Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 35 fișiere: doc, docx, xls, dwg, log
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 15994
Mărime: 22.02MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Vasile
Puncte necesare: 14

Extras din licență

Capitolul 1

Memoriu Tehnic Justificativ

Denumirea proiectului:Bloc de locuinţe cu D+P+3E+M

Amplasamentul:Municipiul Suceava

Amplasamentul conferă urmatoarele conditii:

Teren de fundare:

In conformitate cu studilu geotehnic fundarea se va face prin depaşirea obligatorie a solului vegetal si a umpluturilor, la adâncime minima de 1,20m, pe stratul de argilă prăfoasa galbenă plastic virtoasă, cu Ppl = 200 KPa. Nivelul hidrostatic 2,60-2,80 m de la cota terenului natural si are caracter fluctuant.

Conform normativului P 100-1/2006 :

Localitatea Suceava se afla intr-o zona ce este caracterizata de o valoare a acceleratiei terenului ag = 0,16g si perioada de colt Tc = 0,7 sec.

-Clasa de importanţă – III .

-Categoria de importanţă din anexa 3 cap. III este “C” – normală.

-Zona climatică este III

-Zonarea valorii caracteristice a zăpezii – Sok = 2,5 KN/mp conform CR1.1.3. – 2005

- Zonarea val. caracteristice a vîntului – V = 41m/s conform NP 082-04

Structura de rezistenţă:

Construcţia propusă are urmatoarea structură de rezistenţă:

-cadre din beton armat;stâlpi si grinzi monolite;

-planşee din beton armat monolit cu grosimea plăcilor de 13cm

-sistemul de fundare:grinzi de fundare

- Cota de fundare se stabileste cu respectarea adâncimei din conditia de inghet si incastrarea de 20 cm in stratul bun de fundare.

-elevatii continui din beton armat cu latime de 30cm la exterior şi 25cm la interior. La partea superioară a elevaţiei se prevede centura 30x25cm, 25x25cm, armatăcu 6 respectiv 4ø10 şi etrieri ø6.

(Intre elevatie si zidărie se prevede hidroizolatie.)

-Acoperisul este tip şarpanta pe scaune cu invelitoare din tablă.

-Compartimentarile se realizeaza din zidarie de cărămida.

La execuţia lucrărilor se vor avea în vedere:

1. Fundaţii:

- orice lucrare de fundare se va începe după verificarea şi recepţionarea terenului de fundare, dimensiunilor săpăturii şi a elementelor menţionate în procesul verbal de fază determinantă. Pentru orice tip de fundaţii de beton simplu se cere ca terenul să fie uscat înaintea betonării ;

- trasare a axelor fundaţiilor se realizeaza pe baza planurilor de execuţie, în raport cu punctele şi reperele de nivel pentru amplasarea clădiri.

Se vor verifica:

-unghiurile drepte, cu ajutorul echerului dulgherului cu laturile de 3m , 4m şi ipotenuza de 5m;

-liniile paralele,astfel încât la 6m lungime să nu existe o diferenţă mai mare de 15mm;

-planurile orizontale care se face cu nivele sau bolobocul sau cu ajutorul furtunului de nivel pentru distanţe mai mari;

- planurile verticale care se face cu bolobocul sau cu ajutorul firului cu plumb. Inceperea lucrărilor de betonare a fundaţiilor se începe după verificarea cofrajelor şi a armăturilor de fundaţie, verificare care constituie suportul unui proces verbal de lucrări ascunse.

- după executarea lucrărilor de betonare a fundaţiilor se poate face o recepţie a acestora care impun nişte abateri maxime admise faţă de planuri, după cum urmează:

- lungime ± 5 mm

- lăţime ± 5 mm

- înălţime ± 10 mm

- la recepţie se va verifica de asemenea aspectul betonului, iar după 28 zile de la turnare (maxim 45 zile de la turnare laboratorul de încercări trebuie să transmită aceste rezultate) se vor analiza certificatele cu rezultatele probelor de marca betonului prescrisă în proiect.

