Licențele din domeniul Comerț

Analiza sortimentului și a calității alimentelor de tip Convenience Food de pe piața românească

INTRODUCERE Stilul de viață al societății de astăzi este foarte diferit față de cel de acum 30 sau chiar 20 ani. Creșterea cererii de produse convenience food poate fi considerată un indicator important al schimbării stilului de viață al individului contemporan. Convenience reprezintă mai mult decât reducerea... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate, aspectelor în materie fiindu-le aplicabile prevederile noii legi ordinare - art. 3 alin. 1 Cod civil, republicat: „Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea creditelor în comerțul internațional

INTRODUCERE Asigurările au devenit din ce în ce mai importante atât la nivel național cât și la nivel mondial. Asigurările dobândind un rol important în economia țărilor, dar și în viața de zi cu zi a cetățenilor. În capitolul I voi prezenta un scurt istoric al asigurărilor și modul de dezvoltare al acestora. Cum... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comerțul exterior și politica comercială a Spaniei în perioada 2012-2016 (2017)

INTRODUCERE Prezentul proiet realizează o analiză detaliată a starii si evolutiei activitatii de comert exterior a Spaniei in perioada 2012-2016 (2017), precum si a aspectelor legate de politica comercială a Uniunii Europene, cu o particularizare pentru Spania. Accentul este pus, in general, pe evolutia fenomenelor... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizația Mondială a Comerțului și Uniunea Europeană - România ca parte a Uniunii Europene

INTRODUCERE CreareaaOrganizației Mondiale a Comerțuluim(denumită în continuare OMC) kla 1 ianuarie 1995 a marcato cea mai mare reformă aucomerțului internațional după cel de-alydoilea război mondial. Devasemenea, a adus la realitate, yîntr-o formă actualizată, încercareak eșuată din 1948 de a creai o Organizație... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recrutarea, selecția și angajarea resurselor umane

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a evidenția problema actuală cu privire la recrutatea și selecția angajaților în cadrul firmelor din România. Consider că este o abordare interesantă, deoarece am ajuns în etapa când majoritatea studenților este preocupată de găsirea unui loc de muncă și este important să... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

METRO Cash Carry Sibiu

INTRODUCERE Dezvoltarea economica este un concept complex, analizat in literatura de specialitate in mod deosebit in partea a doua a secolului XX. Indiferent de maniera de abordare conceptuala, dezvoltarea constituie un rezultat a numerosi si complecsi factori care se manifesta la nivel macroeconomic. Dintre... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de merchandising în retailul românesc

Istoria comerțului începe în antichitate, când oamenii făceau schimburi de produse sau animale. Acest schimb se numea troc. Mai târziu, pentru a ușura comerțul, oamenii au inventat banii, care aveau rolul unui intermediar. Atunci bunurile erau comercializate în schimbul unei sume de bani. Acest obicei s-a păstrat... citește mai departe

65 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Târgurile și expozițiile și influența lor asupra economiei locale

CAPITOLUL I. TÂRGURILE ŞI EXPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1. Concept, istoric şi tipologie Primele expoziţii, şi în înţelesul actual al noţiunii, au avut un caracter intern şi au fost organizate la sfârşitul secolului al XVII- lea şi la începutul secolului al XIX- lea: la Paris în anul 1793 şi la Düsseldorf în anul... citește mai departe

79 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea calității și securității alimentare în industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei organizații și reprezintă menținerea performanțelor dar și îmbunătățirea competitivității, având în vedere condițiile actuale ale concurenței în economia de piață, dar... citește mai departe

41 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Distribuția mărfurilor

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, societăţile comerciale , prin specificul activităţii lor, au sarcini deosebit de complexe în direcţia satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi participării active, eficiente la circuitul mondial de valori materiale. Conducerea micro-economică reclamă,... citește mai departe

94 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza SWOT a potențialului turistic montan din România, perspective de promovare și dezvoltare

Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din sectoarele-cheie ale economiei naționale și chiar mondiale. Acest fenomen este greu de delimitat deoarece este în continuă dezvoltare și, ca orice activitate umană, cade sub... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Oportunități de Marketing în Mediul Online

