muncă necesitând maxim 48 muncitori.

CAPITOLUL 3 - ORGANIZAREA DE ŞANTIER PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Având ca punct de plecare profilul resursei umane, corespunzător planificării lucrărilor, s-a estimat populaţia şantierului şi structura sa astfel:

- din punct de vedere al domeniului de activitate s-au obtinut: 67 persoane ce îşi desfăşoară activitatea în construcţii, 23 persoane ce lucrează in instalații pentru construcții si nici o persoană nu activează în montaj utilaje;

- din punct de vedere al nivelului calificării personalului s-au obţinut : 48 persoane calificate (categorie ≥ 4 ), 31 persoane cu calificare medie şi necalificate (categorie < 4) si 11 persoane – personal TESA;

- din punct de vedere al domiciliului stabil personalul localnic reprezinta 60% din populaţia şantierului, adica 54 persoane, personalul navetist reprezintă 30% din populaţia şantierului, adica 27 persoane, iar personalul nelocalnic nefamilist 10% , adica 9 persoane; nu există în populaţia şantierului personal nelocalnic familist;

În total populaţia şantierului atinge valoarea de 90 persoane.

Organizarea de şantier a fost gândită şi întocmită în conformitate cu tipul structurii şi cu metodologia predata la cursurile de specialitate şi folosita pe şantierele de construcţii - montaj.

Partea grafică redă organizarea de şantier anexată, oferind principalele relaţii asupra organizării şantierului şi amplasării obiectului analizat, drumurilor de circulaţie, reţelelor interioare, cât şi a dotărilor necesare unei corecte execuţii.

CAPITOLUL 4 - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Sistemul de Management al Securităţii şi sănătăţii în muncă este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în confirmitate cu Legea 319/2006 ce transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE. Lucrarea prezinta în acest context principalele măsuri tehnice, organizatorice şi de sănătate, inclusiv cerintele minime de securitate şi sănătate impuse şantierelor de construcţii. Prin maniera de organizare a activităţii de prevenire şi protecţie se cauta reducerea riscurilor de accidente şi de îmbolnăviri profesionale.

În cadrul lucrării se pune un accent deosebit pe instruirea lucrătorilor în domeniu securităţii în muncă şi pe modul de întocmire a fişei individuale de instruire.

Prin alcătuirea de ansamblu a proiectului se respectă cerinţele de natură structurală, tehnologică si managerială, pretinse de relementările în vigoare, pentru astfel de construcţii. Proiectul elaborat este un proiect real ce răspunde exigenţelor de natură conceptuală şi managerială.

Preview document

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 1
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 2
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 3
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 4
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 5
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 6
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 7
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 8
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 9
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 10
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 11
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 12
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 13
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 14
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 15
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 16
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 17
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 18
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 19
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 20
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 21
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 22
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 23
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 24
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 25
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 26
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 27
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 28
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 29
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 30
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 31
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 32
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 33
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 34
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 35
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 36
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 37
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 38
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 39
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 40
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 41
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 42
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 43
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 44
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 45
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 46
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 47
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 48
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 49
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 50
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 51
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 52
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 53
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 54
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 55
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 56
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 57
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 58
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 59
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 60
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 61
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 62
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 63
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 64
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 65
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 66
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 67
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 68
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 69
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 70
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 71
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 72
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 73
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 74
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 75
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 76
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 77
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 78
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 79
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 80
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 81
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 82
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 83
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 84
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 85
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 86
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 87
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 88
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 89
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 90
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 91
Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Managementul Executiei Lucrarilor de Constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Capitolul 1 Memoriu Tehnic Justificativ Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M Amplasamentul:Municipiul Suceava Amplasamentul...

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Calculul Garniturii de Foraj

Cap. 1 Geologia structurii Valea Seacă Est Sonda 4 Valea Seacă Est – Explorare – Deschidere Structura Valea Seacă Est este situată în sectorul...

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Licitare, ofertare, contractare, construcții

Se realizeaza proiectul unei cladiri S+P+1E cu destinatia “Cladire de locuit”, constructia fiind amplasata în Bucuresti. Structura va fi fundata...

Instalații interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

CAPİTOLUL I. ARGUMENTUL PROIECTULUI. Administratorii şi utilizatorii construcţiilor, uzinelor, înteprinderilor mari şi mici au obligaţia să...

Caiet de practică tehnologică și de organizare

1. Legea 258/2007 privind practica elevilor si studentilor Art. 1 Practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, in conformitate cu...

Clădiri civile

TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului de rezistenţã pentru o construcţie de tip vilã pentru una sau douã familii, având regimul de...

Te-ar putea interesa și

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Strategii de Firma. Studiu de Caz SC Confort SA

Introducere Strategiile reprezintă programul general de acţiune pe termen lung şi cuprinde desfăşurarea obiectivelor majore ale întreprinderii...

Echilibrul financiar al întreprinderii - SC Confort SA Galați

INTRODUCERE Echilibrul financiar al întreprinderii – componenta a echilibrului economic general. Problema echilibrului general al economiei ocupa...

Raport practică - SC Build Corp SRL

MOTIVAŢIE Am ales să fac practică la firma S.C Build Corp S.R.L, cu sediul social în Iaşi pe strada Tomeşti nr.2 . Firma îşi desfăşoară...

Analiza activității comerciale la nivelul firmei Impact Developer&Contractor SA

1. PREZENTARE FIRMEI IMPACT Developer@Contractor S.A. 1.1. Denumire si localizare. Forma juridica de constituire. IMPACT Developer & Contractor...

Plan de Afaceri - Impact Developer & Contractor SA

PLAN DE AFACERI CAPITOLUL I - DESCRIEREA FIRMEI 1.1. Date generale privitoare la firmă 1.1.1. Denumirea firmei: IMPACT Developer & Contractor...

Proiect investiții - Arcom SA

Capitolul 1 PREZENTARE ARCOM S.A. Înfiintaţă în 1969, „Antrepriza Română de Construcţii-Montaj (ARCOM) Bucureşti" este în prezent unul din...

Studiu de Fezabilitate la SC Placări Faine SRL

1. Denumirea societății Denumirea societății este”Placări Faine SRL” care are doi asociați, care participă la capitalul social în proporție de...

Ai nevoie de altceva?