2. Cofraje

-se vor trasa axele elementelor de beton şi poziţia cofrajelor faţă de axe;

-se va verifica armarea elementelor în curs de betonare-se întocmeşte un proces verbal de lucrări ascunse cu semnături de la inspectorul de şantier şi constructor;

-se verifică elementul care trebuie cofrat pentru îndepărtarea degradărilor, obiectelor străine, gunoaie, aşchii de lemn;

-se verifică panourile tego dacă sunt curate, unse cu decofrol sau asigură etanşeitatea astfel încât să fie împiedecată scurgerea laptelui de ciment din beton.

- se vor inspecta de asemenea:

- susţinerile şi sprijinirile;

- dimensiunile interioare ale cofrajelor;

- etanşeitatea cofrajelor;

- poziţia cofrajelor fată de elementele inferioare.

3. Armături

Înaintea începerii activităţii de montaj este necesar să se facă verificări la:

- existenţa certificatului de calitate a armăturilor;

- verificarea dimensiunilor armăturii;

- examinarea aspectului armăturii;

- verificarea prin îndoirea la rece.

Se urmareste: suprapunerea barelor pe zona de petreceri, verificarea acopririi

cu beton a armăturii – 15mm placi, 25mm grinzi şi stâlpi, 35mm fundaţii.

Betonul folosit in grinzile de fundare C12/15, în elevatii C12/15, in suprastructura (stâlpi, grinzi si plăci) B250, Bc20 (C16/20).

Pe timpul execuţiei se vor respecta toate normele de protectia muncii si P.S.I.

valabile la ora actuală, specifice fiecărei categorii de lucrări.

Preview document

Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 1
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 2
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 3
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 4
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 5
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 6
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 7
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 8
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 9
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 10
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 11
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 12
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 13
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 14
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 15
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 16
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 17
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 18
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 19
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 20
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 21
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 22
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 23
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 24
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 25
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 26
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 27
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 28
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 29
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 30
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 31
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 32
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 33
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 34
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 35
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 36
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 37
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 38
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 39
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 40
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 41
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 42
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 43
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 44
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 45
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 46
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 47
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 48
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 49
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 50
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 51
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 52
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 53
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 54
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 55
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 56
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 57
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 58
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 59
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 60
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 61
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 62
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 63
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 64
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 65
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 66
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 67
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 68
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 69
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 70
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 71
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 72
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 73
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 74
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 75
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 76
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 77
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 78
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 79
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 80
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 81
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 82
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 83
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 84
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 85
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 86
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 87
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 88
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 89
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 90
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 91
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 92
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 93
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 94
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 95
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 96
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 97
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 98
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 99
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 100
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 101
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 102
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 103
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 104
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 105
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 106
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 107
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 108
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 109
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 110
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 111
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 112
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 113
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 114
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 115
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 116
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 117
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 118
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 119
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 120
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 121
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 122
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 123
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 124
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 125
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 126
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 127
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 128
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 129
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 130
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 131
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 132
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 133
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 134
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 135
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 136
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 137
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 138
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 139
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 140
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 141
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 142
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 143
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 144
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 145
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 146
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 147
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 148
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 149
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 150
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 151
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 152
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 153
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 154
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 155
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 156
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 157
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 158
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 159
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 160
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 161
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 162
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 163
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 164
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 165
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 166
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 167
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 168
Bloc de locuințe cu D+P+3E+M și împrejmuire - Pagina 169

Conținut arhivă zip

 • Planse de listat
  • GRINZI DE FUNDARE EXEROX.dwg
  • PLAN ETAJ.dwg
  • PLAN FUNDATII XEROX1.dwg
  • PLAN PARTER final.dwg
  • plot.log
  • R12-PLANSEU CURENT COFRAJ XEROX.dwg
  • R13- PLANSEU CURENT ARMARE XEROX.dwg
  • R17- ARMARE STALPI XEROX.dwg
  • R20,R21-sarpanta XEROX.dwg
  • SECTIUNE.dwg
 • TABELE GRINZI PE MEDIU ELASTIC
  • EXEMPLU GRINZI PE MEDIU ELASTIC-PROIECT FUNDATII SCOALA
   • etapa 5
    • METODA APROXIMATIVA + METODA WINKLER.doc
  • FT.xls
  • fundatii winkler.xls
  • mom.xls
 • Toate plansele
  • ARMARE SCARA.xls
  • armare stalpi doina XEROX.dwg
  • GRINZI DE FUNDARE EXEROX.dwg
  • memoriu BLOC DOINA.doc
  • PLAN ETAJ.dwg
  • PLAN FUNDATII XEROX1.dwg
  • PLAN INVELITOARE.dwg
  • plot.log
  • R12-PLANSEU CURENT COFRAJ XEROX.dwg
  • R13- PLANSEU CURENT ARMARE XEROX.dwg
  • R14,15,16+ ARMERE GRINZI NIVEL CURENT XEROX.dwg
  • R17- ARMARE STALPI XEROX.dwg
  • R18-PLANSEU PESTE MANSARDA COFRAJ XEROX.dwg
  • R19- PLANSEU PESTE MANSARDA ARMARE XEROX.dwg
  • R20,R21-sarpanta XEROX.dwg
  • R7-PLANSEU PESTE DEMISOL +COFRAJ XEROX.dwg
  • R8-PLANSEU PESTE DEMISOL ARMARE XEROX.dwg
  • R9, R10, R11+ARMERE GRINYI PLANSEU PESTE DEMISOL XEROX.dwg
  • scara doina.dwg
  • SECTIUNE.dwg
 • Bloc de locuinte cu D+P+3E+M si imprejmuire.docx

Alții au mai descărcat și

Clădire administrativă

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV BAZA DE PROIECTARE: Aceasta documentatie constituie proiectul de diploma al studentului si se întocmeste pe baza...

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Realizarea unui bloc de locuințe

1. MEMORIU TEHNIC 1. Amplasament si destinaţie Clădirea va fi amplasată in municipiul Baia Mare pe str. Crişului nr.25, terenul având suprafaţa...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri,...

Sediu societate comercială parter plus 3 etaje

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. GENERALITĂȚI S-a propus în vederea proiectării o clădire de birouri P+3E având dimensiunile în plan 20 m x 10 m....

Bloc de Locuințe Unifamiliale

Cap.I. Memoriu tehnic justificativ Conform temei de proiectare s-a cerut întocmirea documentaţiei tehnice pentru un bloc de locuinţe unifamiliale...

Beton armat - Construire imobil S+P+3E

Tema lucrării prevede: proiectarea unei construcţii etajate S+P+3E cu structură tip cadru spaţial din beton armat, ocupând în plan o suprafaţă...

Fundații

Fundatiile sunt elemente de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmit acestuia toate incarcarile ce...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI IAŞI 1.1 Interpretări şi semnificaţii cu privire la noţiunea de instituţie publică Studiul de caz...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI 1.SCURT ISTORIC Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale...

Evaluarea unei întreprinderi - SC Indomus SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂŢII PATRIMONIALE 1.1 Denumirea şi sediul unităţii patrimoniale Denumirea societăţii este S.C. INDOMUS...

Holocaustul Nazist

1. Introducere. Prezenta lucrare are ca obiect observarea cruzimii umanităţii, datorită poftei de putere, dorinţă de afirmare şi a impunerii unei...

Caiet de practică la SC Dafora SA Mediaș

Factorii care stimuleazå oamenii: 1. Atribuirea de responsabilitate ( acestei pârghi i se acordå 24% din economia generalå a mijloacelor de...

Consultanță privind rezolvarea problemelor defrișării masive din orașul Băile Herculane, Județul Caraș-Severin

CONSULTANŢĂ PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMELOR DEFRIŞĂRII MASIVE DIN ORAŞUL BĂILE HERCULANE, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Scopul general al strategiei de...

Descrierea condițiilor generale privind asigurarea de bunuri, clădiri sau apartamente aparținând persoanelor fizice la SC Asigurarea Romanescă Asirom SA Arad

Asigurările de bunuri, în ţara noastră, ocupă un loc important în activitatea de asigurare. Urmând tendinţa care se manifestă pe plan...

Instalații de Gaze

I. Instalaţii de gaze naturale combustibile Gazele naturale sunt amestecuri de hidrocarburi saturate în proporţie de 90-95%(metan, etan, propan,...

Ai nevoie de altceva?