Introducere Tema aleasă pentru lucrarea de licență „Oportunități de marketing în mediul online” , a fost selectată deoarece este un subiect de actualitate și prezintă un real interes inclusiv din punct de vedere al evoluției, dupa cum o să se observe și în teorie, e-commerce-ul s-a dezvoltat foarte rapid în ultima... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Extras Preview

Comerțul Interior și Exterior pe Teritoriul României până la Primul Război Mondial

1.1 Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte comerţul interior şi exterior care s-a realizat pe teritoriul ţării noastre până la Primul Război mondial. Pe parcursul lucrării vom defini conceptul de comerţ, vom arăta ce reprezintă acesta şi ce presupune şi vom expune motivele care au dus la nevoia... citește mai departe

51 pagini 8 puncte Extras Preview

Comerțul exterior și politica comercială a Uniunii Europene

1. Ipotezele iniţiale care definesc comerţul exterior şi politica comercială în economia actuală Această lucrare identifică în ansamblu cele mai recente tendinţe în materie de comerţ exterior şi analizează beneficiile potenţiale pentru toate tipurile de consumatori dacă majoritatea obstacolelor actuale sunt... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Preview

Strategii de Dezvoltare și Diversificare a Activității Desfășurate la SC Continental SRL

CAPITOLUL I Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale 1.1 Turismul – ramură activă a economiei naţionale româneşti Creşterea proporţiilor turismului şi integrarea sa într-o măsură crescândă, pe de-o parte, în sfera necesităţilor populaţiei, iar pe de altă parte, în sfera activităţilor... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Import - Export

INTRODUCTION Ces dernières décennies ont été marquées par la libéralisation et la globalisation des flux commerciaux et financiers. Les pays entretiennent entre eux des relations d’échange de marchandises, de services ou de capitaux. La réalité économique actuelle est caractérisée par la mondialisation et les... citește mai departe

79 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Pâine Semialbă

CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT: - Să se proiecteze o secţie de fabricare a pâinii semialbe cu o capacitate de producţie de 10 tone/24 ore adoptând metoda directă de preparare a aluatului cu frământare intensivă. - Prelucrarea aluatului se va face mecanizat iar coacerea în cuptoare rotative. - Depozitarea pâinii se... citește mai departe

84 pagini 10 puncte Extras Preview

Proiectarea unui Sistem Informatic Pentru Gestiunea Relațiilor cu Furnizorii și a Mărfurilor

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL 1.1. DEFINIRE, FUNCŢII Conducerea oricărei unităţi economice presupune cunoaşterea stării tuturor elementelor componente . Sistemul informaţional reprezintă, din punct de vedere tehnic, ansamblul informaţiilor, surselor şi nivelelor consumatoare , canalelor de circulaţie, procedurilor şi... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în România şi constituirea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara noastră şi de crearea a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei economii de piaţă. România se află încă în stadiul... citește mai departe

126 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna ». Lucrarea prezintă ariile specifice ale managementului calităţii din punct de vedere teoretic şi practic. In cuprinsul ei, am abordat următoarele teme principale : -... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Extras Preview

Avantaje și dezavantaje a firmelor de comerț în cadrul Uniunii Europene

Introducere Titlul lucrări de față mi-a stârnit interesul, deoarece am fost curioasă să aflu care sunt avantajele și dezavantajele firmelor românești pe piața Uniunii Europene, dar și problemele cu care se confruntă firmă care livrează pe piața Uniunii Europene. Am pornit de la ipoteza că sigur firmele românești au... citește mai departe

50 pagini 9 puncte Extras Preview

Industria ospitalității în România

Introducere Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei. În teoria turismului, pentru a desemna in mod unitar aceste două categorii... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Extras Preview

Protecția consumatorului

CAPITOLUL I OBIECTIVELE PROGRAMELOR DE PROTECTIE A CONSUMATORILOR Campul foarte larg de actiune, in cadrul caruia puterea publica sau diversele organismele guvernamentale trebuie sa intervina pentru a asigura o anumita protectie sociala, precum si natura deosebit de complexa a relatiilor dintre ofertanti si... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Extras Preview

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului economic-financiar Evaluarea întreprinderii este rezultatul unui proces de diagnostic şi analiză de ansamblu a activităţii economice. Diagnosticul economic-financiar este... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview