Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 18669
Mărime: 90.47KB (arhivat)
Publicat de: Marius N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I-CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE .. 5
 2. CAPITOLUL II-CONCEPTUL DE PROFESIONIST IN REGLEMENTAREA ACTUALĂ ..9
 3. Secțiunea I: Noțiunea de profesionist .9
 4. Secțiunea a II-a: Dobândirea calității de profesionist . 12
 5. Subsecțiunea 2.2.1: Dobândirea calității de profesionist de către persoanele fizice 12
 6. Subsecțiunea 2.2.2:Dobândirea calității de profesionist de către persoanele juridice 14
 7. Secțiunea a III-a: Condițiile de exercitare a activității comerciale .23
 8. Subsecțiunea 2.3.1:Incapacități ..24
 9. Subsecțiunea 2.3.2Restricții privind dobândirea calității de profesionist și exercitarea activității comerciale 24
 10. Secțiunea a IV-a :Obligațiile profesionale ale comercianților ..27
 11. Subsecțiunea 2.4.1: Obligația de a face publicitate anumitor acte și informații 28
 12. Subsecțiunea 2.4.2: Obligația de a organiza și conduce propria contabilitate 30
 13. Subsecțiunea 2.4.3: Obligația de a acționa în limitele unei concurențe licite 32
 14. CAPITOLUL III FONDUL DE COMERȚ ...33
 15. Secțiunea I: Noțiunea fondului de comerț ...33
 16. Secțiunea a II-a: Elementele constitutive ale fondului de comerț ...34
 17. Secțiunea a III-a: Apărarea fondului de comerț ..39
 18. Secțiunea a IV-a: Actele juridice privind fondul de comerț 40
 19. Subsecțiunea 3.4.1 :Vânzarea-cumpărarea fondului de comerț 40
 20. Subsecțiunea 3.4.2 :Raportarea fondului de comerț cu ocazia constituirii sau majorării capitalului social al unei societate ...42
 21. Subsecțiunea 3.4.3 : Locațiunea fondului de comerț (locația de gestiune) 42
 22. Subsecțiunea 3.4.4 :Garanția reală mobiliară asupra fondului de comerț 43
 23. CAPITOLUL IV COMERCIANȚII - PERSOANE FIZICE .45
 24. Secțiunea I: Regimul juridic aplicabil persoanelor fizice autorizate ..45
 25. Subsecțiunea 4.1.1: Profesionistul persoană fizică autorizată (PFA) .45
 26. Subsecțiunea 4.1.2: Întreprinderile individuale ..46
 27. Subsecțiunea 4.1.3: Întreprinderile familiale .48
 28. CAPITOLUL V TRATAMENTUL LEGAL APLICAT ÎNTREPRINDERILOR ÎN DIFICULTATE ...52
 29. Secțiunea I :Proceduri de salvagradare a întreprinderilor aflate în dificultate ..55
 30. Subsecțiunea 5.1.1: Prezentare generală 55
 31. Subsecțiunea 5.1.2: Organe care aplică procedurile prevăzute de legea cadru ..55
 32. Subsecțiunea 5.1.3 Procedura concordatului preventiv ..62
 33. CONCLUZII 71
 34. BIBLIOGRAFIE .73

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

Prin intrarea în vigoare a actualului Cod civil , dispozițiile Codului comercial au fost abrogate, aspectelor în materie fiindu-le aplicabile prevederile noii legi ordinare - art. 3 alin. 1 Cod civil, republicat: „Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil”. Alin. 2 al art. 3 Cod civil, republicat, ne prezintă profesioniștii ca fiind cei care exploatează o întreprindere, adică „exercită sistematic o activitate organizată ce constă în producerea, administrarea, înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă întreprinderea are sau nu scop lucrativ.”

Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil precizează concret care sunt categoriile de persoane juridice care sunt incluse în noțiunea de profesionist: profesionist, întreprinzător, operator economic, orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale (art. 8).

Deducem că cel care exploatează o întreprindere comercială are calitatea de profesionist.

În sensul Legii de punere în aplicare, noțiunea de profesionist reprezintă persoana fizică sau juridică supusă înregistrării în registrul comerțului.

În sensul Codului civil, avem în vedere, profesionistul, persoană fizică sau juridică ce exploatează în condițiile legii, o întreprindere (economică) comercială.

În cadrul Legii nr. 363/2010 , profesionistul ni se prezintă a fi orice persoană fizică sau juridică ce, în practicile comerciale care fac obiectul legii precizate, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale, de producție, liberale sau artizanale, precum și orice persoană ce acționează în același scop, în numele sau pe seama acestuia.

Deși se referă la aceeași noțiune, legislația în vigoare nu a dat o definiție unitară acestui concept, fapt ce ar fi facilitat înțelegerea și aplicarea acesteia.

În ultimul timp, foarte multe societăți se confruntă cu starea de insolvență. Este nu numai situația societăților mici, dar și situația marilor operatori economici . Mai mult chiar, s-a pus și problema insolvenței primăriilor .

Insolvența este definită ca fiind acea stare patrimonială a debitorului caracterizată prin insuficiența fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, obligații ce au ca obiect o suma de bani, cele cu alt obiect regulandu-se după dreptul comun .

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, reglementează modul în care vor fi trași la răspundere membrii organelor de conducere sau de supraveghere ale societăților. Găsim precizate în legile privitoare la societăți diferite fapte ce atrag răspunderea membrilor organelor de conducere, fapte ce produc efecte cu grade diferite de gravitate. În prezentul studiu voi face referire doar la faptele ale căror efecte conduc, direct sau indirect, la intrarea debitorului în stare de insolvență.

Bibliografie

I. ACTE NORMATIVE

1. Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003.

2. Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată.

3. Noul Codul Fiscal.

4. Noul Cod Penal.

5. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

6. Legea 31/1990 privind societățile, republicată, actualizată prin Legea nr. 152/2015.

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată.

II. TRATATE, CURSURI , MONOGRAFII

1. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Editura Universul Juridic, București, 2014.

2. Stanciu D. Cărpenaru, Sorin David, Gheorghe Piperea, Legea societăților .Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2014.

3. Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca, Vasile Nemeș, Codul insolvenței comentat, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4. Sorana Popa, Drept comercial, Editura Universul Juridic,București, 2014.

5. Ștefan Mihăilă, Drept comercial. Curs universitar, Editura C.H. Beck, București, 2014.

6. Ștefan Mihăilă, Aida Diana Dumitrescu, Drept comercial roman, Editura C.H. Beck, București 2013.

7. Gheorghe Cristian, Societate. Voința asociaților și voința socială, Editura C.H. Beck, București, 2013.

8. Gheorghe Pipera, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea Noului Cod civil, Editura C.H. Beck, București, 2012.

9. Todică Carmen, Răspunderea juridică civilă a administratorului societății comerciale, Editura Universitară, București, 2012.

10. Costin Dorina Maria, Răspunderea persoanei juridice în dreptul penal român, Editura Universul juridic, București, 2010.

11. Dominte Nicoleta Rodica, Organizarea și funcționarea societăților comerciale, Editura C.H. Beck, București,2009.

12. Leaua Crenguța, Societate. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, București, 2009.

13. Gheorghe Piperea, Insolvența: legea, regulile, realitatea, Editura Wolters Kluwer, București, 2008

14. M. Hotca, M.A Dobrinoiu, Elemente de drept penal al afacerilor, Editura C.H. Beck, București, 2008.

15. Costică Voicu, Valeria Gheorghiu, Mirela Gorunescu, Veronica Stoica, Verginel lozneanu, Gabriel ungureanu, Insolvența. Problemă acută a operatorilor economic, Editura Pro Universitaria, București, 2007

16. Ion Turcu, Tratat de insolvență, Editura C.H.Beck, București, 2006

17. Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura All Beck, București, 2002.

18. Francisk Deak, Tratat de drept civil. Contractele speciale, Editura Universul Juridic, București, 2001

19. E. Munteanu, Regimul juridic al administratorilor societăților comerciale pe acțiuni, Editura All Beck, 2000.

III. PUBLICAȚII DE SPECIALITATE

1. Revista de Drept comercial nr. 2/2010.

2. Revista Dreptul nr. 12/1990.

3. Pandectele Române nr.1/2013.

Preview document

Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 1
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 2
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 3
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 4
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 5
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 6
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 7
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 8
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 9
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 10
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 11
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 12
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 13
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 14
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 15
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 16
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 17
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 18
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 19
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 20
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 21
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 22
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 23
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 24
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 25
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 26
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 27
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 28
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 29
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 30
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 31
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 32
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 33
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 34
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 35
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 36
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 37
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 38
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 39
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 40
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 41
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 42
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 43
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 44
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 45
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 46
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 47
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 48
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 49
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 50
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 51
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 52
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 53
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 54
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 55
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 56
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 57
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 58
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 59
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 60
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 61
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 62
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 63
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 64
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 65
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 66
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 67
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 68
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 69
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 70
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 71
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 72
Cadrul general și special privind categoriile de profesioniști în reglementarea actuală - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Cadrul general si special privind categoriile de profesionisti in reglementarea actuala.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Comerț Electronic

Introducere Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Asigurarea de viață

Introducere Un aspect esențial în viața și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combinată...

Asigurările în Republica Moldova

Introducere Activitatea de asigurare a apărut din nevoia firească de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturii, împotriva consecinţelor...

Evoluția asigurărilor în Republica Moldova

Introducere Putem spune, intr-un fel, ca asigurarea a aparut odata cu aparitia societatii umane. Avem cunostinta de doua tipuri de economii care...

Ai nevoie de altceva?